SKVFS 2018:2

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:2

Inkomstbeskattning

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 9 februari 2018

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om

vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att

tillämpas vid beskattningsåret 2017;

beslutade den 5 februari 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2017:4) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde

fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2017 ska

ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cove Shipping Ltd

Göteborg

SCA Obbola

SEBR

Donia, Partred

Donsö

Donia

SGCJ

Donsö Shipping AB

Donsö

Bonito

SFNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fjordtank Rederi AB

Västra Frölunda

Fjord One

SBZL

Furuvik Shipping Ltd

Hisings Backa

Furuvik

SBZJ

Göteborg Bunker AB

Västra Frölunda

Ängön

SIRG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marcon-Gruppen i Sverige

AB

Ängelholm

Sund av

Malmö

SMJL

Marcon-Gruppen i Sverige

AB

Ängelholm

Ven

SCDP

Midocean AB

Västra Frölunda

Franklin

SEIN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Northern Offshore Services

AB

Västra Frölunda

Northen

Kattegat

SCBH

Northern Offshore Services

A/S

Västra Frölunda

Northern

Skagerrak

SGNK

Oleum AB

Göteborg

Oljaren

SKUP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sanaga Shipping Ltd

Göteborg

SCA Ortviken

SECN

2

SKVFS 2018:2

Sirius Veder Gas AB

Donsö

Coralius

SCDL

Sjöfartsverket

Norrköping

Ale

SBPQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare

Postanstalt

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Juteskären AB

Göteborg

Stena

Scandinavica

SJLB

Nordic HSC AB

Uppsala

Express

SIUO

Nordö-Link Rederi AB

Malmö

Finnpartner

SKIH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2018 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2017 och av

skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2017.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)