SKVFS 2019:24

Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2019:24

Inkomstbeskattning

Utkom från trycket

den 20 december 2019

Skatteverkets föreskrifter

om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel;

beslutade den 16 december 2019.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 § Regler om värdering av djur i renskötsel finns i 17 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns komp-

letterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för

djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Renar

2 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas

till lägst följande värden per styck

– 985 kr för renkalv

– 1 599 kr för vuxen honren

– 2 118 kr för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för

beskattningsår som påbörjas under 2019.

På Skatteverkets vägnar

FREDRIK ROSENGREN

Åsa Dahlqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 4)