SKVFS 2019:11

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2020

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2019:11

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 8 november 2019

Skatteverkets föreskrifter

om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch

att tillämpas för beskattningsåret 2020;

beslutade den 4 november 2019.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en

normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 98,76 kr.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär

detta att förmånsvärden för fri kost beräknas enligt följande.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

98 kr

frukost

49 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

245 kr

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för

beskattningsåret 2020.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)

1 Beträffande beskattningsåret 2019, se SKVFS 2018:15.