SOU 1994:144

Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting

Tabell 1 Utfall av nuvarande och föreslaget utjämningssystem! för pastorat och samfälligheter, fördelade i kommungrupper.

Tabell 2 Utfall av nuvarande och föreslaget utjämningssystem för pastorat och samfälligheter, fördelade på stift.

Tabell 3 Utfall av nuvarande och föreslaget utjämningssystem för individuella pastorat och samfälligheter.

Tabell 4 Specifikation av utfallet per utjämningskomponent enligt förslaget, för pastorat och samfälligheter fördelade i kom- mungrupper.

Tabell 5 Specifikation av utfallet per utjämningskomponent enligt förslaget, för pastorat och samfälligheter fördelade på stift.

Tabell 6 Specifikation av utfallet per utjämningskomponent enligt förslaget för individuella pastorat och samfälligheter.

Tabell 7 Specifikation av beräkningsunderlaget för inkomst— och kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter, fördelade kommungruppsvis.

Tabell 8 Specifikation av beräkningsunderlaget för inkomst- och kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter, fördelade på stift.

Tabell 9 Specifikation av beräkningsunderlaget för inkomst- och

kostnadsutjämningen för individuella pastorat och sam- fälligheter.

Tabell 1, 4 och 7. I tabellerna har pastorat och samfälligheter fördelats i olika kommun- grupper. I tabell 9 kan varje pastorats grupptillhörighet avläsas. Kommungmppema definieras på följande sätt.

Storstad Pastorat av storstadstyp i kommun med mer än 200 000 invånare

Förort Pastorat i förorter till storstad

Större stad Pastorat med mer än 50 000 invånare

Medelstor stad Pastorat med mellan 20 000 och 50 000 invå- nare

Större tätort Pastorat med mer än 80 % tätortsgrad och mindre än 20 000 invånare

Mindre tätort Pastorat med 60—80 % tätortsgrad och mindre än 20 000 invånare

Landsbygd Pastorat med mindre än 60 % tätortsgrad

Glesbygd Pastorat i glesbygd med mindre än 6,0 invå-

nare per kvadratkilometer och tätortsgrad under 75 %.

Tabell 1 - 3

Vid jämförelse mellan nuvarande och föreslaget system har endast de obligatoriska komponenter som betalas av resp. tillfaller pastoraten med— räknats. Det innebär för nuvarande system allmän kyrkoavgift och allmänt utjämningsbidrag. ] nettobeloppet enligt föreslaget system ingår inkomstutjämningen och de fyra komponenterna för utjämning av strukturkostnader, dvs. av kostnader för underhåll av kyrkor och begravningsplatser, kostnader för icke tillhöriga och glesbygdskostnader. Utanför jämförelserna mellan de olika nettona ligger således kyrkobygg- nadsbidrag, extra utjämningsbidrag, strukturbidrag och den särskilda kyrkoavgiften.

Tabell 3 Observera att de angivna förändringarna per år visar hur den nominella förändringen vid övergångsåret slår igenom, fördelad med en fjärdedel varje år under övergångstiden. Oberoende härav beräknas varje år ut—

jämningen enligt de nya reglerna varvid de olika faktorerna får fullt genomslag. Förändringsbeloppet blir en återhållande post i avräkningen med kyrkofonden, men visar inte den verkliga totala förändringen från ett år till ett annat.

Kr/skattekrona I beräkningarna där skatteunderlaget ingår har skatteunderlaget för de kyrkotillhöriga använts.

Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, totalt utfall (exkl. övergångsregler) för pastorat och samfälligheter, gruppvis, 1995 års nivå

Kyrkokommun- Nettobelopp Nettobelopp Förändring grupp 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per föreslaget nuvarande skatte- kyrkotill- system, kr system, kr krona hörig Storstad -139 972 724 -168 524 337 28 551 613 0,03 27 Förort -159 611 664 -177 481 518 17 869 854 0,02 18 Större stad -97 547 234 -136 257 380 38 710 146 0,05 42 Medelstor stad -81 355 217 -121 626 118 40 270 901 0,05 46 Större tätort -101 744 319 -172 348 345 70 604 026 0,06 47 Mindre tätort -9 793 005 -24 863 546 15 070 541 0,02 15 Landsbygd 60 190 660 52 244 903 7 945 757 0,01 9 Glesbygd 61 905 246 51 190 961 10 714 285 0,04 32 Summa -467 928 257 -697 665 380 229 737 123 0,03 30

Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, totalt utfall (exkl. övergångsregler) för pastorat och samfälligheter, stiftsvis, 1995 års nivå

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per föreslaget nuvarande skatte- kyrkotill- system, kr system, kr krona hörig Uppsala -32 108 064 -59 921 425 27 813 361 0,05 45 Linköpings —16 107 986 -29 972 910 13 864 924 0,04 29 Skara -4 719 363 -28 989 824 24 270 461 0,06 52 Strängnäs -33 666 237 -59 275 021 25 608 784 0,06 53 Västerås -31 993 538 -52 308 812 20 315 274 0,05 38 Växjö -14 164 639 -26 515 926 12 351 287 0,03 22 Lunds -49 494 637 -98 245 069 48 750 432 0,05 45 Göteborgs -68 705 941 -102 009 086 33 303 145 0,04 33 Karlstads -13 941 863 -23 952 564 10 010 701 0,03 28 Härnösands -4 508 349 -7 636 119 3 127 770 0,01 8 Luleå - 309 355 -1 780 402 1 471 047 0,00 3 Visby 6 366 433 11 013 906 -4 647 473 -0,12 -86 Stockholms -204 574 718 -218 072 128 13 497 410 0,01 12 Summa -467 928 257 -697 665 380 229 737 123 0,03 30

Tabell 3 Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, utfall för pastorat och samfälli heter, 1995 års nivå, inkl. över ån sre ler Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr systern, kr krona tillh. Uppsala stift Alfta församling 496 916 317 484 179 432 0,05 35 Almunge pastorat 73 729 - 162 991 236 720 0,08 56 Alunda församling - 20 976 179 752 - 200 728 -0,08 - 56 Arbrå kyrkl samt 1 205 147 402 - 146 197 —0,04 - 32 Balingsta pastorat 295 960 - 350 634 646 594 0,32 253 Bergsjö pastorat 150 144 416 415 - 266 271 -0,08 - 56 Bjuråkers kyrkl samf 452 812 449 297 3 515 0,00 1 Björklinge pastorat - 182 078 - 602 969 420 891 0,10 80 Bollnäs kyrkl samt - 973 653 -1 700 166 726 513 0,05 40 Bro kyrkl samf - 299 889 - 984 639 684 750 0,13 116 Bälinge pastorat - 184 226 - 898 791 714 565 0,14 118 Danmarks pastorat - 875 352 —1 494 931 619 579 0,07 67 Delsbo församling 39 030 405 165 - 366 135 -0,12 - 81 Edebo pastorat 110 764 13 987 96 777 0,09 65 Enköpings kyrkl samt - 676 017 -3 366 269 2 690 252 0,13 106 Enångers kyrkl samt 593 763 - 821 951 1 415 714 0,26 219 Films kyrkl samt 79 888 133 131 - 53 243 -0,02 - 15 Fjärdhundra kyrkl samt 436 985 611 597 - 174 612 —0,08 - 52 Forsa kyrkl samf 111 623 - 162 786 51 163 0,01 11 Färila kyrkl samt 1 380 854 376 061 1 004 793 0,28 206 Gnarp församling 40 053 316 179 - 276 126 -0,18 117 Gryta kyrkl samt 575 997 - 160 443 736 440 0,26 192 Gävle kyrkl samf -7 605 556 -9 467 934 1 862 378 0,03 32 Hamrånge församling - 251 952 - 513 343 261 391 0,09 75 Hanebo-Segersta kyrkl sami 406 212 194 886 211 326 0,08 57 Harmångers pastorat 121 375 349 513 - 228 138 -0,09 - 65 Hedesunda församling 7 554 223 229 - 230 783 -0,12 - 86 Hille församling - 457 200 - 668 302 211 102 0,05 40 Hofors församling - 700 361 -1 233 012 532 651 0,08 68 Hudiksvalls kyrkl samf - 983 279 —1 637 067 653 788 0,07 62 Hälsingtuna pastorat - 285 492 - 689 207 403 715 0,07 60 Håverö pastorat - 354 451 - 604 499 250 048 0,06 45 Hökhuvuds kyrkl samf - 93 371 - 462 383 369 012 0,12 97 Järbo församling - 77 612 - 33 433 - 44 179 -0,02 - 17 Järvsö församling 47 195 518 931 - 471 736 -0,15 103 Knivsta pastorat - 723 732 -1 631 381 907 649 0,10 88 Kungsängens kyrkl samt -1 584 036 -1 849 289 265 253 0,03 26 Ljusdals kyrkl samt 765 677 - 284 272 1 049 949 0,13 100 Länna pastorat 42 814 - 147 843 190 657 0,06 46 Märsta kyrkl samt -2 184 838 -3 609 773 1 424 935 0,07 68 ; Nora församling 59 036 373 030 - 313 994 -0.23 - 151 Norrala kyrkl samt - 197 984 - 399 450 201 466 0,06 46 Norrtälje kyrkl samt -1 476 567 -2 101 868 625 301 0,05 44 Ockelbo kyrkl samf 97 289 312 770 - 215 481 —0,05 - 35 Ovansjö församling - 679 074 - 933 805 254 731 0,04 29

Förändring, Stift kronor r 1 År 2 r 3 År 4 Pastorat / Samfällighet Uppsala stift 44 858 89 716 134 574 179 432 Alfta församling 59 180 118 360 177 540 236 720 Almunge pastorat - 50 182 - 100 364 - 150 546 - 200 728 Alunda församling - 36 549 73 099 - 109 648 - 146 197 Arbrå kyrkl samt 161 649 323 297 484 946 646 594 Balingsta pastorat - 66 568 — 133 136 - 199 703 - 266 271 Bergsjö pastorat 879 1 758 2 636 3 515 Bjuråkers kyrkl samt 105 223 210 446 315 668 420 891 Björklinge pastorat 181 628 363 257 544 885 726 513 Bollnäs kyrkl samf 171 188 342 375 513 563 684 750 Bro kyrkl samt 178 641 357 283 535 924 714 565 Bälinge pastorat 154 895 309 790 464 684 619 579 Danmarks pastorat - 91 534 - 183 068 274 601 - 366 135 Delsbo församling 24 194 48 389 72 583 96 777 Edebo pastorat 672 563 1 345 126 2 017 689 2 690 252 Enköpings kyrkl samt 353 929 707 857 1 061 786 1 415 714 Enångers kyrkl sami - 13 311 - 26 622 - 39 932 - 53 243 Films kyrkl samf - 43 653 - 87 306 130 959 - 174 612 Fjärdhundra kyrkl samt 12 791 25 582 38 372 51 163 Forsa kyrkl sami 251 198 502 397 753 595 1 004 793 Färila kyrkl samf - 69 032 - 138 063 - 207 095 - 276 126 Gnarp församling 184 110 368 220 552 330 736 440 Gryta kyrkl samt 465 595 931 189 1 396 784 1 862 378 Gävle kyrkl samt 65 348 130 696 196 043 261 391 Hamrånge församling 52 832 105 663 158 495 211 326 Hanebo—Segersta kyrkl samt - 57 035 - 114 069 - 171 104 - 228 138 Harmångers pastorat 57 696 - 115 392 - 173 087 - 230 783 Hedesunda församling 52 776 105 551 158 327 211 102 Hille församling 133 163 266 326 399 488 532 651 Hofors församling 163 447 326 894 490 341 653 788 Hudiksvalls kyrkl samt 100 929 201 858 302 786 403 715 Hälsingtuna pastorat 62 512 125 024 187 536 250 048 Häverö pastorat 92 253 184 506 276 759 369 012 Hökhuvuds kyrkl samf - 11 045 - 22 090 - 33 134 - 44 179 Järbo församling -117 934 - 235 868 - 353 802 - 471 736 Järvsö församling 226 912 453 825 680 737 907 649 Knivsta pastorat 66 313 132 627 198 940 265 253 Kungsängens kyrkl samt 262 487 524 975 787 462 1 049 949 Ljusdals kyrkl samt 47 664 95 329 142 993 190 657 Länna pastorat 356 234 712 468 1 068 701 1 424 935 Märsta kyrkl samf - 78 499 156 997 - 235 496 - 313 994 Nora församling 50 367 100 733 151 100 201 466 Norrala kyrkl samt 156 325 312 651 468 976 625 301 Norrtälje kyrkl samt - 53 870 - 107 741 - 161 611 - 215 481 Ockelbo kyrkl samt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Ovanåkers kyrkl samt 5 575 404 238 - 398 663 -0,07 - 53 Rasbo pastorat 143 616 - 2 813 146 429 0.06 39 Rimbo pastorat 215 355 - 400 546 615 901 0,10 74 Roslags-Bro kyrkl samt 63 073 67 019 - 3 946 0,00 - 2 Rådmansö pastorat 47 404 - 10 461 57 865 0,02 18 Sandvikens församling -2 623 701 -3 406 951 783 250 0,04 37 Sigtuna kyrkl samf —1 141 487 -1 109 797 - 31 690 —0,01 - 5 Skogs församling 213 808 156 609 57 199 0,07 48 Skutskärs kyrkl samt - 598 873 -1 244 996 646 123 0,09 76 Söderala kyrkl samt - 282 407 - 169 973 - 112 434 -0,02 - 12 Söderby-Karls pastorat 163 082 83 078 80 004 0.03 22 Söderfors församling - 119 104 - 273 552 154 448 0,10 89 Söderhamns kyrkl samf -1 142 139 -1 917 663 775 524 0,07 60 Tensta pastorat - 264 963 - 925 157 660 194 0,09 71 Tierps församling 15 437 175 563 - 160 126 -0,08 - 51 Tolfta församling - 261 464 - 395 319 133 855 0,03 27 Torsåker församling - 111 381 - 109 876 - 1 505 0,00 - 1 Uppsala kyrkl samt -9 356 524 -15 363 356 6 006 832 0,07 65 Valbo församling -1 301 475 -1 870 532 569 057 0,05 46 Vendels o Tegelsmora pastorat 93 823 187 225 - 93 402 -0,03 - 24 Vittinge församling 24 925 105 501 - 80 576 —0,05 - 36 Väddö kyrkl samt 240 376 389 545 - 149 169 -0.07 - 48 Vänge pastorat 284 072 - 109 137 393 209 0,15 112 Västerlövsta kyrkl samt 83 450 219 246 - 135 796 -0,04 - 30 Västlands församling - 48 454 18 308 - 66 762 -0,04 - 34 Årsunda kyrkl sami - 80 793 - 59 584 - 21 209 -0.01 - 6 Öregrunds kyrkl samf 28 635 - 148 793 177 428 0,10 76 Österlövsta-Hållnäs kyrkl samt 203 544 424 943 - 221 399 -0,11 - 75 Östervåla kyrkl samf 58 747 389 506 - 330 759 -0,11 - 79 Östhammars kyrkl samf 122 404 - 940 197 817 793 0,13 107 Övergrans kyrkl sami -1 818 642 -2 448 901 630 259 0,05 42 Linköpings stift Aneby kyrkl samt 689 973 1 576 454 - 886 481 -0,21 - 134 Asby kyrkl samt 258 052 339 245 - 81 193 -0,07 - 46 Aska kyrkl samf 382 511 173 037 209 474 0,15 103 Bankekinds pastorat 106 543 - 226 822 333 365 0.20 162 Brunneby kyrkl samt - 92 738 - 468 991 376 253 0,11 91 Ekeby kyrkl samf 508 299 83 967 424 332 0,11 82 Eksjö församling - 759 251 -1 462 917 703 666 0,08 71 Fornåsa kyrkl samt 380 297 204 653 175 644 0,12 86 Frödings pastorat 359 118 335 183 23 935 0,02 15 Gamleby kyrkl samf 114 203 405 839 - 291 636 -0,09 - 67 Gladhammars pastorat 137 398 166 830 - 29 432 -0,01 - 10 Gårdserums kyrkl samf 357 805 436 174 - 78 369 -0.09 - 57 Hallingebergs pastorat 205 397 264 928 - 59 531 -0,03 - 22 Hjorteds församling 64 923 266 313 - 201 390 -0,20 - 127 Horns pastorat 394 023 475 451 - 81 428 -0.09 - 55

Förändring. Stift kronor r 1- r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet — 99 666 - 199 332 - 298 997 - 398 663 Ovanåkers kyrkl samt 36 607 73 215 109 822 146 429 Rasbo pastorat 153 975 307 951 461 926 615 901 Rimbo pastorat - 987 - 1 973 — 2 960 - 3 946 Roslags-Bro kyrkl samf 14 466 28 933 43 399 57 865 Rådmansö pastorat 195 813 391 625 587 438 783 250 Sandvikens församling - 7 923 - 15 845 - 23 768 - 31 690 Sigtuna kyrkl samt 14 300 28 600 42 899 57 199 Skogs församling 161 531 323 062 484 592 646 123 Skutskärs kyrkl sami 28 109 - 56 217 - 84 326 - 112 434 Söderala kyrkl samt 20 001 40 002 60 003 80 004 Söderby-Karls pastorat 38 612 77 224 115 836 154 448 Söderfors församling 193 881 387 762 581 643 775 524 Söderhamns kyrkl samt 165 049 330 097 495 146 660 194 Tensta pastorat - 40 032 - 80 063 - 120 095 - 160 126 Tierps församling 33 464 66 928 100 391 133 855 Tolfta församling - 376 - 753 - 1 129 - 1 505 Torsåker församling 1 501 708 3 003 416 4 505 124 6 006 832 Uppsala kyrkl samt 142 264 284 529 426 793 569 057 Valbo församling - 23 351 - 46 701 - 70 052 - 93 402 Vendels o Tegelsmora pastorat - 20 144 - 40 288 - 60 432 - 80 576 Vittinge församling - 37 292 - 74 585 - 111 877 - 149 169 Väddö kyrkl samf 98 302 196 605 294 907 393 209 Vänge pastorat - 33 949 - 67 898 - 101 847 - 135 796 Västerlövsta kyrkl samf - 16 691 - 33 381 - 50 072 - 66 762 Västlands församling - 5 302 - 10 605 15 907 - 21 209 Årsunda kyrkl samf 44 357 88 714 133 071 177 428 Öregrunds kyrkl samf - 55 350 - 110 700 - 166 049 - 221 399 Österlövsta-Hållnäs kyrkl samf - 82 690 165 380 - 248 069 330 759 Östervåla kyrkl samt 204 448 408 897 613 345 817 793 Östhammars kyrkl sami 157 565 315 130 472 694 630 259 Övergrans kyrkl samf Linköpings stift - 221 620 - 443 241 - 664 861 - 886 481 Aneby kyrkl samt - 20 298 40 597 - 60 895 - 81 193 Asby kyrkl samt 52 369 104 737 157 106 209 474 Aska kyrkl samt 83 341 166 683 250 024 333 365 Bankekinds pastorat 94 063 188 127 282 190 376 253 Brunneby kyrkl samt 106 083 212 166 318 249 424 332 Ekeby kyrkl samt 175 917 351 833 527 750 703 666 Eksjö församling 43 911 87 822 131 733 175 644 Fornåsa kyrkl samt 5 984 11 968 17 951 23 935 Frödinge pastorat - 72 909 - 145 818 - 218 727 - 291 636 Gamleby kyrkl sami - 7 358 - 14 716 - 22 074 - 29 432 Gladhammars pastorat - 19 592 - 39 185 - 58 777 - 78 369 Gärdserums kyrkl samf - 14 883 - 29 766 - 44 648 - 59 531 Hallingebergs pastorat - 50 348 - 100 695 - 151 043 - 201 390 Hjorteds församling

- 20 357 - 40 714 - 61 071 - 81 428 Horns pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte— kyrko— system, kr system, kr krona tillh.

Hultsfreds kyrkl samt - 215 853 - 291 366 75 513 0,01 10 Hällestads församling 45 429 33 385 12 044 0,01 4 Hässleby kyrkl samt 126 318 265 691 - 139 373 -0,09 - 67 Höreda pastorat 389 128 607 468 - 218 340 -0,13 - 82 lngatorps pastorat 110 816 138 902 28 086 -0,02 15 Kisa pastorat 72 029 192 581 - 120 552 -0,03 - 24 Kristdala församling 195 894 194 087 1 807 0,00 1 Kuddby pastorat 427 047 29 197 397 850 0,18 127 Kärna kyrkl samf - 561 604 - 977 363 415 759 0,07 67 Linköpings kyrkl sami -8 537 707 -9 126 178 588 471 0,01 8 Misterhult församling 39 856 5 227 45 083 0,02 16 Mjölby kyrkl sami - 517 831 -1 191 218 673 387 0,06 50 Motala församling -2 146 478 -3 534 278 1 387 800 0,06 51 Målilla med Gårdveda församl 137 395 218 776 - 81 381 -0,06 - 41 Mörlunda kyrkl sami 135 765 354 667 - 218 902 -0,16 - 107 Norra Solberga pastorat 300 098 144 703 155 395 0,08 55 Norrköpings kyrkl samf -8 544 774 -13 080 929 4 536 155 0,05 46 Nykils pastorat 242 067 308 832 - 66 765 -0,05 - 31 Ringarums församling 168 451 313 495 - 145 044 -0,06 - 43 Risinge församling -1 390 119 -2 274 409 884 290 0,07 59 Rogslösa pastorat 359 971 140 706 219 265 0,27 194 Rystads pastorat - 126 345 -1 079 672 953 327 0,16 123 S:t Anna kyrkl sami 331 596 469 804 - 138 208 -0.09 - 61 Sankt Laurentii pastorat - 317 470 — 594 079 276 609 0,04 34 Skeda kyrkl samt 100 569 574 625 - 474 056 —0,09 - 67 Skedevi pastorat 200 368 58 483 141 885 0,07 53 Skänninge kyrkl samf 364 150 287 783 76 367 0,02 16 Sunds kyrkl sami 373 758 500 430 - 126 672 -0,09 58 Säby kyrkl sami - 634 472 -1 322 934 688 462 0,05 42 Södra Vi kyrkl samt 105 422 549 867 - 444 445 -0,22 - 150 Tjällmo församling 47 754 97 903 - 50 149 -0,06 41 Tjärstads pastorat 301 707 328 662 - 26 955 -0,01 - 8 Tryserums pastorat 324 427 335 164 10 737 -0,02 - 11 Vadstena kyrkl sami - 272 688 - 851 528 578 840 0,12 101 Valdemarsviks kyrkl sami 85 320 487 662 402 342 -0,14 - 103 Veta kyrkl sami - 141 917 - 504 041 362 124 0,10 82 Vikingstads kyrkl samf 175 485 - 602 613 778 098 0,21 173 Vimmerby kyrkl samt - 354 802 609 821 255 019 0,03 24 Virserums kyrkl samt 87 687 192 749 - 105 062 -0,04 - 31 Vist pastorat - 270 230 629 158 358 928 0,10 83 Vreta Klosters kyrkl samt - 519 746 -1 350 529 830 783 0,11 88 Västerviks församling -1 494 983 —2 966 627 1 471 644 0,09 72 Västra Eds pastorat 379 773 765 690 - 385 917 -O,24 - 145 Västra Hargs kyrkl samt 250 569 297 709 - 47 140 -0,05 - 32 Västra Ny kyrkl samt 122 733 328 979 - 206 246 -0,16 - 105

U 1995:144 Bilaga 1 () Förändring, Stift kronor År 1 År 2 År 3 År 4 Pastorat / Samfällighet ! 18 878 37 757 56 635 75 513 Hultsfreds kyrkl samt ' 3 011 6 022 9 033 12 044 Hällestads församling - 34 843 - 69 687 104 530 - 139 373 Hässleby kyrkl sami - 54 585 - 109 170 - 163 755 - 218 340 Höreda pastorat - 7 022 - 14 043 - 21 065 - 28 086 lngatorps pastorat - 30 138 - 60 276 90 414 - 120 552 Kisa pastorat 452 904 1 355 1 807 Kristdala församling 99 463 198 925 298 388 397 850 Kuddby pastorat 103 940 207 880 311 819 415 759 Kärna kyrkl sami 147 118 294 236 441 353 588 471 Linköpings kyrkl samt 11 271 22 542 33 812 45 083 Misterhult församling 168 347 336 694 505 040 673 387 Mjölby kyrkl sami 346 950 693 900 1 040 850 1 387 800 Motala församling - 20 345 - 40 691 - 61 036 - 81 381 Målilla med Gårdveda församl - 54 726 - 109 451 - 164 177 - 218 902 Mörlunda kyrkl sami ] 38 849 77 698 116 546 155 395 Norra Solberga pastorat ] 1 134 039 2 268 078 3 402 116 4 536 155 Norrköpings kyrkl sami » - 16 691 - 33 383 - 50 074 66 765 Nykils pastorat i 36 261 72 522 - 108 783 - 145 044 Ringarums församling 221 073 442 145 663 218 884 290 Risinge församling 54 816 109 633 164 449 219 265 Rogslösa pastorat 238 332 476 664 714 995 953 327 Rystads pastorat - 34 552 - 69 104 - 103 656 - 138 208 S:t Anna kyrkl samt 69 152 138 305 207 457 276 609 Sankt Laurentii pastorat 118 514 237 028 - 355 542 - 474 056 Skeda kyrkl sami 35 471 70 943 106 414 141 885 Skedevi pastorat 19 092 38 184 57 275 76 367 Skänninge kyrkl sami - 31 668 - 63 336 - 95 004 — 126 672 Sunds kyrkl samt 172 116 344 231 516 347 688 462 Säby kyrkl sami - 111 111 - 222 223 - 333 334 - 444 445 Södra Vi kyrkl sami - 12 537 - 25 075 - 37 612 - 50 149 Tjällmo församling - 6 739 - 13 478 - 20 216 - 26 955 Tjärstads pastorat - 2 684 - 5 369 - 8 053 10 737 Tryserums pastorat 144 710 289 420 434 130 578 840 Vadstena kyrkl sami 100 586 - 201 171 - 301 757 - 402 342 Valdemarsviks kyrkl sami 90 531 181 062 271 593 362 124 Veta kyrkl samt 194 525 389 049 583 574 778 098 Vikingstads kyrkl samt 63 755 127 510 191 264 255 019 Vimmerby kyrkl sami - 26 266 - 52 531 - 78 797 - 105 062 Virserums kyrkl samt 89 732 179 464 269 196 358 928 Vist pastorat 207 696 415 392 623 087 830 783 Vreta Klosters kyrkl sami 367 911 735 822 1 103 733 1 471 644 Västerviks församling - 96 479 - 192 959 289 438 - 385 917 Västra Eds pastorat - 11 785 - 23 570 - 35 355 - 47 140 Västra Hargs kyrkl sami - 51 562 - 103 123 - 154 685 - 206 246 Västra Ny kyrkl sami

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändringl totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Åtvids kyrkl sami - 392 754 -1 305 007 912 253 0,11 87 Ödeshögs kyrkl samt 653 191 1 111 696 - 458 505 -0.13 - 84 Östra Ryds kyrkl samt 155 765 133 405 22 360 0,01 9 Östra Vikbolandets kyrkl samt 344 935 262 854 82 081 0.04 25 Överums kyrkl samt 69 761 28 768 40 993 0.03 23 Skara stift Algutstorps kyrkl samt 70 837 - 84 328 155 165 0.04 29 Alingsås pastorat -1 860 262 —3 702 989 1 842 727 0,09 73 Amnehårads kyrkl samt 119 848 177 628 - 57 780 -0,02 - 17 Bergs kyrkl samt 143 510 - 113 976 257 486 0.12 95 Bitterna kyrkl sami 368 129 521 925 - 153 796 -0.11 - 69 Björsäters kyrkl samt 212 063 287 033 - 74 970 -0,07 - 45 Blidsbergs pastorat 664 206 454 045 210 161 0,12 77 Borås kyrkl samt -4 813 916 -8 089 879 3 275 963 0.07 65 Bottnaryds kyrkl samt 205 423 123 346 82 077 0,06 41 Essunga pastorat 412 021 471 897 - 59 876 -0,02 - 16 Falköpings pastorat - 953 680 -1 925 003 971 323 0.08 65 Finnerödja pastorat 162 103 103 988 58 115 0.05 33 Floby pastorat 502 728 695 227 - 192 499 -0.13 - 82 Forshems kyrkl samt 331 546 - 88 833 420 379 0.24 185 Fristad-Gingri pastorat - 220 499 -1 044 843 824 344 0,13 107 Främmestads pastorat 145 072 209 317 - 64 245 —0,06 41 Fägre kyrkl samt 641 986 721 318 — 79 332 -0.05 - 29 Gudhems kyrkl samt 327 913 396 914 - 69 001 -0.05 - 36 Gökhems kyrkl samt 297 138 209 647 87 491 0.07 49 Götene pastorat 194 302 125 248 69 054 0,02 15 Götlunda kyrkl sami 258 676 274 998 - 16 322 -0.01 - 9 Habo kyrkl sami - 182 090 - 314 020 131 930 0.02 15 Herrljunga pastorat 267 391 - 34 267 301 658 0.09 69 Hjo kyrkl samt 232 032 - 58 364 290 396 0.05 34 Hova pastorat 278 108 486 626 - 208 518 -0.09 - 60 Husaby pastorat 255 449 - 162 930 418 379 0.16 118 Järpås kyrkl samt 240 779 231 976 8 803 0,01 6 Karlsborgs församling - 305 088 - 534 077 228 989 0,07 68 Kinneveds pastorat 242 971 235 702 7 269 0.01 4 Kvänums kyrkl samt 490 577 342 245 148 332 0.06 43 Källby kyrkl samt 176 648 17 791 158 857 0.09 64 Larvs kyrkl sami 259 001 481 928 - 222 927 -0,18 - 119 Lena-Bergstena kyrkl samt 370 096 324 162 45 934 0.02 17 Levene kyrkl samt 342 767 419 537 - 76 770 -0,06 - 41 Lidköpings församling -1 376 830 -2 336 214 959 384 0,07 61 Lyrestads kyrkl samt 375 664 394 775 - 19 111 -0,01 - 6 Mariestads kyrkl sami -1 099 765 -2 225 125 1 125 360 0,09 77 N Kyrketorps kyrkl samt 31 449 - 595 966 627 415 0,18 154 Norra Hestra kyrkl samt 261 096 - 24 499 285 595 0,17 124 Norra Vings pastorat 210 947 8 188 202 759 0.12 91

U 1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor År 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 228 063 456 127 684 190 912 253 Åtvids kyrkl samt - 114 626 - 229 253 - 343 879 - 458 505 Ödeshögs kyrkl sami 5 590 11 180 16 770 22 360 Östra Ryds kyrkl samt 20 520 41 041 61 561 82 081 Östra Vikbolandets kyrkl sami 10 248 20 497 30 745 40 993 Överums kyrkl sami Skara 31111 38 791 77 583 116 374 155 165 Algutstorps kyrkl sami 460 682 921 364 1 382 045 1 842 727 Alingsås pastorat - 14 445 - 28 890 - 43 335 - 57 780 Amnehärads kyrkl samt 64 372 128 743 193 115 257 486 Bergs kyrkl sami - 38 449 - 76 898 - 115 347 153 796 Bittema kyrkl sami - 18 743 - 37 485 - 56 228 - 74 970 Björsäters kyrkl samt 52 540 105 081 157 621 210 161 Blidsbergs pastorat 818 991 1 637 982 2 456 972 3 275 963 Borås kyrkl samt 20 519 41 039 61 558 82 077 Bottnaryds kyrkl sami - 14 969 - 29 938 - 44 907 - 59 876 Essunga pastorat 242 831 485 662 728 492 971 323 Falköpings pastorat 14 529 29 058 43 586 58 115 Finnerödja pastorat - 48 125 - 96 250 - 144 374 - 192 499 Floby pastorat 105 095 210 190 315 284 420 379 Forshems kyrkl samt 206 086 412 172 618 258 824 344 Fristad-Gingri pastorat - 16 061 - 32 123 - 48 184 - 64 245 Främmestads pastorat - 19 833 - 39 666 - 59 499 - 79 332 Fägre kyrkl sami - 17 250 - 34 501 - 51 751 - 69 001 Gudhems kyrkl samt 21 873 43 746 65 618 87 491 Gökhems kyrkl sami 17 264 34 527 51 791 69 054 Götene pastorat - 4 081 - 8 161 - 12 242 - 16 322 Götlunda kyrkl sami 32 983 65 965 98 948 131 930 Habo kyrkl samt 75 415 150 829 226 244 301 858 Herrljunga pastorat 72 599 145 198 217 797 290 396 Hjo kyrkl sami - 52 130 - 104 259 - 156 389 - 208 518 Hova pastorat 104 595 209 190 313 784 418 379 Husaby pastorat 2 201 4 402 6 602 8 803 Järpås kyrkl samt 57 247 114 495 171 742 228 989 Karlsborgs församling 1 817 3 635 5 452 7 269 Kinneveds pastorat 37 083 74 166 111 249 148 332 Kvänums kyrkl samt 39 714 79 429 119 143 158 857 Källby kyrkl sami - 55 732 - 111 464 - 167 195 - 222 927 Larvs kyrkl samt 11 484 22 967 34 451 45 934 Lena-Bergstena kyrkl sami - 19 193 - 38 385 - 57 578 - 76 770 Levene kyrkl samt 239 846 479 692 719 538 959 384 Lidköpings församling - 4 778 - 9 556 - 14 333 - 19 111 Lyrestads kyrkl samt 281 340 562 680 844 020 1 125 360 Mariestads kyrkl samt 156 854 313 708 470 561 627 415 N Kyrketorps kyrkl samt 71 399 142 798 214 196 285 595 Norra Hestra kyrkl samf 50 690 101 380 152 069 202 759 Norra Vings pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring. totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Nårunga kyrkl sami 363 595 397 863 - 34 268 -0.04 - 22 Ransbergs kyrkl samt 130 662 74 662 56 000 0,02 17 Ryda kyrkl samt 245 990 461 204 - 215 214 -0,17 - 113 Rada kyrkl sami - 21 360 354 522 333 162 0,16 133 Sandhems pastorat 133 234 107 703 25 531 0.01 4 Sandhults pastorat - 581 487 -1 208 664 627 177 0,09 75 Skara domk.förs kyrkl sami - 750 344 —1 496 120 745 776 0.08 70 Skölvene pastorat 891 635 481 533 410 102 0,24 157 Skövde kyrkl samt -3 125 068 -4 426 078 1 301 010 0,05 47 Slöta kyrkl samt 440 218 420 012 20 206 0.02 12 Stenstorps pastorat 404 609 88 547 316 062 0,12 91 Stora Mellby pastorat 423 759 706 540 282 781 -0,07 - 48 Sunnersbergs kyrkl sami 368 632 43 483 325 149 0.09 64 Synnerby pastorat 335 524 232 426 103 098 0.07 54 Särestads kyrkl samt 467 034 167 813 299 221 0,22 152 Sävare pastorat 211 663 - 454 951 666 614 0.14 106 Södra Björke kyrkl sami 359 585 181 156 178 429 0.14 95 Södra Vings pastorat 577 517 312 559 264 958 0,12 83 Tengene kyrkl samt 142 927 239 401 - 96 474 -0,03 23 Tibro församling - 330 133 - 265 271 64 862 -0,01 - 8 Tidaholms kyrkl samt 951 377 - 455 222 1 406 599 0.15 116 Toarps kyrkl sami - 307 693 - 732 456 424 763 0.07 52 Trollhättans kyrkl samt —4 219 006 -5 830 384 1 611 378 0.05 46 Töreboda kyrkl samt 175 701 746 615 - 570 914 -0.13 - 93 Ullervads kyrkl samt 388 325 305 909 82 416 0.04 29 Ulricehamns pastorat - 154 604 -1 138 088 983 484 0.11 92 Undenäs församling 292 697 127 935 164 762 0.11 79 Vara kyrkl samt 53 320 207 314 - 153 994 -0,04 - 33 Varnhems kyrkl samt 210 741 - 108 337 319 078 0.18 143 Vänersborgs kyrkl sami -2 595 017 -3 275 302 680 285 0,04 34 Värings kyrkl samt 250 365 - 82 785 333 150 0.11 82 Värsås pastorat 534 050 - 51 045 585 095 0,25 181 Västra Tunhems kyrkl samf - 622 048 -1 673 996 1 051 948 0,11 91 Yllestads pastorat 375 984 205 434 170 550 0,29 191 Åsarp—Smula kyrkl samt 214 212 250 837 - 36 625 -0,05 - 33 Örslösa kyrkl samt 763 695 424 303 339 392 0,17 122 Strängnäs stift Askers pastorat 192 381 432 101 - 239 720 -0,09 - 62 Askersunds församling - 131 792 - 307 174 175 382 0,05 37 Axbergs pastorat - 727 580 -1 395 584 668 004 0,08 73 Bettna kyrkl sami 378 311 161 937 216 374 0,17 115 Björkviks församling 92 638 178 931 - 86 293 -0.08 - 57 ! Daga kyrkl samt 382 290 30 289 352 001 0,15 104 . Enhörna församling - 202 919 363 529 160 610 0.08 77 i Eskilstuna kyrkl samt —3 299 978 -6 489 034 3 189 056 0,08 66 i Flens kyrkl sami - 171 238 744 463 573 225 0.10 79 Frustuna församling - 214 620 - 627 898 413 278 0,09 74

U 1995:144 Bilaga 10 17 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet - 8 567 - 17 134 - 25 701 - 34 268 Nårunga kyrkl samt 14 000 28 000 42 000 56 000 Ransbergs kyrkl sami - 53 804 -107 607 -161411 - 215 214 Ryda kyrkl sami 83 291 166 581 249 872 333 162 Råda kyrkl samt 6 383 12 766 19 148 25 531 Sandhems pastorat 156 794 313 589 470 383 627 177 Sandhults pastorat 186 444 372 888 559 332 745 776 Skara domk.iörs kyrkl samt 102 526 205 051 307 577 410 102 Skölvene pastorat 325 253 650 505 975 758 1 301 010 Skövde kyrkl samt 5 052 10 103 15 155 20 206 Slöta kyrkl samt 79 016 158 031 237 047 316 062 Stenstorps pastorat - 70 695 - 141 391 - 212 086 - 282 781 Stora Mellby pastorat 81 287 162 575 243 862 325 149 Sunnersbergs kyrkl samt 25 775 51 549 77 324 103 098 Synnerby pastorat 74 805 149 611 224 416 299 221 Särestads kyrkl samt 166 654 333 307 499 961 666 614 Sävare pastorat 44 607 89 215 133 822 178 429 Södra Björke kyrkl samt 66 240 132 479 198 719 264 958 Södra Vings pastorat - 24 119 - 48 237 - 72 356 - 96 474 Tengene kyrkl sami - 16 216 - 32 431 - 48 647 - 64 862 Tibro församling 351 650 703 300 1 054 949 1 406 599 Tidaholms kyrkl sami 106 191 212 382 318 572 424 763 Toarps kyrkl sami 402 845 805 689 1 208 534 1 611 378 Trollhättans kyrkl sami - 142 729 - 285 457 - 428 186 570 914 Töreboda kyrkl sami 20 604 41 208 61 812 82 416 Ullen/ads kyrkl sami 245 871 491 742 737 613 983 484 Ulricehamns pastorat 41 191 82 381 123 572 164 762 Undenäs församling - 38 499 - 76 997 - 115 496 - 153 994 Vara kyrkl samt 79 770 159 539 239 309 319 078 Varnhems kyrkl sami 170 071 340 143 510 214 680 285 Vänersborgs kyrkl samt 83 288 166 575 249 863 333 150 Värings kyrkl sami 146 274 292 548 438 821 585 095 Värsås pastorat 262 987 525 974 788 961 1 051 948 Västra Tunhems kyrkl sami 42 638 85 275 127 913 170 550 Yllestads pastorat - 9 156 18 313 - 27 469 - 36 625 Åsarp-Smula kyrkl samt 84 848 169 696 254 544 339 392 Örslösa kyrkl samt Strängnäs stift - 59 930 - 119 860 - 179 790 - 239 720 Askers pastorat 43 846 87 691 131 537 175 382 Askersunds församling 167 001 334 002 501 003 668 004 Axbergs pastorat 54 094 108 187 162 281 216 374 Bettna kyrkl sami - 21 573 - 43 147 - 64 720 - 86 293 Björkviks församling 88 000 176 001 264 001 352 001 Daga kyrkl samt 40 153 80 305 120 458 160 610 Enhörna församling 797 264 1 594 528 2 391 792 3 189 056 Eskilstuna kyrkl samt 143 306 286 613 429 919 573 225 Flens kyrkl sami 103 320 206 639 309 959 413 278 Frustuna församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system. kr systern, kr krona tillh.

Glanshammars kyrkl samt 91 778 - 186 227 278 005 0.13 95 Grödinge församling - 818 485 - 800 963 - 17 522 0.00 - 4 Hallsbergs församling - 618 517 -1 122 102 503 585 0,08 67 Hammars församling 17 247 - 176 979 194 226 0,08 65 Husby-Rekame kyrkl samt - 352 398 - 702 535 350 137 0,09 75 Hällby kyrkl sami - 220 545 - 728 172 507 627 0.12 103 Hölö-Mörkö pastorat 26 170 27 430 - 1 260 0.00 - 1 Kafjärdens församling 293 492 - 269 750 563 242 0,21 154 Katrineholms kyrkl samt -1 424 646 -2 841 509 1 416 863 0.06 51 Knista kyrkl samt 353 436 222 606 130 830 0.04 25 Kumla kyrkl sami -1 229 686 -2 150 804 921 116 0.07 54 Lerbäcks kyrkl samt 54 950 75 013 - 20 063 -0,01 - 5 Ulla Malma kyrkl sami 53 944 41 769 12 175 0,01 4 Mariefreds församling - 333 007 - 617 017 284 010 0,08 70 Mellösa församling - 45 527 - 286 082 240 555 0,10 81 Nyköpings kyrkl sami -3 167 550 -4 525 638 1 358 088 0.05 48 Nynäshamns församling »1 609 733 -1 891 895 282162 0.03 26 Oxelösunds församling -1 352 358 -1 769 273 416 915 0,04 41 Ramundeboda pastorat - 55 763 - 754 098 698 335 0,16 147 Runtuna pastorat 433 681 104 031 329 650 0,23 170 Salems församling -1 715 065 -1 947 789 232 704 0,02 22 Sköllersta kyrkl sami 224 339 - 260 632 484 971 0.14 108 Sorunda församling - 336 646 - 495 191 158 545 0.04 36 Stenkvista kyrkl sami - 7 352 - 157 255 149 903 0.06 48 Stigtomta kyrkl sami 220 709 - 442 522 663 231 0.21 166 Stora Mellösa kyrkl sami 24 238 - 99 351 123 589 0.04 29 Strängnäs kyrkl samt -1 396 235 -2 005 686 609 451 0,05 48 Södertälje kyrkl samt -5 931 570 -6 996 871 1 065 301 0,02 24 Torshälla församling - 730 580 -1 175 868 445 288 0.07 59 Trosa-Vagnhärads kyrkl sami - 915 208 -1 463 043 547 635 0.07 59 Tuna pastorat - 96 581 - 713 562 616 981 0.15 123 Tunabergs församling 94 241 - 168 835 263 076 0,18 146 Turinge kyrkl samt - 793 484 -1 097 694 304 210 0,05 44 Tystberga kyrkl samt 321 370 110 204 211 166 0,14 98 V Vingåkers—Österåkers kyrkl sar - 266 811 - 951 - 265 860 -0,04 - 29 Vansö pastorat 192 314 - 92 847 285 161 0,18 139 Viby församling - 58 450 44 872 - 103 322 -0.05 - 36 Vintrosa kyrkl sami - 154 886 - 682 715 527 829 0,14 113 Västra Rekarne kyrkl samt 165 003 - 98 158 283 161 0.11 81 Ytterseiö kyrkl samf 113 279 47 683 65 596 0.03 24 Åkers kyrkl samt - 178 142 - 547 539 369 397 0,12 93 Örebro kyrkl samt -8 029 657 -11 635 618 3 605 961 0,05 47 Ösmo-Torö kyrkl sami - 348 143 - 764 962 416 819 0.10 86 Överjäma pastorat - 476 874 -1 154 072 677 198 0.11 90

1995:144 Bilaga 10 Förändring. Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat ! Samfällighet 69 501 139 003 208 504 278 005 Glanshammars kyrkl sami - 4 381 - 8 761 - 13 142 - 17 522 Grödinge församling 125 896 251 793 377 689 503 585 Hallsbergs församling 48 557 97 113 145 670 194 226 Hammars församling 87 534 175 069 262 603 350 137 Husby-Rekame kyrkl samt 126 907 253 814 380 720 507 627 Hällby kyrkl sami - 315 - 630 - 945 - 1 260 Hölö-Mörkö pastorat 140 811 281 621 422 432 563 242 Kafjärdens församling 354 216 708 432 1 062 647 1 416 863 Katrineholms kyrkl sami 32 708 65 415 98 123 130 830 Knista kyrkl sami 230 279 460 558 690 837 921 116 Kumla kyrkl sami - 5 016 - 10 032 - 15 047 - 20 063 Lerbäcks kyrkl sami 3 044 6 088 9 131 12 175 Lilla Malma kyrkl sami 71 003 142 005 213 008 284 010 Mariefreds församling 60 139 120 278 180 416 240 555 Mellösa församling 339 522 679 044 1 018 566 1 358 088 Nyköpings kyrkl sami 70 541 141 081 211 622 282 162 Nynäshamns församling 104 229 208 458 312 686 416 915 Oxelösunds församling 174 584 349 168 523 751 698 335 Ramundeboda pastorat 82 413 164 825 247 238 329 650 Runtuna pastorat 58 176 116 352 174 528 232 704 Salems församling 121 243 242 486 363 728 484 971 Sköllersta kyrkl samt 39 636 79 273 118 909 158 545 Sorunda församling 37 476 74 952 112 427 149 903 Stenkvista kyrkl sami 165 808 331 616 497 423 663 231 Stigtomta kyrkl sami 30 897 61 795 92 692 123 589 Stora Mellösa kyrkl sami 152 363 304 726 457 088 609 451 Strängnäs kyrkl sami 266 325 532 651 798 976 1 065 301 Södertälje kyrkl samt 111 322 222 644 333 966 445 288 Torshälla församling 136 959 273 918 410 876 547 835 Trosa-Vagnhärads kyrkl sami 154 245 308 491 462 736 616 981 Tuna pastorat 65 769 131 538 197 307 263 076 Tunabergs församling 76 053 152 105 228 158 304 210 Turinge kyrkl sami 52 792 105 583 158 375 211 166 Tystberga kyrkl sami - 66 465 - 132 930 - 199 395 - 265 860 V Vingåkers-Österåkers kyrkl sami 71 290 142 581 213 871 285 161 Vansö pastorat - 25 831 - 51 661 - 77 492 - 103 322 Viby iörsamling 131 957 263 915 395 872 527 829 Vintrosa kyrkl sami 70 790 141 581 212 371 283 161 Västra Rekarne kyrkl samt 16 399 32 798 49 197 65 596 Ytterseiö kyrkl samt 92 349 184 699 277 048 369 397 Åkers kyrkl sami 901 490 1 802 981 2 704 471 3 605 961 Örebro kyrkl sami 104 205 208 410 312 614 416 819 Ösmo-Torö kyrkl samt 169 300 338 599 507 899 677 198 Överjäma pastorat

Tabell 3 forts. Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring. totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko— system. kr system. kr krona tillh.

Västerås stift Arboga stadsförsamlzs pastorat - 796 498 -1 942 860 1 146 362 0,10 87 Avesta församling - 696 442 -1 033 023 336 581 0.06 50 Bjursås församling - 121 773 - 99 806 - 21 967 -0,01 - 6 By församling 104 682 259 496 154 814 —0,07 53 Envikens församling 319 662 174 983 144 679 0.12 84 Falu kyrkl samt -4 691 327 -6 089 043 1 397 716 0.04 37 Fellingsbro församling - 60 490 - 83 894 23 404 0,01 6 Folkärna församling - 416 734 - 430 934 14 200 0,00 2 Gagnefs kyrkl sami 262 873 294 652 - 557 525 -0.08 - 57 Garpenbergs församling 13 610 - 114 459 128 069 0.15 121 Grangärde kyrkl sami - 335 696 - 70 021 - 265 675 —0.04 - 29 Grythyttans församling 264 003 - 74 551 338 554 0.26 192 Grytnäs församling - 495 940 797 671 301 731 0.07 55 Guldsmedshyttans församl - 113 854 - 201 593 87 739 0,04 30 Gustafs kyrkl samt 1 465 34 555 33 090 -0,01 - 10 Hallstahammars kyrkl sami -1 156 457 —2 202 988 1 046 531 0.08 73 Hedemora församling - 524 106 - 10 521 - 513 585 -0.06 - 48 Husby församling 66 737 161 330 - 94 593 -0,03 - 26 Hällefors kyrkl sami - 337 592 - 921 025 583 433 0.11 91 Idre församling 387 285 130 540 256 745 0,26 188 Järna kyrkl sami 986 309 983 254 3 055 0,00 0 Kumla pastorat 136 540 - 111 195 247 735 0.12 91 Kung Karls kyrkl sami - 356 980 -1 115 558 758 578 0.12 99 Köpings kyrkl sami -1 230 445 -2 632 820 1 402 375 0,07 61 Leksands kyrkl sami - 501 543 - 24 101 — 477 442 -0.05 - 41 Lima kyrkl samt 616 630 17 557 599 073 0,23 176 Lindesbergs församling - 634 779 -1 365 932 731 153 0,08 67 Ljusnarsbergs församling - 119 767 - 253 084 133 317 0.03 23 Ludvika församling -1 690 092 -2 593 647 903 555 0.06 54 Malungs församling - 36 555 - 328 885 292 330 0,05 39 Mora kyrkl sami -1 086 511 -1 529 100 442 589 0.03 24 Nora pastorat - 371 945 -1 273 222 901 277 0.12 95 Norbergs pastorat - 242 650 - 680 203 437 553 0,09 73 Norrbärke församling - 874 882 —1 285 743 410 861 0.05 44 Näsby församling - 275 312 - 481 494 206 182 0.07 67 Ore församling 259 357 182 733 76 624 0,09 57 Orsa församling 1 162 926 653 778 509 148 0.10 75 Ramnäs församling - 158 487 - 504 808 346 321 0.12 103 Ramsbergs församling 187 825 89 028 98 797 0,08 55 Rättviks kyrkl sami - 171 375 370 633 — 542 008 —0_08 - 57 Sala kyrkl sami - 926 362 —1 429 555 503 193 0.04 34 Skinnskattebergs kyrkl sami - 31 582 - 186 810 155 228 0,04 32 Solleröns församling 89 735 216 114 126 379 -0.12 - 79 Stora Skedvi församling 94 051 461 580 - 367 529 —0,24 - 155 Stora Tuna kyrkl sami -4 304 825 -6 505 866 2 201 041 0.06 50

Förändring. kronor r 1

286 591 84 145 - 5 492

- 38 704 36 170

349 429 5 851 3 550

- 139 381 32 017

66 419 84 639 75 433 21 935 - 8 273

261 633 - 128 396 - 23 648 145 858 64 186

764

61 934 189 645 350 594 - 119 361

149 768 182 788 33 329 225 889 73 083

110 647 225 319 109 388 102 715

51 546

1 9 1 56 127 287 86 580 24 699

- 135 502

125 798

38 807 - 31 595 - 91 882 550 260

r2

573 181 168 291 - 10 984 77 407

72 340

698 858 11 702

7 100

- 278 763 64 035

- 132 838 169 277 150 866

43 870 - 16 545

523 266 - 256 793 - 47 297 291 717 128 373

1 528 123 868 379 289 701 188

- 238 721

299 537 365 577

66 659 451 778 1 46 1 65

221 295 450 639 218 777 205 431 103 091

38 312 254 574 173 161

49 399

- 271 004

251597 77614 -63190 - 183765 1 100521

r3

859 772 252 436 - 16 475 - 116 111 108 509

1048 287 17553 10650

- 418144 96052

- 199 256 253 916 226 298

65 804 - 24 818

784 898 - 385 189 - 70 945 437 575 192 559

2 291 185 801 568 934 1 051 781 - 358 082

449 305 548 365

99 988 677 666 219 248

331 942 675 958 328 165 308 146 154 637

57 468 381 861 259 741

74 098

- 406 506

377 395 1 16 421 - 94 784 - 275 647 1 650 781

r4

1 146 362 336 581 - 21 967 - 154814 144 679

1 397 716 23 404 14 200

- 557 525

128 069

- 265 675 338 554 301 731

87 739 - 33 090

1 046 531 - 513 585 - 94 593 583 433 256 745

3 055 247 735 758 578 1 402 375 - 477 442

599 073 731 153 1 33 317 903 555 292 330

442 589 901 277 437 553 41 O 861 206 182

76 624 509 148 346 321

98 797

- 542 008

503 193 155 228 - 126 379 - 367 529 2 201 041

Pastorat / Samfällighet

Västerås stift Arboga stadsförsaml:s pastorat Avesta församling

Bjursås församling By församling Envikens församling

Falu kyrkl sami Fellingsbro församling Folkärna församling Gagnefs kyrkl sami Garpenbergs församling

Grangärde kyrkl sami Grythyttans församling Grytnäs församling Guldsmedshyttans församl Gustafs kyrkl sami

Hallstahammars kyrkl sami Hedemora församling Husby församling Hällefors kyrkl sami Idre församling

Järna kyrkl sami Kumla pastorat Kung Karls kyrkl sami Köpings kyrkl sami Leksands kyrkl sami

Lima kyrkl sami Lindesbergs församling Ljusnarsbergs församling Ludvika församling Malungs församling

Mora kyrkl sami Nora pastorat Norbergs pastorat Nonbärke församling Näsby församling

Ore församling Orsa församling Ramnäs församling Ramsbergs församling Rättviks kyrkl sami

Sala kyrkl sami Skinnskattebergs kyrkl sami Solleröns församling Stora Skedvi församling Stora Tuna kyrkl sami

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat I Samfällighet föreslaget nuvarande skatte kyrko-

system. kr system. kr krona tillh. Sundborns församling - 119 282 - 303 268 183 986 0.09 73 Sura församling - 498 031 -1 000 975 502 944 0.09 75 Svärdsjö församling 508 805 209 484 299 321 0.09 67 Särna församling 280 556 143 229 137 327 0.14 107 Säters församling - 293 665 - 259 744 - 33 921 -0.01 - 6 Söderbärke församling 283 033 - 167 582 450 615 0.22 173 Västanfors kyrkl sami -1 258 824 -1 904 589 645 765 0.06 53 Västerfärnebo pastorat 90 307 226 210 - 135 903 -0,06 - 44 Västerås kyrkl sami -13 431 265 -17 320 802 3 889 537 0.04 37 Åls församling - 95 064 13 188 - 108 252 -0.06 — 42 Älvdalens församling 872 949 400 216 472 733 0.12 88 Växjö stift Algutsboda församling - 2 320 83 178 - 85 498 -0.06 - 45 Almundsryds församling 10 683 158 883 - 148 200 -0.08 - 59 Alseda pastorat 362 053 501 432 - 139 379 -0_05 - 33 Alvesta kyrkl sami - 92 596 - 811 113 718 517 0,10 84 Anderstorps församling 492 776 - 732 747 239 971 0,06 52 Aneboda pastorat 330 995 551 864 - 220 869 -0.12 - 82 Arby pastorat 245 758 427 999 - 182 241 -0_10 71 Bankeryds församling - 916 531 —1 205 003 288 472 0,04 37 Barnarps kyrkl sami - 68 751 173 930 105 179 0.04 32 Berga pastorat 334 108 470 601 - 136 493 -0.05 - 32 Bredaryds kyrkl sami - 112 479 - 289 060 176 581 0.06 50 Burseryds pastorat 297 999 387 106 - 89 107 -0.06 - 37 Byarums kyrkl sami - 33 794 - 35 733 1 939 0.00 0 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami 399 992 119 525 280 467 0.08 55 Döderhults församling - 318 606 - 760 980 442 374 0.08 67 Dörby-Hossmo kyrkl sami - 270 265 - 539 749 269 484 0.06 46 Emmaboda pastorat 233 725 - 584 586 350 861 0.10 78 Fliseryds församling 70 512 119 874 - 49 362 -0.05 - 33 Forserums pastorat 78 142 — 253 372 331 514 0.12 97 Forsheda kyrkl sami 264 061 27 085 236 976 0.09 68 Färgaryds pastorat - 86 766 - 494 212 407 446 0,12 100 Förlösa kyrkl sami 596 819 -1 021 495 424 676 0.07 62 Gislaveds kyrkl sami - 199 815 -1 334 303 1 134 488 0,15 128 Gnosjö församling - 299 632 - 615 029 315 397 0.09 80 Gränna pastorat 234 052 359 751 - 125 699 -0.04 - 29 Göteryds pastorat 285 226 461 019 - 175 793 -0.11 - 72 Hovmantorps kyrkl sami 14 970 - 57 668 42 698 0.01 10 Huskvarna kyrkl samf -1 583 934 -2 674 313 1 090 379 0.07 61 Högby kyrkl sami 694 419 1 684 463 - 990 044 -0.66 - 345 Högsby kyrkl sami 349 637 887 090 - 537 453 -0,12 - 83 Jönköpings kyrkl sami —4 100 455 -5 834 050 1 733 595 0,05 41 Kalmar kyrkl sami -2 935 656 -4 302 944 1 367 288 0,06 49 Karlslunda pastorat 129 055 323 307 - 194 252 -0.15 - 99 Kävsjö pastorat 133 845 - 296 164 430 009 0.17 133 Lannaskede kyrkl sami 464 653 407 279 57 374 0,02 16

U 1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 45 997 91 993 137 990 183 986 Sundborns församling 125 736 251 472 377 208 502 944 Sura församling 74 830 149 661 224 491 ' 299 321 Svärdsjö församling 34 332 68 664 102 995 137 327 Säma församling - 8 480 - 16 961 - 25 441 - 33 921 Säters församling 112 654 225 308 337 961 450 615 Söderbärke församling 161 441 322 883 484 324 645 765 Västanfors kyrkl sami - 33 976 - 67 952 - 101 927 - 135 903 Västerfärnebo pastorat 972 384 1 944 769 2 917 153 3 889 537 Västerås kyrkl sami - 27 063 - 54 126 - 81 139 - 108 252 Åls församling 1 18 183 236 367 354 550 472 733 Älvdalens församling Växjö stift - 21 375 - 42 749 - 64 124 - 85 498 Algutsboda församling - 37 050 - 74 100 - 111 150 - 148 200 Almundsryds församling - 34 845 - 69 690 - 104 534 - 139 379 Alseda pastorat 179 629 359 259 538 888 718 517 Alvesta kyrkl sami 59 993 1 19 986 179 978 239 971 Anderstorps församling - 55 217 - 110 435 - 165 652 220 869 Aneboda pastorat - 45 560 - 91 121 - 136 681 - 182 241 Arby pastorat 72 118 144 236 216 354 288 472 Bankeryds församling 26 295 52 590 78 884 105 179 Barnarps kyrkl sami - 34 123 - 68 247 - 102 370 - 136 493 Berga pastorat 44 145 88 291 132 436 176 581 Bredaryds kyrkl sami - 22 277 - 44 554 - 66 830 - 89 107 Burseryds pastorat 485 970 1 454 1 939 Byarums kyrkl sami 70 117 140 234 210 350 280 467 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami 110 594 221 187 331 781 442 374 Döderhults församling 67 371 134 742 202 113 269 484 Dörby-Hossmo kyrkl sami 87 715 175 431 263 146 350 861 Emmaboda pastorat - 12 341 - 24 681 - 37 022 - 49 362 Fliseryds församling 82 879 165 757 248 636 331 514 Forserums pastorat 59 244 118 488 177 732 236 976 Forsheda kyrkl samt 101 862 203 723 305 585 407 446 Färgaryds pastorat 106 169 212 338 318 507 424 676 Förlösa kyrkl sami 283 622 567 244 850 866 1 134 488 Gislaveds kyrkl sami 78 849 157 699 236 548 315 397 Gnosjö församling - 31 425 - 62 850 - 94 274 - 125 699 Gränna pastorat - 43 948 - 87 897 - 131 845 - 175 793 Göteryds pastorat 10 675 21 349 32 024 42 698 Hovmantorps kyrkl sami 272 595 545 190 817 784 1 090 379 Huskvarna kyrkl sami - 247 511 - 495 022 » 742 533 - 990 044 Högby kyrkl sami - 134 363 - 268 727 - 403 090 - 537 453 Högsby kyrkl sami 433 399 866 798 1 300 196 1 733 595 Jönköpings kyrkl sami 341 822 683 644 1 025 466 1 367 288 Kalmar kyrkl sami - 48 563 - 97 126 - 145 689 - 194 252 Karlslunda pastorat 107 502 215 005 322 507 430 009 Kävsjö pastorat 14 344 28 687 43 031 57 374 Lannaskede kyrkl sami

FörändringI totalt Kronor

Pastorat I Samfällighet

Lekeryds kyrkl sami Lenhovda kyrkl sami Lessebo kyrkl sami Lidhults pastorat Ljungby församling

Ljungby pastorat Långaryds pastorat Madesjö kyrkl sami Malmbäcks pastorat Markaryds församling

Mellersta Ölands kyrkl sami Moheda pastorat Månsarp församling Mönsterås församling Norra Sandsjö kyrkl sami

Norrahammars församling Nybro-Bäckebo kyrkl sami Nässjö församling Oskarshamns församling Reftele pastorat

Rogberga kyrkl sami Rydaholms församling Ryssby kyrkl sami Ryssby pastorat Sjösäs pastorat

Skatelövs kyrkl sami Skärstads kyrkl sami Stenbrohults församling Stockaryds pastorat Sävsjö kyrkl sami

Söderåkra församling Södra Ljunga kyrkl sami Södra Sandsjö pastorat Södra Ölands kyrkl sami Söraby pastorat

Tingsäs kyrkl sami Toiteryds kyrkl sami Torsäs kyrkl sami Traryds pastorat Urshults församling

Vederslövs kyrkl samf Vetlanda pastorat Villstads församling Virestads pastorat Vislanda kyrkl sami

Nettobelopp 1995 enligt föreslaget system. kr

- 10 975 35 315 12 367

748 265

-191 688

-1 078 086 277 498 67 731 137 734

- 185 187

1 178 715 164 267 262 457 - 302 077 146 678

- 547 494 - 476 185 -1 532 953 -1 582 984 127 611

- 67 312 90 623 30 329

167 721

386 480

351 510 - 53 678 - 24 248 383119 157 549

74 574 327 654 288 552 974 968

- 127 161

38 919 108 767 goa 081 153 325

79 943

277 363

- 512 188 - 283 007 207 630 70 569

Nettobelopp 1995 enligt nuvarande system, kr

352 292 - 58 513 60 389 679 203 - 160 745

-2 056 533 214 924 109 177 303 219 - 75 353

2 822 676 156 837 - 538 733 - 696 886 267 417

-1 144 766 -1 258 260 -2 399 489 -2 147 774

180 795

- 216271 170954 140600

72152 -41711

574 603 - 71 546 - 100 824 665 683 1 83 615

552 165 411 326 581 581 1 313 525 - 830 751

534 891 - 137 248 741 202 247 323 382 479

198 541 -1 382 486 - 572 349 184 479 207 669

- 363 267 93 828

- 48 022 69 062

- 30 943

978 447 62 574

- 41 446 165 485 - 109 834

-1 643 961 7 430 276 276 394 809

- 120 739

597 272 782 075 866 536 564 790 - 53 184

148 959 » 80 331 - 110 271 95 569 428 191

- 223 093 17 868 76 576

- 282 564

- 26 066

477 591 - 83 672 - 293 029 - 338 557 703 590

- 495 972 246 015 - 533 121 - 93 998 - 302 536

78 822 870 298 289 342

23 151

- 137 100

Kr per skatte- krona

—0,21 0.05 -0.02 0.04 -0,01

0,08 0,03 -0,01 -0,13 -0,03

-0.31 0,00 0,08 0,08 -0,05

0,09 0,08 0,06 0.05 -0.03

0.05 -0.04 -0.04

0.06 0.20

-0.13 0,01 0,04 -o,14 -o.o1

-O,22 -0,06 -O.12 -0.04

0.14

-0.13

0,07 -0.20 -0.03 -0,23

0,03 0,09 0,07 0,01 -0,07

Kr per

kyrko- tillh.

-145 42 -13 28 -8

72 24 -7 -86 -19

- 201

67

-32

76 63 54 42 - 18

39 - 29 - 31 42 157

-78

30 - 89

-148 -36 -82 -26 112

-95 50 -123 -25 -152

21 69 55

-48

1995:144 Förändring, Stiff kronor r 1 r 2 År 3 r 4 Pastorat / Samfällighet - 90 817 - 181 634 272 450 — 363 267 Lekeryds kyrkl sami 23 457 46 914 70 371 93 828 Lenhovda kyrkl sami - 12 006 - 24 011 - 36 017 - 48 022 Lessebo kyrkl sami 17 266 34 531 51 797 69 062 Lidhults pastorat - 7 736 - 15 472 - 23 207 - 30 943 Ljungby församling 244 612 489 224 733 835 978 447 Ljungby pastorat 15 644 31 287 46 931 62 574 Längaryds pastorat - 10 362 - 20 723 - 31 085 - 41 446 Madesjö kyrkl sami - 41 371 - 82 743 — 124 114 - 165 485 Malmbäcks pastorat — 27 459 - 54 917 - 82 376 - 109 834 Markaryds församling - 410 990 - 821 981 -1 232 971 -1 643 961 Mellersta Ölands kyrkl sami 1 858 3 715 5 573 7 430 Moheda pastorat 69 069 138 138 207 207 276 276 Månsarp församling 98 702 197 405 296 107 394 809 Mönsterås församling - 30 185 - 60 370 90 554 - 120 739 Norra Sandsjö kyrkl sami 149 318 298 636 447 954 597 272 Norrahammars församling 195 519 391 038 586 556 782 075 Nybro-Bäckebo kyrkl sami 216 634 433 268 649 902 866 536 Nässjö församling 141 198 282 395 423 593 564 790 Oskarshamns församling - 13 296 - 26 592 - 39 888 - 53 184 Reftele pastorat 37 240 74 480 111 719 148 959 Rogberga kyrkl sami - 20 083 - 40 166 - 60 248 - 80 331 Rydaholms församling - 27 568 - 55 136 - 82 703 - 110 271 Ryssby kyrkl sami 23 892 47 785 71 677 95 569 Ryssby pastorat 107 048 214 096 321 143 428 191 Sjösäs pastorat - 55 773 - 111 547 - 167 320 - 223 093 Skatelövs kyrkl sami 4 467 8 934 13 401 17 868 Skärstads kyrkl sami 19 144 38 288 57 432 76 576 Stenbrohults församling - 70 641 141 282 - 211 923 - 282 564 Stockaryds pastorat 6 517 - 13 033 - 19 550 - 26 066 Sävsjö kyrkl sami 119 398 - 238 796 - 358 193 - 477 591 Söderåkra församling - 20 918 - 41 836 - 62 754 - 83 672 Södra Ljunga kyrkl sami - 73 257 - 146 515 - 219 772 - 293 029 Södra Sandsjö pastorat - 84 639 169 279 253 918 - 338 557 Södra Ölands kyrkl sami 175 898 351 795 527 693 703 590 Söraby pastorat -123 993 - 247 986 - 371 979 — 495 972 Tingsäs kyrkl sami 61 504 123 008 184 511 246 015 Toiteryds kyrkl sami - 133 280 - 266 561 - 399 841 - 533 121 Torsås kyrkl sami - 23 500 - 46 999 - 70 499 - 93 998 Traryds pastorat - 75 634 - 151 268 - 226 902 - 302 536 Urshults församling 19 706 39 411 59 117 78 822 Vederslövs kyrkl sami 217 575 435 149 652 724 870 298 Vetlanda pastorat 72 336 144 671 217 007 289 342 Villstads församling 5 788 11 576 17 363 23 151 Virestads pastorat - 34 275 - 68 550 - 102 825 - 137 100 Vislanda kyrkl sami

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Vissefjärda församling - 104 577 - 225 586 121 009 0,05 38 Voxtorps pastorat 208 171 47 391 160 780 0.08 60 Vrigstads kyrkl sami 105 712 246 966 - 141 254 -0.10 - 72 Värnamo pastorat —1 549 765 —2 613 883 1 064 118 0,07 64 Växjö kyrkl sami —4 778 976 -6 811 796 2 032 820 0,05 46 Ålems församling - 223 755 - 136 513 - 87 242 -0.02 - 17 Åseda pastorat 135 571 162 093 - 26 522 -0,01 - 6 Älghults församling 191 386 171 576 19 810 0.01 8 Älmhults församling - 756 408 -1 112 123 355 715 0.06 51 Östra Torsås kyrkl samt 246 525 382 465 - 135 940 -0,05 - 37 Lunds stift Allerums kyrkl sami - 764 462 -i 284 419 519 957 0,07 63 Alstads församling 238 848 - 67 412 306 260 0,29 224 Anderslövs kyrkl sami 151 992 - 239 705 391 697 0,18 143 Asarums kyrkl sami - 784 790 -1 412 970 628 180 0,07 59 Asmundtorps pastorat 5 882 - 210 846 216 728 0,14 108 Augerums kyrkl sami - 745 165 -1 455 628 710 463 0,09 69 Backaryds pastorat 330 184 582 767 - 252 583 -0,16 - 97 Balkåkra kyrkl sami 405 938 - 27 989 433 927 0,26 200 Barkäkra församling 781 021 - 935 984 154 963 0.03 26 Billeberga kyrkl sami 99 371 30 917 68 454 0.05 34 Bjuvs kyrkl sami - 445 432 -1 330 153 884 721 0.12 98 Björnekulla kyrkl sami 510 614 - 832 316 321 702 0.04 35 Borrby kyrkl sami 61 292 146 010 - 84 718 -0.04 - 31 Brunnby församling 416 265 - 593 916 177 651 0,05 50 Bräkne-Hoby församling - 55 250 67 911 - 123 161 -0,05 - 38 Brösarps pastorat 685 495 761 462 - 75 967 -0.04 - 23 Burlövs församling —1 252 821 -1 951 501 698 680 0,06 58 Båstads kyrkl sami - 347 601 - 740 110 392 509 0,09 76 Dalby kyrkl sami - 298 891 - 945 301 646 410 0.12 104 Dalköpinge kyrkl sami 35 772 - 633 720 669 492 0.19 163 Degeberga pastorat 397 149 353 866 43 283 0.02 12 Ekeby församling - 88 417 2 494 - 90 911 -0,04 - 28 Eslövs kyrkl sami - 179 620 -1 880 654 1 701 034 0,12 99 Everöds kyrkl sami 306 738 140 211 166 527 0,14 104 Farhults kyrkl sami - 64 422 - 362 163 297 741 0,13 103 Finja kyrkl sami 324 670 186 324 138 346 0,03 18 Fjelie kyrkl samt -1 559 448 -1 577 792 18 344 0.00 2 Fjälkinge pastorat 2 329 - 328 081 330 410 0,10 82 Fridlevstads pastorat 206 172 355 296 - 149 124 -0,05 - 33 Fränninge pastorat 479 419 793 679 - 314 260 -0.16 102 Färlövs kyrkl sami - 25 507 18 731 - 44 238 -0,01 - 11 Förslövs kyrkl sami - 88 451 22 922 - 111 373 -0.03 - 25 Gammalstorps kyrkl samf 56 228 27 511 28 717 0,02 11 Genarps församling 11 763 - 466 368 478 131 0,18 149 Glimåkra församling — 56 192 47 737 - 103 929 -0,06 - 43

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r3 r 4 Pastorat I Samfällighet 30 252 60 505 90 757 121 009 Vissefjärda församling 40 195 80 390 120 585 160 780 Voxtorps pastorat - 35 314 - 70 627 - 105 941 - 141 254 Vrigstads kyrkl sami 266 030 532 059 798 089 1 064 118 Värnamo pastorat 508 205 1 016 410 1 524 615 2 032 820 Växjö kyrkl sami - 21 811 - 43 621 - 65 432 - 87 242 Alems församling - 6 631 - 13 261 - 19 892 - 26 522 Åseda pastorat 4 953 9 905 14 858 19 810 Älghults församling 88 929 177 858 266 786 355 715 Älmhults församling - 33 985 - 67 970 - 101 955 - 135 940 Östra Torsäs kyrkl sami Lunds stift 129 989 259 979 389 968 519 957 Allerums kyrkl sami 76 565 153 130 229 695 306 260 Alstads församling 97 924 195 849 293 773 391 697 Anderslövs kyrkl sami 157 045 314 090 471 135 628 180 Asarums kyrkl sami 54 182 108 364 162 546 216 728 Asmundtorps pastorat 177 616 355 232 532 847 710 463 Augerums kyrkl sami - 63 146 - 126 292 - 189 437 - 252 583 Backaryds pastorat 108 482 216 964 325 445 433 927 Balkäkra kyrkl sami 38 741 77 482 116 222 154 963 Barkåkra församling 17 114 34 227 51 341 68 454 Billeberga kyrkl sami 221 180 442 361 663 541 884 721 Bjuvs kyrkl sami 80 426 160 851 241 277 321 702 Björnekulla kyrkl sami - 21 180 - 42 359 - 63 539 - 84 718 Borrby kyrkl sami 44 413 88 826 133 238 177 651 Brunnby församling - 30 790 - 61 581 - 92 371 - 123 161 Bräkne-Hoby församling - 18 992 - 37 984 - 56 975 - 75 967 Brösarps pastorat 174 670 349 340 524 010 698 680 Burlövs församling 98 127 196 255 294 382 392 509 Båstads kyrkl sami 161 603 323 205 484 808 646 410 Dalby kyrkl sami 167 373 334 746 502 119 669 492 Dalköpinge kyrkl sami 10 821 21 642 32 462 43 283 Degeberga pastorat - 22 728 - 45 456 68 183 - 90 911 Ekeby församling 425 259 850 517 1 275 776 1 701 034 Eslövs kyrkl sami 41 632 83 264 124 895 166 527 Everöds kyrkl sami 74 435 148 871 223 306 297 741 Farhults kyrkl sami 34 587 69 173 103 760 138 346 Finja kyrkl sami 4 586 9 172 13 758 18 344 Fjelie kyrkl sami 82 603 165 205 247 808 330 410 Fjälkinge pastorat - 37 281 - 74 562 - 111 843 149 124 Fridlevstads pastorat - 78 565 - 157 130 - 235 695 - 314 260 Fränninge pastorat - 11 060 - 22 119 - 33 179 - 44 238 Färlövs kyrkl sami - 27 843 — 55 687 - 83 530 111 373 Förslövs kyrkl sami 7 179 14 359 21 538 28 717 Gammalstorps kyrkl sami 119 533 239 066 358 598 478 131 Genarps församling

- 25 982 - 51 965 - 77 947 - 103 929 Glimåkra församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko— system, kr system. kr krona tillh.

Gudmuntorps pastorat 119 441 - 196 194 315 635 0,15 117 Gärdstänga pastorat 197 851 - 366 731 564 582 0,27 224 Hammarlövs kyrkl sami 473 137 - 287 420 760 557 0.47 379 Hammenhögs kyrkl sami 293 792 215 621 78 171 0,07 47 Helsingborgs kyrkl sami -5 527 925 -9 323 539 3 795 614 0.06 57 Hjärnarps kyrkl sami 78 242 4 934 73 308 0.03 26 Hjärsäs församling 43 581 6 262 37 319 0.02 14 Hyby kyrkl sami - 219 844 - 903 387 683 543 0.13 118 Hällaryds pastorat 41 737 - 78 906 120 643 0.07 50 Hässleholms församling -1 283 195 -2 302 900 1 019 705 0.08 67 Hästveda pastorat 139 460 174 877 - 35 417 -0.02 13 Höganäs församling - 292 889 - 352 264 59 375 0.01 9 Högseröds pastorat 179 407 221 528 - 42 121 -0.02 14 Hörby kyrkl sami 251 159 504 261 - 253 102 —0.03 - 25 Höörs kyrkl sami 50 719 46 534 4 185 0.00 0 lvetofta kyrkl sami - 797 522 -1 358 390 560 868 0.07 59 Jämjö församling - 37 000 1 15 080 - 152 080 -0,06 - 42 Jämshögs församling - 789 553 -1 551 523 761 970 0.09 79 Karlshamns församling -1 175 270 -1 677 361 502 091 0.05 47 Karlskrona-Aspö kyrkl sami -1 358 576 -2 556 908 1 198 332 0,08 72 Karlskrona kyrkogårdssamf - 303 182 0 - 303 182 -0.02 - 15 Klippans kyrkl sami - 246 264 - 561 763 315 499 0,05 36 Knislinge kyrkl sami - 146 831 - 623 179 476 348 0.12 97 Kristianopels församling 139 295 243 736 - 104 441 -0,11 - 73 Kristianstads kyrkl sami —2 051 719 —3 241 148 1 189 429 0,06 53 Kropps pastorat 190 912 253 247 62 335 —0,01 - 9 Kgl Karlskrona Am.församl - 583 912 - 697 791 113 879 0,03 28 Kvidinge församling 94 895 84 175 10 720 0,01 5 Kvistofta kyrkl samf -1 026 670 -1 724 515 697 645 0,07 65 Kyrkhults församling - 66 144 29 697 - 95 841 -0,04 - 32 Kågeröds kyrkl samf 379 851 285 343 94 508 0,04 25 Källstorps kyrkl sami 421 715 - 569 806 991 521 0,28 224 Kävlinge kyrkl sami 176 365 - 989 076 812 711 0,13 104 Lackalänga kyrkl sami - 127 808 - 521 972 394 164 0.13 110 Landskrona kyrkl sami - 811 103 -3 018 302 2 207 199 0,11 93 Listerby kyrkl sami 90 412 - 218 358 308 770 0,11 84 Lomma församling -1 069 592 -1 298 828 229 236 0,03 30 Loshults församling 49 049 54 934 - 5 885 -0.01 - 5 Lunds kyrkl sami —4 338 847 —8 991 112 4 652 265 0.09 83 Löddeköpinge kyrkl sami 639 761 999 824 360 063 0.06 57 Löderups pastorat 413 730 468 789 - 55 059 -0.03 - 21 Lövestads pastorat 597 735 998 332 - 400 597 -0.23 - 135 Malmö kyrkl samt —14 263 090 -18 248 278 3 985 188 0.02 22 Mjällby församling - 185 075 187 194 - 372 269 -0.10 - 70 Munka-Ljungby pastorat 87 154 253 883 - 166 729 -0.05 - 35

Förändring, kronor r 1

78 909 141 146 190 139

19 543 948 904

18 327 9 330 170 886 30 161 254 926

- 8 854 14 844 - 10 530 - 63 276 1 046

1 40 21 7 38 020 190 493 125 523 299 583

- 75 796

78 875 119 087 - 26 1 10 297 357

- 15 584 28 470 2 680 174 411 23 960

23 627 247 880 203 178

98 541 551 800

77 193 57 309 - 1 471 1 163 066 90 016

- 13 765 100149 996 297 - 93 067 41 682

r2

1 57 818 282 291 380 279 39 086 1 897 607

36 654 18 660 341 772 60 322 509 853

- 17 709 29 688

21 061 - 126 551 2 093

280 434 - 76 040 380 985 251 046 599 166

- 151 591 157 750 238 174 - 52 221 594 715

- 31 168 56 940 5 360 348 823 - 47 921

47 254 495 761 406 356 197 082

1 103 600

154385 114 618 -2943 2 326133 180032

- 27 530 - 200 299 1 992 594 - 186 135 - 83 365

r3

236 726 423 437 570 418 58 628 2 846 711

54 981 27 989 512 657 90 482 764 779

- 26 563 44 531

- 31 591 - 189 827 3139

420 651 - 1 14 060 571 478 376 568 898 749

- 227 387 236 624 357 261 78 331 892 072

46 751 85 409 8 040 523 234 - 71 881

70 881 743 641 609 533 295 623

1 655 399

231 578 171 927

- 4 414

3 489199 270 047

- 41 294 300 448 2 988 891 — 279 202 - 125 047

r4

315 635 564 582 760 557 78 171 3 795 614

73 308 37 319 683 543 120 643 1 019 705

- 35 417 59375

- 42121 - 253102 4185

560 868 - 152 080 761 970 502 091 1 198 332

- 303 182 315 499 476 348

104 441

1 189 429

- 62 335 113 879

10 720 697 645 - 95 841

94 508 991 521 812 711 394164

2 207 199

308 770 229 236

- 5 885

4 652 265 360 063

- 55 059 - 400 597 3 985 188 - 372 269 - 166 729

Pastorai/ Samfällighet

Gudmuntorps pastorat Gårdstånga pastorat Hammarlövs kyrkl sami Hammenhögs kyrkl sami Helsingborgs kyrkl sami

Hjärnarps kyrkl sami Hjärsås församling Hyby kyrkl sami Hällaryds pastorat Hässleholms församling

Hästveda pastorat Höganäs församling Högseröds pastorat Hörby kyrkl sami Höörs kyrkl sami

lvetofta kyrkl sami Jämjö församling Jämshögs församling Karlshamns församling Karlskrona-Aspö kyrkl sami

Karlskrona kyrkogärdssami Klippans kyrkl sami Knislinge kyrkl sami Kristianopels församling Kristianstads kyrkl sami

Kropps pastorat Kgl Karlskrona Am.iörsam| Kvidinge församling Kvistoita kyrkl sami Kyrkhults församling

Kågeröds kyrkl sami Källstorps kyrkl sami Kävlinge kyrkl sami Lackalänga kyrkl sami Landskrona kyrkl sami

Listerby kyrkl sami Lomma församling Loshults församling Lunds kyrkl sami Löddeköpinge kyrkl sami

Löderups pastorat Lövestads pastorat Malmö kyrkl sami Mjällby församling Munka-Ljungby pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring. totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system. kr system. kr krona tillh.

Mörrums kyrkl sami - 280 513 - 637 541 357 028 0,09 72 Norra Mellby pastorat 101 141 11 805 89 336 0.03 22 Norra Skrävlinge ky sami 135 151 - 14 693 149 844 0.10 71 Norra Åkarps kyrkl sami - 23 419 195 140 - 218 559 -0,07 - 51 Nosaby kyrkl sami - 330 202 - 809 497 479 295 0.10 91 Näsums församling 86 129 - 59 701 145 830 0.10 70 Nättraby kyrkl sami - 317 867 - 579 682 261 815 0.06 48 Oppmanna kyrkl samf 154 112 96 232 57 880 0.04 25 Osby kyrkl sami - 478 711 - 596 913 118 202 0.02 15 Perstorps församling - 317 852 - 850 403 532 551 0.10 83 Ramdala pastorat 75 839 - 13 529 89 368 0.04 25 Reslövs kyrkl sami 82 644 - 147 214 229 858 0.16 126 Riseberga kyrkl sami - 70 944 - 68 508 - 2 436 0.00 - 1 Ronneby församling —1 280 887 -2 518 982 1 238 095 0.09 71 Rängs kyrkl sami -2 048 704 -1 953 698 - 95 006 -0.01 - 9 Rödeby församling - 247 893 - 228 751 - 19 142 -0,01 - 4 S:t Olofs kyrkl sami 180 646 248 226 - 67 580 -0.06 - 41 Saxtorps pastorat - 297 308 - 560 904 263 596 0,08 73 Simrishamns kyrkl sami 142 368 - 326 803 469 171 0,08 60 Skanörs kyrkl sami -1 377 256 -1 288 531 - 88 725 -0,01 - 13 Skivarps kyrkl sami 268 048 - 38 198 306 246 0.13 102 Skurups församling - 284 126 158 436 - 125 690 -0,02 - 18 Skånes-Fagerhults förs 126 443 226 684 - 100 241 -0,10 - 65 Smedstorps kyrkl sami 503 618 553 309 - 49 691 -0,04 - 25 Staffanstorps kyrkl samt -1 378 048 -2 064 414 686 366 0,06 53 Stiby kyrkl sami 334 373 280 701 53 672 0,03 20 Stoby kyrkl sami 200 544 - 81 369 281 913 0.13 95 Stora Köpinge kyrkl sami 259 788 - 152 886 412 674 0,20 154 Strövelstorps kyrkl samt 207 288 356 885 - 149 597 -0.08 - 52 Svalövs kyrkl sami 36 575 - 358 192 394 767 0.12 99 Svedala kyrkl sami - 729 856 -1 522 944 793 088 0,09 74 Södra Mellby pastorat 248 293 250 741 - 2 448 0.00 - 1 Södra Sandby kyrkl sami - 622 907 -1 061 559 438 652 0,07 65 Södra Åsums kyrkl sami - 13 140 - 45 045 31 905 0.01 5 Sölvesborgs församling - 416 799 - 701 683 284 884 0.05 39 Sövde pastorat 79 677 - 335 419 415 096 0,19 148 Sövestads pastorat 224 684 - 129 099 353 783 0,29 230 Tomelilla kyrkl sami 690 791 377 653 313 138 0.07 47 Torhamns församling 81 552 292 022 - 210 470 -O,21 - 129 Trelleborgs församling -1 196 790 -2 174 734 977 944 0,07 53 Trolle-Ljungby pastorat 204 820 - 41 824 246 644 0.20 148 Uppåkra kyrkl sami - 60 037 - 635 736 575 699 0.16 150 Veberöds kyrkl samf - 220 684 - 677 998 457 314 0,12 97 Vellinge kyrkl sami - 547 809 -1 458 191 910 382 0,11 93 Villie kyrkl sami 369 001 385 912 - 16 911 -0,01 - 6

Förändring. Stift kronor r 1 r 2 r 3 År 4 Pastorat I Samfällighet 89 257 178 514 267 771 357 028 Mörrums kyrkl sami 22 334 44 668 67 002 89 336 Norra Mellby pastorat 37 461 74 922 112 383 149 844 Norra Skrävlinge ky sami - 54 640 - 109 280 - 163 919 - 218 559 Norra Åkarps kyrkl sami 119 824 239 648 359 471 479 295 Nosaby kyrkl sami 36 458 72 915 109 373 145 830 Näsums församling 65 454 130 908 196 361 261 815 Nättraby kyrkl sami 14 470 28 940 43 410 57 880 Oppmanna kyrkl sami 29 551 59 101 88 652 118 202 Osby kyrkl samt 133 138 266 276 399 413 532 551 Perstorps församling 22 342 44 684 67 026 89 368 Ramdala pastorat 57 465 114 929 172 394 229 858 Reslövs kyrkl sami - 609 - 1 218 - 1 827 - 2 436 Riseberga kyrkl sami 309 524 619 048 928 571 1 238 095 Ronneby församling - 23 752 - 47 503 - 71 255 - 95 006 Rängs kyrkl sami - 4 786 - 9 571 - 14 357 - 19 142 Rödeby församling - 16 895 - 33 790 - 50 685 - 67 580 S:t Olofs kyrkl sami 65 899 131 798 197 697 263 596 Saxtorps pastorat 117 293 234 586 351 878 469 171 Simrishamns kyrkl sami - 22 181 - 44 363 - 66 544 - 88 725 Skanörs kyrkl sami 76 562 153 123 229 685 306 246 Skivarps kyrkl sami - 31 423 - 62 845 - 94 268 - 125 690 Skurups församling - 25 060 - 50 121 - 75 181 - 100 241 Skånes-Fagerhults förs - 12 423 - 24 846 - 37 268 - 49 691 Smedstorps kyrkl sami 171 592 343 183 514 775 686 366 Staffanstorps kyrkl sami 13 418 26 836 40 254 53 672 Stiby kyrkl sami 70 478 140 957 211 435 281 913 Stoby kyrkl sami 103 169 206 337 309 506 412 674 Stora Köpinge kyrkl sami - 37 399 - 74 799 - 112 198 - 149 597 Strövelstorps kyrkl sami 98 692 197 384 296 075 394 767 Svalövs kyrkl sami 198 272 396 544 594 816 793 088 Svedala kyrkl sami - 612 - 1 224 - 1 836 - 2 448 Södra Mellby pastorat 109 663 219 326 328 989 438 652 Södra Sandby kyrkl sami 7 976 15 953 23 929 31 905 Södra Åsums kyrkl sami 71 221 142 442 213 663 284 884 Sölvesborgs församling 103 774 207 548 311 322 415 096 Sövde pastorat 88 446 176 892 265 337 353 783 Sövestads pastorat 78 285 156 569 234 854 313 138 Tomelilla kyrkl sami - 52 618 - 105 235 - 157 853 - 210 470 Torhamns församling 244 486 488 972 733 458 977 944 Trelleborgs församling 61 661 123 322 184 983 246 644 Trolle—Ljungby pastorat 143 925 287 850 431 774 575 699 Uppåkra kyrkl sami 114 329 228 657 342 986 457 314 Veberöds kyrkl sami 227 596 455 191 682 787 910 382 Vellinge kyrkl sami - 4 228 - 8 456 12 683 - 16 911 Villie kyrkl sami

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system. kr system. kr krona tillh. Vinslövs pastorat 154 757 39 390 115 367 0,03 21 Vittsjö kyrkl sami 134 569 188 137 - 53 568 -0,03 18 Vä kyrkl sami 121 662 801 671 680 009 0,12 94 Välinge kyrkl sami 108 059 11 158 96 901 0,07 52 Väsby kyrkl sami -1 005 580 -1 286 952 281 372 0.04 37 Västerstads pastorat 692 408 709 535 - 17 127 -0.01 - 6 Västra Bjäre kyrkl sami 137 759 181 499 - 43 740 -0.02 - 13 Västra Karaby kyrkl sami - 326 694 - 685 498 358 804 0,09 85 Västra Vrams pastorat 202 771 480 221 - 277 450 -0.08 - 57 Ystads församling -1 395 203 -2157111 761 908 0,06 52 Åhus församling -1 263 479 —1 467 860 204 381 0,02 22 Ängelholms pastorat -1 588 136 -2 432 798 844 662 0,06 51 Örkelljunga kyrkl sami 5 737 343 159 - 337 422 -0,07 - 47 Örkeneds församling 33 163 - 107 668 140 831 0,06 46 Östra Broby pastorat 9 920 109 869 - 99 949 —0,03 - 25 Östra Ljungby församling 22 209 - 100 474 122 683 0,07 55 Göteborgs stlit Björnstorps församling - 355 784 - 741 019 385 235 0.09 78 Bollebygds pastorat 423 052 - 822 719 399 667 0,07 54 Bro pastorat - 57 702 - 82 010 24 308 0,01 6 Dalstorps pastorat 198 952 - 301 938 500 890 0,20 164 Eldsberga kyrkl sami - 12 208 - 277 479 265 271 0,09 66 Enslövs församling - 58 743 - 145 640 86 897 0,04 31 Fagereds kyrkl sami 318 716 354 427 - 35 711 -0,02 - 14 Falkenbergs kyrkl sami - 987 056 -1 842 940 855 884 0,07 57 Fjärås kyrkl sami 164 751 - 214 098 49 347 0.01 10 Forshälla pastorat - 30 384 - 881 682 851 298 0.15 121 Foss o Krokstads kyrkl sami 237 142 22 009 215 133 0.04 29 Fritsla kyrkl sami 88 906 182 094 - 93 188 -0,05 - 37 Fuxema kyrkl samf - 21 189 - 412 691 391 502 0,12 95 Getinge kyrkl sami 31 142 - 3 833 34 975 0,02 15 Grimetons kyrkl sami 482 272 475 923 6 349 0,00 2 Gunnarps kyrkl sami 289 650 503 443 - 213 793 -0,19 - 1 17 Gällstads pastorat 279 299 259 829 19 470 0,01 4 Göteborgs kyrkl sami —37 110 327 —48 400 432 11 290 105 0,04 33 Halmstads kyrkl sami -1 630 204 -1 744 970 114 766 0,01 4 Harplinge kyrkl sami - 413 882 - 873 549 459 667 0,09 75 Hasslövs kyrkl sami 197 523 528 283 - 330 760 -0,19 — 115 Herrestads församling - 261 107 - 570 143 309 036 0,09 77 Hjärtums pastorat - 69 146 - 331 597 262 451 0,08 59 Istorps pastorat 148 013 225 341 - 77 328 -0.04 - 30 Kalvs pastorat 661 981 502 467 159 514 0,15 89

Förändring. Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 28 842 57 684 86 525 115 367 Vinslövs pastorat - 13 392 - 26 784 - 40 176 - 53 568 Vittsjö kyrkl samt 170 002 340 005 510 007 680 009 Vä kyrkl sami 24 225 48 451 72 676 96 901 Välinge kyrkl sami 70 343 140 686 211 029 281 372 Väsby kyrkl sami - 4 282 - 8 564 - 12 845 - 17 127 Våsterstads pastorat - 10 935 - 21 870 - 32 805 - 43 740 Västra Bjäre kyrkl sami 89 701 179 402 269 103 358 804 Västra Karaby kyrkl sami — 69 363 - 138 725 - 208 088 - 277 450 Västra Vrams pastorat 190 477 380 954 571 431 761 908 Ystads församling 51 095 102 191 153 286 204 381 Åhus församling 211 166 422 331 633 497 844 662 Ängelholms pastorat - 84 356 - 168 711 - 253 067 - 337 422 Örkelljunga kyrkl sami 35 208 70 416 105 623 140 831 Örkeneds församling - 24 987 - 49 975 - 74 962 - 99 949 Östra Broby pastorat 30 671 61 342 92 012 122 683 Östra Ljungby församling Göteborgs stift 96 309 192 618 288 926 385 235 Björketorps församling 99 917 199 834 299 750 399 667 Bollebygds pastorat 6 077 12 154 18 231 24 308 Bro pastorat 125 223 250 445 375 668 500 890 Dalstorps pastorat 66 318 132 636 198 953 265 271 Eldsberga kyrkl sami 21 724 43 449 65 173 86 897 Enslövs församling - 8 928 - 17 856 - 26 783 - 35 711 Fagereds kyrkl sami 213 971 427 942 641 913 855 884 Falkenbergs kyrkl sami 12 337 24 674 37 010 49 347 Fjärås kyrkl sami 212 825 425 649 638 474 851 298 Forshälla pastorat 53 783 107 567 161 350 215 133 Foss o Krokstads kyrkl sami - 23 297 - 46 594 - 69 891 - 93 188 Fritsla kyrkl sami 97 876 195 751 293 627 391 502 Fuxema kyrkl sami 8 744 17 488 26 231 34 975 Getinge kyrkl sami 1 587 3 175 4 762 6 349 Grimetons kyrkl sami - 53 448 106 897 - 160 345 - 213 793 Gunnarps kyrkl sami 4 868 9 735 14 603 19 470 Gållstads pastorat 2 822 526 5 645 053 8 467 579 11 290 105 Göteborgs kyrkl sami 28 692 57 383 86 075 114 766 Halmstads kyrkl sami 114 917 229 834 344 750 459 667 Harplinge kyrkl sami - 82 690 - 165 380 — 248 070 - 330 760 Hasslövs kyrkl sami 77 259 154 518 231 777 309 036 Herrestads församling 65 613 131 226 196 838 262 451 Hjärtums pastorat - 19 332 - 38 664 - 57 996 - 77 328 Istorps pastorat 39 879 79 757 1 19 636 159 514 Kalvs pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring| totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat I Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko— system, kr systern. kr krona tillh.

Klnna församling - 407 464 - 801 520 394 056 0,07 58 Kinnarumma pastorat - 243 741 - 778 277 534 536 0.11 90 Knåreds kyrkl samt 204 892 747 047 - 542 155 -0,29 - 176 Kungsbacka kyrkl sami - 836 963 -1 425 631 588 668 0,07 64 Kungshamns pastorat 82 154 - 334 235 416 389 0,09 70 Kungsåters pastorat 378 440 513 653 - 135 213 -0.15 - 91 Kungälvs pastorat —2 379 020 -3 008 135 629 115 0,04 34 Kville kyrkl samt 453 204 961 702 - 508 498 —0,18 - 118 Laholms kyrkl sami - 249 078 292 616 43 538 0.01 4 Landvetters kyrkl sami - 844 406 -1 290 380 445 974 0,06 53 Lerums församling -2 220 151 -2 476 160 256 009 0.02 17 Lindbergs kyrkl sami 107 752 133 949 - 26 197 -0.01 - 6 Lindome församling -1 510 155 -1 834 011 323 856 0,03 28 Lysekils kyrkl sami - 132 705 -1 212 552 1 079 847 0,14 112 Långhams pastorat 244 577 108 603 135 974 0,05 34 Löftadalens kyrkl sami 51 726 - 584 435 636 161 0.11 87 Mjöbäcks pastorat 188 890 134 079 54 811 0,05 33 Morlanda pastorat 435 104 159 093 276 011 0.12 88 Morups församling 58 838 428 157 - 369 319 -0,24 - 152 Myckleby pastorat 63 378 62 609 769 0,00 0 Mölndals kyrkl samt -4 772 848 -5 940 074 1 167 226 0,04 33 Naverstads pastorat 443 131 426 438 16 693 0,02 11 Nomms kyrkl sami -1 422 504 -1 946 459 523 955 0,05 45 Näslnge pastorat 318 506 97 073 221 433 0.37 269 Nödinge församling - 796 806 -1 320 988 524 182 0,07 65 Onsala församling -1 569 768 -1 708 517 138 749 0,01 14 Oskarströms församling - 22 858 48 449 » 71 307 -0,03 - 21 Partille kyrkl sami -3 395 546 -4 498 746 1 103 200 0.04 41 Romelanda pastorat - 42 458 - 498 962 456 504 0,14 110 Rommele pastorat - 2 101 - 332 698 330 597 0.10 79 Råda församling -1 706 814 -2 032 708 325 894 0,03 28 Ränneslövs kyrkl sami 173 548 426 936 - 253 388 -0,15 - 94 Rönnängs pastorat 251 249 111 602 139 647 0.08 57 Sexdrega pastorat 210 167 - 40 050 250 217 0.1 1 82 Skallsjö församling - 994 869 -1 363 000 368 131 0,05 42 Skee pastorat 402 613 491 462 - 88 849 -0,04 - 28 Skepplanda pastorat - 6 970 - 380 642 373 672 0,06 48 Skredsviks pastorat 221 894 65 070 156 824 0,05 39 Slättåkra kyrkl sami 119 933 200 336 - 80 403 -0,06 - 39 Slöinge kyrkl sami 330 846 389 204 - 58 358 -0,02 - 18 Snöstorps kyrkl sami - 514 566 - 856 883 342 317 0,03 27 Solberga pastorat 380 149 976 704 596 555 0,10 79 Spekeröds pastorat 75 171 - 8 214 83 385 0,04 32 Stafsinge församling 23 332 295 079 - 271 747 —0.13 - 97 Starrkärrs pastorat - 885 975 -1 464 925 578 950 0.07 58

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 98 514 197 028 295 542 394 056 Kinna församling 133 634 267 268 400 902 534 536 Kinnarumma pastorat - 135 539 - 271 078 - 406 616 - 542 155 Knäreds kyrkl samt 147 167 294 334 441 501 588 668 Kungsbacka kyrkl sami 104 097 208 195 312 292 416 389 Kungshamns pastorat - 33 803 - 67 607 - 101 410 - 135 213 Kungsäters pastorat 157 279 314 558 471 836 629 115 Kungälvs pastorat - 127 125 - 254 249 - 381 374 - 508 498 Kville kyrkl sami 10 885 21 769 32 654 43 538 Laholms kyrkl sami 111 494 222 987 334 481 445 974 Landvetters kyrkl sami 64 002 128 005 192 007 256 009 Lerums församling - 6 549 - 13 099 - 19 648 - 26 197 Lindbergs kyrkl sami 80 964 161 928 242 892 323 856 Lindome församling 269 962 539 924 809 885 1 079 847 Lysekils kyrkl sami 33 994 67 987 101 981 135 974 Länghems pastorat 159 040 318 081 477 121 636 161 Löftadalens kyrkl sami 13 703 27 406 41 108 54 811 Mjöbäcks pastorat 69 003 138 006 207 008 276 011 Morlanda pastorat - 92 330 - 184 660 - 276 989 - 369 319 Morups församling 192 385 577 769 Myckleby pastorat 291 807 583 613 875 420 1 167 226 Mölndals kyrkl samt 4 173 8 347 12 520 16 693 Naverstads pastorat 130 989 261 978 392 966 523 955 Norums kyrkl samt 55 358 110 717 166 075 221 433 Näsinge pastorat 131 046 262 091 393 137 524 182 Nödinge församling 34 687 69 375 104 062 138 749 Onsala församling - 17 827 - 35 654 53 480 - 71 307 Oskarströms församling 275 800 551 600 827 400 1 103 200 Partille kyrkl sami 114 126 228 252 342 378 456 504 Romelanda pastorat 82 649 165 299 247 948 330 597 Rommele pastorat 81 474 162 947 244 421 325 894 Råda församling - 63 347 - 126 694 - 190 041 - 253 388 Ränneslövs kyrkl sami 34 912 69 824 104 735 139 647 Rönnängs pastorat 62 554 125 109 187 663 250 217 Sexdrega pastorat 92 033 184 066 276 098 368 131 Skallsjö församling - 22 212 - 44 425 - 66 637 - 88 849 Skee pastorat 93 418 186 836 280 254 373 672 Skepplanda pastorat 39 206 78 412 117 618 156 824 Skredsviks pastorat - 20 101 - 40 202 - 60 302 - 80 403 Slättåkra kyrkl sami - 14 590 - 29 179 - 43 769 - 58 358 Slöinge kyrkl sami 85 579 171 159 256 738 342 317 Snöstorps kyrkl samt 149 139 298 278 447 416 596 555 Solberga pastorat 20 846 41 693 62 539 83 385 Spekeröds pastorat - 67 937 - 135 874 - 203 810 - 271 747 Stafsinge församling 144 738 289 475 434 213 578 950 Starrkärrs pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte— kyrko—

system. kr system. kr krona tillh. Stenkyrka pastorat - 642 568 -1 264 180 621 612 0,07 57 Stora Lundby pastorat - 467 606 —1 033 805 566 199 0,10 78 Strömstads församling - 157 667 - 412 531 254 864 0,06 47 Surteby-Kattunga pastorat 461 300 486 209 - 24 909 -0,01 7 Svanebergs pastorat 9 535 - 44 680 54 215 0.02 18 Svenljunga-Ullasjö pastorat 172 625 128 668 43 957 0,01 9 Sätila pastorat 162 851 10 859 151 992 0,05 32 Söndrums kyrkl sami -1 857 077 -1 823 438 - 33 639 0,00 - 3 Tanums pastorat 558 484 712 383 - 153 899 -0,04 - 27 Tegneby pastorat - 29 531 - 55 826 26 295 0,01 4 Torestorps pastorat 260 846 329 954 - 69 108 -0.04 - 30 Torsby pastorat - 190 552 - 807 117 616 565 0,13 110 Temps kyrkl samt 272 714 233 414 39 300 0,02 12 Tossene kyrkl samt 168 053 148 028 20 025 0,01 7 Tranemo pastorat 90 924 - 132 297 223 221 0,06 42 Träslövs församling - 346 257 - 672 052 325 795 0,08 68 Tvååkers kyrkl samt 268 677 557 371 - 288 694 -0,09 - 60 Tölö kyrkl sami - 915 876 -1 369 071 453 195 0,06 49 Uddevalla kyrkl sami -2 767 860 -4 334 685 1 566 825 0,06 54 Vallda pastorat —2 617 786 -2 509 489 - 108 297 -0_01 - 7 Varbergs församling -1 721 493 -2 843 323 1 121 830 0.07 59 Veddige kyrkl sami 32 168 34 406 - 2 238 0.00 0 Veinge kyrkl sami 235 126 528 769 - 293 643 -0,14 - 96 Vessige pastorat 496 244 546 724 - 50 480 -0,03 19 Vinbergs kyrkl sami - 83 841 - 138 825 74 984 0.02 17 Värö kyrkl sami 69 266 - 393 997 324 731 0,10 82 Öckerö församling - 679 703 -1 001 489 321 786 0,04 30 Örby församling - 207 896 - 689 161 481 265 0,08 60 Karlstads stift Arvika Västra kyrkl sami 439 089 -1 041 962 602 873 0,09 76 Arvika Östra församling - 459 770 - 913 812 454 042 0,06 48 Arvika Ö 0 V förs kyrkl sami - 255 107 206 640 - 461 747 -0,03 - 27 Blomskogs kyrkl sami 359 258 460 959 101 701 -0,19 - 112 Bolstads kyrkl sami 429 300 649 095 — 219 795 -0.26 - 148 Bro pastorat 193 291 189 512 3 779 0,00 3 Brunskogs pastorat 151 938 305 491 - 153 553 -0.08 - 56 Brålanda pastorat 372 927 439 928 - 67 001 -0,03 - 18 Dals-Eds pastorat 82 661 145 761 63 100 -0,02 - 16 Degerfors kyrkl sami - 840 440 -1 286 658 446 218 0,05 42 Eda församling 3 403 127 450 - 124 047 -0,03 24 Eds kyrkl sami - 1 242 - 118 102 116 860 0,06 46 Ekshärads församling 344 484 32 624 311 860 0.11 82 Filipstads kyrkl sami - 320 617 - 966 716 646 099 0,09 73 Forshaga församling - 615 591 - 982 994 367 403 0.07 55

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 155 403 310 806 466 209 621 612 Stenkyrka pastorat 141 550 283 100 424 649 566 199 Stora Lundby pastorat 63 716 127 432 191 148 254 864 Strömstads församling - 6 227 - 12 455 - 18 682 - 24 909 Surteby-Kattunga pastorat 13 554 27 108 40 661 54 215 Svaneborgs pastorat 10 989 21 979 32 968 43 957 Svenljunga-Ullasjö pastorat 37 998 75 996 113 994 151 992 Sätila pastorat - 8 410 - 16 820 - 25 229 - 33 639 Söndmms kyrkl sami - 38 475 - 76 950 - 115 424 - 153 899 Tanums pastorat 6 574 13 148 19 721 26 295 Tegneby pastorat - 17 277 - 34 554 - 51 831 - 69 108 Torestorps pastorat 154 141 308 283 462 424 616 565 Torsby pastorat 9 825 19 650 29 475 39 300 Temps kyrkl sami 5 006 10 013 15 019 20 025 Tossene kyrkl sami 55 805 1 11 611 167 416 223 221 Tranemo pastorat 81 449 162 898 244 346 325 795 Träslövs församling - 72 174 - 144 347 - 216 521 - 288 694 Tvååkers kyrkl sami 113 299 226 598 339 896 453 195 Tölö kyrkl sami 391 706 783 413 1 175 119 1 566 825 Uddevalla kyrkl sami - 27 074 - 54 149 - 81 223 - 108 297 Vallda pastorat 280 456 560 915 841 373 1 121 830 Varbergs församling - 560 - 1 119 - 1 679 - 2 238 Veddige kyrkl sami - 73 411 - 146 822 - 220 232 - 293 643 Veinge kyrkl sami - 12 620 - 25 240 - 37 860 — 50 480 Vessige pastorat 18 746 37 492 56 238 74 984 Vinbergs kyrkl sami 81 183 162 366 243 548 324 731 Värö kyrkl samt 80 447 160 893 241 340 321 786 Öckerö församling 120 316 240 633 360 949 481 265 Örby församling Karlstad- stift 150 718 301 437 452 155 602 873 Arvika Västra kyrkl sami 113 511 227 021 340 532 454 042 Arvika Östra församling - 115 437 - 230 874 - 346 310 - 461 747 Arvika O 0 V förs kyrkl samt - 25 425 - 50 851 - 76 276 - 101 701 Blomskogs kyrkl sami 54 949 - 109 898 - 164 846 - 219 795 Bolstads kyrkl sami 945 1 890 2 834 3 779 Bro pastorat - 38 388 - 76 777 - 115 165 - 153 553 Brunskogs pastorat - 16 750 - 33 501 - 50 251 - 67 001 Brålanda pastorat - 15 775 31 550 - 47 325 - 63 100 Dals-Eds pastorat 111 555 223 109 334 664 446 218 Degerfors kyrkl sami - 31 012 - 62 024 - 93 035 - 124 047 Eda församling 29 215 58 430 87 645 116 860 Eds kyrkl samt 77 965 155 930 233 895 311 860 Ekshärads församling 161 525 323 050 484 574 646 099 Filipstads kyrkl sami

91 851 183 702 275 552 367 403 Forshaga församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat I Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system. kr system, kr krona tillh. Fryksände pastorat - 329 002 - 472 986 143 984 0.02 19 Frändefors församling — 98 937 23 905 - 122 842 »0,05 - 36 Fröskogs pastorat 179 602 79 634 99 968 0,15 105 Färgelanda kyrkl sami 15 760 - 113 301 129 061 0.04 28 Gillberga pastorat 339 518 201 946 137 572 0,11 78 Glava församling 213 918 318135 - 104217 -0,15 -101 Grava församling - 829 572 -1 046 130 216 558 0,04 33 Grums kyrkl samf - 429 701 - 881 807 452 106 0,08 65 Gräsmarks församling 238 201 443 597 - 205 396 -O,27 - 170 Gunnarskogs kyrkl sami 366 239 243 942 122 297 0,08 54 Hagfors kyrkl sami - 775 494 -1 081 417 305 923 0,05 43 Hammarö församling -1 872 160 -2 087 706 215 546 0,02 16 Holmedals pastorat 387 127 510 881 - 123 754 -0,14 - 90 Holms kyrkl sami 179 809 207 248 - 27 439 -0,01 - 6 Högsäters pastoral 455 123 512 900 - 57 777 -0,04 - 24 Karlskoga församling -3 829 829 -4 819 939 990 110 0.04 33 Karlstads kyrkl sami -7 260 947 -8 457 992 1 197 045 0,02 23 Kristinehamns kyrkl sami -1 868 004 -2 903 017 1 035 013 0,06 52 Kroppa församling 51 529 143 708 - 92 179 -0,10 - 71 Köla pastorat 232 310 578 529 - 346 219 -0.16 - 111 Laxarby kyrkl sami 275 491 9 707 265 784 0,32 238 Lungsunds kyrkl sami 37 638 - 164 842 202 480 0.13 100 Lysviks församling 106 374 382 895 - 276 521 -0.25 163 Millesviks pastorat 516 678 505 352 11 326 0.02 11 Munkfors kyrkl samf - 195 679 387 572 191 893 0.05 44 Nedre Ulleruds kyrkl sami - 154 704 - 92 378 - 62 326 -0,02 - 13 Norra Råda pastorat - 91 714 - 409 316 317 602 0,10 84 Nors kyrkl sami - 392 494 - 761 716 369 222 0,08 72 Nyeds kyrkl sami - 178 112 - 436 990 258 878 0,06 49 Rämmens kyrkl samt 427 087 205 085 222 002 0,17 121 Rölanda pastorat 437 095 439 968 - 2 873 -0,01 3 Silbodals församling - 800 387 778 - 388 578 -0.15 - 110 Silleruds församling 201 651 171 428 30 223 0.04 27 Skälleruds församling 62 091 - 115 832 177 923 0,14 1 16 Stavnäs pastorat 146 271 229 818 - 83 547 -0.08 - 51 Steneby kyrkl sami 258 063 90 749 167 314 0,04 33 Stora Kils pastorat - 688 835 -1 195 032 506 197 0.06 44 Storfors församling - 7 028 108 443 - 115 471 -0.06 - 43 Sunne pastorat - 436 529 - 55 412 - 381 117 -0.05 - 37 Svanskogs pastorat 128 399 191 259 - 62 860 -0,05 - 33 Säffle kyrkl sami - 752 216 -1 503 600 751 384 0.09 71 Töcksmarks pastorat 415 695 120 243 295 452 0.19 139 ; Tösse med Tydje kyrkl samt 294 116 121 321 172 795 0.19 133 * Visnums kyrkl samt 166 529 - 97 252 263 781 0,09 71 Väse församling 51 272 165 558 - 114 286 -0,09 - 58

1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat/ Samfällighet 35 996 71 992 107 988 143 984 Fryksände pastorat - 30 711 - 61 421 - 92 132 - 122 842 Frändefors församling 24 992 49 984 74 976 99 968 Fröskogs pastorat 32 265 64 531 96 796 129 061 Färgelanda kyrkl sami 34 393 68 786 103 179 137 572 Gillberga pastorat - 26 054 - 52 109 - 78 163 - 104 217 Glava församling 54 140 108 279 162 419 216 558 Grava församling 113 027 226 053 339 080 452 106 Gnims kyrkl sami - 51 349 102 698 - 154 047 - 205 396 Gräsmarks församling 30 574 61 149 91 723 122 297 Gunnarskogs kyrkl sami 76 481 152 962 229 442 305 923 Hagfors kyrkl sami 53 887 107 773 161 660 215 546 Hammarö församling - 30 939 - 61 877 - 92 816 - 123 754 Holmedals pastorat - 6 860 - 13 720 - 20 579 - 27 439 Holms kyrkl sami - 14 444 - 28 889 - 43 333 - 57 777 Högsäters pastoral 247 528 495 055 742 583 990 110 Karlskoga församling 299 261 598 523 897 784 1 197 045 Karlstads kyrkl samt 258 753 517 507 776 260 1 035 013 Kristinehamns kyrkl sami - 23 045 - 46 090 69 134 - 92 179 Kroppa församling - 86 555 - 173 110 - 259 664 - 346 219 Köla pastorat 66 446 132 892 199 338 265 784 Laxarby kyrkl sami 50 620 101 240 151 860 202 480 Lungsunds kyrkl sami 69 130 - 138 261 - 207 391 - 276 521 Lysviks församling 2 832 5 663 8 495 11 326 Millesviks pastorat 47 973 95 947 143 920 191 893 Munkfors kyrkl sami - 15 582 — 31 163 - 46 745 - 62 326 Nedre Ulleruds kyrkl sami 79 401 158 801 238 202 317 602 Norra Råda pastorat 92 306 184 611 276 917 369 222 Nors kyrkl sami 64 720 129 439 194 159 258 878 Nyeds kyrkl samt 55 501 111 001 166 502 222 002 Rämmens kyrkl sami - 718 - 1 437 - 2 155 - 2 873 Rölanda pastorat 97 145 - 194 289 - 291 434 - 388 578 Silbodals församling 7 556 15 112 22 667 30 223 Sillenids församling 44 481 88 962 133 442 177 923 Skälleruds församling - 20 887 - 41 774 - 62 660 — 83 547 Stavnäs pastorat 41 829 83 657 125 486 167 314 Steneby kyrkl sami 126 549 253 099 379 648 506 197 Stora Kils pastorat - 28 868 - 57 736 - 86 603 - 115 471 Storfors församling - 95 279 - 190 559 - 285 838 - 381 117 Sunne pastorat - 15 715 - 31 430 - 47 145 - 62 860 Svanskogs pastorat 187 846 375 692 563 538 751 384 Säffle kyrkl sami 73 863 147 726 221 589 295 452 Töcksmarks pastorat 43 199 86 398 129 596 172 795 Tösse med Tydie kyrkl samt 65 945 131 891 197 836 263 781 Visnums kyrkl sami - 28 572 - 57 143 - 85 715 - 114 286 Väse församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp FörändringI totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system. kr krona tillh. Åmåls kyrkl sami - 585 985 -1 075 102 489 117 0,06 49 Ärtemarks kyrkl sami - 93 987 - 372 022 278 035 0.08 64 Örs pastorat 237 662 465 732 - 228 070 -0,16 - 103 Östmarks pastorat 406 204 288 563 117 641 0,08 55 övre Älvdals kyrkl sami 841 901 389 897 452 004 0,14 100 Härnösands stift Alanäs församling 195 903 147 281 48 622 0,12 87 Alnö församling - 998 731 -1 217 649 218 918 0.03 29 Alsens församling 236 159 329 006 - 92 847 -0,11 - 72 Anundsjö församling 587 731 788 363 - 200 632 -0,06 - 42 Arnäs församling - 742 147 - 848 406 106 259 0,02 14 Attmars församling 196 264 77 404 118 860 0,09 66 Bergs kyrkl sami 650 697 738 982 - 88 285 -0,04 - 28 Bjänrä församling 44 001 275 615 - 231 614 -0,20 - 136 Björna församling 353 597 341 574 12 023 0.01 7 Bodurns församling 194 232 203 870 - 9 638 -0,02 - 12 Borgsjö församling - 220 278 - 356 509 136 231 0,03 25 Boteå pastorat 526 959 389 726 137 233 0,11 81 Brunflo pastorat - 629 218 722 065 -1 351 283 -0,13 - 99 Bräcke kyrkl sami 348 103 428 634 - 80 531 -0.04 - 32 Fjällsjö församling 302 118 124 422 177 696 0,19 143 Fors församling 260 635 211 546 49 089 0,04 30 Frostvikens församling 395 751 415 152 - 19 401 -0,02 - 16 Frösö församling -1 303 289 -1 619 920 316 631 0,03 32 Föllinge pastorat 561 261 480 311 80 950 0,06 39 Gideä pastorat 393 841 406 010 - 12 169 -0,01 - 6 Grundsunda församling - 112 490 - 179 747 67 257 0,02 20 Gudmundrå församling - 704 893 - 615 786 - 89 107 -0,01 - 10 Hallens pastorat 456 485 774 905 - 318 420 -0.40 - 237 Hammerdals kyrkl sami 608 181 706 711 - 98 530 -0.05 34 Haverö församling 178 446 242 266 - 63 820 -0,08 56 Hede kyrkl sami 797 566 844 571 - 47 005 -0,02 - 16 Helgums församling 242 904 242 841 63 0,00 0 Häggenäs församling 247 390 429 845 - 182 455 -0,24 - 152 Hällesjö kyrkl samt 408 206 336 806 71 400 0,05 38 Härnösands domkyrkoiörsaml -1 709 381 -2 395 243 685 862 0,05 45 Hässjö pastorat - 108 424 - 87 100 - 21 324 -0,01 - 6 Högsjö församling - 4 404 125 144 - 120 740 -0,08 - 59 Indals församling - 47 156 139 804 - 186 960 -0,13 - 96 Junsele församling 294 706 250 614 44 092 0,04 25 Kalls församling 255 391 374 315 - 118 924 -O,30 - 179 Rätan-Klövsjö kyrkl sami 415 094 456 320 - 41 226 -0,04 - 27 | Lidens kyrkl sami 393 101 491 625 - 98 524 -0,09 - 64 ! Lillhärdals församling 267 497 290 862 - 23 365 -0,04 - 27 | Lits kyrkl samf 406 866 517 631 - 110 765 -0,05 - 36 Ljustorps församling 219 800 250 531 - 30 731 -0,04 - 28

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 År 4 Pastorat / Samfällighet 122 279 244 559 366 838 489 117 Åmåls kyrkl sami 69 509 139 018 208 526 278 035 Ärtemarks kyrkl sami 57 018 - 114 035 171 053 - 228 070 Örs pastorat 29 410 58 821 88 231 117 641 Östmarks pastorat 1 13 001 226 002 339 003 452 004 Övre Älvdals kyrkl samf Härnösands stift 12 156 24 311 36 467 48 622 Alanäs församling 54 730 109 459 164 189 218 918 Alnö församling - 23 212 - 46 424 - 69 635 - 92 847 Alsens församling - 50 158 - 100 316 - 150 474 - 200 632 Anundsjö församling 26 565 53 130 79 694 106 259 Arnäs församling 29 715 59 430 89 145 118 860 Attmars församling - 22 071 - 44 143 - 66 214 - 88 285 Bergs kyrkl sami - 57 904 - 115 807 - 173 711 231 614 Bjärtrå församling 3 006 6 012 9 017 12 023 Björna församling - 2 410 - 4 819 - 7 229 - 9 638 Bodums församling 34 058 68 116 102 173 136 231 Borgsjö församling 34 308 68 617 102 925 137 233 Boteå pastorat 337 821 - 675 642 -1 013 462 -1 351 283 Brunflo pastorat - 20 133 - 40 266 - 60 398 - 80 531 Bräcke kyrkl sami 44 424 88 848 133 272 177 696 Fjällsjö församling 12 272 24 545 36 817 49 089 Fors församling — 4 850 - 9 701 - 14 551 - 19 401 Frostvikens församling 79 158 158 316 237 473 316 631 Frösö församling 20 238 40 475 60 713 80 950 Föllinge pastorat - 3 042 - 6 085 - 9 127 - 12 169 Gideå pastorat 16 814 33 629 50 443 67 257 Grundsunda församling - 22 277 - 44 554 - 66 830 89 107 Gudmundrå församling - 79 605 - 159 210 - 238 815 - 318 420 Hallens pastorat - 24 633 - 49 265 - 73 898 - 98 530 Hammerdals kyrkl sami - 15 955 - 31 910 - 47 865 — 63 820 Haverö församling - 11 751 - 23 503 - 35 254 - 47 005 Hede kyrkl sami 16 32 47 63 Helgums församling - 45 614 - 91 228 - 136 841 - 182 455 Häggenås församling 17 850 35 700 53 550 71 400 Hällesjö kyrkl sami 171 466 342 931 514 397 685 862 Håmösands domkyrkoiörsaml - 5 331 - 10 662 - 15 993 - 21 324 Hässjö pastorat - 30 185 - 60 370 - 90 555 120 740 Högsjö församling - 46 740 - 93 480 - 140 220 - 186 960 Indals församling 11 023 22 046 33 069 44 092 Junsele församling - 29 731 - 59 462 - 89 193 - 118 924 Kalls församling - 10 307 - 20 613 - 30 920 - 41 226 Rätan-Klövsjö kyrkl sami — 24 631 - 49 262 - 73 893 - 98 524 Lidens kyrkl sami - 5 841 — 11 683 - 17 524 - 23 365 Lillhärdals församling - 27 691 - 55 383 - 83 074 - 110 765 Lits kyrkl sami - 7 683 - 15 366 - 23 048 - 30 731 Ljustorps församling

Pastorat / Samfällighet

Nettobelopp 1995 enligt föreslaget systern, kr

___—___

Långsele pastorat Mörsils pastorat Njurunda församling Nora pastorat Nordingrå församling

Nätra församling Offerdals församling Ovikens pastorat Ragunda församling Ramsele-Edsele pastorat

Resele pastorat Revsunds pastorat Rödöns pastorat Selängers församling Sidensjö församling

Själevads kyrkl sami Skorpeds församling Sköns församling Sollefteå pastorat Stigsjö pastorat

Ströms församling Stuguns kyrkl sami Stöde församling Sundsvalls kyrkl sami Sunne pastorat

Svegs kyrkl sami Säbrå kyrkl sami Såttna församling Timrå församling Torps församling

Tuna församling Tåsjö församling Tännäs kyrkl sami Ullångers pastorat Undersåkers församling

Ytterhogdals kyrkl sami Ytterlännäs kyrkl sami Adels-Lidens församling Åre församling Örnsköldsviks församling

Östersunds församling

- 17 085 447 745 -1 269 771 164 999 155 020

- 17 949 545 509 701 615 446 659 525 957

367 006 649 003

- 113 001 -1 556 192 220 737

-1 766 528 202 847 -2 964 441 - 989 656 413 268

859 341 418 945 270 839 -3 796 502 452 339

718 521

- 265 711 - 30336 -1 461 022 575 541

- 507 630 302 921 744 922 181 785 444 477

428 1 17 45 806 296 731 595 687 -1 145 538

-3 650 606

Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per nuvarande skatte- kyrko- system. kr krona tillh. - 36 469 19 384 0,01 6 382 240 65 505 0.06 39 -1 847 337 577 566 0.05 45 160 209 4 790 0,00 3 438 753 283 733 -0,24 - 161 284 448 - 302 397 -0,07 - 56 956 752 - 411 243 -0,28 174 739 504 - 37 889 -0.03 - 19 451 885 - 5 226 0,00 - 2 541 900 15 943 —0,01 - 6 159 832 207 174 0.18 126 564 308 84 695 0,03 24 272 937 - 385 938 -0,06 - 46 -1 877 379 321 187 0,03 28 255 672 - 34 935 -0,04 - 28 -2 408 827 642 299 0,04 32 303 501 - 100 654 -0.25 - 147 -3 104 348 139 907 0,01 8 -1 509 436 519 780 0,06 53 422 658 - 9 390 -0.01 - 6 294 874 564 467 0,13 98 203 964 214 981 0,16 123 228 680 42 159 0,02 13 -3 816156 19 654 0,00 1 1 103 253 - 650 914 -0,29 - 192 59 971 658 550 0,17 138 - 891 763 626 052 0,11 97 16 512 - 46 848 -0,04 - 30 -1 955 908 494 886 0,04 39 344 337 231 204 0,06 46 - 541 253 33 623 0,01 6 316158 - 13237 -0,01 -6 653 165 91 757 0,07 46 226 898 - 45 113 -0.03 - 20 341 162 103 315 0,05 36 308 867 119 250 0,12 88 137 631 - 91 825 -0,02 - 18 223 949 72 782 0,07 50 390 693 204 994 0,10 72 -1 433 103 287 565 0.04 34 -4 233 245 582 639 0,02 23

U 1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 4 846 9 692 14 538 19 384 Långsele pastorat 16 376 32 753 49 129 65 505 Mörsils pastorat 144 392 288 783 433 175 577 566 Njurunda församling 1 198 2 395 3 593 4 790 Nora pastorat - 70 933 - 141 867 - 212 800 - 283 733 Nordingrå församling - 75 599 - 151 199 - 226 798 - 302 397 Nätra församling 102 811 - 205 622 - 308 432 - 411 243 Offerdals församling 9 472 - 18 945 - 28 417 - 37 889 Ovikens pastoral - 1 307 - 2 613 - 3 920 - 5 226 Ragunda församling - 3 986 - 7 972 - 11 957 - 15 943 Ramsele—Edsele pastorat 51 794 103 587 155 381 207 174 Resele pastorat 21 174 42 348 63 521 84 695 Revsunds pastorat - 96 485 - 192 969 - 289 454 - 385 938 Rödöns pastorat 80 297 160 594 240 890 321 187 Selängers församling - 8 734 - 17 468 - 26 201 - 34 935 Sidensjö församling 160 575 321 150 481 724 642 299 Själevads kyrkl sami - 25 164 - 50 327 - 75 491 - 100 654 Skorpeds församling 34 977 69 954 104 930 139 907 Sköns församling 129 945 259 890 389 835 519 780 Sollefteå pastorat - 2 348 - 4 695 - 7 043 - 9 390 Stigsjö pastorat 141 117 282 234 423 350 564 467 Ströms församling 53 745 107 491 161 236 214 981 Stuguns kyrkl sami 10 540 21 080 31 619 42 159 Stöde församling 4 914 9 827 14 741 19 654 Sundsvalls kyrkl sami - 162 729 - 325 457 - 488 186 - 650 914 Sunne pastorat 164 638 329 275 493 913 658 550 Svegs kyrkl sami 156 513 313 026 469 539 626 052 Säbrå kyrkl sami - 11 712 - 23 424 - 35 136 - 46 848 Sättna församling 123 722 247 443 371 165 494 886 Timrå församling 57 801 115 602 173 403 231 204 Torps församling 8 406 16 812 25 217 33 623 Tuna församling - 3 309 - 6 619 - 9 928 - 13 237 Tåsjö församling 22 939 45 879 68 818 91 757 Tännäs kyrkl sami - 11 278 22 557 - 33 835 - 45 113 Ullångers pastorat 25 829 51 658 77 486 103 315 Undersåkers församling 29 813 59 625 89 438 119 250 Ytterhogdals kyrkl sami - 22 956 - 45 913 - 68 869 - 91 825 Ytterlännäs kyrkl samt 18 196 36 391 54 587 72 782 Adels-Lidens församling 51 249 102 497 153 746 204 994 Are församling 71 891 143 783 215 674 287 565 Örnsköldsviks församling 145 660 291 320 436 979 582 639 Östersunds församling

Pastorat / Samfällighet

Luleå stlft Arjeplogs församling Arvidsjaurs församling Bjurholms församling Bolidens församling Bureå församling

Burträsks kyrkl samf Bygdeå kyrkl sami Byske kyrkl sami Dorotea kyrkl samf Edefors församling

Gällivare kyrkl samf Haparanda kyrkl sami Holmsunds församling Hortlax församling Hörnefors församling

Jokkmokks kyrkl sami Junosuando församling Jörns församling Kiruna kyrkl sami Korpilombolo församling

Kågedalens församling Luleå kyrkl samf Lycksele kyrkl sami Lövångers församling Malå församling

Nederkalix församling Nederluleå församling Nordmalings församling Norrfjärdens församling Norsjö församling

Nysätra församling Pajala kyrkl sami Piteå landsförsamling Piteå stadsförsamling Råneå församling

Skellefteå landsförsamling Skellefteå S:t Olovs församl Skellefteå S:t Örjans församl Sorsele kyrkl samf Stensele församling

Sävars kyrkl sami Tärendö församling Tärna församling Töre församling Umeå kyrkl sami

Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per föreslaget nuvarande skalte- kyrko- system, kr systern, kr krona tillh. 791 060 675 740 115 320 0,04 35 876 069 644 555 231 514 0.04 31 505 037 476 865 28 172 0,01 10 - 106 729 - 53 864 - 52 865 -0,03 - 23 - 68 105 490 497 - 558 602 —0,16 - 123 773 092 1 177 639 - 404 547 -0,11 - 80 283 689 1 222 569 - 936 880 -O.26 - 182 816 382 735 990 80 392 0,02 15 899 068 957 769 - 58 701 -0,02 - 17 374 507 250 1 13 124 394 0.09 69 520 025 —1 110 899 590 874 0,03 28 547 484 1 371 892 - 824 408 -O,12 - 87 - 760 649 -1 013 108 252 459 0,04 33 - 237 312 191 521 - 428 833 —0.09 - 70 - 66 786 341 918 - 408 704 -0,14 107 1 606 958 1 076 599 530 359 0,10 86 339661 455510 -115 849 -0,16 -i10 334 453 416 928 - 82 475 -0.05 37 —1 303 284 —2 618 132 1 314 848 0,06 55 408 137 491 333 - 83 196 -0.08 60 - 101 425 204 845 - 306 270 -0,08 - 64 -4 372 928 -6 128 249 1 755 321 0,05 50 1 638 341 612 898 1 025 443 0,10 80 720 778 882 439 - 161 661 -O.10 - 64 592 509 306 912 285 597 0,10 75 - 892 520 -1 183 267 290 747 0.02 19 —1 645 382 -2 612 432 967 050 0,05 40 431 286 1 656 606 -1 225 320 —0,23 - 161 - 185 391 265 935 - 451 326 -0,10 78 732 769 482 076 250 693 0,07 51 417 630 806 140 - 388 510 -0.30 - 195 1070 418 1585 057 -514 639 -O,17 -119 608 904 -1 155 567 546 663 0,04 34 -1 083 685 —1 682 783 599 098 0.06 57 164 496 675 239 - 510 743 -0.17 - 125 -1 336 187 -1 099 929 - 236 258 -0,01 — 13 -1 933 475 -2 874 045 940 570 0.06 52 - 341 591 154 772 -186 819 -0,03 - 27 1 040 958 884 336 156 622 0,07 48 1 076 559 972 368 104 191 0,02 19 53 435 427 855 - 481 290 -O,11 82 261 937 342 357 - 80 420 -0.11 - 77 407 908 364 694 43 214 0,04 27 555 547 459 372 96 175 0,05 36 -6 768 1 13 -6 080 086 688 027 »0,01 - 10

Förändring. kronor r 1

28 830 57 879

7 043

- 13 216 - 139 651

- 101 137 234 720 20 098

14 675 31 099

147719 - 206102 63115

- 107208 102176

132 590 - 28 962 - 20 619 328 712 - 20 799

- 76 568 438 830 256 361 - 40 415

71 399

72 687 241 763 - 306 330 - 112 832 62 673

97 128 - 128 660 136 666 149 775 - 127 686

- 59 065 235 143 46 705 39 156 26 048

120 323 - 20 105 10 804 24 044

- 172 007

r2

57 660 115 757 14 086

- 26 433 - 279 301

- 202 274 - 469 440 40 196

- 29 351 62 197

295 437 - 412 204 126 230 - 214 417 - 204 352

265 180 - 57 925 - 41 238 657 424 - 41 598

153 135 877 661 512 722 - 80 831 142 799

145 374 483 525 - 612 660 225 663 125 347

- 194 255 - 257 320 273 332 299 549 - 255 372

-118129 470285 - 93410

78311 52096

- 240 645 40 210 21 607 48 088

- 344 014

År3

86 490 173 636 21 129

- 39 649 - 418 952

- 303 410 - 704 160 60 294

- 44 026 93 296

443 156 - 618 306 189 344 321 625 - 306 528

397 769 - 86 887 - 61 856 986 136 - 62 397

229 703 1 316 491 769 082 121 246 214198

218 060 725 288 918 990 - 338 495 188 020

- 291 383 - 385 979 409 997 449 324 - 383 057

- 177194 705428 -140114 117467 78143

360 968 - 60 315 32 411 72131

- 516 020

r4

1 15 320 231 514 28 172

- 52 865 - 558 602

- 404 547 - 938 880 80 392

- 58 701 124 394

590 874 - 824 408 252 459 - 428 833 - 408 704

530 359 - 115 849 - 82 475 1 314 848 - 83 196

- 306 270 1 755 321 1 025 443 - 161 661

285 597

290 747 967 050 -1 225 320 - 451 326 250 693

- 388 510 - 514 639 546 663 599 098 - 510 743

- 236 258 940 570 - 186 819 156 622 104 191

- 481 290 - 80 420 43 214 96 175

- 688 027

Stift

Pastorat / Samfällighet

Luleå stift Arjeplogs församling Arvidsjaurs församling Bjurholms församling Bolidens församling Bureå församling

Burträsks kyrkl sami Bygdeå kyrkl sami Byske kyrkl sami Dorotea kyrkl sami Edefors församling

Gällivare kyrkl sami Haparanda kyrkl sami Holmsunds församling Hortlax församling Hörnefors församling

Jokkmokks kyrkl sami Junosuando församling Jöms församling Kiruna kyrkl sami Korpilombolo församling

Kågedalens församling Luleå kyrkl sami Lycksele kyrkl sami Lövångers församling Malå församling

Nederkalix församling Nederluleå församling Nordmalings församling Norrfjärdens församling Norsjö församling

Nysätra församling Pajala kyrkl sami Piteå landsförsamling Piteå stadsförsamling Råneå församling

Skellefteå landsförsamling Skellefteå S:t Olovs församl Skellefteå S:t Örjans församl Sorsele kyrkl sami Stensele församling

Sävars kyrkl samf Tärendö församling Tärna församling Töre församling Umeå kyrkl sami

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system, kr system. kr krona tillh. Vilhelmina församling 1 479 953 1 593 313 - 113 360 -0,02 - 14 Vindelns kyrkl samt 1 273 790 1 303 577 - 29 787 -0,01 - 5 Vännäs församling - 157 533 666 523 - 826 056 -0,14 - 102 Åsele kyrkl sami 710 419 729 399 - 18 980 —0.01 - 5 Älvsby församling 870 185 66 271 803 914 0,11 91 Överkalix församling 944 179 758 389 185 790 0,05 41 Överluleå kyrkl sami -2 037 878 —3 026 401 988 523 0,04 37 Övertorneå kyrkl sami 1 326 723 1 987 093 - 660 370 -0,16 - 116 Visby stift Alva kyrkl sami 314 099 794 465 - 480 366 -0.30 - 183 Bunge kyrkl sami 319 097 557 754 238 657 -0,17 - 120 Burs kyrkl samt 455 214 868 401 - 413 187 -0,47 - 243 Dalhems kyrkl sami 330 389 387 534 - 57 145 -0,08 - 49 Eskelhems kyrkl sami 469 552 500 500 - 30 948 -0.03 - 19 Fardhems kyrkl sami 352 803 622 639 - 269 836 -0,56 - 289 Garde kyrkl sami 508 827 536 883 - 28 056 -0,04 - 22 Gothems kyrkl sami 560 868 616 335 - 55 467 -0,10 - 52 Havdhems kyrkl sami 563 621 815 260 - 251 639 -O,29 - 158 Klinte kyrkl sami 394 367 714 365 - 319 998 -0,22 - 134 Lärbro kyrkl samt 298 483 419 106 - 120 623 -0.10 - 68 Othem-Boge kyrkl sami 72 661 233 269 160 608 -0,10 - 74 Roma kyrkl sami 552 020 504 649 47 371 0.03 18 Sanda kyrkl sami 449 004 625 900 - 176 896 -0.19 - 114 Stenkumla kyrkl sami 144 643 159 846 - 15 203 —0,01 - 6 Stenkyrka kyrkl sami 277 716 467 694 - 189 978 -0,21 - 132 Visby domkyrkoiörsamling -1 342 353 - 89 079 -1 253 274 —0,08 - 65 Vånge kyrkl sami 410 560 512 235 - 101 675 -0,14 - 86 Väskinde kyrkl sami 427 645 569 907 - 142 262 -0,09 - 59 Öja kyrkl sami 428 366 635 587 - 207 201 -0.33 - 186 Östergams kyrkl sami 378 831 560 656 - 181 825 -0,33 - 176 Stockholms stift Adolf Fredriks församling -1 257 653 -1 173 630 - 84 023 —0,01 - 16 Boo församling -2 914 464 -3 135 705 221 241 0.01 13 Botkyrka kyrkl sami -4 238 813 -4 713 287 474 474 0,01 12 Bromma församling -4 213 444 -4 564 937 351 493 0,01 14 Brännkyrka församling -3 819 440 -5 106 033 1 286 593 0,05 46 Danderyds församling -8 743 996 -6 004 869 -2 739 127 -0.08 - 112 Djurö pastorat 8 376 - 460 103 468 479 0.17 140 Eds församling - 829 095 - 903 476 74 381 0,01 15 Ekerö pastorat -1 957 378 -2 190 939 233 561 0,02 19 Engelbrekts församling -3 022 453 -2 926 192 — 96 261 -0.01 - 7 [ Enskede församling -3 296 161 -4 638 753 1 342 592 0,05 51 ' Essinge församling - 858 566 - 901 447 42 881 0,01 9 ' Farsta församling -4 407 765 -5 999 294 1 591 529 0,05 48 E Finska församlingen 214 859 -1 596 297 1 811 156 0,17 137 * Fresta församling -1 999 726 -1 739 204 - 260 522 -0,03 - 29

Förändring,

kronor r 1

- 28 340 - 7 447

- 206 514 - 4 745 200 979

46 448 247 131 - 165 093

- 120092 -59 664 - 103297 - 14286

-7 737

-67 459

- 7014 - 13 867 - 62910 -80000

-30156 -40152 11843 -44224 -3801

-47 495 -313 319 - 25 419 -35 566 -51800

- 45 456

- 21 006 55 310 118 619 87 873 321 648

- 684 782 117 120 18 595 58 390

- 24 065

335 648

10 720 397 882 452 789 - 65 131

r 2 r 3 - 56 680 - 85 020 14 894 - 22 340 —413028 -619542 - 9 490 - 14 235 401 957 602 936 92 895 139 343 494 262 741 392 330 185 - 495 278 - 240 183 - 360 275 -119329 -178993 - 206 594 - 309 890 - 28 573 - 42 859 - 15 474 23 211 —134 918 -202377 - 14 028 - 21 042 - 27 734 - 41 600 - 125 820 - 188 729 - 159 999 - 239 999 - 60 312 - 90 467 - 80 304 - 120 456 23 686 35 528 - 88 448 - 132 672 - 7 602 — 11 402 - 94 989 - 142 484 - 626 637 - 939 956 - 50 838 - 76 256 —71 131 -106697 - 103601 - 155401 -90913 »136369 - 42 012 - 63 017 110 621 165 931 237 237 355 856 175 747 263 620 643 297 964 945 -1 369 564 -2 054 345 234 240 351 359 37 191 55 786 116 781 175 171 - 48 131 - 72 196 671 296 1 006 944 21 441 32 161 795 765 1 193 647 905 578 1 358 367 - 130261 - 195392

r4

-113 360 - 29 787 - 826 056 - 18 980 803 914

185 790 988 523 - 660 370

- 480 366 - 236 657 - 413 187 - 57 145 - 30 948

- 269 836 - 28 056 - 55 467

- 251 639

- 319 998

- 120 623 - 160 608 47 371

- 176 896 15 203

- 189 978 —1 253 274 - 101 675 142 262 - 207 201

-181825

- 84 023 221 241 474 474 351 493 1 286 593

-2 739 127 468 479 74 381 233 561

- 96 261

1 342 592

42 881 1 591 529 1 811 156 - 260 52

Stift

Pastorat / Samfällighet

Vilhelmina församling Vindelns kyrkl sami Vännäs församling Åsele kyrkl sami Älvsby församling Överkalix församling Överluleå kyrkl sami Övertorneå kyrkl sami

Visby stift Alva kyrkl sami Bunge kyrkl sami Burs kyrkl sami Dalhems kyrkl sami Eskelhems kyrkl sami

Fardhems kyrkl sami Garde kyrkl sami Gothems kyrkl sami Havdhems kyrkl sami Klinte kyrkl sami

Lärbro kyrkl sami Othem-Boge kyrkl sami Roma kyrkl sami Sanda kyrkl sami Stenkumla kyrkl sami

Stenkyrka kyrkl samt Visby domkyrkoiörsamling Vänge kyrkl sami Väskinde kyrkl sami Öja kyrkl samf Östergams kyrkl sami

Stockholms stift Adolf Fredriks församling Boo församling Botkyrka kyrkl sami Bromma församling Brännkyrka församling

Danderyds församling Djurö pastorat

Eds församling Ekerö pastorat Engelbrekts församling

Enskede församling Essinge församling Farsta församling Finska församlingen Fresta församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system, kr system, kr krona tillh.

Färingsö församling 547 817 -1 005 951 458 134 0.08 74 Gustav Vasa församling -2 229 562 -2 056 825 - 172 737 -0.02 - 19 Gustavsbergs pastorat -1 136 053 -1 794 569 658 516 0,07 58 Hammarby församling -2 212 767 -2 836 983 624 216 0,04 40 Hedvig Eleonora församling -2 742 698 —2 035 320 - 707 378 -0,06 - 86 Huddinge kyrkl sami —8 982 147 -10 424 033 1 441 886 0,02 25 Hägerstens församling -4 594 340 -6 115 776 1 521 436 0,04 45 Hässelby församling -4 794 320 -4 859 117 64 797 0,00 3 Högalids församling -3 350 783 -4 251 925 901 142 0,04 41 Johannes församling -1 671 568 -1 692 969 21 401 0.00 3 Järfälla kyrkl sami -9 732 501 -9 358 550 - 373 951 -0.01 - 8 Katarina församling -3 416 417 -4 497 877 1 081 460 0,04 46 Kista församling - 976 582 -2 805 300 1 828 718 0,12 129 Kungsholms församling -3 367 973 -2 825 079 - 542 894 -0.03 - 43 Lidingö församling —10 783 308 -7 604 530 -3 178 778 —0,07 - 97 Ljusterö kyrkl samt 137 965 135 529 2 436 0,00 1 Maria Magdalena församling -2 138 459 -2 730 427 591 968 0,04 44 Matteus församling -4 742 387 -4 307 462 - 434 925 -0,02 - 23 Nacka församling »5 338 212 -5 866 727 528 515 0,02 17 Oscars församling -7 989 181 -6 292 686 -1 696 495 -0,05 - 62 S:t Görans församling -4 303 925 -4 262 961 40 964 0,00 2 Saltsjöbadens församling -2 683 484 -1 849 905 - 833 579 -0,08 - 110 Skarpnäcks församling -2 481 591 -4 873 104 2 391 513 0.09 84 Skärholmens församling -1 802 018 -3 521 127 1 719109 0,09 96 Sofia församling -1 974 994 -2 319 022 344 028 0,03 27 Sollentuna församling -8 367 098 -8 556 902 189 804 0,00 4 Solna kyrkl sami -8 014 283 —8 084 323 70 040 0,00 2 Spånga församling - 872 003 - 337 548 - 534 455 -0,03 - 29 Stockholms domkyrkoförsaml - 498 771 610 726 111 955 0,03 40 Sundbybergs församling —3 583 920 -4 504 497 920 577 0,04 38 Tyresö församling -5 120 233 —5 387 727 267 494 0,01 9 Tyska Sankta Gertruds församl - 245 504 - 363 916 118 412 0,06 67 Täby församling -12 756 211 -10 491 586 -2 264 625 -0.04 - 46 Vallentuna kyrkl sami -2 673 032 -2 940 936 267 904 0,02 16 Vantörs församling -3 562 680 —5 363 840 1 801 160 0,06 61 Vaxholms församling - 979 915 -1 132 170 152 255 0,02 21 Vällingby församling -3 859 599 -4 026 429 166 830 0.01 8 Värmdö församling -1 237 967 -1 294 408 56 441 0,01 7 Västerhaninge kyrkl sami -1 985 799 -2 335 477 349 678 0,03 26 Västerleds församling -6 323 329 -4 819 608 -1 503 721 -0,06 - 71 Össeby-Garns pastorat - 38 184 - 483 832 445 648 0,16 139 Österhaninge kyrkl sami -5 379 852 -6 736 554 1 356 702 0,04 36 Österåker-Östra Ryds församl -3 885 497 -4 494 787 609 290 0,02 24

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 114 534 229 067 343 601 458 134 Färingsö församling - 43 184 - 86 369 - 129 553 - 172 737 Gustav Vasa församling 164 629 329 258 493 887 658 516 Gustavsbergs pastorat 156 054 312 108 468 162 624 216 Hammarby församling - 176 845 - 353 689 - 530 534 - 707 378 Hedvig Eleonora församling 360 472 720 943 1 081 415 1 441 886 Huddinge kyrkl sami 380 359 760 718 1 141 077 1 521 436 Hägerstens församling 16 199 32 399 48 598 64 797 Hässelby församling 225 286 450 571 675 857 901 142 Högalids församling 5 350 10 701 16 051 21 401 Johannes församling - 93 488 - 186 976 - 280 463 - 373 951 Järfälla kyrkl sami 270 365 540 730 811 095 1 081 460 Katarina församling 457 180 914 359 1 371 539 1 828 718 Kista församling - 135 724 271 447 - 407 171 - 542 894 Kungsholms församling - 794 695 -1 589 389 -2 384 084 -3 178 778 Lidingö församling 609 1 218 1 827 2 436 Ljusterö kyrkl sami 147 992 295 984 443 976 591 968 Maria Magdalena församling - 108 731 - 217 463 - 326 194 - 434 925 Matteus församling 132 129 264 258 396 386 528 515 Nacka församling - 424 124 - 848 248 -1 272 371 -1 696 495 Oscars församling - 10 241 - 20 482 - 30 723 - 40 964 S:t Görans församling - 208 395 - 416 790 - 625 184 - 833 579 Saltsjöbadens församling 597 878 1 195 757 1 793 635 2 391 513 Skarpnäcks församling 429 777 859 555 1 289 332 1 719 109 Skärholmens församling 86 007 172 014 258 021 344 028 Sofia församling 47 451 94 902 142 353 189 804 Sollentuna församling 17 510 35 020 52 530 70 040 Solna kyrkl sami - 133 614 - 267 228 — 400 841 - 534 455 Spånga församling 27 989 55 978 83 966 111 955 Stockholms domkyrkoiörsaml 230 144 460 289 690 433 920 577 Sundbybergs församling 66 874 133 747 200 621 267 494 Tyresö församling 29 603 59 206 88 809 118 412 Tyska Sankta Gertruds församl - 566 156 -1 132 313 -1 698 469 -2 264 625 Täby församling 66 976 133 952 200 928 267 904 Vallentuna kyrkl sami 450 290 900 580 1 350 870 1 801 160 Vantörs församling 38 064 76 128 1 14 191 152 255 Vaxholms församling 41 708 83 415 125 123 166 830 Vällingby församling 14 110 28 221 42 331 56 441 Värmdö församling 87 420 174 839 262 259 349 678 Västerhaninge kyrkl sami - 375 930 - 751 861 -1 127 791 -1 503 721 Västerleds församling 111 412 222 824 334 236 445 648 Össeby-Gams pastorat 339 176 678 351 1 017 527 1 356 702 Österhaninge kyrkl samt 152 323 304 645 456 968 609 290 Österåker-Östra Ryds församl

Specifikation av utfall per utjämningsfaktor (exkl. övergångsregler) ,

oastorat och samfälli . heter, - ru - vis, 1995 års nivå. Belo . . i krono Kyrkokommun- Inkomst- gmpp

Storstad Förort Större stad Medelstor stad Större tätort

Mindre tätort

Landsbygd Glesbygd

Summa

utjämning (50%)

-64 658 292 —63 611 000 -15 477 746

-4 659 213 20 076 226

44 764 036 62 249 479 21 380 730

64 220

Kostnadsut'ämnin . Glesbygds- och klimat- faktorer

Andel kyrkotill- hönga

34 450 560 10 724 686 12 236 426 -3 278 493 -13 947 156

-15 361 148 -17 993 623 -7 227 030

- 395 778

-10 644 379 -10 198 094 -7 303 957 - 258 111 -8 709 520

-4 550 130 -5 478 530 45 802 250

-1 340 471

Kyrkobygg- nader

-11 490 180 -9 647 595 -10 262 900 -7 923 848 -5 691 905

9 415 166 29 924 601 8 806 591

3 129 930

Begravni n . platser

-13 119 7 -15 493 0 -17 8593 -10 8007 -4 700 '

9 735 9 37 257 5 9 974 7

-5 005 0

Rikskyrko- Stifts- och Nettobelopp 1995 enligt förslag avgift, 2,5 struktur- Kronor Kr per Kr per öre per avgift, 4,5 skatte- kyrkotill- skattekrona öre per krona hörig

skattekrona -26 610 951 -47 899 709 -139 972 724 -0,13 -133 -25 495 230 -45 891 414 -159 611 664 -O,16 -158 -21 028 474 -37 851 254 -97 547 234 -0.12 -105 —19 441 002 -34 993 800 -81 355 217 -0,10 -92 -31 704 115 -57 067 403 -101 744 319 -0,08 -68 -19 213 169 -34 583 693 -9 793 005 -0,01 -10 -16 346 020 -29 422 839 60 190 660 0,09 66 -6 011 426 -10 820 573 61 905 246 0,26 188 -165 850 387 -298 530 685 -467 928 257 -0,07 -61

Specifikation av utfall per utjämningsfaktor (exkl. övergångsregler) för pastorat och samfälligheter, stiftsvis, 1995 års nivå. Belopp i

kronor Kostnadsut'ämnin

Stift

Inkomst- utjämning (50%)

Andel kyrkotill- hönga

Glesbygds- och klimat- faktorer

Kyrkobygg- nader

Begravnings- platser

_________________—————-—

Uppsala Linköpings Skara Strängnäs Västerås

Växjö Lunds Göteborgs Karlstads Härnösands

Luleå Visby Stockholms

Summa

6 501 710 13 338 172 13 910 441

1 431 204 7 653 672

17 621 937 16 883 276 3 154 736 9 470 061 6 618 168

6 270 134 4 107 361 -106 896 652

64 220

-2 694 208 -3 146 909 -4 203 948

1 571 174 -4 921 930

-4 033 547 2 933 293 6 132 947 -5 228 670 -6 957 545

-7 079 270 - 847 902 28 080 737

— 395 778

- 254 666 -3 231 762 -3 787 525 -4 151 537

1 877 261

-4 100 150 -8 997 859 -8 216 280

468 939 13 490 713

28 422 581 - 372 713 -12 487 473

-1 340 471

1 065 594 2 244 478 7 259 665 -1 281 168 -2 753 383

4 292 974 852 677 -1 681 996 276 582 2 066 154

1 410 207 2 841 587 -13 463 441

3 129 930

- 619 297 1 866 916 8 614 652 -2 175 162 -2 653 682

2 780 364 1 818 971 -7 804 368 1 267 897 1 887 071

- 839 950 3 247 081 -12 395 579

-5 005 086

Rikskyrko- avgift, 2.5 öre per skattekrona

-12 895 427 -9 706 744 -9 468 803

-10 378 840

-11 141 242

-10 973 651 -22 494 640 —21 532 493 -7 213 098 -7 718 894

-10 176 092 - 931 779 -31 218 684

-165 850 387

Stifts- och struktur- avgift, 4,5 öre per skattekrona

-23 211 770 -17 472 137 -17 043 845 -18 681 908 -20 054 234

—1 9 752 566 -40 490 355 -38 758 487 -12 983 574 —1 3 894 016

-18 316 965 -1 677 202 -56 193 626

-298 530 685

Nettobelogg 1995 enligt förslag

Kronor

-32 108 064 -16 107 986

-4 719 363 -33 666 237 —31 993 538

-14 164 639 -49 494 637 -68 705 941 -13 941 863

-4 508 349

- 309 355 6 366 433 -204 574 718

-467 928 257

Kr per skatte- krona

-0,06 -0,04 -0,01 -0,08 -0,07

—0,03 -0,06 -0,08 -0,05 -0,01

0,00 0,17 -0,16

-0,07

Kr per kyrkotill- hörig

Tabell 6 Specifikation av utfall per utjämningsfaktor (exkl. övergångsregler, kyrko- byggnadsbidrag och extra utjämningsbidrag) för pastorat och samfällig- heter, 1995 års nivå

Stift Inkomst- KostnadsutjämningI kronor

utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat— nader platser

höriga faktorer

Uppsala stlft Alfta församling 316 158 - 134 865 613 977 - 23 649 - 10 333 Almunge pastorat 248 402 - 82 667 - 31 370 73 442 85 512 Alunda församling 266 791 - 69 660 - 25 131 - 17 040 0 Arbrå kyrkl samt 276 193 - 112 138 - 11 766 82 408 7 369 Balingsta pastorat 68 612 - 30 220 - 20 228 166 890 252 499 Bergsjö pastorat 357 492 - 93 407 - 10 336 49 870 83 007 Bjuråkers kyrkl sami 242 781 - 65 185 331 987 35 950 42 145 Björklinge pastorat 177 113 - 98 152 - 41 051 28 121 39 247 Bollnäs kyrkl sami 485 761 - 302 447 » 58 047 - 16 574 - 56 355 Bro kyrkl sami - 106 298 147 452 - 54 426 54 432 39 930 Bälinge pastorat 79 926 - 74 176 - 50 988 165 888 52 040 Danmarks pastorat - 211 178 229 721 - 83 597 - 44 767 - 180 351 Delsbo församling 363 476 - 68 681 - 9 207 - 28 760 1 958 Edebo pastorat 92 869 - 13 487 - 11 028 50 509 69 097 Enköpings kyrkl sami 313 615 - 109 640 - 213 551 475 391 353 026 Enångers kyrkl sami 151 802 - 126 124 751 206 134 052 57 753 Films kyrkl samt 229 622 - 67 682 - 25 420 56 778 64 532 Fjärdhundra kyrkl sami 312 592 - 73 676 - 22 061 176 146 198 410 Forsa kyrkl sami 230 395 — 78 671 - 12 303 - 6 634 352 Färila kyrkl sami 307 908 - 129 620 580 814 184 477 689 890 Gnarp församling 213 798 58 442 - 4 134 - 2 150 934 Gryta kyrkl sami 185 579 - 71 429 - 28 737 302 188 389 553 Gävle kyrkl sami -1 626 591 334 166 396 944 - 602 485 878 342 Hamrånge församling 52 826 - 85 415 20 961 - 15 959 24 070 Hanebo-Segersta kyrkl sami 221 918 - 104 396 - 9 124 19 517 469 041 Harmångers pastorat 270 043 68 931 - 7 437 73 394 26 413 Hedesunda församling 203 678 - 53 946 - 11 953 - 6 118 9 499 Hille församling 103 372 - 112 887 - 29 792 - 37 568 - 81 833 Hofors församling 41 515 - 66 933 - 31 951 - 68 907 0 Hudiksvalls kyrkl sami - 98 175 - 178 072 - 41 542 76 773 - 87 996 Hälsingtuna pastorat 115 182 - 48 202 - 23 313 137 143 - 70 450 Häverö pastorat 130 540 62 687 45 434 28 747 - 30 085 Hökhuvuds kyrkl sami 103 522 - 59 191 - 31 058 56 818 53 942 Järbo församling 145 442 - 58 691 - 13 483 - 3 932 - 7 373 Järvsö församling 354 878 - 120 879 2 116 - 16 883 49 407 Knivsta pastorat 71 965 - 75 425 - 91 656 86 855 70 049 Kungsängens kyrkl sami - 610 369 162 138 - 102 546 - 154 580 - 160 857 Ljusdals kyrkl sami 424 657 - 209 790 1 250 247 - 88 031 - 31 170 Länna pastorat 220 140 - 62 687 - 31 324 74 351 61 603 Märsta kyrkl sami - 856 449 556 693 - 200 274 - 39 519 - 243 374 Nora församling 195 107 - 40 460 - 8 544 2 281 6 024 Norrala kyrkl samt 130 925 - 116 134 - 13 884 40 782 8 984 Norrtälje kyrkl samt 90 811 - 131 618 - 119 673 - 256 932 - 221 442 Ockelbo kyrkl samt 349 409 - 125 624 - 15 352 55 241 152 095

Rikskyrko- Stifts— o struk- Nettobelogg 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgifl. 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat/ Samfällighet skattekrona krona krona hörig ___—___— Uppssla stift - 94 419 - 169 953 496 916 0,13 97 Alfta församling - 78 425 » 141 165 73 729 0,02 17 Almunge pastorat - 62 827 - 113 089 - 20 976 -0,01 - & Alunda församling - 86 022 - 154 839 1 205 0,00 0 Arbrå kyrkl sami - 50 569 - 91 024 295 960 0,15 116 Balingsta pastoral - 84 458 - 152 024 150 144 0,04 31 Bergsjö pastorat - 48 166 - 86 700 452 812 0,24 160 Bjuråkers kyrkl sami - 102 627 - 184 729 - 182 078 -0,04 - 35 Björklinge pastorat - 366 425 - 659 566 - 973 653 -0,07 - 54 Bollnäs kyrkl sami - 136 064 - 244 915 - 299 889 -0,06 - 51 Bro kyrkl samf - 127 470 - 229 446 - 184 226 -0,04 - 30 Bälinge pastorat - 208 993 - 376 187 - 875 352 -0,10 - 94 Danmarks pastorat - 78 484 - 141 272 39 030 0,01 9 Delsbo församling - 27 570 - 49 626 110 764 0,10 74 Edebo pastorat - 533 878 - 960 980 - 676 017 -0,03 - 27 Enköpings kyrkl sami - 133 902 - 241 024 593 763 0,11 92 Enångers kyrkl sami - 63 551 - 114 391 79 888 0,03 23 Films kyrkl sami - 55 152 - 99 274 436 985 0.20 131 Fjärdhundra kyrkl sami - 87 415 - 157 347 - 111 623 -0.03 - 24 Forsa kyrkl sami - 90 220 - 162 395 1 380 854 0,38 284 Färila kyrkl sami - 39 269 - 70 684 40 053 0,03 17 Gnarp församling - 71 842 - 129 315 575 997 0.20 150 Gryta kyrkl sami -1 345 367 -2 421 661 -7 605 556 -0,14 - 132 Gävle kyrkl sami - 73 755 - 132 758 - 251 952 -0,09 - 72 Hamrånge församling - 68 123 - 122 621 406 212 0,15 110 Hanebo-Segersta kyrkl sami - 61 467 - 110 640 121 375 0,05 35 Harmångers pastorat - 46 327 - 83 389 - 7 554 0,00 - 3 Hedesunda församling - 106 604 - 191 888 - 457 200 -0.11 - 87 Hille församling - 175 377 - 315 678 - 700 361 -0,10 - 90 Hofors församling - 233 667 - 420 600 - 983 279 -0,11 - 93 Hudiksvalls kyrkl sami - 141 376 - 254 476 - 285 492 -0,05 - 42 Hälsingtuna pastorat - 113 585 - 204 453 - 354 451 -0,08 - 64 Häverö pastorat - 77 644 - 139 760 - 93 371 -0,03 - 25 Hökhuvuds kyrkl samf - 49 848 - 89 727 - 77 612 -0.04 - 29 Järbo församling - 79 087 - 142 357 47 195 0,01 10 Järvsö församling - 229 139 - 412 451 - 723 732 -0,08 - 70 Knivsta pastorat - 256 365 - 461 457 -1 584 036 -O,15 - 155 Kungsängens kyrkl sami - 207 227 - 373 009 765 677 0,09 73 Ljusdals kyrkl sami - 78 310 - 140 959 42 814 0,01 10 Länna pastorat - 500 684 - 901 231 -2 184 838 -0,11 - 104 Märsta kyrkl samf - 34 061 - 61 311 59 036 0,04 28 Nora församling - 88 806 - 159 851 - 197 984 -0,06 - 45 Norrala kyrkl sami — 299 183 - 538 530 -1 476 567 -0,12 - 104 Norrtälje kyrkl samt - 113 743 - 204 737 97 289 0,02 16 Ockelbo kyrkl sami

Pastoraf/ Samfällighet

Ovanåkers kyrkl sami Rasbo pastorat Rimbo pastorat Roslags-Bro kyrkl sami Rådmansö pastorat

Sandvikens församling Sigtuna kyrkl sami Skogs församling Skutskärs kyrkl sami Söderala kyrkl sami

Söderby-Karls pastorat Söderfors församling Söderhamns kyrkl sami Tensta pastorat Tierps församling

Tolfta församling Torsåker församling Uppsala kyrkl sami Valbo församling Vendels o Tegelsmora pastorat

Vittinge församling Väddö kyrkl sami Vänge pastorat Västerlövsta kyrkl sami Våstlands församling Årsunda kyrkl sami Öregrunds kyrkl sami Österlövsta-Hållnäs kyrkl sami Östervåla kyrkl sami Östhammars kyrkl sami

Övergrans kyrkl samf

Llnköplngs stift Aneby kyrkl sami Asby kyrkl sami Aska kyrkl sami Bankekinds pastorat Bnmneby kyrkl sami

Ekeby kyrkl sami Eksjö församling Fomåsa kyrkl sami Frödinge pastorat Gamleby kyrkl samf

Gladhammars pastorat Gärdserums kyrkl sami Hallingebergs pastorat Hjorteds församling Horns pastorat

Inkomst- utjämning (50 %)

445 774 249 868 349 289 106 277 180 089

- 349 745 - 551 091 103 828 150 806 390 044

232 295 - 319 90 066 345 036 278 846

114 784 106 648 -2 464 253 72 717 271 888

165 077 231 577 218 293 308 051

94 794

180 034 108 759 243 483 316 056 265 106

- 391 789

661 561 168 315 159 561

78 049 144 236

315 528 164 698 167 525 167 313 290 905

202 412 162 417 241 455 152 597 172 282

Låg andel kyrkotill- höriga

- 162 088 - 77 423 - 79 171 - 32 967 - 57 443

- 216 533 - 54 695 - 31 469

- 123876 170 579

- 87 163 - 24 226 - 200 050 25 475

- 71 179

- 32 717 - 50 200 2 892 854 - 263 736 - 48 951

- 18731 - 58192 -30 470 —80 170 -43 207

- 101 648 - 49 700 - 74 675 - 85 664

- 101 898

- 124 875

—83 417 -29 970 - 38 711 -37 712 -76 923

- 69 431 - 105 395 - 50 450 - 44 206 - 46 703

-64186 -35714 -65185 -40 709 -37 962

Glesbygds- och klimat- faktorer

- 492 -26 233 - 64184 - 14 241 -23 499

- 142 075 - 62 521 139 366 - 50 171 - 27 590

- 25 428 - 11 384 - 46 458 - 73 445 - 13 273

-28 214

-7688 -847 995 -76 713 - 18 368

- 10140 -21524 -25437 -21193 -10 287

- 18 604 - 17 670 - 12794 - 18655 -60624

- 137 923

-42842 -11624 - 14120 - 16307 —33034

- 38 078 - 83 381 - 14 067 181 154 - 31 523

-20 212 155983 -18167 - 10255 169022