SKVFS 2020:1

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2020:1

Inkomstbeskattning

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 21 februari 2020

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om

vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att

tillämpas vid beskattningsåret 2019;

beslutade den 17 februari 2020.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med

bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde

fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019 ska

ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare

Postort

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BRP Shipping AB

Västra Frölunda

Fox Sunrise

SBCD

Charterfrakt Baltic Carrier

AB

Skärhamn

Baltic Bright

SIHZ

Cove Shipping Ltd

Göteborg

SCA Obbola

SEBR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F. Shipping AB

Kalmar

Ida H

SHOL

Fiducia Rederi AB

Kalmar

Sofia

SBEN

Fiskebäck Bunkrings AB

Västra Frölunda

Fram

SEXJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Furetank Rederi AB

Donsö

Fure Valö

SGTX

Furetank Rederi AB

Donsö

Fure Ven

SGVI

Furetank Rederi AB

Donsö

Fure Vinga

SGRV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mercurius, Partred för

Donsö

Mercurius

SBDW

Nature Protective Shipping

in Svalbard AB

Marstrand

Origo

SMYR

Nautilus, Partred för

Donsö

Nautilus

SBFV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nimbus, Partred för

Donsö

Nimbus

SBFC

Northern Expeditions AB

Göteborg

Kinfish

SBHY

2

SKVFS 2020:1

Northern Offshore Services

AB

Västra Frölunda

Northern

Kattegat

SCBH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sjöfartsverket

Norrköping

Ymer

SDIA

Skattegården Hangelösa AB Lundsbrunn

Freya av

Skattegården

SCDI

Stena Roro AB

Göteborg

Stena

Forecaster

SCKZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wall RO/RO AB

Stockholm

Otello

SBLW

Wall RO/RO AB

Stockholm

Traviata

SBJH

Wall RO/RO AB

Stockholm

Undine

SHJC

Wisby Pacific, Partred för

Lidköping

Wisby Pacific

SBTE

Älva Rederi AB

Stocksund

Älva

SDRG

Älvtank Rederi AB

Donsö

Ramanda

SGRY

Älvtank Rederi AB

Donsö

Ramelia

SGWI

Älvtank Rederi AB

Donsö

Ramona

SFGZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare

Postort

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FORSEA Helsingborg AB

Helsingborg

Aurora af

Helsingborg

SCQX

FPG Shipholding Cyprus 3

Co. Ltd

Göteborg

Stena

Germanica

SLDW

Gotland Rederi AB

Visby

Gotlandia

SJLC

Gotland Rederi AB

Visby

Gute

SGON

Gotland Rederi AB

Visby

Thjelvar

SMPA

Gotland Rederi AB

Visby

Visby

SGPH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2020 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2019 och av

skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2019.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)