SOSFS 2015:16

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning

Socialstyrelsens

författningssamling

Upphävande av föreskrifterna och

allmänna råden (SOSFS 2005:23)

om smittspårning

SOSFS 2015:16 (M)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2015-6-43

Tryck: Edita Bobergs 2015

SOSFS

2015:16 (M)

Utkom från trycket

den 29 juni 2015

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna och allmänna

råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning;

beslutade den 10 juni 2015.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § smittskyddsförordningen

(2004:255) samt 2 § 4 och 4 § 5 förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. att

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:23) om

smittspårning ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Louise Follin Johannesson

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Rättschef Pär Ödman