SKVFS 2024:2

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2024:2

Inkomstbeskattning

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 16 februari 2024

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2023:3) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om

vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att

tillämpas vid beskattningsåret 2023;

beslutade den 12 februari 2024.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 3 förordningen (2000:866)

med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229) att 1 och 2 §§ i Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2023:3) om fartyg på vilka de anställda ska få

sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde

fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023 ska

ha följande lydelse.

1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.

Ägare

Postort

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ishavet Rederi AB

Donsö

Stockholm

SMYP

Jutlandia Sea AB

Stockholm

Jutlandia Sea

SBZE

Kristensson Shipping AB Västra Frölunda Northern

Skagerrak

SGNK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tellus, Partred för

Donsö

Tellus

SBGJ

Ulvik Shipping Ltd

Limassol

Ulvik

SBDX

Vingaren Rederi AB

Västra Frölunda Vingaren

SBIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.

Ägare

Postort

Fartyg

Signal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gotlandia II, Partred för

Visby

Gotlandia II

SKWR

Grimaldi Euromed S.P.A. Palermo

Cruise

Smeralda

IBNQ

Havgalleskären AB

Göteborg

Mecklenburg-

Vorpommern

SCAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

SKVFS 2024:2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kollsholmen Shipping AB Göteborg

Skåne

SIEB

Nordö-Link Rederi AB

Malmö

Europalink

OJUP

Nordö-Link Rederi AB

Malmö

Europalink

SHFA

Nordö-Link Rederi AB

Malmö

Finnfellow

SBQF

Nordö-Link Rederi AB

Malmö

Finnpartner

SKIH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Westerbergs Grus AB

Djurhamn

Nordanvind

SFWP

Öresundslinjen

Helsingborg AB

Helsingborg

Aurora af

Helsingborg

SCQX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2024 och tillämpas vid

beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2023 och av

skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2023.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)