SOU 1994:144

Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting

Tabell 1 Utfall av nuvarande och föreslaget utjämningssystem! för pastorat och samfälligheter, fördelade i kommungrupper.

Tabell 2 Utfall av nuvarande och föreslaget utjämningssystem för pastorat och samfälligheter, fördelade på stift.

Tabell 3 Utfall av nuvarande och föreslaget utjämningssystem för individuella pastorat och samfälligheter.

Tabell 4 Specifikation av utfallet per utjämningskomponent enligt förslaget, för pastorat och samfälligheter fördelade i kom- mungrupper.

Tabell 5 Specifikation av utfallet per utjämningskomponent enligt förslaget, för pastorat och samfälligheter fördelade på stift.

Tabell 6 Specifikation av utfallet per utjämningskomponent enligt förslaget för individuella pastorat och samfälligheter.

Tabell 7 Specifikation av beräkningsunderlaget för inkomst— och kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter, fördelade kommungruppsvis.

Tabell 8 Specifikation av beräkningsunderlaget för inkomst- och kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter, fördelade på stift.

Tabell 9 Specifikation av beräkningsunderlaget för inkomst- och

kostnadsutjämningen för individuella pastorat och sam- fälligheter.

Tabell 1, 4 och 7. I tabellerna har pastorat och samfälligheter fördelats i olika kommun- grupper. I tabell 9 kan varje pastorats grupptillhörighet avläsas. Kommungmppema definieras på följande sätt.

Storstad Pastorat av storstadstyp i kommun med mer än 200 000 invånare

Förort Pastorat i förorter till storstad

Större stad Pastorat med mer än 50 000 invånare

Medelstor stad Pastorat med mellan 20 000 och 50 000 invå- nare

Större tätort Pastorat med mer än 80 % tätortsgrad och mindre än 20 000 invånare

Mindre tätort Pastorat med 60—80 % tätortsgrad och mindre än 20 000 invånare

Landsbygd Pastorat med mindre än 60 % tätortsgrad

Glesbygd Pastorat i glesbygd med mindre än 6,0 invå-

nare per kvadratkilometer och tätortsgrad under 75 %.

Tabell 1 - 3

Vid jämförelse mellan nuvarande och föreslaget system har endast de obligatoriska komponenter som betalas av resp. tillfaller pastoraten med— räknats. Det innebär för nuvarande system allmän kyrkoavgift och allmänt utjämningsbidrag. ] nettobeloppet enligt föreslaget system ingår inkomstutjämningen och de fyra komponenterna för utjämning av strukturkostnader, dvs. av kostnader för underhåll av kyrkor och begravningsplatser, kostnader för icke tillhöriga och glesbygdskostnader. Utanför jämförelserna mellan de olika nettona ligger således kyrkobygg- nadsbidrag, extra utjämningsbidrag, strukturbidrag och den särskilda kyrkoavgiften.

Tabell 3 Observera att de angivna förändringarna per år visar hur den nominella förändringen vid övergångsåret slår igenom, fördelad med en fjärdedel varje år under övergångstiden. Oberoende härav beräknas varje år ut—

jämningen enligt de nya reglerna varvid de olika faktorerna får fullt genomslag. Förändringsbeloppet blir en återhållande post i avräkningen med kyrkofonden, men visar inte den verkliga totala förändringen från ett år till ett annat.

Kr/skattekrona I beräkningarna där skatteunderlaget ingår har skatteunderlaget för de kyrkotillhöriga använts.

Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, totalt utfall (exkl. övergångsregler) för pastorat och samfälligheter, gruppvis, 1995 års nivå

Kyrkokommun- Nettobelopp Nettobelopp Förändring grupp 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per föreslaget nuvarande skatte- kyrkotill- system, kr system, kr krona hörig Storstad -139 972 724 -168 524 337 28 551 613 0,03 27 Förort -159 611 664 -177 481 518 17 869 854 0,02 18 Större stad -97 547 234 -136 257 380 38 710 146 0,05 42 Medelstor stad -81 355 217 -121 626 118 40 270 901 0,05 46 Större tätort -101 744 319 -172 348 345 70 604 026 0,06 47 Mindre tätort -9 793 005 -24 863 546 15 070 541 0,02 15 Landsbygd 60 190 660 52 244 903 7 945 757 0,01 9 Glesbygd 61 905 246 51 190 961 10 714 285 0,04 32 Summa -467 928 257 -697 665 380 229 737 123 0,03 30

Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, totalt utfall (exkl. övergångsregler) för pastorat och samfälligheter, stiftsvis, 1995 års nivå

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per föreslaget nuvarande skatte- kyrkotill- system, kr system, kr krona hörig Uppsala -32 108 064 -59 921 425 27 813 361 0,05 45 Linköpings —16 107 986 -29 972 910 13 864 924 0,04 29 Skara -4 719 363 -28 989 824 24 270 461 0,06 52 Strängnäs -33 666 237 -59 275 021 25 608 784 0,06 53 Västerås -31 993 538 -52 308 812 20 315 274 0,05 38 Växjö -14 164 639 -26 515 926 12 351 287 0,03 22 Lunds -49 494 637 -98 245 069 48 750 432 0,05 45 Göteborgs -68 705 941 -102 009 086 33 303 145 0,04 33 Karlstads -13 941 863 -23 952 564 10 010 701 0,03 28 Härnösands -4 508 349 -7 636 119 3 127 770 0,01 8 Luleå - 309 355 -1 780 402 1 471 047 0,00 3 Visby 6 366 433 11 013 906 -4 647 473 -0,12 -86 Stockholms -204 574 718 -218 072 128 13 497 410 0,01 12 Summa -467 928 257 -697 665 380 229 737 123 0,03 30

Tabell 3 Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, utfall för pastorat och samfälli heter, 1995 års nivå, inkl. över ån sre ler Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr systern, kr krona tillh. Uppsala stift Alfta församling 496 916 317 484 179 432 0,05 35 Almunge pastorat 73 729 - 162 991 236 720 0,08 56 Alunda församling - 20 976 179 752 - 200 728 -0,08 - 56 Arbrå kyrkl samt 1 205 147 402 - 146 197 —0,04 - 32 Balingsta pastorat 295 960 - 350 634 646 594 0,32 253 Bergsjö pastorat 150 144 416 415 - 266 271 -0,08 - 56 Bjuråkers kyrkl samf 452 812 449 297 3 515 0,00 1 Björklinge pastorat - 182 078 - 602 969 420 891 0,10 80 Bollnäs kyrkl samt - 973 653 -1 700 166 726 513 0,05 40 Bro kyrkl samf - 299 889 - 984 639 684 750 0,13 116 Bälinge pastorat - 184 226 - 898 791 714 565 0,14 118 Danmarks pastorat - 875 352 —1 494 931 619 579 0,07 67 Delsbo församling 39 030 405 165 - 366 135 -0,12 - 81 Edebo pastorat 110 764 13 987 96 777 0,09 65 Enköpings kyrkl samt - 676 017 -3 366 269 2 690 252 0,13 106 Enångers kyrkl samt 593 763 - 821 951 1 415 714 0,26 219 Films kyrkl samt 79 888 133 131 - 53 243 -0,02 - 15 Fjärdhundra kyrkl samt 436 985 611 597 - 174 612 —0,08 - 52 Forsa kyrkl samf 111 623 - 162 786 51 163 0,01 11 Färila kyrkl samt 1 380 854 376 061 1 004 793 0,28 206 Gnarp församling 40 053 316 179 - 276 126 -0,18 117 Gryta kyrkl samt 575 997 - 160 443 736 440 0,26 192 Gävle kyrkl samf -7 605 556 -9 467 934 1 862 378 0,03 32 Hamrånge församling - 251 952 - 513 343 261 391 0,09 75 Hanebo-Segersta kyrkl sami 406 212 194 886 211 326 0,08 57 Harmångers pastorat 121 375 349 513 - 228 138 -0,09 - 65 Hedesunda församling 7 554 223 229 - 230 783 -0,12 - 86 Hille församling - 457 200 - 668 302 211 102 0,05 40 Hofors församling - 700 361 -1 233 012 532 651 0,08 68 Hudiksvalls kyrkl samf - 983 279 —1 637 067 653 788 0,07 62 Hälsingtuna pastorat - 285 492 - 689 207 403 715 0,07 60 Håverö pastorat - 354 451 - 604 499 250 048 0,06 45 Hökhuvuds kyrkl samf - 93 371 - 462 383 369 012 0,12 97 Järbo församling - 77 612 - 33 433 - 44 179 -0,02 - 17 Järvsö församling 47 195 518 931 - 471 736 -0,15 103 Knivsta pastorat - 723 732 -1 631 381 907 649 0,10 88 Kungsängens kyrkl samt -1 584 036 -1 849 289 265 253 0,03 26 Ljusdals kyrkl samt 765 677 - 284 272 1 049 949 0,13 100 Länna pastorat 42 814 - 147 843 190 657 0,06 46 Märsta kyrkl samt -2 184 838 -3 609 773 1 424 935 0,07 68 ; Nora församling 59 036 373 030 - 313 994 -0.23 - 151 Norrala kyrkl samt - 197 984 - 399 450 201 466 0,06 46 Norrtälje kyrkl samt -1 476 567 -2 101 868 625 301 0,05 44 Ockelbo kyrkl samf 97 289 312 770 - 215 481 —0,05 - 35 Ovansjö församling - 679 074 - 933 805 254 731 0,04 29

Förändring, Stift kronor r 1 År 2 r 3 År 4 Pastorat / Samfällighet Uppsala stift 44 858 89 716 134 574 179 432 Alfta församling 59 180 118 360 177 540 236 720 Almunge pastorat - 50 182 - 100 364 - 150 546 - 200 728 Alunda församling - 36 549 73 099 - 109 648 - 146 197 Arbrå kyrkl samt 161 649 323 297 484 946 646 594 Balingsta pastorat - 66 568 — 133 136 - 199 703 - 266 271 Bergsjö pastorat 879 1 758 2 636 3 515 Bjuråkers kyrkl samt 105 223 210 446 315 668 420 891 Björklinge pastorat 181 628 363 257 544 885 726 513 Bollnäs kyrkl samf 171 188 342 375 513 563 684 750 Bro kyrkl samt 178 641 357 283 535 924 714 565 Bälinge pastorat 154 895 309 790 464 684 619 579 Danmarks pastorat - 91 534 - 183 068 274 601 - 366 135 Delsbo församling 24 194 48 389 72 583 96 777 Edebo pastorat 672 563 1 345 126 2 017 689 2 690 252 Enköpings kyrkl samt 353 929 707 857 1 061 786 1 415 714 Enångers kyrkl sami - 13 311 - 26 622 - 39 932 - 53 243 Films kyrkl samf - 43 653 - 87 306 130 959 - 174 612 Fjärdhundra kyrkl samt 12 791 25 582 38 372 51 163 Forsa kyrkl sami 251 198 502 397 753 595 1 004 793 Färila kyrkl samf - 69 032 - 138 063 - 207 095 - 276 126 Gnarp församling 184 110 368 220 552 330 736 440 Gryta kyrkl samt 465 595 931 189 1 396 784 1 862 378 Gävle kyrkl samt 65 348 130 696 196 043 261 391 Hamrånge församling 52 832 105 663 158 495 211 326 Hanebo—Segersta kyrkl samt - 57 035 - 114 069 - 171 104 - 228 138 Harmångers pastorat 57 696 - 115 392 - 173 087 - 230 783 Hedesunda församling 52 776 105 551 158 327 211 102 Hille församling 133 163 266 326 399 488 532 651 Hofors församling 163 447 326 894 490 341 653 788 Hudiksvalls kyrkl samt 100 929 201 858 302 786 403 715 Hälsingtuna pastorat 62 512 125 024 187 536 250 048 Häverö pastorat 92 253 184 506 276 759 369 012 Hökhuvuds kyrkl samf - 11 045 - 22 090 - 33 134 - 44 179 Järbo församling -117 934 - 235 868 - 353 802 - 471 736 Järvsö församling 226 912 453 825 680 737 907 649 Knivsta pastorat 66 313 132 627 198 940 265 253 Kungsängens kyrkl samt 262 487 524 975 787 462 1 049 949 Ljusdals kyrkl samt 47 664 95 329 142 993 190 657 Länna pastorat 356 234 712 468 1 068 701 1 424 935 Märsta kyrkl samf - 78 499 156 997 - 235 496 - 313 994 Nora församling 50 367 100 733 151 100 201 466 Norrala kyrkl samt 156 325 312 651 468 976 625 301 Norrtälje kyrkl samt - 53 870 - 107 741 - 161 611 - 215 481 Ockelbo kyrkl samt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Ovanåkers kyrkl samt 5 575 404 238 - 398 663 -0,07 - 53 Rasbo pastorat 143 616 - 2 813 146 429 0.06 39 Rimbo pastorat 215 355 - 400 546 615 901 0,10 74 Roslags-Bro kyrkl samt 63 073 67 019 - 3 946 0,00 - 2 Rådmansö pastorat 47 404 - 10 461 57 865 0,02 18 Sandvikens församling -2 623 701 -3 406 951 783 250 0,04 37 Sigtuna kyrkl samf —1 141 487 -1 109 797 - 31 690 —0,01 - 5 Skogs församling 213 808 156 609 57 199 0,07 48 Skutskärs kyrkl samt - 598 873 -1 244 996 646 123 0,09 76 Söderala kyrkl samt - 282 407 - 169 973 - 112 434 -0,02 - 12 Söderby-Karls pastorat 163 082 83 078 80 004 0.03 22 Söderfors församling - 119 104 - 273 552 154 448 0,10 89 Söderhamns kyrkl samf -1 142 139 -1 917 663 775 524 0,07 60 Tensta pastorat - 264 963 - 925 157 660 194 0,09 71 Tierps församling 15 437 175 563 - 160 126 -0,08 - 51 Tolfta församling - 261 464 - 395 319 133 855 0,03 27 Torsåker församling - 111 381 - 109 876 - 1 505 0,00 - 1 Uppsala kyrkl samt -9 356 524 -15 363 356 6 006 832 0,07 65 Valbo församling -1 301 475 -1 870 532 569 057 0,05 46 Vendels o Tegelsmora pastorat 93 823 187 225 - 93 402 -0,03 - 24 Vittinge församling 24 925 105 501 - 80 576 —0,05 - 36 Väddö kyrkl samt 240 376 389 545 - 149 169 -0.07 - 48 Vänge pastorat 284 072 - 109 137 393 209 0,15 112 Västerlövsta kyrkl samt 83 450 219 246 - 135 796 -0,04 - 30 Västlands församling - 48 454 18 308 - 66 762 -0,04 - 34 Årsunda kyrkl sami - 80 793 - 59 584 - 21 209 -0.01 - 6 Öregrunds kyrkl samf 28 635 - 148 793 177 428 0,10 76 Österlövsta-Hållnäs kyrkl samt 203 544 424 943 - 221 399 -0,11 - 75 Östervåla kyrkl samf 58 747 389 506 - 330 759 -0,11 - 79 Östhammars kyrkl samf 122 404 - 940 197 817 793 0,13 107 Övergrans kyrkl sami -1 818 642 -2 448 901 630 259 0,05 42 Linköpings stift Aneby kyrkl samt 689 973 1 576 454 - 886 481 -0,21 - 134 Asby kyrkl samt 258 052 339 245 - 81 193 -0,07 - 46 Aska kyrkl samf 382 511 173 037 209 474 0,15 103 Bankekinds pastorat 106 543 - 226 822 333 365 0.20 162 Brunneby kyrkl samt - 92 738 - 468 991 376 253 0,11 91 Ekeby kyrkl samf 508 299 83 967 424 332 0,11 82 Eksjö församling - 759 251 -1 462 917 703 666 0,08 71 Fornåsa kyrkl samt 380 297 204 653 175 644 0,12 86 Frödings pastorat 359 118 335 183 23 935 0,02 15 Gamleby kyrkl samf 114 203 405 839 - 291 636 -0,09 - 67 Gladhammars pastorat 137 398 166 830 - 29 432 -0,01 - 10 Gårdserums kyrkl samf 357 805 436 174 - 78 369 -0.09 - 57 Hallingebergs pastorat 205 397 264 928 - 59 531 -0,03 - 22 Hjorteds församling 64 923 266 313 - 201 390 -0,20 - 127 Horns pastorat 394 023 475 451 - 81 428 -0.09 - 55

Förändring. Stift kronor r 1- r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet — 99 666 - 199 332 - 298 997 - 398 663 Ovanåkers kyrkl samt 36 607 73 215 109 822 146 429 Rasbo pastorat 153 975 307 951 461 926 615 901 Rimbo pastorat - 987 - 1 973 — 2 960 - 3 946 Roslags-Bro kyrkl samf 14 466 28 933 43 399 57 865 Rådmansö pastorat 195 813 391 625 587 438 783 250 Sandvikens församling - 7 923 - 15 845 - 23 768 - 31 690 Sigtuna kyrkl samt 14 300 28 600 42 899 57 199 Skogs församling 161 531 323 062 484 592 646 123 Skutskärs kyrkl sami 28 109 - 56 217 - 84 326 - 112 434 Söderala kyrkl samt 20 001 40 002 60 003 80 004 Söderby-Karls pastorat 38 612 77 224 115 836 154 448 Söderfors församling 193 881 387 762 581 643 775 524 Söderhamns kyrkl samt 165 049 330 097 495 146 660 194 Tensta pastorat - 40 032 - 80 063 - 120 095 - 160 126 Tierps församling 33 464 66 928 100 391 133 855 Tolfta församling - 376 - 753 - 1 129 - 1 505 Torsåker församling 1 501 708 3 003 416 4 505 124 6 006 832 Uppsala kyrkl samt 142 264 284 529 426 793 569 057 Valbo församling - 23 351 - 46 701 - 70 052 - 93 402 Vendels o Tegelsmora pastorat - 20 144 - 40 288 - 60 432 - 80 576 Vittinge församling - 37 292 - 74 585 - 111 877 - 149 169 Väddö kyrkl samf 98 302 196 605 294 907 393 209 Vänge pastorat - 33 949 - 67 898 - 101 847 - 135 796 Västerlövsta kyrkl samf - 16 691 - 33 381 - 50 072 - 66 762 Västlands församling - 5 302 - 10 605 15 907 - 21 209 Årsunda kyrkl samf 44 357 88 714 133 071 177 428 Öregrunds kyrkl samf - 55 350 - 110 700 - 166 049 - 221 399 Österlövsta-Hållnäs kyrkl samf - 82 690 165 380 - 248 069 330 759 Östervåla kyrkl samt 204 448 408 897 613 345 817 793 Östhammars kyrkl sami 157 565 315 130 472 694 630 259 Övergrans kyrkl samf Linköpings stift - 221 620 - 443 241 - 664 861 - 886 481 Aneby kyrkl samt - 20 298 40 597 - 60 895 - 81 193 Asby kyrkl samt 52 369 104 737 157 106 209 474 Aska kyrkl samt 83 341 166 683 250 024 333 365 Bankekinds pastorat 94 063 188 127 282 190 376 253 Brunneby kyrkl samt 106 083 212 166 318 249 424 332 Ekeby kyrkl samt 175 917 351 833 527 750 703 666 Eksjö församling 43 911 87 822 131 733 175 644 Fornåsa kyrkl samt 5 984 11 968 17 951 23 935 Frödinge pastorat - 72 909 - 145 818 - 218 727 - 291 636 Gamleby kyrkl sami - 7 358 - 14 716 - 22 074 - 29 432 Gladhammars pastorat - 19 592 - 39 185 - 58 777 - 78 369 Gärdserums kyrkl samf - 14 883 - 29 766 - 44 648 - 59 531 Hallingebergs pastorat - 50 348 - 100 695 - 151 043 - 201 390 Hjorteds församling

- 20 357 - 40 714 - 61 071 - 81 428 Horns pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte— kyrko— system, kr system, kr krona tillh.

Hultsfreds kyrkl samt - 215 853 - 291 366 75 513 0,01 10 Hällestads församling 45 429 33 385 12 044 0,01 4 Hässleby kyrkl samt 126 318 265 691 - 139 373 -0,09 - 67 Höreda pastorat 389 128 607 468 - 218 340 -0,13 - 82 lngatorps pastorat 110 816 138 902 28 086 -0,02 15 Kisa pastorat 72 029 192 581 - 120 552 -0,03 - 24 Kristdala församling 195 894 194 087 1 807 0,00 1 Kuddby pastorat 427 047 29 197 397 850 0,18 127 Kärna kyrkl samf - 561 604 - 977 363 415 759 0,07 67 Linköpings kyrkl sami -8 537 707 -9 126 178 588 471 0,01 8 Misterhult församling 39 856 5 227 45 083 0,02 16 Mjölby kyrkl sami - 517 831 -1 191 218 673 387 0,06 50 Motala församling -2 146 478 -3 534 278 1 387 800 0,06 51 Målilla med Gårdveda församl 137 395 218 776 - 81 381 -0,06 - 41 Mörlunda kyrkl sami 135 765 354 667 - 218 902 -0,16 - 107 Norra Solberga pastorat 300 098 144 703 155 395 0,08 55 Norrköpings kyrkl samf -8 544 774 -13 080 929 4 536 155 0,05 46 Nykils pastorat 242 067 308 832 - 66 765 -0,05 - 31 Ringarums församling 168 451 313 495 - 145 044 -0,06 - 43 Risinge församling -1 390 119 -2 274 409 884 290 0,07 59 Rogslösa pastorat 359 971 140 706 219 265 0,27 194 Rystads pastorat - 126 345 -1 079 672 953 327 0,16 123 S:t Anna kyrkl sami 331 596 469 804 - 138 208 -0.09 - 61 Sankt Laurentii pastorat - 317 470 — 594 079 276 609 0,04 34 Skeda kyrkl samt 100 569 574 625 - 474 056 —0,09 - 67 Skedevi pastorat 200 368 58 483 141 885 0,07 53 Skänninge kyrkl samf 364 150 287 783 76 367 0,02 16 Sunds kyrkl sami 373 758 500 430 - 126 672 -0,09 58 Säby kyrkl sami - 634 472 -1 322 934 688 462 0,05 42 Södra Vi kyrkl samt 105 422 549 867 - 444 445 -0,22 - 150 Tjällmo församling 47 754 97 903 - 50 149 -0,06 41 Tjärstads pastorat 301 707 328 662 - 26 955 -0,01 - 8 Tryserums pastorat 324 427 335 164 10 737 -0,02 - 11 Vadstena kyrkl sami - 272 688 - 851 528 578 840 0,12 101 Valdemarsviks kyrkl sami 85 320 487 662 402 342 -0,14 - 103 Veta kyrkl sami - 141 917 - 504 041 362 124 0,10 82 Vikingstads kyrkl samf 175 485 - 602 613 778 098 0,21 173 Vimmerby kyrkl samt - 354 802 609 821 255 019 0,03 24 Virserums kyrkl samt 87 687 192 749 - 105 062 -0,04 - 31 Vist pastorat - 270 230 629 158 358 928 0,10 83 Vreta Klosters kyrkl samt - 519 746 -1 350 529 830 783 0,11 88 Västerviks församling -1 494 983 —2 966 627 1 471 644 0,09 72 Västra Eds pastorat 379 773 765 690 - 385 917 -O,24 - 145 Västra Hargs kyrkl samt 250 569 297 709 - 47 140 -0,05 - 32 Västra Ny kyrkl samt 122 733 328 979 - 206 246 -0,16 - 105

U 1995:144 Bilaga 1 () Förändring, Stift kronor År 1 År 2 År 3 År 4 Pastorat / Samfällighet ! 18 878 37 757 56 635 75 513 Hultsfreds kyrkl samt ' 3 011 6 022 9 033 12 044 Hällestads församling - 34 843 - 69 687 104 530 - 139 373 Hässleby kyrkl sami - 54 585 - 109 170 - 163 755 - 218 340 Höreda pastorat - 7 022 - 14 043 - 21 065 - 28 086 lngatorps pastorat - 30 138 - 60 276 90 414 - 120 552 Kisa pastorat 452 904 1 355 1 807 Kristdala församling 99 463 198 925 298 388 397 850 Kuddby pastorat 103 940 207 880 311 819 415 759 Kärna kyrkl sami 147 118 294 236 441 353 588 471 Linköpings kyrkl samt 11 271 22 542 33 812 45 083 Misterhult församling 168 347 336 694 505 040 673 387 Mjölby kyrkl sami 346 950 693 900 1 040 850 1 387 800 Motala församling - 20 345 - 40 691 - 61 036 - 81 381 Målilla med Gårdveda församl - 54 726 - 109 451 - 164 177 - 218 902 Mörlunda kyrkl sami ] 38 849 77 698 116 546 155 395 Norra Solberga pastorat ] 1 134 039 2 268 078 3 402 116 4 536 155 Norrköpings kyrkl sami » - 16 691 - 33 383 - 50 074 66 765 Nykils pastorat i 36 261 72 522 - 108 783 - 145 044 Ringarums församling 221 073 442 145 663 218 884 290 Risinge församling 54 816 109 633 164 449 219 265 Rogslösa pastorat 238 332 476 664 714 995 953 327 Rystads pastorat - 34 552 - 69 104 - 103 656 - 138 208 S:t Anna kyrkl samt 69 152 138 305 207 457 276 609 Sankt Laurentii pastorat 118 514 237 028 - 355 542 - 474 056 Skeda kyrkl sami 35 471 70 943 106 414 141 885 Skedevi pastorat 19 092 38 184 57 275 76 367 Skänninge kyrkl sami - 31 668 - 63 336 - 95 004 — 126 672 Sunds kyrkl samt 172 116 344 231 516 347 688 462 Säby kyrkl sami - 111 111 - 222 223 - 333 334 - 444 445 Södra Vi kyrkl sami - 12 537 - 25 075 - 37 612 - 50 149 Tjällmo församling - 6 739 - 13 478 - 20 216 - 26 955 Tjärstads pastorat - 2 684 - 5 369 - 8 053 10 737 Tryserums pastorat 144 710 289 420 434 130 578 840 Vadstena kyrkl sami 100 586 - 201 171 - 301 757 - 402 342 Valdemarsviks kyrkl sami 90 531 181 062 271 593 362 124 Veta kyrkl samt 194 525 389 049 583 574 778 098 Vikingstads kyrkl samt 63 755 127 510 191 264 255 019 Vimmerby kyrkl sami - 26 266 - 52 531 - 78 797 - 105 062 Virserums kyrkl samt 89 732 179 464 269 196 358 928 Vist pastorat 207 696 415 392 623 087 830 783 Vreta Klosters kyrkl sami 367 911 735 822 1 103 733 1 471 644 Västerviks församling - 96 479 - 192 959 289 438 - 385 917 Västra Eds pastorat - 11 785 - 23 570 - 35 355 - 47 140 Västra Hargs kyrkl sami - 51 562 - 103 123 - 154 685 - 206 246 Västra Ny kyrkl sami

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändringl totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Åtvids kyrkl sami - 392 754 -1 305 007 912 253 0,11 87 Ödeshögs kyrkl samt 653 191 1 111 696 - 458 505 -0.13 - 84 Östra Ryds kyrkl samt 155 765 133 405 22 360 0,01 9 Östra Vikbolandets kyrkl samt 344 935 262 854 82 081 0.04 25 Överums kyrkl samt 69 761 28 768 40 993 0.03 23 Skara stift Algutstorps kyrkl samt 70 837 - 84 328 155 165 0.04 29 Alingsås pastorat -1 860 262 —3 702 989 1 842 727 0,09 73 Amnehårads kyrkl samt 119 848 177 628 - 57 780 -0,02 - 17 Bergs kyrkl samt 143 510 - 113 976 257 486 0.12 95 Bitterna kyrkl sami 368 129 521 925 - 153 796 -0.11 - 69 Björsäters kyrkl samt 212 063 287 033 - 74 970 -0,07 - 45 Blidsbergs pastorat 664 206 454 045 210 161 0,12 77 Borås kyrkl samt -4 813 916 -8 089 879 3 275 963 0.07 65 Bottnaryds kyrkl samt 205 423 123 346 82 077 0,06 41 Essunga pastorat 412 021 471 897 - 59 876 -0,02 - 16 Falköpings pastorat - 953 680 -1 925 003 971 323 0.08 65 Finnerödja pastorat 162 103 103 988 58 115 0.05 33 Floby pastorat 502 728 695 227 - 192 499 -0.13 - 82 Forshems kyrkl samt 331 546 - 88 833 420 379 0.24 185 Fristad-Gingri pastorat - 220 499 -1 044 843 824 344 0,13 107 Främmestads pastorat 145 072 209 317 - 64 245 —0,06 41 Fägre kyrkl samt 641 986 721 318 — 79 332 -0.05 - 29 Gudhems kyrkl samt 327 913 396 914 - 69 001 -0.05 - 36 Gökhems kyrkl samt 297 138 209 647 87 491 0.07 49 Götene pastorat 194 302 125 248 69 054 0,02 15 Götlunda kyrkl sami 258 676 274 998 - 16 322 -0.01 - 9 Habo kyrkl sami - 182 090 - 314 020 131 930 0.02 15 Herrljunga pastorat 267 391 - 34 267 301 658 0.09 69 Hjo kyrkl samt 232 032 - 58 364 290 396 0.05 34 Hova pastorat 278 108 486 626 - 208 518 -0.09 - 60 Husaby pastorat 255 449 - 162 930 418 379 0.16 118 Järpås kyrkl samt 240 779 231 976 8 803 0,01 6 Karlsborgs församling - 305 088 - 534 077 228 989 0,07 68 Kinneveds pastorat 242 971 235 702 7 269 0.01 4 Kvänums kyrkl samt 490 577 342 245 148 332 0.06 43 Källby kyrkl samt 176 648 17 791 158 857 0.09 64 Larvs kyrkl sami 259 001 481 928 - 222 927 -0,18 - 119 Lena-Bergstena kyrkl samt 370 096 324 162 45 934 0.02 17 Levene kyrkl samt 342 767 419 537 - 76 770 -0,06 - 41 Lidköpings församling -1 376 830 -2 336 214 959 384 0,07 61 Lyrestads kyrkl samt 375 664 394 775 - 19 111 -0,01 - 6 Mariestads kyrkl sami -1 099 765 -2 225 125 1 125 360 0,09 77 N Kyrketorps kyrkl samt 31 449 - 595 966 627 415 0,18 154 Norra Hestra kyrkl samt 261 096 - 24 499 285 595 0,17 124 Norra Vings pastorat 210 947 8 188 202 759 0.12 91

U 1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor År 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 228 063 456 127 684 190 912 253 Åtvids kyrkl samt - 114 626 - 229 253 - 343 879 - 458 505 Ödeshögs kyrkl sami 5 590 11 180 16 770 22 360 Östra Ryds kyrkl samt 20 520 41 041 61 561 82 081 Östra Vikbolandets kyrkl sami 10 248 20 497 30 745 40 993 Överums kyrkl sami Skara 31111 38 791 77 583 116 374 155 165 Algutstorps kyrkl sami 460 682 921 364 1 382 045 1 842 727 Alingsås pastorat - 14 445 - 28 890 - 43 335 - 57 780 Amnehärads kyrkl samt 64 372 128 743 193 115 257 486 Bergs kyrkl sami - 38 449 - 76 898 - 115 347 153 796 Bittema kyrkl sami - 18 743 - 37 485 - 56 228 - 74 970 Björsäters kyrkl samt 52 540 105 081 157 621 210 161 Blidsbergs pastorat 818 991 1 637 982 2 456 972 3 275 963 Borås kyrkl samt 20 519 41 039 61 558 82 077 Bottnaryds kyrkl sami - 14 969 - 29 938 - 44 907 - 59 876 Essunga pastorat 242 831 485 662 728 492 971 323 Falköpings pastorat 14 529 29 058 43 586 58 115 Finnerödja pastorat - 48 125 - 96 250 - 144 374 - 192 499 Floby pastorat 105 095 210 190 315 284 420 379 Forshems kyrkl samt 206 086 412 172 618 258 824 344 Fristad-Gingri pastorat - 16 061 - 32 123 - 48 184 - 64 245 Främmestads pastorat - 19 833 - 39 666 - 59 499 - 79 332 Fägre kyrkl sami - 17 250 - 34 501 - 51 751 - 69 001 Gudhems kyrkl samt 21 873 43 746 65 618 87 491 Gökhems kyrkl sami 17 264 34 527 51 791 69 054 Götene pastorat - 4 081 - 8 161 - 12 242 - 16 322 Götlunda kyrkl sami 32 983 65 965 98 948 131 930 Habo kyrkl samt 75 415 150 829 226 244 301 858 Herrljunga pastorat 72 599 145 198 217 797 290 396 Hjo kyrkl sami - 52 130 - 104 259 - 156 389 - 208 518 Hova pastorat 104 595 209 190 313 784 418 379 Husaby pastorat 2 201 4 402 6 602 8 803 Järpås kyrkl samt 57 247 114 495 171 742 228 989 Karlsborgs församling 1 817 3 635 5 452 7 269 Kinneveds pastorat 37 083 74 166 111 249 148 332 Kvänums kyrkl samt 39 714 79 429 119 143 158 857 Källby kyrkl sami - 55 732 - 111 464 - 167 195 - 222 927 Larvs kyrkl samt 11 484 22 967 34 451 45 934 Lena-Bergstena kyrkl sami - 19 193 - 38 385 - 57 578 - 76 770 Levene kyrkl samt 239 846 479 692 719 538 959 384 Lidköpings församling - 4 778 - 9 556 - 14 333 - 19 111 Lyrestads kyrkl samt 281 340 562 680 844 020 1 125 360 Mariestads kyrkl samt 156 854 313 708 470 561 627 415 N Kyrketorps kyrkl samt 71 399 142 798 214 196 285 595 Norra Hestra kyrkl samf 50 690 101 380 152 069 202 759 Norra Vings pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring. totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Nårunga kyrkl sami 363 595 397 863 - 34 268 -0.04 - 22 Ransbergs kyrkl samt 130 662 74 662 56 000 0,02 17 Ryda kyrkl samt 245 990 461 204 - 215 214 -0,17 - 113 Rada kyrkl sami - 21 360 354 522 333 162 0,16 133 Sandhems pastorat 133 234 107 703 25 531 0.01 4 Sandhults pastorat - 581 487 -1 208 664 627 177 0,09 75 Skara domk.förs kyrkl sami - 750 344 —1 496 120 745 776 0.08 70 Skölvene pastorat 891 635 481 533 410 102 0,24 157 Skövde kyrkl samt -3 125 068 -4 426 078 1 301 010 0,05 47 Slöta kyrkl samt 440 218 420 012 20 206 0.02 12 Stenstorps pastorat 404 609 88 547 316 062 0,12 91 Stora Mellby pastorat 423 759 706 540 282 781 -0,07 - 48 Sunnersbergs kyrkl sami 368 632 43 483 325 149 0.09 64 Synnerby pastorat 335 524 232 426 103 098 0.07 54 Särestads kyrkl samt 467 034 167 813 299 221 0,22 152 Sävare pastorat 211 663 - 454 951 666 614 0.14 106 Södra Björke kyrkl sami 359 585 181 156 178 429 0.14 95 Södra Vings pastorat 577 517 312 559 264 958 0,12 83 Tengene kyrkl samt 142 927 239 401 - 96 474 -0,03 23 Tibro församling - 330 133 - 265 271 64 862 -0,01 - 8 Tidaholms kyrkl samt 951 377 - 455 222 1 406 599 0.15 116 Toarps kyrkl sami - 307 693 - 732 456 424 763 0.07 52 Trollhättans kyrkl samt —4 219 006 -5 830 384 1 611 378 0.05 46 Töreboda kyrkl samt 175 701 746 615 - 570 914 -0.13 - 93 Ullervads kyrkl samt 388 325 305 909 82 416 0.04 29 Ulricehamns pastorat - 154 604 -1 138 088 983 484 0.11 92 Undenäs församling 292 697 127 935 164 762 0.11 79 Vara kyrkl samt 53 320 207 314 - 153 994 -0,04 - 33 Varnhems kyrkl samt 210 741 - 108 337 319 078 0.18 143 Vänersborgs kyrkl sami -2 595 017 -3 275 302 680 285 0,04 34 Värings kyrkl samt 250 365 - 82 785 333 150 0.11 82 Värsås pastorat 534 050 - 51 045 585 095 0,25 181 Västra Tunhems kyrkl samf - 622 048 -1 673 996 1 051 948 0,11 91 Yllestads pastorat 375 984 205 434 170 550 0,29 191 Åsarp—Smula kyrkl samt 214 212 250 837 - 36 625 -0,05 - 33 Örslösa kyrkl samt 763 695 424 303 339 392 0,17 122 Strängnäs stift Askers pastorat 192 381 432 101 - 239 720 -0,09 - 62 Askersunds församling - 131 792 - 307 174 175 382 0,05 37 Axbergs pastorat - 727 580 -1 395 584 668 004 0,08 73 Bettna kyrkl sami 378 311 161 937 216 374 0,17 115 Björkviks församling 92 638 178 931 - 86 293 -0.08 - 57 ! Daga kyrkl samt 382 290 30 289 352 001 0,15 104 . Enhörna församling - 202 919 363 529 160 610 0.08 77 i Eskilstuna kyrkl samt —3 299 978 -6 489 034 3 189 056 0,08 66 i Flens kyrkl sami - 171 238 744 463 573 225 0.10 79 Frustuna församling - 214 620 - 627 898 413 278 0,09 74

U 1995:144 Bilaga 10 17 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet - 8 567 - 17 134 - 25 701 - 34 268 Nårunga kyrkl samt 14 000 28 000 42 000 56 000 Ransbergs kyrkl sami - 53 804 -107 607 -161411 - 215 214 Ryda kyrkl sami 83 291 166 581 249 872 333 162 Råda kyrkl samt 6 383 12 766 19 148 25 531 Sandhems pastorat 156 794 313 589 470 383 627 177 Sandhults pastorat 186 444 372 888 559 332 745 776 Skara domk.iörs kyrkl samt 102 526 205 051 307 577 410 102 Skölvene pastorat 325 253 650 505 975 758 1 301 010 Skövde kyrkl samt 5 052 10 103 15 155 20 206 Slöta kyrkl samt 79 016 158 031 237 047 316 062 Stenstorps pastorat - 70 695 - 141 391 - 212 086 - 282 781 Stora Mellby pastorat 81 287 162 575 243 862 325 149 Sunnersbergs kyrkl samt 25 775 51 549 77 324 103 098 Synnerby pastorat 74 805 149 611 224 416 299 221 Särestads kyrkl samt 166 654 333 307 499 961 666 614 Sävare pastorat 44 607 89 215 133 822 178 429 Södra Björke kyrkl samt 66 240 132 479 198 719 264 958 Södra Vings pastorat - 24 119 - 48 237 - 72 356 - 96 474 Tengene kyrkl sami - 16 216 - 32 431 - 48 647 - 64 862 Tibro församling 351 650 703 300 1 054 949 1 406 599 Tidaholms kyrkl sami 106 191 212 382 318 572 424 763 Toarps kyrkl sami 402 845 805 689 1 208 534 1 611 378 Trollhättans kyrkl sami - 142 729 - 285 457 - 428 186 570 914 Töreboda kyrkl sami 20 604 41 208 61 812 82 416 Ullen/ads kyrkl sami 245 871 491 742 737 613 983 484 Ulricehamns pastorat 41 191 82 381 123 572 164 762 Undenäs församling - 38 499 - 76 997 - 115 496 - 153 994 Vara kyrkl samt 79 770 159 539 239 309 319 078 Varnhems kyrkl sami 170 071 340 143 510 214 680 285 Vänersborgs kyrkl samt 83 288 166 575 249 863 333 150 Värings kyrkl sami 146 274 292 548 438 821 585 095 Värsås pastorat 262 987 525 974 788 961 1 051 948 Västra Tunhems kyrkl sami 42 638 85 275 127 913 170 550 Yllestads pastorat - 9 156 18 313 - 27 469 - 36 625 Åsarp-Smula kyrkl samt 84 848 169 696 254 544 339 392 Örslösa kyrkl samt Strängnäs stift - 59 930 - 119 860 - 179 790 - 239 720 Askers pastorat 43 846 87 691 131 537 175 382 Askersunds församling 167 001 334 002 501 003 668 004 Axbergs pastorat 54 094 108 187 162 281 216 374 Bettna kyrkl sami - 21 573 - 43 147 - 64 720 - 86 293 Björkviks församling 88 000 176 001 264 001 352 001 Daga kyrkl samt 40 153 80 305 120 458 160 610 Enhörna församling 797 264 1 594 528 2 391 792 3 189 056 Eskilstuna kyrkl samt 143 306 286 613 429 919 573 225 Flens kyrkl sami 103 320 206 639 309 959 413 278 Frustuna församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system. kr systern, kr krona tillh.

Glanshammars kyrkl samt 91 778 - 186 227 278 005 0.13 95 Grödinge församling - 818 485 - 800 963 - 17 522 0.00 - 4 Hallsbergs församling - 618 517 -1 122 102 503 585 0,08 67 Hammars församling 17 247 - 176 979 194 226 0,08 65 Husby-Rekame kyrkl samt - 352 398 - 702 535 350 137 0,09 75 Hällby kyrkl sami - 220 545 - 728 172 507 627 0.12 103 Hölö-Mörkö pastorat 26 170 27 430 - 1 260 0.00 - 1 Kafjärdens församling 293 492 - 269 750 563 242 0,21 154 Katrineholms kyrkl samt -1 424 646 -2 841 509 1 416 863 0.06 51 Knista kyrkl samt 353 436 222 606 130 830 0.04 25 Kumla kyrkl sami -1 229 686 -2 150 804 921 116 0.07 54 Lerbäcks kyrkl samt 54 950 75 013 - 20 063 -0,01 - 5 Ulla Malma kyrkl sami 53 944 41 769 12 175 0,01 4 Mariefreds församling - 333 007 - 617 017 284 010 0,08 70 Mellösa församling - 45 527 - 286 082 240 555 0,10 81 Nyköpings kyrkl sami -3 167 550 -4 525 638 1 358 088 0.05 48 Nynäshamns församling »1 609 733 -1 891 895 282162 0.03 26 Oxelösunds församling -1 352 358 -1 769 273 416 915 0,04 41 Ramundeboda pastorat - 55 763 - 754 098 698 335 0,16 147 Runtuna pastorat 433 681 104 031 329 650 0,23 170 Salems församling -1 715 065 -1 947 789 232 704 0,02 22 Sköllersta kyrkl sami 224 339 - 260 632 484 971 0.14 108 Sorunda församling - 336 646 - 495 191 158 545 0.04 36 Stenkvista kyrkl sami - 7 352 - 157 255 149 903 0.06 48 Stigtomta kyrkl sami 220 709 - 442 522 663 231 0.21 166 Stora Mellösa kyrkl sami 24 238 - 99 351 123 589 0.04 29 Strängnäs kyrkl samt -1 396 235 -2 005 686 609 451 0,05 48 Södertälje kyrkl samt -5 931 570 -6 996 871 1 065 301 0,02 24 Torshälla församling - 730 580 -1 175 868 445 288 0.07 59 Trosa-Vagnhärads kyrkl sami - 915 208 -1 463 043 547 635 0.07 59 Tuna pastorat - 96 581 - 713 562 616 981 0.15 123 Tunabergs församling 94 241 - 168 835 263 076 0,18 146 Turinge kyrkl samt - 793 484 -1 097 694 304 210 0,05 44 Tystberga kyrkl samt 321 370 110 204 211 166 0,14 98 V Vingåkers—Österåkers kyrkl sar - 266 811 - 951 - 265 860 -0,04 - 29 Vansö pastorat 192 314 - 92 847 285 161 0,18 139 Viby församling - 58 450 44 872 - 103 322 -0.05 - 36 Vintrosa kyrkl sami - 154 886 - 682 715 527 829 0,14 113 Västra Rekarne kyrkl samt 165 003 - 98 158 283 161 0.11 81 Ytterseiö kyrkl samf 113 279 47 683 65 596 0.03 24 Åkers kyrkl samt - 178 142 - 547 539 369 397 0,12 93 Örebro kyrkl samt -8 029 657 -11 635 618 3 605 961 0,05 47 Ösmo-Torö kyrkl sami - 348 143 - 764 962 416 819 0.10 86 Överjäma pastorat - 476 874 -1 154 072 677 198 0.11 90

1995:144 Bilaga 10 Förändring. Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat ! Samfällighet 69 501 139 003 208 504 278 005 Glanshammars kyrkl sami - 4 381 - 8 761 - 13 142 - 17 522 Grödinge församling 125 896 251 793 377 689 503 585 Hallsbergs församling 48 557 97 113 145 670 194 226 Hammars församling 87 534 175 069 262 603 350 137 Husby-Rekame kyrkl samt 126 907 253 814 380 720 507 627 Hällby kyrkl sami - 315 - 630 - 945 - 1 260 Hölö-Mörkö pastorat 140 811 281 621 422 432 563 242 Kafjärdens församling 354 216 708 432 1 062 647 1 416 863 Katrineholms kyrkl sami 32 708 65 415 98 123 130 830 Knista kyrkl sami 230 279 460 558 690 837 921 116 Kumla kyrkl sami - 5 016 - 10 032 - 15 047 - 20 063 Lerbäcks kyrkl sami 3 044 6 088 9 131 12 175 Lilla Malma kyrkl sami 71 003 142 005 213 008 284 010 Mariefreds församling 60 139 120 278 180 416 240 555 Mellösa församling 339 522 679 044 1 018 566 1 358 088 Nyköpings kyrkl sami 70 541 141 081 211 622 282 162 Nynäshamns församling 104 229 208 458 312 686 416 915 Oxelösunds församling 174 584 349 168 523 751 698 335 Ramundeboda pastorat 82 413 164 825 247 238 329 650 Runtuna pastorat 58 176 116 352 174 528 232 704 Salems församling 121 243 242 486 363 728 484 971 Sköllersta kyrkl samt 39 636 79 273 118 909 158 545 Sorunda församling 37 476 74 952 112 427 149 903 Stenkvista kyrkl sami 165 808 331 616 497 423 663 231 Stigtomta kyrkl sami 30 897 61 795 92 692 123 589 Stora Mellösa kyrkl sami 152 363 304 726 457 088 609 451 Strängnäs kyrkl sami 266 325 532 651 798 976 1 065 301 Södertälje kyrkl samt 111 322 222 644 333 966 445 288 Torshälla församling 136 959 273 918 410 876 547 835 Trosa-Vagnhärads kyrkl sami 154 245 308 491 462 736 616 981 Tuna pastorat 65 769 131 538 197 307 263 076 Tunabergs församling 76 053 152 105 228 158 304 210 Turinge kyrkl sami 52 792 105 583 158 375 211 166 Tystberga kyrkl sami - 66 465 - 132 930 - 199 395 - 265 860 V Vingåkers-Österåkers kyrkl sami 71 290 142 581 213 871 285 161 Vansö pastorat - 25 831 - 51 661 - 77 492 - 103 322 Viby iörsamling 131 957 263 915 395 872 527 829 Vintrosa kyrkl sami 70 790 141 581 212 371 283 161 Västra Rekarne kyrkl samt 16 399 32 798 49 197 65 596 Ytterseiö kyrkl samt 92 349 184 699 277 048 369 397 Åkers kyrkl sami 901 490 1 802 981 2 704 471 3 605 961 Örebro kyrkl sami 104 205 208 410 312 614 416 819 Ösmo-Torö kyrkl samt 169 300 338 599 507 899 677 198 Överjäma pastorat

Tabell 3 forts. Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring. totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko— system. kr system. kr krona tillh.

Västerås stift Arboga stadsförsamlzs pastorat - 796 498 -1 942 860 1 146 362 0,10 87 Avesta församling - 696 442 -1 033 023 336 581 0.06 50 Bjursås församling - 121 773 - 99 806 - 21 967 -0,01 - 6 By församling 104 682 259 496 154 814 —0,07 53 Envikens församling 319 662 174 983 144 679 0.12 84 Falu kyrkl samt -4 691 327 -6 089 043 1 397 716 0.04 37 Fellingsbro församling - 60 490 - 83 894 23 404 0,01 6 Folkärna församling - 416 734 - 430 934 14 200 0,00 2 Gagnefs kyrkl sami 262 873 294 652 - 557 525 -0.08 - 57 Garpenbergs församling 13 610 - 114 459 128 069 0.15 121 Grangärde kyrkl sami - 335 696 - 70 021 - 265 675 —0.04 - 29 Grythyttans församling 264 003 - 74 551 338 554 0.26 192 Grytnäs församling - 495 940 797 671 301 731 0.07 55 Guldsmedshyttans församl - 113 854 - 201 593 87 739 0,04 30 Gustafs kyrkl samt 1 465 34 555 33 090 -0,01 - 10 Hallstahammars kyrkl sami -1 156 457 —2 202 988 1 046 531 0.08 73 Hedemora församling - 524 106 - 10 521 - 513 585 -0.06 - 48 Husby församling 66 737 161 330 - 94 593 -0,03 - 26 Hällefors kyrkl sami - 337 592 - 921 025 583 433 0.11 91 Idre församling 387 285 130 540 256 745 0,26 188 Järna kyrkl sami 986 309 983 254 3 055 0,00 0 Kumla pastorat 136 540 - 111 195 247 735 0.12 91 Kung Karls kyrkl sami - 356 980 -1 115 558 758 578 0.12 99 Köpings kyrkl sami -1 230 445 -2 632 820 1 402 375 0,07 61 Leksands kyrkl sami - 501 543 - 24 101 — 477 442 -0.05 - 41 Lima kyrkl samt 616 630 17 557 599 073 0,23 176 Lindesbergs församling - 634 779 -1 365 932 731 153 0,08 67 Ljusnarsbergs församling - 119 767 - 253 084 133 317 0.03 23 Ludvika församling -1 690 092 -2 593 647 903 555 0.06 54 Malungs församling - 36 555 - 328 885 292 330 0,05 39 Mora kyrkl sami -1 086 511 -1 529 100 442 589 0.03 24 Nora pastorat - 371 945 -1 273 222 901 277 0.12 95 Norbergs pastorat - 242 650 - 680 203 437 553 0,09 73 Norrbärke församling - 874 882 —1 285 743 410 861 0.05 44 Näsby församling - 275 312 - 481 494 206 182 0.07 67 Ore församling 259 357 182 733 76 624 0,09 57 Orsa församling 1 162 926 653 778 509 148 0.10 75 Ramnäs församling - 158 487 - 504 808 346 321 0.12 103 Ramsbergs församling 187 825 89 028 98 797 0,08 55 Rättviks kyrkl sami - 171 375 370 633 — 542 008 —0_08 - 57 Sala kyrkl sami - 926 362 —1 429 555 503 193 0.04 34 Skinnskattebergs kyrkl sami - 31 582 - 186 810 155 228 0,04 32 Solleröns församling 89 735 216 114 126 379 -0.12 - 79 Stora Skedvi församling 94 051 461 580 - 367 529 —0,24 - 155 Stora Tuna kyrkl sami -4 304 825 -6 505 866 2 201 041 0.06 50

Förändring. kronor r 1

286 591 84 145 - 5 492

- 38 704 36 170

349 429 5 851 3 550

- 139 381 32 017

66 419 84 639 75 433 21 935 - 8 273

261 633 - 128 396 - 23 648 145 858 64 186

764

61 934 189 645 350 594 - 119 361

149 768 182 788 33 329 225 889 73 083

110 647 225 319 109 388 102 715

51 546

1 9 1 56 127 287 86 580 24 699

- 135 502

125 798

38 807 - 31 595 - 91 882 550 260

r2

573 181 168 291 - 10 984 77 407

72 340

698 858 11 702

7 100

- 278 763 64 035

- 132 838 169 277 150 866

43 870 - 16 545

523 266 - 256 793 - 47 297 291 717 128 373

1 528 123 868 379 289 701 188

- 238 721

299 537 365 577

66 659 451 778 1 46 1 65

221 295 450 639 218 777 205 431 103 091

38 312 254 574 173 161

49 399

- 271 004

251597 77614 -63190 - 183765 1 100521

r3

859 772 252 436 - 16 475 - 116 111 108 509

1048 287 17553 10650

- 418144 96052

- 199 256 253 916 226 298

65 804 - 24 818

784 898 - 385 189 - 70 945 437 575 192 559

2 291 185 801 568 934 1 051 781 - 358 082

449 305 548 365

99 988 677 666 219 248

331 942 675 958 328 165 308 146 154 637

57 468 381 861 259 741

74 098

- 406 506

377 395 1 16 421 - 94 784 - 275 647 1 650 781

r4

1 146 362 336 581 - 21 967 - 154814 144 679

1 397 716 23 404 14 200

- 557 525

128 069

- 265 675 338 554 301 731

87 739 - 33 090

1 046 531 - 513 585 - 94 593 583 433 256 745

3 055 247 735 758 578 1 402 375 - 477 442

599 073 731 153 1 33 317 903 555 292 330

442 589 901 277 437 553 41 O 861 206 182

76 624 509 148 346 321

98 797

- 542 008

503 193 155 228 - 126 379 - 367 529 2 201 041

Pastorat / Samfällighet

Västerås stift Arboga stadsförsaml:s pastorat Avesta församling

Bjursås församling By församling Envikens församling

Falu kyrkl sami Fellingsbro församling Folkärna församling Gagnefs kyrkl sami Garpenbergs församling

Grangärde kyrkl sami Grythyttans församling Grytnäs församling Guldsmedshyttans församl Gustafs kyrkl sami

Hallstahammars kyrkl sami Hedemora församling Husby församling Hällefors kyrkl sami Idre församling

Järna kyrkl sami Kumla pastorat Kung Karls kyrkl sami Köpings kyrkl sami Leksands kyrkl sami

Lima kyrkl sami Lindesbergs församling Ljusnarsbergs församling Ludvika församling Malungs församling

Mora kyrkl sami Nora pastorat Norbergs pastorat Nonbärke församling Näsby församling

Ore församling Orsa församling Ramnäs församling Ramsbergs församling Rättviks kyrkl sami

Sala kyrkl sami Skinnskattebergs kyrkl sami Solleröns församling Stora Skedvi församling Stora Tuna kyrkl sami

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat I Samfällighet föreslaget nuvarande skatte kyrko-

system. kr system. kr krona tillh. Sundborns församling - 119 282 - 303 268 183 986 0.09 73 Sura församling - 498 031 -1 000 975 502 944 0.09 75 Svärdsjö församling 508 805 209 484 299 321 0.09 67 Särna församling 280 556 143 229 137 327 0.14 107 Säters församling - 293 665 - 259 744 - 33 921 -0.01 - 6 Söderbärke församling 283 033 - 167 582 450 615 0.22 173 Västanfors kyrkl sami -1 258 824 -1 904 589 645 765 0.06 53 Västerfärnebo pastorat 90 307 226 210 - 135 903 -0,06 - 44 Västerås kyrkl sami -13 431 265 -17 320 802 3 889 537 0.04 37 Åls församling - 95 064 13 188 - 108 252 -0.06 — 42 Älvdalens församling 872 949 400 216 472 733 0.12 88 Växjö stift Algutsboda församling - 2 320 83 178 - 85 498 -0.06 - 45 Almundsryds församling 10 683 158 883 - 148 200 -0.08 - 59 Alseda pastorat 362 053 501 432 - 139 379 -0_05 - 33 Alvesta kyrkl sami - 92 596 - 811 113 718 517 0,10 84 Anderstorps församling 492 776 - 732 747 239 971 0,06 52 Aneboda pastorat 330 995 551 864 - 220 869 -0.12 - 82 Arby pastorat 245 758 427 999 - 182 241 -0_10 71 Bankeryds församling - 916 531 —1 205 003 288 472 0,04 37 Barnarps kyrkl sami - 68 751 173 930 105 179 0.04 32 Berga pastorat 334 108 470 601 - 136 493 -0.05 - 32 Bredaryds kyrkl sami - 112 479 - 289 060 176 581 0.06 50 Burseryds pastorat 297 999 387 106 - 89 107 -0.06 - 37 Byarums kyrkl sami - 33 794 - 35 733 1 939 0.00 0 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami 399 992 119 525 280 467 0.08 55 Döderhults församling - 318 606 - 760 980 442 374 0.08 67 Dörby-Hossmo kyrkl sami - 270 265 - 539 749 269 484 0.06 46 Emmaboda pastorat 233 725 - 584 586 350 861 0.10 78 Fliseryds församling 70 512 119 874 - 49 362 -0.05 - 33 Forserums pastorat 78 142 — 253 372 331 514 0.12 97 Forsheda kyrkl sami 264 061 27 085 236 976 0.09 68 Färgaryds pastorat - 86 766 - 494 212 407 446 0,12 100 Förlösa kyrkl sami 596 819 -1 021 495 424 676 0.07 62 Gislaveds kyrkl sami - 199 815 -1 334 303 1 134 488 0,15 128 Gnosjö församling - 299 632 - 615 029 315 397 0.09 80 Gränna pastorat 234 052 359 751 - 125 699 -0.04 - 29 Göteryds pastorat 285 226 461 019 - 175 793 -0.11 - 72 Hovmantorps kyrkl sami 14 970 - 57 668 42 698 0.01 10 Huskvarna kyrkl samf -1 583 934 -2 674 313 1 090 379 0.07 61 Högby kyrkl sami 694 419 1 684 463 - 990 044 -0.66 - 345 Högsby kyrkl sami 349 637 887 090 - 537 453 -0,12 - 83 Jönköpings kyrkl sami —4 100 455 -5 834 050 1 733 595 0,05 41 Kalmar kyrkl sami -2 935 656 -4 302 944 1 367 288 0,06 49 Karlslunda pastorat 129 055 323 307 - 194 252 -0.15 - 99 Kävsjö pastorat 133 845 - 296 164 430 009 0.17 133 Lannaskede kyrkl sami 464 653 407 279 57 374 0,02 16

U 1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 45 997 91 993 137 990 183 986 Sundborns församling 125 736 251 472 377 208 502 944 Sura församling 74 830 149 661 224 491 ' 299 321 Svärdsjö församling 34 332 68 664 102 995 137 327 Säma församling - 8 480 - 16 961 - 25 441 - 33 921 Säters församling 112 654 225 308 337 961 450 615 Söderbärke församling 161 441 322 883 484 324 645 765 Västanfors kyrkl sami - 33 976 - 67 952 - 101 927 - 135 903 Västerfärnebo pastorat 972 384 1 944 769 2 917 153 3 889 537 Västerås kyrkl sami - 27 063 - 54 126 - 81 139 - 108 252 Åls församling 1 18 183 236 367 354 550 472 733 Älvdalens församling Växjö stift - 21 375 - 42 749 - 64 124 - 85 498 Algutsboda församling - 37 050 - 74 100 - 111 150 - 148 200 Almundsryds församling - 34 845 - 69 690 - 104 534 - 139 379 Alseda pastorat 179 629 359 259 538 888 718 517 Alvesta kyrkl sami 59 993 1 19 986 179 978 239 971 Anderstorps församling - 55 217 - 110 435 - 165 652 220 869 Aneboda pastorat - 45 560 - 91 121 - 136 681 - 182 241 Arby pastorat 72 118 144 236 216 354 288 472 Bankeryds församling 26 295 52 590 78 884 105 179 Barnarps kyrkl sami - 34 123 - 68 247 - 102 370 - 136 493 Berga pastorat 44 145 88 291 132 436 176 581 Bredaryds kyrkl sami - 22 277 - 44 554 - 66 830 - 89 107 Burseryds pastorat 485 970 1 454 1 939 Byarums kyrkl sami 70 117 140 234 210 350 280 467 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami 110 594 221 187 331 781 442 374 Döderhults församling 67 371 134 742 202 113 269 484 Dörby-Hossmo kyrkl sami 87 715 175 431 263 146 350 861 Emmaboda pastorat - 12 341 - 24 681 - 37 022 - 49 362 Fliseryds församling 82 879 165 757 248 636 331 514 Forserums pastorat 59 244 118 488 177 732 236 976 Forsheda kyrkl samt 101 862 203 723 305 585 407 446 Färgaryds pastorat 106 169 212 338 318 507 424 676 Förlösa kyrkl sami 283 622 567 244 850 866 1 134 488 Gislaveds kyrkl sami 78 849 157 699 236 548 315 397 Gnosjö församling - 31 425 - 62 850 - 94 274 - 125 699 Gränna pastorat - 43 948 - 87 897 - 131 845 - 175 793 Göteryds pastorat 10 675 21 349 32 024 42 698 Hovmantorps kyrkl sami 272 595 545 190 817 784 1 090 379 Huskvarna kyrkl sami - 247 511 - 495 022 » 742 533 - 990 044 Högby kyrkl sami - 134 363 - 268 727 - 403 090 - 537 453 Högsby kyrkl sami 433 399 866 798 1 300 196 1 733 595 Jönköpings kyrkl sami 341 822 683 644 1 025 466 1 367 288 Kalmar kyrkl sami - 48 563 - 97 126 - 145 689 - 194 252 Karlslunda pastorat 107 502 215 005 322 507 430 009 Kävsjö pastorat 14 344 28 687 43 031 57 374 Lannaskede kyrkl sami

FörändringI totalt Kronor

Pastorat I Samfällighet

Lekeryds kyrkl sami Lenhovda kyrkl sami Lessebo kyrkl sami Lidhults pastorat Ljungby församling

Ljungby pastorat Långaryds pastorat Madesjö kyrkl sami Malmbäcks pastorat Markaryds församling

Mellersta Ölands kyrkl sami Moheda pastorat Månsarp församling Mönsterås församling Norra Sandsjö kyrkl sami

Norrahammars församling Nybro-Bäckebo kyrkl sami Nässjö församling Oskarshamns församling Reftele pastorat

Rogberga kyrkl sami Rydaholms församling Ryssby kyrkl sami Ryssby pastorat Sjösäs pastorat

Skatelövs kyrkl sami Skärstads kyrkl sami Stenbrohults församling Stockaryds pastorat Sävsjö kyrkl sami

Söderåkra församling Södra Ljunga kyrkl sami Södra Sandsjö pastorat Södra Ölands kyrkl sami Söraby pastorat

Tingsäs kyrkl sami Toiteryds kyrkl sami Torsäs kyrkl sami Traryds pastorat Urshults församling

Vederslövs kyrkl samf Vetlanda pastorat Villstads församling Virestads pastorat Vislanda kyrkl sami

Nettobelopp 1995 enligt föreslaget system. kr

- 10 975 35 315 12 367

748 265

-191 688

-1 078 086 277 498 67 731 137 734

- 185 187

1 178 715 164 267 262 457 - 302 077 146 678

- 547 494 - 476 185 -1 532 953 -1 582 984 127 611

- 67 312 90 623 30 329

167 721

386 480

351 510 - 53 678 - 24 248 383119 157 549

74 574 327 654 288 552 974 968

- 127 161

38 919 108 767 goa 081 153 325

79 943

277 363

- 512 188 - 283 007 207 630 70 569

Nettobelopp 1995 enligt nuvarande system, kr

352 292 - 58 513 60 389 679 203 - 160 745

-2 056 533 214 924 109 177 303 219 - 75 353

2 822 676 156 837 - 538 733 - 696 886 267 417

-1 144 766 -1 258 260 -2 399 489 -2 147 774

180 795

- 216271 170954 140600

72152 -41711

574 603 - 71 546 - 100 824 665 683 1 83 615

552 165 411 326 581 581 1 313 525 - 830 751

534 891 - 137 248 741 202 247 323 382 479

198 541 -1 382 486 - 572 349 184 479 207 669

- 363 267 93 828

- 48 022 69 062

- 30 943

978 447 62 574

- 41 446 165 485 - 109 834

-1 643 961 7 430 276 276 394 809

- 120 739

597 272 782 075 866 536 564 790 - 53 184

148 959 » 80 331 - 110 271 95 569 428 191

- 223 093 17 868 76 576

- 282 564

- 26 066

477 591 - 83 672 - 293 029 - 338 557 703 590

- 495 972 246 015 - 533 121 - 93 998 - 302 536

78 822 870 298 289 342

23 151

- 137 100

Kr per skatte- krona

—0,21 0.05 -0.02 0.04 -0,01

0,08 0,03 -0,01 -0,13 -0,03

-0.31 0,00 0,08 0,08 -0,05

0,09 0,08 0,06 0.05 -0.03

0.05 -0.04 -0.04

0.06 0.20

-0.13 0,01 0,04 -o,14 -o.o1

-O,22 -0,06 -O.12 -0.04

0.14

-0.13

0,07 -0.20 -0.03 -0,23

0,03 0,09 0,07 0,01 -0,07

Kr per

kyrko- tillh.

-145 42 -13 28 -8

72 24 -7 -86 -19

- 201

67

-32

76 63 54 42 - 18

39 - 29 - 31 42 157

-78

30 - 89

-148 -36 -82 -26 112

-95 50 -123 -25 -152

21 69 55

-48

1995:144 Förändring, Stiff kronor r 1 r 2 År 3 r 4 Pastorat / Samfällighet - 90 817 - 181 634 272 450 — 363 267 Lekeryds kyrkl sami 23 457 46 914 70 371 93 828 Lenhovda kyrkl sami - 12 006 - 24 011 - 36 017 - 48 022 Lessebo kyrkl sami 17 266 34 531 51 797 69 062 Lidhults pastorat - 7 736 - 15 472 - 23 207 - 30 943 Ljungby församling 244 612 489 224 733 835 978 447 Ljungby pastorat 15 644 31 287 46 931 62 574 Längaryds pastorat - 10 362 - 20 723 - 31 085 - 41 446 Madesjö kyrkl sami - 41 371 - 82 743 — 124 114 - 165 485 Malmbäcks pastorat — 27 459 - 54 917 - 82 376 - 109 834 Markaryds församling - 410 990 - 821 981 -1 232 971 -1 643 961 Mellersta Ölands kyrkl sami 1 858 3 715 5 573 7 430 Moheda pastorat 69 069 138 138 207 207 276 276 Månsarp församling 98 702 197 405 296 107 394 809 Mönsterås församling - 30 185 - 60 370 90 554 - 120 739 Norra Sandsjö kyrkl sami 149 318 298 636 447 954 597 272 Norrahammars församling 195 519 391 038 586 556 782 075 Nybro-Bäckebo kyrkl sami 216 634 433 268 649 902 866 536 Nässjö församling 141 198 282 395 423 593 564 790 Oskarshamns församling - 13 296 - 26 592 - 39 888 - 53 184 Reftele pastorat 37 240 74 480 111 719 148 959 Rogberga kyrkl sami - 20 083 - 40 166 - 60 248 - 80 331 Rydaholms församling - 27 568 - 55 136 - 82 703 - 110 271 Ryssby kyrkl sami 23 892 47 785 71 677 95 569 Ryssby pastorat 107 048 214 096 321 143 428 191 Sjösäs pastorat - 55 773 - 111 547 - 167 320 - 223 093 Skatelövs kyrkl sami 4 467 8 934 13 401 17 868 Skärstads kyrkl sami 19 144 38 288 57 432 76 576 Stenbrohults församling - 70 641 141 282 - 211 923 - 282 564 Stockaryds pastorat 6 517 - 13 033 - 19 550 - 26 066 Sävsjö kyrkl sami 119 398 - 238 796 - 358 193 - 477 591 Söderåkra församling - 20 918 - 41 836 - 62 754 - 83 672 Södra Ljunga kyrkl sami - 73 257 - 146 515 - 219 772 - 293 029 Södra Sandsjö pastorat - 84 639 169 279 253 918 - 338 557 Södra Ölands kyrkl sami 175 898 351 795 527 693 703 590 Söraby pastorat -123 993 - 247 986 - 371 979 — 495 972 Tingsäs kyrkl sami 61 504 123 008 184 511 246 015 Toiteryds kyrkl sami - 133 280 - 266 561 - 399 841 - 533 121 Torsås kyrkl sami - 23 500 - 46 999 - 70 499 - 93 998 Traryds pastorat - 75 634 - 151 268 - 226 902 - 302 536 Urshults församling 19 706 39 411 59 117 78 822 Vederslövs kyrkl sami 217 575 435 149 652 724 870 298 Vetlanda pastorat 72 336 144 671 217 007 289 342 Villstads församling 5 788 11 576 17 363 23 151 Virestads pastorat - 34 275 - 68 550 - 102 825 - 137 100 Vislanda kyrkl sami

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system, kr krona tillh. Vissefjärda församling - 104 577 - 225 586 121 009 0,05 38 Voxtorps pastorat 208 171 47 391 160 780 0.08 60 Vrigstads kyrkl sami 105 712 246 966 - 141 254 -0.10 - 72 Värnamo pastorat —1 549 765 —2 613 883 1 064 118 0,07 64 Växjö kyrkl sami —4 778 976 -6 811 796 2 032 820 0,05 46 Ålems församling - 223 755 - 136 513 - 87 242 -0.02 - 17 Åseda pastorat 135 571 162 093 - 26 522 -0,01 - 6 Älghults församling 191 386 171 576 19 810 0.01 8 Älmhults församling - 756 408 -1 112 123 355 715 0.06 51 Östra Torsås kyrkl samt 246 525 382 465 - 135 940 -0,05 - 37 Lunds stift Allerums kyrkl sami - 764 462 -i 284 419 519 957 0,07 63 Alstads församling 238 848 - 67 412 306 260 0,29 224 Anderslövs kyrkl sami 151 992 - 239 705 391 697 0,18 143 Asarums kyrkl sami - 784 790 -1 412 970 628 180 0,07 59 Asmundtorps pastorat 5 882 - 210 846 216 728 0,14 108 Augerums kyrkl sami - 745 165 -1 455 628 710 463 0,09 69 Backaryds pastorat 330 184 582 767 - 252 583 -0,16 - 97 Balkåkra kyrkl sami 405 938 - 27 989 433 927 0,26 200 Barkäkra församling 781 021 - 935 984 154 963 0.03 26 Billeberga kyrkl sami 99 371 30 917 68 454 0.05 34 Bjuvs kyrkl sami - 445 432 -1 330 153 884 721 0.12 98 Björnekulla kyrkl sami 510 614 - 832 316 321 702 0.04 35 Borrby kyrkl sami 61 292 146 010 - 84 718 -0.04 - 31 Brunnby församling 416 265 - 593 916 177 651 0,05 50 Bräkne-Hoby församling - 55 250 67 911 - 123 161 -0,05 - 38 Brösarps pastorat 685 495 761 462 - 75 967 -0.04 - 23 Burlövs församling —1 252 821 -1 951 501 698 680 0,06 58 Båstads kyrkl sami - 347 601 - 740 110 392 509 0,09 76 Dalby kyrkl sami - 298 891 - 945 301 646 410 0.12 104 Dalköpinge kyrkl sami 35 772 - 633 720 669 492 0.19 163 Degeberga pastorat 397 149 353 866 43 283 0.02 12 Ekeby församling - 88 417 2 494 - 90 911 -0,04 - 28 Eslövs kyrkl sami - 179 620 -1 880 654 1 701 034 0,12 99 Everöds kyrkl sami 306 738 140 211 166 527 0,14 104 Farhults kyrkl sami - 64 422 - 362 163 297 741 0,13 103 Finja kyrkl sami 324 670 186 324 138 346 0,03 18 Fjelie kyrkl samt -1 559 448 -1 577 792 18 344 0.00 2 Fjälkinge pastorat 2 329 - 328 081 330 410 0,10 82 Fridlevstads pastorat 206 172 355 296 - 149 124 -0,05 - 33 Fränninge pastorat 479 419 793 679 - 314 260 -0.16 102 Färlövs kyrkl sami - 25 507 18 731 - 44 238 -0,01 - 11 Förslövs kyrkl sami - 88 451 22 922 - 111 373 -0.03 - 25 Gammalstorps kyrkl samf 56 228 27 511 28 717 0,02 11 Genarps församling 11 763 - 466 368 478 131 0,18 149 Glimåkra församling — 56 192 47 737 - 103 929 -0,06 - 43

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r3 r 4 Pastorat I Samfällighet 30 252 60 505 90 757 121 009 Vissefjärda församling 40 195 80 390 120 585 160 780 Voxtorps pastorat - 35 314 - 70 627 - 105 941 - 141 254 Vrigstads kyrkl sami 266 030 532 059 798 089 1 064 118 Värnamo pastorat 508 205 1 016 410 1 524 615 2 032 820 Växjö kyrkl sami - 21 811 - 43 621 - 65 432 - 87 242 Alems församling - 6 631 - 13 261 - 19 892 - 26 522 Åseda pastorat 4 953 9 905 14 858 19 810 Älghults församling 88 929 177 858 266 786 355 715 Älmhults församling - 33 985 - 67 970 - 101 955 - 135 940 Östra Torsäs kyrkl sami Lunds stift 129 989 259 979 389 968 519 957 Allerums kyrkl sami 76 565 153 130 229 695 306 260 Alstads församling 97 924 195 849 293 773 391 697 Anderslövs kyrkl sami 157 045 314 090 471 135 628 180 Asarums kyrkl sami 54 182 108 364 162 546 216 728 Asmundtorps pastorat 177 616 355 232 532 847 710 463 Augerums kyrkl sami - 63 146 - 126 292 - 189 437 - 252 583 Backaryds pastorat 108 482 216 964 325 445 433 927 Balkäkra kyrkl sami 38 741 77 482 116 222 154 963 Barkåkra församling 17 114 34 227 51 341 68 454 Billeberga kyrkl sami 221 180 442 361 663 541 884 721 Bjuvs kyrkl sami 80 426 160 851 241 277 321 702 Björnekulla kyrkl sami - 21 180 - 42 359 - 63 539 - 84 718 Borrby kyrkl sami 44 413 88 826 133 238 177 651 Brunnby församling - 30 790 - 61 581 - 92 371 - 123 161 Bräkne-Hoby församling - 18 992 - 37 984 - 56 975 - 75 967 Brösarps pastorat 174 670 349 340 524 010 698 680 Burlövs församling 98 127 196 255 294 382 392 509 Båstads kyrkl sami 161 603 323 205 484 808 646 410 Dalby kyrkl sami 167 373 334 746 502 119 669 492 Dalköpinge kyrkl sami 10 821 21 642 32 462 43 283 Degeberga pastorat - 22 728 - 45 456 68 183 - 90 911 Ekeby församling 425 259 850 517 1 275 776 1 701 034 Eslövs kyrkl sami 41 632 83 264 124 895 166 527 Everöds kyrkl sami 74 435 148 871 223 306 297 741 Farhults kyrkl sami 34 587 69 173 103 760 138 346 Finja kyrkl sami 4 586 9 172 13 758 18 344 Fjelie kyrkl sami 82 603 165 205 247 808 330 410 Fjälkinge pastorat - 37 281 - 74 562 - 111 843 149 124 Fridlevstads pastorat - 78 565 - 157 130 - 235 695 - 314 260 Fränninge pastorat - 11 060 - 22 119 - 33 179 - 44 238 Färlövs kyrkl sami - 27 843 — 55 687 - 83 530 111 373 Förslövs kyrkl sami 7 179 14 359 21 538 28 717 Gammalstorps kyrkl sami 119 533 239 066 358 598 478 131 Genarps församling

- 25 982 - 51 965 - 77 947 - 103 929 Glimåkra församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko— system, kr system. kr krona tillh.

Gudmuntorps pastorat 119 441 - 196 194 315 635 0,15 117 Gärdstänga pastorat 197 851 - 366 731 564 582 0,27 224 Hammarlövs kyrkl sami 473 137 - 287 420 760 557 0.47 379 Hammenhögs kyrkl sami 293 792 215 621 78 171 0,07 47 Helsingborgs kyrkl sami -5 527 925 -9 323 539 3 795 614 0.06 57 Hjärnarps kyrkl sami 78 242 4 934 73 308 0.03 26 Hjärsäs församling 43 581 6 262 37 319 0.02 14 Hyby kyrkl sami - 219 844 - 903 387 683 543 0.13 118 Hällaryds pastorat 41 737 - 78 906 120 643 0.07 50 Hässleholms församling -1 283 195 -2 302 900 1 019 705 0.08 67 Hästveda pastorat 139 460 174 877 - 35 417 -0.02 13 Höganäs församling - 292 889 - 352 264 59 375 0.01 9 Högseröds pastorat 179 407 221 528 - 42 121 -0.02 14 Hörby kyrkl sami 251 159 504 261 - 253 102 —0.03 - 25 Höörs kyrkl sami 50 719 46 534 4 185 0.00 0 lvetofta kyrkl sami - 797 522 -1 358 390 560 868 0.07 59 Jämjö församling - 37 000 1 15 080 - 152 080 -0,06 - 42 Jämshögs församling - 789 553 -1 551 523 761 970 0.09 79 Karlshamns församling -1 175 270 -1 677 361 502 091 0.05 47 Karlskrona-Aspö kyrkl sami -1 358 576 -2 556 908 1 198 332 0,08 72 Karlskrona kyrkogårdssamf - 303 182 0 - 303 182 -0.02 - 15 Klippans kyrkl sami - 246 264 - 561 763 315 499 0,05 36 Knislinge kyrkl sami - 146 831 - 623 179 476 348 0.12 97 Kristianopels församling 139 295 243 736 - 104 441 -0,11 - 73 Kristianstads kyrkl sami —2 051 719 —3 241 148 1 189 429 0,06 53 Kropps pastorat 190 912 253 247 62 335 —0,01 - 9 Kgl Karlskrona Am.församl - 583 912 - 697 791 113 879 0,03 28 Kvidinge församling 94 895 84 175 10 720 0,01 5 Kvistofta kyrkl samf -1 026 670 -1 724 515 697 645 0,07 65 Kyrkhults församling - 66 144 29 697 - 95 841 -0,04 - 32 Kågeröds kyrkl samf 379 851 285 343 94 508 0,04 25 Källstorps kyrkl sami 421 715 - 569 806 991 521 0,28 224 Kävlinge kyrkl sami 176 365 - 989 076 812 711 0,13 104 Lackalänga kyrkl sami - 127 808 - 521 972 394 164 0.13 110 Landskrona kyrkl sami - 811 103 -3 018 302 2 207 199 0,11 93 Listerby kyrkl sami 90 412 - 218 358 308 770 0,11 84 Lomma församling -1 069 592 -1 298 828 229 236 0,03 30 Loshults församling 49 049 54 934 - 5 885 -0.01 - 5 Lunds kyrkl sami —4 338 847 —8 991 112 4 652 265 0.09 83 Löddeköpinge kyrkl sami 639 761 999 824 360 063 0.06 57 Löderups pastorat 413 730 468 789 - 55 059 -0.03 - 21 Lövestads pastorat 597 735 998 332 - 400 597 -0.23 - 135 Malmö kyrkl samt —14 263 090 -18 248 278 3 985 188 0.02 22 Mjällby församling - 185 075 187 194 - 372 269 -0.10 - 70 Munka-Ljungby pastorat 87 154 253 883 - 166 729 -0.05 - 35

Förändring, kronor r 1

78 909 141 146 190 139

19 543 948 904

18 327 9 330 170 886 30 161 254 926

- 8 854 14 844 - 10 530 - 63 276 1 046

1 40 21 7 38 020 190 493 125 523 299 583

- 75 796

78 875 119 087 - 26 1 10 297 357

- 15 584 28 470 2 680 174 411 23 960

23 627 247 880 203 178

98 541 551 800

77 193 57 309 - 1 471 1 163 066 90 016

- 13 765 100149 996 297 - 93 067 41 682

r2

1 57 818 282 291 380 279 39 086 1 897 607

36 654 18 660 341 772 60 322 509 853

- 17 709 29 688

21 061 - 126 551 2 093

280 434 - 76 040 380 985 251 046 599 166

- 151 591 157 750 238 174 - 52 221 594 715

- 31 168 56 940 5 360 348 823 - 47 921

47 254 495 761 406 356 197 082

1 103 600

154385 114 618 -2943 2 326133 180032

- 27 530 - 200 299 1 992 594 - 186 135 - 83 365

r3

236 726 423 437 570 418 58 628 2 846 711

54 981 27 989 512 657 90 482 764 779

- 26 563 44 531

- 31 591 - 189 827 3139

420 651 - 1 14 060 571 478 376 568 898 749

- 227 387 236 624 357 261 78 331 892 072

46 751 85 409 8 040 523 234 - 71 881

70 881 743 641 609 533 295 623

1 655 399

231 578 171 927

- 4 414

3 489199 270 047

- 41 294 300 448 2 988 891 — 279 202 - 125 047

r4

315 635 564 582 760 557 78 171 3 795 614

73 308 37 319 683 543 120 643 1 019 705

- 35 417 59375

- 42121 - 253102 4185

560 868 - 152 080 761 970 502 091 1 198 332

- 303 182 315 499 476 348

104 441

1 189 429

- 62 335 113 879

10 720 697 645 - 95 841

94 508 991 521 812 711 394164

2 207 199

308 770 229 236

- 5 885

4 652 265 360 063

- 55 059 - 400 597 3 985 188 - 372 269 - 166 729

Pastorai/ Samfällighet

Gudmuntorps pastorat Gårdstånga pastorat Hammarlövs kyrkl sami Hammenhögs kyrkl sami Helsingborgs kyrkl sami

Hjärnarps kyrkl sami Hjärsås församling Hyby kyrkl sami Hällaryds pastorat Hässleholms församling

Hästveda pastorat Höganäs församling Högseröds pastorat Hörby kyrkl sami Höörs kyrkl sami

lvetofta kyrkl sami Jämjö församling Jämshögs församling Karlshamns församling Karlskrona-Aspö kyrkl sami

Karlskrona kyrkogärdssami Klippans kyrkl sami Knislinge kyrkl sami Kristianopels församling Kristianstads kyrkl sami

Kropps pastorat Kgl Karlskrona Am.iörsam| Kvidinge församling Kvistoita kyrkl sami Kyrkhults församling

Kågeröds kyrkl sami Källstorps kyrkl sami Kävlinge kyrkl sami Lackalänga kyrkl sami Landskrona kyrkl sami

Listerby kyrkl sami Lomma församling Loshults församling Lunds kyrkl sami Löddeköpinge kyrkl sami

Löderups pastorat Lövestads pastorat Malmö kyrkl sami Mjällby församling Munka-Ljungby pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring. totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system. kr system. kr krona tillh.

Mörrums kyrkl sami - 280 513 - 637 541 357 028 0,09 72 Norra Mellby pastorat 101 141 11 805 89 336 0.03 22 Norra Skrävlinge ky sami 135 151 - 14 693 149 844 0.10 71 Norra Åkarps kyrkl sami - 23 419 195 140 - 218 559 -0,07 - 51 Nosaby kyrkl sami - 330 202 - 809 497 479 295 0.10 91 Näsums församling 86 129 - 59 701 145 830 0.10 70 Nättraby kyrkl sami - 317 867 - 579 682 261 815 0.06 48 Oppmanna kyrkl samf 154 112 96 232 57 880 0.04 25 Osby kyrkl sami - 478 711 - 596 913 118 202 0.02 15 Perstorps församling - 317 852 - 850 403 532 551 0.10 83 Ramdala pastorat 75 839 - 13 529 89 368 0.04 25 Reslövs kyrkl sami 82 644 - 147 214 229 858 0.16 126 Riseberga kyrkl sami - 70 944 - 68 508 - 2 436 0.00 - 1 Ronneby församling —1 280 887 -2 518 982 1 238 095 0.09 71 Rängs kyrkl sami -2 048 704 -1 953 698 - 95 006 -0.01 - 9 Rödeby församling - 247 893 - 228 751 - 19 142 -0,01 - 4 S:t Olofs kyrkl sami 180 646 248 226 - 67 580 -0.06 - 41 Saxtorps pastorat - 297 308 - 560 904 263 596 0,08 73 Simrishamns kyrkl sami 142 368 - 326 803 469 171 0,08 60 Skanörs kyrkl sami -1 377 256 -1 288 531 - 88 725 -0,01 - 13 Skivarps kyrkl sami 268 048 - 38 198 306 246 0.13 102 Skurups församling - 284 126 158 436 - 125 690 -0,02 - 18 Skånes-Fagerhults förs 126 443 226 684 - 100 241 -0,10 - 65 Smedstorps kyrkl sami 503 618 553 309 - 49 691 -0,04 - 25 Staffanstorps kyrkl samt -1 378 048 -2 064 414 686 366 0,06 53 Stiby kyrkl sami 334 373 280 701 53 672 0,03 20 Stoby kyrkl sami 200 544 - 81 369 281 913 0.13 95 Stora Köpinge kyrkl sami 259 788 - 152 886 412 674 0,20 154 Strövelstorps kyrkl samt 207 288 356 885 - 149 597 -0.08 - 52 Svalövs kyrkl sami 36 575 - 358 192 394 767 0.12 99 Svedala kyrkl sami - 729 856 -1 522 944 793 088 0,09 74 Södra Mellby pastorat 248 293 250 741 - 2 448 0.00 - 1 Södra Sandby kyrkl sami - 622 907 -1 061 559 438 652 0,07 65 Södra Åsums kyrkl sami - 13 140 - 45 045 31 905 0.01 5 Sölvesborgs församling - 416 799 - 701 683 284 884 0.05 39 Sövde pastorat 79 677 - 335 419 415 096 0,19 148 Sövestads pastorat 224 684 - 129 099 353 783 0,29 230 Tomelilla kyrkl sami 690 791 377 653 313 138 0.07 47 Torhamns församling 81 552 292 022 - 210 470 -O,21 - 129 Trelleborgs församling -1 196 790 -2 174 734 977 944 0,07 53 Trolle-Ljungby pastorat 204 820 - 41 824 246 644 0.20 148 Uppåkra kyrkl sami - 60 037 - 635 736 575 699 0.16 150 Veberöds kyrkl samf - 220 684 - 677 998 457 314 0,12 97 Vellinge kyrkl sami - 547 809 -1 458 191 910 382 0,11 93 Villie kyrkl sami 369 001 385 912 - 16 911 -0,01 - 6

Förändring. Stift kronor r 1 r 2 r 3 År 4 Pastorat I Samfällighet 89 257 178 514 267 771 357 028 Mörrums kyrkl sami 22 334 44 668 67 002 89 336 Norra Mellby pastorat 37 461 74 922 112 383 149 844 Norra Skrävlinge ky sami - 54 640 - 109 280 - 163 919 - 218 559 Norra Åkarps kyrkl sami 119 824 239 648 359 471 479 295 Nosaby kyrkl sami 36 458 72 915 109 373 145 830 Näsums församling 65 454 130 908 196 361 261 815 Nättraby kyrkl sami 14 470 28 940 43 410 57 880 Oppmanna kyrkl sami 29 551 59 101 88 652 118 202 Osby kyrkl samt 133 138 266 276 399 413 532 551 Perstorps församling 22 342 44 684 67 026 89 368 Ramdala pastorat 57 465 114 929 172 394 229 858 Reslövs kyrkl sami - 609 - 1 218 - 1 827 - 2 436 Riseberga kyrkl sami 309 524 619 048 928 571 1 238 095 Ronneby församling - 23 752 - 47 503 - 71 255 - 95 006 Rängs kyrkl sami - 4 786 - 9 571 - 14 357 - 19 142 Rödeby församling - 16 895 - 33 790 - 50 685 - 67 580 S:t Olofs kyrkl sami 65 899 131 798 197 697 263 596 Saxtorps pastorat 117 293 234 586 351 878 469 171 Simrishamns kyrkl sami - 22 181 - 44 363 - 66 544 - 88 725 Skanörs kyrkl sami 76 562 153 123 229 685 306 246 Skivarps kyrkl sami - 31 423 - 62 845 - 94 268 - 125 690 Skurups församling - 25 060 - 50 121 - 75 181 - 100 241 Skånes-Fagerhults förs - 12 423 - 24 846 - 37 268 - 49 691 Smedstorps kyrkl sami 171 592 343 183 514 775 686 366 Staffanstorps kyrkl sami 13 418 26 836 40 254 53 672 Stiby kyrkl sami 70 478 140 957 211 435 281 913 Stoby kyrkl sami 103 169 206 337 309 506 412 674 Stora Köpinge kyrkl sami - 37 399 - 74 799 - 112 198 - 149 597 Strövelstorps kyrkl sami 98 692 197 384 296 075 394 767 Svalövs kyrkl sami 198 272 396 544 594 816 793 088 Svedala kyrkl sami - 612 - 1 224 - 1 836 - 2 448 Södra Mellby pastorat 109 663 219 326 328 989 438 652 Södra Sandby kyrkl sami 7 976 15 953 23 929 31 905 Södra Åsums kyrkl sami 71 221 142 442 213 663 284 884 Sölvesborgs församling 103 774 207 548 311 322 415 096 Sövde pastorat 88 446 176 892 265 337 353 783 Sövestads pastorat 78 285 156 569 234 854 313 138 Tomelilla kyrkl sami - 52 618 - 105 235 - 157 853 - 210 470 Torhamns församling 244 486 488 972 733 458 977 944 Trelleborgs församling 61 661 123 322 184 983 246 644 Trolle—Ljungby pastorat 143 925 287 850 431 774 575 699 Uppåkra kyrkl sami 114 329 228 657 342 986 457 314 Veberöds kyrkl sami 227 596 455 191 682 787 910 382 Vellinge kyrkl sami - 4 228 - 8 456 12 683 - 16 911 Villie kyrkl sami

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system. kr system. kr krona tillh. Vinslövs pastorat 154 757 39 390 115 367 0,03 21 Vittsjö kyrkl sami 134 569 188 137 - 53 568 -0,03 18 Vä kyrkl sami 121 662 801 671 680 009 0,12 94 Välinge kyrkl sami 108 059 11 158 96 901 0,07 52 Väsby kyrkl sami -1 005 580 -1 286 952 281 372 0.04 37 Västerstads pastorat 692 408 709 535 - 17 127 -0.01 - 6 Västra Bjäre kyrkl sami 137 759 181 499 - 43 740 -0.02 - 13 Västra Karaby kyrkl sami - 326 694 - 685 498 358 804 0,09 85 Västra Vrams pastorat 202 771 480 221 - 277 450 -0.08 - 57 Ystads församling -1 395 203 -2157111 761 908 0,06 52 Åhus församling -1 263 479 —1 467 860 204 381 0,02 22 Ängelholms pastorat -1 588 136 -2 432 798 844 662 0,06 51 Örkelljunga kyrkl sami 5 737 343 159 - 337 422 -0,07 - 47 Örkeneds församling 33 163 - 107 668 140 831 0,06 46 Östra Broby pastorat 9 920 109 869 - 99 949 —0,03 - 25 Östra Ljungby församling 22 209 - 100 474 122 683 0,07 55 Göteborgs stlit Björnstorps församling - 355 784 - 741 019 385 235 0.09 78 Bollebygds pastorat 423 052 - 822 719 399 667 0,07 54 Bro pastorat - 57 702 - 82 010 24 308 0,01 6 Dalstorps pastorat 198 952 - 301 938 500 890 0,20 164 Eldsberga kyrkl sami - 12 208 - 277 479 265 271 0,09 66 Enslövs församling - 58 743 - 145 640 86 897 0,04 31 Fagereds kyrkl sami 318 716 354 427 - 35 711 -0,02 - 14 Falkenbergs kyrkl sami - 987 056 -1 842 940 855 884 0,07 57 Fjärås kyrkl sami 164 751 - 214 098 49 347 0.01 10 Forshälla pastorat - 30 384 - 881 682 851 298 0.15 121 Foss o Krokstads kyrkl sami 237 142 22 009 215 133 0.04 29 Fritsla kyrkl sami 88 906 182 094 - 93 188 -0,05 - 37 Fuxema kyrkl samf - 21 189 - 412 691 391 502 0,12 95 Getinge kyrkl sami 31 142 - 3 833 34 975 0,02 15 Grimetons kyrkl sami 482 272 475 923 6 349 0,00 2 Gunnarps kyrkl sami 289 650 503 443 - 213 793 -0,19 - 1 17 Gällstads pastorat 279 299 259 829 19 470 0,01 4 Göteborgs kyrkl sami —37 110 327 —48 400 432 11 290 105 0,04 33 Halmstads kyrkl sami -1 630 204 -1 744 970 114 766 0,01 4 Harplinge kyrkl sami - 413 882 - 873 549 459 667 0,09 75 Hasslövs kyrkl sami 197 523 528 283 - 330 760 -0,19 — 115 Herrestads församling - 261 107 - 570 143 309 036 0,09 77 Hjärtums pastorat - 69 146 - 331 597 262 451 0,08 59 Istorps pastorat 148 013 225 341 - 77 328 -0.04 - 30 Kalvs pastorat 661 981 502 467 159 514 0,15 89

Förändring. Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 28 842 57 684 86 525 115 367 Vinslövs pastorat - 13 392 - 26 784 - 40 176 - 53 568 Vittsjö kyrkl samt 170 002 340 005 510 007 680 009 Vä kyrkl sami 24 225 48 451 72 676 96 901 Välinge kyrkl sami 70 343 140 686 211 029 281 372 Väsby kyrkl sami - 4 282 - 8 564 - 12 845 - 17 127 Våsterstads pastorat - 10 935 - 21 870 - 32 805 - 43 740 Västra Bjäre kyrkl sami 89 701 179 402 269 103 358 804 Västra Karaby kyrkl sami — 69 363 - 138 725 - 208 088 - 277 450 Västra Vrams pastorat 190 477 380 954 571 431 761 908 Ystads församling 51 095 102 191 153 286 204 381 Åhus församling 211 166 422 331 633 497 844 662 Ängelholms pastorat - 84 356 - 168 711 - 253 067 - 337 422 Örkelljunga kyrkl sami 35 208 70 416 105 623 140 831 Örkeneds församling - 24 987 - 49 975 - 74 962 - 99 949 Östra Broby pastorat 30 671 61 342 92 012 122 683 Östra Ljungby församling Göteborgs stift 96 309 192 618 288 926 385 235 Björketorps församling 99 917 199 834 299 750 399 667 Bollebygds pastorat 6 077 12 154 18 231 24 308 Bro pastorat 125 223 250 445 375 668 500 890 Dalstorps pastorat 66 318 132 636 198 953 265 271 Eldsberga kyrkl sami 21 724 43 449 65 173 86 897 Enslövs församling - 8 928 - 17 856 - 26 783 - 35 711 Fagereds kyrkl sami 213 971 427 942 641 913 855 884 Falkenbergs kyrkl sami 12 337 24 674 37 010 49 347 Fjärås kyrkl sami 212 825 425 649 638 474 851 298 Forshälla pastorat 53 783 107 567 161 350 215 133 Foss o Krokstads kyrkl sami - 23 297 - 46 594 - 69 891 - 93 188 Fritsla kyrkl sami 97 876 195 751 293 627 391 502 Fuxema kyrkl sami 8 744 17 488 26 231 34 975 Getinge kyrkl sami 1 587 3 175 4 762 6 349 Grimetons kyrkl sami - 53 448 106 897 - 160 345 - 213 793 Gunnarps kyrkl sami 4 868 9 735 14 603 19 470 Gållstads pastorat 2 822 526 5 645 053 8 467 579 11 290 105 Göteborgs kyrkl sami 28 692 57 383 86 075 114 766 Halmstads kyrkl sami 114 917 229 834 344 750 459 667 Harplinge kyrkl sami - 82 690 - 165 380 — 248 070 - 330 760 Hasslövs kyrkl sami 77 259 154 518 231 777 309 036 Herrestads församling 65 613 131 226 196 838 262 451 Hjärtums pastorat - 19 332 - 38 664 - 57 996 - 77 328 Istorps pastorat 39 879 79 757 1 19 636 159 514 Kalvs pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring| totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat I Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko— system, kr systern. kr krona tillh.

Klnna församling - 407 464 - 801 520 394 056 0,07 58 Kinnarumma pastorat - 243 741 - 778 277 534 536 0.11 90 Knåreds kyrkl samt 204 892 747 047 - 542 155 -0,29 - 176 Kungsbacka kyrkl sami - 836 963 -1 425 631 588 668 0,07 64 Kungshamns pastorat 82 154 - 334 235 416 389 0,09 70 Kungsåters pastorat 378 440 513 653 - 135 213 -0.15 - 91 Kungälvs pastorat —2 379 020 -3 008 135 629 115 0,04 34 Kville kyrkl samt 453 204 961 702 - 508 498 —0,18 - 118 Laholms kyrkl sami - 249 078 292 616 43 538 0.01 4 Landvetters kyrkl sami - 844 406 -1 290 380 445 974 0,06 53 Lerums församling -2 220 151 -2 476 160 256 009 0.02 17 Lindbergs kyrkl sami 107 752 133 949 - 26 197 -0.01 - 6 Lindome församling -1 510 155 -1 834 011 323 856 0,03 28 Lysekils kyrkl sami - 132 705 -1 212 552 1 079 847 0,14 112 Långhams pastorat 244 577 108 603 135 974 0,05 34 Löftadalens kyrkl sami 51 726 - 584 435 636 161 0.11 87 Mjöbäcks pastorat 188 890 134 079 54 811 0,05 33 Morlanda pastorat 435 104 159 093 276 011 0.12 88 Morups församling 58 838 428 157 - 369 319 -0,24 - 152 Myckleby pastorat 63 378 62 609 769 0,00 0 Mölndals kyrkl samt -4 772 848 -5 940 074 1 167 226 0,04 33 Naverstads pastorat 443 131 426 438 16 693 0,02 11 Nomms kyrkl sami -1 422 504 -1 946 459 523 955 0,05 45 Näslnge pastorat 318 506 97 073 221 433 0.37 269 Nödinge församling - 796 806 -1 320 988 524 182 0,07 65 Onsala församling -1 569 768 -1 708 517 138 749 0,01 14 Oskarströms församling - 22 858 48 449 » 71 307 -0,03 - 21 Partille kyrkl sami -3 395 546 -4 498 746 1 103 200 0.04 41 Romelanda pastorat - 42 458 - 498 962 456 504 0,14 110 Rommele pastorat - 2 101 - 332 698 330 597 0.10 79 Råda församling -1 706 814 -2 032 708 325 894 0,03 28 Ränneslövs kyrkl sami 173 548 426 936 - 253 388 -0,15 - 94 Rönnängs pastorat 251 249 111 602 139 647 0.08 57 Sexdrega pastorat 210 167 - 40 050 250 217 0.1 1 82 Skallsjö församling - 994 869 -1 363 000 368 131 0,05 42 Skee pastorat 402 613 491 462 - 88 849 -0,04 - 28 Skepplanda pastorat - 6 970 - 380 642 373 672 0,06 48 Skredsviks pastorat 221 894 65 070 156 824 0,05 39 Slättåkra kyrkl sami 119 933 200 336 - 80 403 -0,06 - 39 Slöinge kyrkl sami 330 846 389 204 - 58 358 -0,02 - 18 Snöstorps kyrkl sami - 514 566 - 856 883 342 317 0,03 27 Solberga pastorat 380 149 976 704 596 555 0,10 79 Spekeröds pastorat 75 171 - 8 214 83 385 0,04 32 Stafsinge församling 23 332 295 079 - 271 747 —0.13 - 97 Starrkärrs pastorat - 885 975 -1 464 925 578 950 0.07 58

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 98 514 197 028 295 542 394 056 Kinna församling 133 634 267 268 400 902 534 536 Kinnarumma pastorat - 135 539 - 271 078 - 406 616 - 542 155 Knäreds kyrkl samt 147 167 294 334 441 501 588 668 Kungsbacka kyrkl sami 104 097 208 195 312 292 416 389 Kungshamns pastorat - 33 803 - 67 607 - 101 410 - 135 213 Kungsäters pastorat 157 279 314 558 471 836 629 115 Kungälvs pastorat - 127 125 - 254 249 - 381 374 - 508 498 Kville kyrkl sami 10 885 21 769 32 654 43 538 Laholms kyrkl sami 111 494 222 987 334 481 445 974 Landvetters kyrkl sami 64 002 128 005 192 007 256 009 Lerums församling - 6 549 - 13 099 - 19 648 - 26 197 Lindbergs kyrkl sami 80 964 161 928 242 892 323 856 Lindome församling 269 962 539 924 809 885 1 079 847 Lysekils kyrkl sami 33 994 67 987 101 981 135 974 Länghems pastorat 159 040 318 081 477 121 636 161 Löftadalens kyrkl sami 13 703 27 406 41 108 54 811 Mjöbäcks pastorat 69 003 138 006 207 008 276 011 Morlanda pastorat - 92 330 - 184 660 - 276 989 - 369 319 Morups församling 192 385 577 769 Myckleby pastorat 291 807 583 613 875 420 1 167 226 Mölndals kyrkl samt 4 173 8 347 12 520 16 693 Naverstads pastorat 130 989 261 978 392 966 523 955 Norums kyrkl samt 55 358 110 717 166 075 221 433 Näsinge pastorat 131 046 262 091 393 137 524 182 Nödinge församling 34 687 69 375 104 062 138 749 Onsala församling - 17 827 - 35 654 53 480 - 71 307 Oskarströms församling 275 800 551 600 827 400 1 103 200 Partille kyrkl sami 114 126 228 252 342 378 456 504 Romelanda pastorat 82 649 165 299 247 948 330 597 Rommele pastorat 81 474 162 947 244 421 325 894 Råda församling - 63 347 - 126 694 - 190 041 - 253 388 Ränneslövs kyrkl sami 34 912 69 824 104 735 139 647 Rönnängs pastorat 62 554 125 109 187 663 250 217 Sexdrega pastorat 92 033 184 066 276 098 368 131 Skallsjö församling - 22 212 - 44 425 - 66 637 - 88 849 Skee pastorat 93 418 186 836 280 254 373 672 Skepplanda pastorat 39 206 78 412 117 618 156 824 Skredsviks pastorat - 20 101 - 40 202 - 60 302 - 80 403 Slättåkra kyrkl sami - 14 590 - 29 179 - 43 769 - 58 358 Slöinge kyrkl sami 85 579 171 159 256 738 342 317 Snöstorps kyrkl samt 149 139 298 278 447 416 596 555 Solberga pastorat 20 846 41 693 62 539 83 385 Spekeröds pastorat - 67 937 - 135 874 - 203 810 - 271 747 Stafsinge församling 144 738 289 475 434 213 578 950 Starrkärrs pastorat

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte— kyrko—

system. kr system. kr krona tillh. Stenkyrka pastorat - 642 568 -1 264 180 621 612 0,07 57 Stora Lundby pastorat - 467 606 —1 033 805 566 199 0,10 78 Strömstads församling - 157 667 - 412 531 254 864 0,06 47 Surteby-Kattunga pastorat 461 300 486 209 - 24 909 -0,01 7 Svanebergs pastorat 9 535 - 44 680 54 215 0.02 18 Svenljunga-Ullasjö pastorat 172 625 128 668 43 957 0,01 9 Sätila pastorat 162 851 10 859 151 992 0,05 32 Söndrums kyrkl sami -1 857 077 -1 823 438 - 33 639 0,00 - 3 Tanums pastorat 558 484 712 383 - 153 899 -0,04 - 27 Tegneby pastorat - 29 531 - 55 826 26 295 0,01 4 Torestorps pastorat 260 846 329 954 - 69 108 -0.04 - 30 Torsby pastorat - 190 552 - 807 117 616 565 0,13 110 Temps kyrkl samt 272 714 233 414 39 300 0,02 12 Tossene kyrkl samt 168 053 148 028 20 025 0,01 7 Tranemo pastorat 90 924 - 132 297 223 221 0,06 42 Träslövs församling - 346 257 - 672 052 325 795 0,08 68 Tvååkers kyrkl samt 268 677 557 371 - 288 694 -0,09 - 60 Tölö kyrkl sami - 915 876 -1 369 071 453 195 0,06 49 Uddevalla kyrkl sami -2 767 860 -4 334 685 1 566 825 0,06 54 Vallda pastorat —2 617 786 -2 509 489 - 108 297 -0_01 - 7 Varbergs församling -1 721 493 -2 843 323 1 121 830 0.07 59 Veddige kyrkl sami 32 168 34 406 - 2 238 0.00 0 Veinge kyrkl sami 235 126 528 769 - 293 643 -0,14 - 96 Vessige pastorat 496 244 546 724 - 50 480 -0,03 19 Vinbergs kyrkl sami - 83 841 - 138 825 74 984 0.02 17 Värö kyrkl sami 69 266 - 393 997 324 731 0,10 82 Öckerö församling - 679 703 -1 001 489 321 786 0,04 30 Örby församling - 207 896 - 689 161 481 265 0,08 60 Karlstads stift Arvika Västra kyrkl sami 439 089 -1 041 962 602 873 0,09 76 Arvika Östra församling - 459 770 - 913 812 454 042 0,06 48 Arvika Ö 0 V förs kyrkl sami - 255 107 206 640 - 461 747 -0,03 - 27 Blomskogs kyrkl sami 359 258 460 959 101 701 -0,19 - 112 Bolstads kyrkl sami 429 300 649 095 — 219 795 -0.26 - 148 Bro pastorat 193 291 189 512 3 779 0,00 3 Brunskogs pastorat 151 938 305 491 - 153 553 -0.08 - 56 Brålanda pastorat 372 927 439 928 - 67 001 -0,03 - 18 Dals-Eds pastorat 82 661 145 761 63 100 -0,02 - 16 Degerfors kyrkl sami - 840 440 -1 286 658 446 218 0,05 42 Eda församling 3 403 127 450 - 124 047 -0,03 24 Eds kyrkl sami - 1 242 - 118 102 116 860 0,06 46 Ekshärads församling 344 484 32 624 311 860 0.11 82 Filipstads kyrkl sami - 320 617 - 966 716 646 099 0,09 73 Forshaga församling - 615 591 - 982 994 367 403 0.07 55

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 155 403 310 806 466 209 621 612 Stenkyrka pastorat 141 550 283 100 424 649 566 199 Stora Lundby pastorat 63 716 127 432 191 148 254 864 Strömstads församling - 6 227 - 12 455 - 18 682 - 24 909 Surteby-Kattunga pastorat 13 554 27 108 40 661 54 215 Svaneborgs pastorat 10 989 21 979 32 968 43 957 Svenljunga-Ullasjö pastorat 37 998 75 996 113 994 151 992 Sätila pastorat - 8 410 - 16 820 - 25 229 - 33 639 Söndmms kyrkl sami - 38 475 - 76 950 - 115 424 - 153 899 Tanums pastorat 6 574 13 148 19 721 26 295 Tegneby pastorat - 17 277 - 34 554 - 51 831 - 69 108 Torestorps pastorat 154 141 308 283 462 424 616 565 Torsby pastorat 9 825 19 650 29 475 39 300 Temps kyrkl sami 5 006 10 013 15 019 20 025 Tossene kyrkl sami 55 805 1 11 611 167 416 223 221 Tranemo pastorat 81 449 162 898 244 346 325 795 Träslövs församling - 72 174 - 144 347 - 216 521 - 288 694 Tvååkers kyrkl sami 113 299 226 598 339 896 453 195 Tölö kyrkl sami 391 706 783 413 1 175 119 1 566 825 Uddevalla kyrkl sami - 27 074 - 54 149 - 81 223 - 108 297 Vallda pastorat 280 456 560 915 841 373 1 121 830 Varbergs församling - 560 - 1 119 - 1 679 - 2 238 Veddige kyrkl sami - 73 411 - 146 822 - 220 232 - 293 643 Veinge kyrkl sami - 12 620 - 25 240 - 37 860 — 50 480 Vessige pastorat 18 746 37 492 56 238 74 984 Vinbergs kyrkl sami 81 183 162 366 243 548 324 731 Värö kyrkl samt 80 447 160 893 241 340 321 786 Öckerö församling 120 316 240 633 360 949 481 265 Örby församling Karlstad- stift 150 718 301 437 452 155 602 873 Arvika Västra kyrkl sami 113 511 227 021 340 532 454 042 Arvika Östra församling - 115 437 - 230 874 - 346 310 - 461 747 Arvika O 0 V förs kyrkl samt - 25 425 - 50 851 - 76 276 - 101 701 Blomskogs kyrkl sami 54 949 - 109 898 - 164 846 - 219 795 Bolstads kyrkl sami 945 1 890 2 834 3 779 Bro pastorat - 38 388 - 76 777 - 115 165 - 153 553 Brunskogs pastorat - 16 750 - 33 501 - 50 251 - 67 001 Brålanda pastorat - 15 775 31 550 - 47 325 - 63 100 Dals-Eds pastorat 111 555 223 109 334 664 446 218 Degerfors kyrkl sami - 31 012 - 62 024 - 93 035 - 124 047 Eda församling 29 215 58 430 87 645 116 860 Eds kyrkl samt 77 965 155 930 233 895 311 860 Ekshärads församling 161 525 323 050 484 574 646 099 Filipstads kyrkl sami

91 851 183 702 275 552 367 403 Forshaga församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat I Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system. kr system, kr krona tillh. Fryksände pastorat - 329 002 - 472 986 143 984 0.02 19 Frändefors församling — 98 937 23 905 - 122 842 »0,05 - 36 Fröskogs pastorat 179 602 79 634 99 968 0,15 105 Färgelanda kyrkl sami 15 760 - 113 301 129 061 0.04 28 Gillberga pastorat 339 518 201 946 137 572 0,11 78 Glava församling 213 918 318135 - 104217 -0,15 -101 Grava församling - 829 572 -1 046 130 216 558 0,04 33 Grums kyrkl samf - 429 701 - 881 807 452 106 0,08 65 Gräsmarks församling 238 201 443 597 - 205 396 -O,27 - 170 Gunnarskogs kyrkl sami 366 239 243 942 122 297 0,08 54 Hagfors kyrkl sami - 775 494 -1 081 417 305 923 0,05 43 Hammarö församling -1 872 160 -2 087 706 215 546 0,02 16 Holmedals pastorat 387 127 510 881 - 123 754 -0,14 - 90 Holms kyrkl sami 179 809 207 248 - 27 439 -0,01 - 6 Högsäters pastoral 455 123 512 900 - 57 777 -0,04 - 24 Karlskoga församling -3 829 829 -4 819 939 990 110 0.04 33 Karlstads kyrkl sami -7 260 947 -8 457 992 1 197 045 0,02 23 Kristinehamns kyrkl sami -1 868 004 -2 903 017 1 035 013 0,06 52 Kroppa församling 51 529 143 708 - 92 179 -0,10 - 71 Köla pastorat 232 310 578 529 - 346 219 -0.16 - 111 Laxarby kyrkl sami 275 491 9 707 265 784 0,32 238 Lungsunds kyrkl sami 37 638 - 164 842 202 480 0.13 100 Lysviks församling 106 374 382 895 - 276 521 -0.25 163 Millesviks pastorat 516 678 505 352 11 326 0.02 11 Munkfors kyrkl samf - 195 679 387 572 191 893 0.05 44 Nedre Ulleruds kyrkl sami - 154 704 - 92 378 - 62 326 -0,02 - 13 Norra Råda pastorat - 91 714 - 409 316 317 602 0,10 84 Nors kyrkl sami - 392 494 - 761 716 369 222 0,08 72 Nyeds kyrkl sami - 178 112 - 436 990 258 878 0,06 49 Rämmens kyrkl samt 427 087 205 085 222 002 0,17 121 Rölanda pastorat 437 095 439 968 - 2 873 -0,01 3 Silbodals församling - 800 387 778 - 388 578 -0.15 - 110 Silleruds församling 201 651 171 428 30 223 0.04 27 Skälleruds församling 62 091 - 115 832 177 923 0,14 1 16 Stavnäs pastorat 146 271 229 818 - 83 547 -0.08 - 51 Steneby kyrkl sami 258 063 90 749 167 314 0,04 33 Stora Kils pastorat - 688 835 -1 195 032 506 197 0.06 44 Storfors församling - 7 028 108 443 - 115 471 -0.06 - 43 Sunne pastorat - 436 529 - 55 412 - 381 117 -0.05 - 37 Svanskogs pastorat 128 399 191 259 - 62 860 -0,05 - 33 Säffle kyrkl sami - 752 216 -1 503 600 751 384 0.09 71 Töcksmarks pastorat 415 695 120 243 295 452 0.19 139 ; Tösse med Tydje kyrkl samt 294 116 121 321 172 795 0.19 133 * Visnums kyrkl samt 166 529 - 97 252 263 781 0,09 71 Väse församling 51 272 165 558 - 114 286 -0,09 - 58

1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat/ Samfällighet 35 996 71 992 107 988 143 984 Fryksände pastorat - 30 711 - 61 421 - 92 132 - 122 842 Frändefors församling 24 992 49 984 74 976 99 968 Fröskogs pastorat 32 265 64 531 96 796 129 061 Färgelanda kyrkl sami 34 393 68 786 103 179 137 572 Gillberga pastorat - 26 054 - 52 109 - 78 163 - 104 217 Glava församling 54 140 108 279 162 419 216 558 Grava församling 113 027 226 053 339 080 452 106 Gnims kyrkl sami - 51 349 102 698 - 154 047 - 205 396 Gräsmarks församling 30 574 61 149 91 723 122 297 Gunnarskogs kyrkl sami 76 481 152 962 229 442 305 923 Hagfors kyrkl sami 53 887 107 773 161 660 215 546 Hammarö församling - 30 939 - 61 877 - 92 816 - 123 754 Holmedals pastorat - 6 860 - 13 720 - 20 579 - 27 439 Holms kyrkl sami - 14 444 - 28 889 - 43 333 - 57 777 Högsäters pastoral 247 528 495 055 742 583 990 110 Karlskoga församling 299 261 598 523 897 784 1 197 045 Karlstads kyrkl samt 258 753 517 507 776 260 1 035 013 Kristinehamns kyrkl sami - 23 045 - 46 090 69 134 - 92 179 Kroppa församling - 86 555 - 173 110 - 259 664 - 346 219 Köla pastorat 66 446 132 892 199 338 265 784 Laxarby kyrkl sami 50 620 101 240 151 860 202 480 Lungsunds kyrkl sami 69 130 - 138 261 - 207 391 - 276 521 Lysviks församling 2 832 5 663 8 495 11 326 Millesviks pastorat 47 973 95 947 143 920 191 893 Munkfors kyrkl sami - 15 582 — 31 163 - 46 745 - 62 326 Nedre Ulleruds kyrkl sami 79 401 158 801 238 202 317 602 Norra Råda pastorat 92 306 184 611 276 917 369 222 Nors kyrkl sami 64 720 129 439 194 159 258 878 Nyeds kyrkl samt 55 501 111 001 166 502 222 002 Rämmens kyrkl sami - 718 - 1 437 - 2 155 - 2 873 Rölanda pastorat 97 145 - 194 289 - 291 434 - 388 578 Silbodals församling 7 556 15 112 22 667 30 223 Sillenids församling 44 481 88 962 133 442 177 923 Skälleruds församling - 20 887 - 41 774 - 62 660 — 83 547 Stavnäs pastorat 41 829 83 657 125 486 167 314 Steneby kyrkl sami 126 549 253 099 379 648 506 197 Stora Kils pastorat - 28 868 - 57 736 - 86 603 - 115 471 Storfors församling - 95 279 - 190 559 - 285 838 - 381 117 Sunne pastorat - 15 715 - 31 430 - 47 145 - 62 860 Svanskogs pastorat 187 846 375 692 563 538 751 384 Säffle kyrkl sami 73 863 147 726 221 589 295 452 Töcksmarks pastorat 43 199 86 398 129 596 172 795 Tösse med Tydie kyrkl samt 65 945 131 891 197 836 263 781 Visnums kyrkl sami - 28 572 - 57 143 - 85 715 - 114 286 Väse församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp FörändringI totalt

1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko-

system, kr system. kr krona tillh. Åmåls kyrkl sami - 585 985 -1 075 102 489 117 0,06 49 Ärtemarks kyrkl sami - 93 987 - 372 022 278 035 0.08 64 Örs pastorat 237 662 465 732 - 228 070 -0,16 - 103 Östmarks pastorat 406 204 288 563 117 641 0,08 55 övre Älvdals kyrkl sami 841 901 389 897 452 004 0,14 100 Härnösands stift Alanäs församling 195 903 147 281 48 622 0,12 87 Alnö församling - 998 731 -1 217 649 218 918 0.03 29 Alsens församling 236 159 329 006 - 92 847 -0,11 - 72 Anundsjö församling 587 731 788 363 - 200 632 -0,06 - 42 Arnäs församling - 742 147 - 848 406 106 259 0,02 14 Attmars församling 196 264 77 404 118 860 0,09 66 Bergs kyrkl sami 650 697 738 982 - 88 285 -0,04 - 28 Bjänrä församling 44 001 275 615 - 231 614 -0,20 - 136 Björna församling 353 597 341 574 12 023 0.01 7 Bodurns församling 194 232 203 870 - 9 638 -0,02 - 12 Borgsjö församling - 220 278 - 356 509 136 231 0,03 25 Boteå pastorat 526 959 389 726 137 233 0,11 81 Brunflo pastorat - 629 218 722 065 -1 351 283 -0,13 - 99 Bräcke kyrkl sami 348 103 428 634 - 80 531 -0.04 - 32 Fjällsjö församling 302 118 124 422 177 696 0,19 143 Fors församling 260 635 211 546 49 089 0,04 30 Frostvikens församling 395 751 415 152 - 19 401 -0,02 - 16 Frösö församling -1 303 289 -1 619 920 316 631 0,03 32 Föllinge pastorat 561 261 480 311 80 950 0,06 39 Gideä pastorat 393 841 406 010 - 12 169 -0,01 - 6 Grundsunda församling - 112 490 - 179 747 67 257 0,02 20 Gudmundrå församling - 704 893 - 615 786 - 89 107 -0,01 - 10 Hallens pastorat 456 485 774 905 - 318 420 -0.40 - 237 Hammerdals kyrkl sami 608 181 706 711 - 98 530 -0.05 34 Haverö församling 178 446 242 266 - 63 820 -0,08 56 Hede kyrkl sami 797 566 844 571 - 47 005 -0,02 - 16 Helgums församling 242 904 242 841 63 0,00 0 Häggenäs församling 247 390 429 845 - 182 455 -0,24 - 152 Hällesjö kyrkl samt 408 206 336 806 71 400 0,05 38 Härnösands domkyrkoiörsaml -1 709 381 -2 395 243 685 862 0,05 45 Hässjö pastorat - 108 424 - 87 100 - 21 324 -0,01 - 6 Högsjö församling - 4 404 125 144 - 120 740 -0,08 - 59 Indals församling - 47 156 139 804 - 186 960 -0,13 - 96 Junsele församling 294 706 250 614 44 092 0,04 25 Kalls församling 255 391 374 315 - 118 924 -O,30 - 179 Rätan-Klövsjö kyrkl sami 415 094 456 320 - 41 226 -0,04 - 27 | Lidens kyrkl sami 393 101 491 625 - 98 524 -0,09 - 64 ! Lillhärdals församling 267 497 290 862 - 23 365 -0,04 - 27 | Lits kyrkl samf 406 866 517 631 - 110 765 -0,05 - 36 Ljustorps församling 219 800 250 531 - 30 731 -0,04 - 28

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 År 4 Pastorat / Samfällighet 122 279 244 559 366 838 489 117 Åmåls kyrkl sami 69 509 139 018 208 526 278 035 Ärtemarks kyrkl sami 57 018 - 114 035 171 053 - 228 070 Örs pastorat 29 410 58 821 88 231 117 641 Östmarks pastorat 1 13 001 226 002 339 003 452 004 Övre Älvdals kyrkl samf Härnösands stift 12 156 24 311 36 467 48 622 Alanäs församling 54 730 109 459 164 189 218 918 Alnö församling - 23 212 - 46 424 - 69 635 - 92 847 Alsens församling - 50 158 - 100 316 - 150 474 - 200 632 Anundsjö församling 26 565 53 130 79 694 106 259 Arnäs församling 29 715 59 430 89 145 118 860 Attmars församling - 22 071 - 44 143 - 66 214 - 88 285 Bergs kyrkl sami - 57 904 - 115 807 - 173 711 231 614 Bjärtrå församling 3 006 6 012 9 017 12 023 Björna församling - 2 410 - 4 819 - 7 229 - 9 638 Bodums församling 34 058 68 116 102 173 136 231 Borgsjö församling 34 308 68 617 102 925 137 233 Boteå pastorat 337 821 - 675 642 -1 013 462 -1 351 283 Brunflo pastorat - 20 133 - 40 266 - 60 398 - 80 531 Bräcke kyrkl sami 44 424 88 848 133 272 177 696 Fjällsjö församling 12 272 24 545 36 817 49 089 Fors församling — 4 850 - 9 701 - 14 551 - 19 401 Frostvikens församling 79 158 158 316 237 473 316 631 Frösö församling 20 238 40 475 60 713 80 950 Föllinge pastorat - 3 042 - 6 085 - 9 127 - 12 169 Gideå pastorat 16 814 33 629 50 443 67 257 Grundsunda församling - 22 277 - 44 554 - 66 830 89 107 Gudmundrå församling - 79 605 - 159 210 - 238 815 - 318 420 Hallens pastorat - 24 633 - 49 265 - 73 898 - 98 530 Hammerdals kyrkl sami - 15 955 - 31 910 - 47 865 — 63 820 Haverö församling - 11 751 - 23 503 - 35 254 - 47 005 Hede kyrkl sami 16 32 47 63 Helgums församling - 45 614 - 91 228 - 136 841 - 182 455 Häggenås församling 17 850 35 700 53 550 71 400 Hällesjö kyrkl sami 171 466 342 931 514 397 685 862 Håmösands domkyrkoiörsaml - 5 331 - 10 662 - 15 993 - 21 324 Hässjö pastorat - 30 185 - 60 370 - 90 555 120 740 Högsjö församling - 46 740 - 93 480 - 140 220 - 186 960 Indals församling 11 023 22 046 33 069 44 092 Junsele församling - 29 731 - 59 462 - 89 193 - 118 924 Kalls församling - 10 307 - 20 613 - 30 920 - 41 226 Rätan-Klövsjö kyrkl sami — 24 631 - 49 262 - 73 893 - 98 524 Lidens kyrkl sami - 5 841 — 11 683 - 17 524 - 23 365 Lillhärdals församling - 27 691 - 55 383 - 83 074 - 110 765 Lits kyrkl sami - 7 683 - 15 366 - 23 048 - 30 731 Ljustorps församling

Pastorat / Samfällighet

Nettobelopp 1995 enligt föreslaget systern, kr

___—___

Långsele pastorat Mörsils pastorat Njurunda församling Nora pastorat Nordingrå församling

Nätra församling Offerdals församling Ovikens pastorat Ragunda församling Ramsele-Edsele pastorat

Resele pastorat Revsunds pastorat Rödöns pastorat Selängers församling Sidensjö församling

Själevads kyrkl sami Skorpeds församling Sköns församling Sollefteå pastorat Stigsjö pastorat

Ströms församling Stuguns kyrkl sami Stöde församling Sundsvalls kyrkl sami Sunne pastorat

Svegs kyrkl sami Säbrå kyrkl sami Såttna församling Timrå församling Torps församling

Tuna församling Tåsjö församling Tännäs kyrkl sami Ullångers pastorat Undersåkers församling

Ytterhogdals kyrkl sami Ytterlännäs kyrkl sami Adels-Lidens församling Åre församling Örnsköldsviks församling

Östersunds församling

- 17 085 447 745 -1 269 771 164 999 155 020

- 17 949 545 509 701 615 446 659 525 957

367 006 649 003

- 113 001 -1 556 192 220 737

-1 766 528 202 847 -2 964 441 - 989 656 413 268

859 341 418 945 270 839 -3 796 502 452 339

718 521

- 265 711 - 30336 -1 461 022 575 541

- 507 630 302 921 744 922 181 785 444 477

428 1 17 45 806 296 731 595 687 -1 145 538

-3 650 606

Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per nuvarande skatte- kyrko- system. kr krona tillh. - 36 469 19 384 0,01 6 382 240 65 505 0.06 39 -1 847 337 577 566 0.05 45 160 209 4 790 0,00 3 438 753 283 733 -0,24 - 161 284 448 - 302 397 -0,07 - 56 956 752 - 411 243 -0,28 174 739 504 - 37 889 -0.03 - 19 451 885 - 5 226 0,00 - 2 541 900 15 943 —0,01 - 6 159 832 207 174 0.18 126 564 308 84 695 0,03 24 272 937 - 385 938 -0,06 - 46 -1 877 379 321 187 0,03 28 255 672 - 34 935 -0,04 - 28 -2 408 827 642 299 0,04 32 303 501 - 100 654 -0.25 - 147 -3 104 348 139 907 0,01 8 -1 509 436 519 780 0,06 53 422 658 - 9 390 -0.01 - 6 294 874 564 467 0,13 98 203 964 214 981 0,16 123 228 680 42 159 0,02 13 -3 816156 19 654 0,00 1 1 103 253 - 650 914 -0,29 - 192 59 971 658 550 0,17 138 - 891 763 626 052 0,11 97 16 512 - 46 848 -0,04 - 30 -1 955 908 494 886 0,04 39 344 337 231 204 0,06 46 - 541 253 33 623 0,01 6 316158 - 13237 -0,01 -6 653 165 91 757 0,07 46 226 898 - 45 113 -0.03 - 20 341 162 103 315 0,05 36 308 867 119 250 0,12 88 137 631 - 91 825 -0,02 - 18 223 949 72 782 0,07 50 390 693 204 994 0,10 72 -1 433 103 287 565 0.04 34 -4 233 245 582 639 0,02 23

U 1995:144 Bilaga 10 Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 4 846 9 692 14 538 19 384 Långsele pastorat 16 376 32 753 49 129 65 505 Mörsils pastorat 144 392 288 783 433 175 577 566 Njurunda församling 1 198 2 395 3 593 4 790 Nora pastorat - 70 933 - 141 867 - 212 800 - 283 733 Nordingrå församling - 75 599 - 151 199 - 226 798 - 302 397 Nätra församling 102 811 - 205 622 - 308 432 - 411 243 Offerdals församling 9 472 - 18 945 - 28 417 - 37 889 Ovikens pastoral - 1 307 - 2 613 - 3 920 - 5 226 Ragunda församling - 3 986 - 7 972 - 11 957 - 15 943 Ramsele—Edsele pastorat 51 794 103 587 155 381 207 174 Resele pastorat 21 174 42 348 63 521 84 695 Revsunds pastorat - 96 485 - 192 969 - 289 454 - 385 938 Rödöns pastorat 80 297 160 594 240 890 321 187 Selängers församling - 8 734 - 17 468 - 26 201 - 34 935 Sidensjö församling 160 575 321 150 481 724 642 299 Själevads kyrkl sami - 25 164 - 50 327 - 75 491 - 100 654 Skorpeds församling 34 977 69 954 104 930 139 907 Sköns församling 129 945 259 890 389 835 519 780 Sollefteå pastorat - 2 348 - 4 695 - 7 043 - 9 390 Stigsjö pastorat 141 117 282 234 423 350 564 467 Ströms församling 53 745 107 491 161 236 214 981 Stuguns kyrkl sami 10 540 21 080 31 619 42 159 Stöde församling 4 914 9 827 14 741 19 654 Sundsvalls kyrkl sami - 162 729 - 325 457 - 488 186 - 650 914 Sunne pastorat 164 638 329 275 493 913 658 550 Svegs kyrkl sami 156 513 313 026 469 539 626 052 Säbrå kyrkl sami - 11 712 - 23 424 - 35 136 - 46 848 Sättna församling 123 722 247 443 371 165 494 886 Timrå församling 57 801 115 602 173 403 231 204 Torps församling 8 406 16 812 25 217 33 623 Tuna församling - 3 309 - 6 619 - 9 928 - 13 237 Tåsjö församling 22 939 45 879 68 818 91 757 Tännäs kyrkl sami - 11 278 22 557 - 33 835 - 45 113 Ullångers pastorat 25 829 51 658 77 486 103 315 Undersåkers församling 29 813 59 625 89 438 119 250 Ytterhogdals kyrkl sami - 22 956 - 45 913 - 68 869 - 91 825 Ytterlännäs kyrkl samt 18 196 36 391 54 587 72 782 Adels-Lidens församling 51 249 102 497 153 746 204 994 Are församling 71 891 143 783 215 674 287 565 Örnsköldsviks församling 145 660 291 320 436 979 582 639 Östersunds församling

Pastorat / Samfällighet

Luleå stlft Arjeplogs församling Arvidsjaurs församling Bjurholms församling Bolidens församling Bureå församling

Burträsks kyrkl samf Bygdeå kyrkl sami Byske kyrkl sami Dorotea kyrkl samf Edefors församling

Gällivare kyrkl samf Haparanda kyrkl sami Holmsunds församling Hortlax församling Hörnefors församling

Jokkmokks kyrkl sami Junosuando församling Jörns församling Kiruna kyrkl sami Korpilombolo församling

Kågedalens församling Luleå kyrkl samf Lycksele kyrkl sami Lövångers församling Malå församling

Nederkalix församling Nederluleå församling Nordmalings församling Norrfjärdens församling Norsjö församling

Nysätra församling Pajala kyrkl sami Piteå landsförsamling Piteå stadsförsamling Råneå församling

Skellefteå landsförsamling Skellefteå S:t Olovs församl Skellefteå S:t Örjans församl Sorsele kyrkl samf Stensele församling

Sävars kyrkl sami Tärendö församling Tärna församling Töre församling Umeå kyrkl sami

Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per föreslaget nuvarande skalte- kyrko- system, kr systern, kr krona tillh. 791 060 675 740 115 320 0,04 35 876 069 644 555 231 514 0.04 31 505 037 476 865 28 172 0,01 10 - 106 729 - 53 864 - 52 865 -0,03 - 23 - 68 105 490 497 - 558 602 —0,16 - 123 773 092 1 177 639 - 404 547 -0,11 - 80 283 689 1 222 569 - 936 880 -O.26 - 182 816 382 735 990 80 392 0,02 15 899 068 957 769 - 58 701 -0,02 - 17 374 507 250 1 13 124 394 0.09 69 520 025 —1 110 899 590 874 0,03 28 547 484 1 371 892 - 824 408 -O,12 - 87 - 760 649 -1 013 108 252 459 0,04 33 - 237 312 191 521 - 428 833 —0.09 - 70 - 66 786 341 918 - 408 704 -0,14 107 1 606 958 1 076 599 530 359 0,10 86 339661 455510 -115 849 -0,16 -i10 334 453 416 928 - 82 475 -0.05 37 —1 303 284 —2 618 132 1 314 848 0,06 55 408 137 491 333 - 83 196 -0.08 60 - 101 425 204 845 - 306 270 -0,08 - 64 -4 372 928 -6 128 249 1 755 321 0,05 50 1 638 341 612 898 1 025 443 0,10 80 720 778 882 439 - 161 661 -O.10 - 64 592 509 306 912 285 597 0,10 75 - 892 520 -1 183 267 290 747 0.02 19 —1 645 382 -2 612 432 967 050 0,05 40 431 286 1 656 606 -1 225 320 —0,23 - 161 - 185 391 265 935 - 451 326 -0,10 78 732 769 482 076 250 693 0,07 51 417 630 806 140 - 388 510 -0.30 - 195 1070 418 1585 057 -514 639 -O,17 -119 608 904 -1 155 567 546 663 0,04 34 -1 083 685 —1 682 783 599 098 0.06 57 164 496 675 239 - 510 743 -0.17 - 125 -1 336 187 -1 099 929 - 236 258 -0,01 — 13 -1 933 475 -2 874 045 940 570 0.06 52 - 341 591 154 772 -186 819 -0,03 - 27 1 040 958 884 336 156 622 0,07 48 1 076 559 972 368 104 191 0,02 19 53 435 427 855 - 481 290 -O,11 82 261 937 342 357 - 80 420 -0.11 - 77 407 908 364 694 43 214 0,04 27 555 547 459 372 96 175 0,05 36 -6 768 1 13 -6 080 086 688 027 »0,01 - 10

Förändring. kronor r 1

28 830 57 879

7 043

- 13 216 - 139 651

- 101 137 234 720 20 098

14 675 31 099

147719 - 206102 63115

- 107208 102176

132 590 - 28 962 - 20 619 328 712 - 20 799

- 76 568 438 830 256 361 - 40 415

71 399

72 687 241 763 - 306 330 - 112 832 62 673

97 128 - 128 660 136 666 149 775 - 127 686

- 59 065 235 143 46 705 39 156 26 048

120 323 - 20 105 10 804 24 044

- 172 007

r2

57 660 115 757 14 086

- 26 433 - 279 301

- 202 274 - 469 440 40 196

- 29 351 62 197

295 437 - 412 204 126 230 - 214 417 - 204 352

265 180 - 57 925 - 41 238 657 424 - 41 598

153 135 877 661 512 722 - 80 831 142 799

145 374 483 525 - 612 660 225 663 125 347

- 194 255 - 257 320 273 332 299 549 - 255 372

-118129 470285 - 93410

78311 52096

- 240 645 40 210 21 607 48 088

- 344 014

År3

86 490 173 636 21 129

- 39 649 - 418 952

- 303 410 - 704 160 60 294

- 44 026 93 296

443 156 - 618 306 189 344 321 625 - 306 528

397 769 - 86 887 - 61 856 986 136 - 62 397

229 703 1 316 491 769 082 121 246 214198

218 060 725 288 918 990 - 338 495 188 020

- 291 383 - 385 979 409 997 449 324 - 383 057

- 177194 705428 -140114 117467 78143

360 968 - 60 315 32 411 72131

- 516 020

r4

1 15 320 231 514 28 172

- 52 865 - 558 602

- 404 547 - 938 880 80 392

- 58 701 124 394

590 874 - 824 408 252 459 - 428 833 - 408 704

530 359 - 115 849 - 82 475 1 314 848 - 83 196

- 306 270 1 755 321 1 025 443 - 161 661

285 597

290 747 967 050 -1 225 320 - 451 326 250 693

- 388 510 - 514 639 546 663 599 098 - 510 743

- 236 258 940 570 - 186 819 156 622 104 191

- 481 290 - 80 420 43 214 96 175

- 688 027

Stift

Pastorat / Samfällighet

Luleå stift Arjeplogs församling Arvidsjaurs församling Bjurholms församling Bolidens församling Bureå församling

Burträsks kyrkl sami Bygdeå kyrkl sami Byske kyrkl sami Dorotea kyrkl sami Edefors församling

Gällivare kyrkl sami Haparanda kyrkl sami Holmsunds församling Hortlax församling Hörnefors församling

Jokkmokks kyrkl sami Junosuando församling Jöms församling Kiruna kyrkl sami Korpilombolo församling

Kågedalens församling Luleå kyrkl sami Lycksele kyrkl sami Lövångers församling Malå församling

Nederkalix församling Nederluleå församling Nordmalings församling Norrfjärdens församling Norsjö församling

Nysätra församling Pajala kyrkl sami Piteå landsförsamling Piteå stadsförsamling Råneå församling

Skellefteå landsförsamling Skellefteå S:t Olovs församl Skellefteå S:t Örjans församl Sorsele kyrkl sami Stensele församling

Sävars kyrkl samf Tärendö församling Tärna församling Töre församling Umeå kyrkl sami

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system, kr system. kr krona tillh. Vilhelmina församling 1 479 953 1 593 313 - 113 360 -0,02 - 14 Vindelns kyrkl samt 1 273 790 1 303 577 - 29 787 -0,01 - 5 Vännäs församling - 157 533 666 523 - 826 056 -0,14 - 102 Åsele kyrkl sami 710 419 729 399 - 18 980 —0.01 - 5 Älvsby församling 870 185 66 271 803 914 0,11 91 Överkalix församling 944 179 758 389 185 790 0,05 41 Överluleå kyrkl sami -2 037 878 —3 026 401 988 523 0,04 37 Övertorneå kyrkl sami 1 326 723 1 987 093 - 660 370 -0,16 - 116 Visby stift Alva kyrkl sami 314 099 794 465 - 480 366 -0.30 - 183 Bunge kyrkl sami 319 097 557 754 238 657 -0,17 - 120 Burs kyrkl samt 455 214 868 401 - 413 187 -0,47 - 243 Dalhems kyrkl sami 330 389 387 534 - 57 145 -0,08 - 49 Eskelhems kyrkl sami 469 552 500 500 - 30 948 -0.03 - 19 Fardhems kyrkl sami 352 803 622 639 - 269 836 -0,56 - 289 Garde kyrkl sami 508 827 536 883 - 28 056 -0,04 - 22 Gothems kyrkl sami 560 868 616 335 - 55 467 -0,10 - 52 Havdhems kyrkl sami 563 621 815 260 - 251 639 -O,29 - 158 Klinte kyrkl sami 394 367 714 365 - 319 998 -0,22 - 134 Lärbro kyrkl samt 298 483 419 106 - 120 623 -0.10 - 68 Othem-Boge kyrkl sami 72 661 233 269 160 608 -0,10 - 74 Roma kyrkl sami 552 020 504 649 47 371 0.03 18 Sanda kyrkl sami 449 004 625 900 - 176 896 -0.19 - 114 Stenkumla kyrkl sami 144 643 159 846 - 15 203 —0,01 - 6 Stenkyrka kyrkl sami 277 716 467 694 - 189 978 -0,21 - 132 Visby domkyrkoiörsamling -1 342 353 - 89 079 -1 253 274 —0,08 - 65 Vånge kyrkl sami 410 560 512 235 - 101 675 -0,14 - 86 Väskinde kyrkl sami 427 645 569 907 - 142 262 -0,09 - 59 Öja kyrkl sami 428 366 635 587 - 207 201 -0.33 - 186 Östergams kyrkl sami 378 831 560 656 - 181 825 -0,33 - 176 Stockholms stift Adolf Fredriks församling -1 257 653 -1 173 630 - 84 023 —0,01 - 16 Boo församling -2 914 464 -3 135 705 221 241 0.01 13 Botkyrka kyrkl sami -4 238 813 -4 713 287 474 474 0,01 12 Bromma församling -4 213 444 -4 564 937 351 493 0,01 14 Brännkyrka församling -3 819 440 -5 106 033 1 286 593 0,05 46 Danderyds församling -8 743 996 -6 004 869 -2 739 127 -0.08 - 112 Djurö pastorat 8 376 - 460 103 468 479 0.17 140 Eds församling - 829 095 - 903 476 74 381 0,01 15 Ekerö pastorat -1 957 378 -2 190 939 233 561 0,02 19 Engelbrekts församling -3 022 453 -2 926 192 — 96 261 -0.01 - 7 [ Enskede församling -3 296 161 -4 638 753 1 342 592 0,05 51 ' Essinge församling - 858 566 - 901 447 42 881 0,01 9 ' Farsta församling -4 407 765 -5 999 294 1 591 529 0,05 48 E Finska församlingen 214 859 -1 596 297 1 811 156 0,17 137 * Fresta församling -1 999 726 -1 739 204 - 260 522 -0,03 - 29

Förändring,

kronor r 1

- 28 340 - 7 447

- 206 514 - 4 745 200 979

46 448 247 131 - 165 093

- 120092 -59 664 - 103297 - 14286

-7 737

-67 459

- 7014 - 13 867 - 62910 -80000

-30156 -40152 11843 -44224 -3801

-47 495 -313 319 - 25 419 -35 566 -51800

- 45 456

- 21 006 55 310 118 619 87 873 321 648

- 684 782 117 120 18 595 58 390

- 24 065

335 648

10 720 397 882 452 789 - 65 131

r 2 r 3 - 56 680 - 85 020 14 894 - 22 340 —413028 -619542 - 9 490 - 14 235 401 957 602 936 92 895 139 343 494 262 741 392 330 185 - 495 278 - 240 183 - 360 275 -119329 -178993 - 206 594 - 309 890 - 28 573 - 42 859 - 15 474 23 211 —134 918 -202377 - 14 028 - 21 042 - 27 734 - 41 600 - 125 820 - 188 729 - 159 999 - 239 999 - 60 312 - 90 467 - 80 304 - 120 456 23 686 35 528 - 88 448 - 132 672 - 7 602 — 11 402 - 94 989 - 142 484 - 626 637 - 939 956 - 50 838 - 76 256 —71 131 -106697 - 103601 - 155401 -90913 »136369 - 42 012 - 63 017 110 621 165 931 237 237 355 856 175 747 263 620 643 297 964 945 -1 369 564 -2 054 345 234 240 351 359 37 191 55 786 116 781 175 171 - 48 131 - 72 196 671 296 1 006 944 21 441 32 161 795 765 1 193 647 905 578 1 358 367 - 130261 - 195392

r4

-113 360 - 29 787 - 826 056 - 18 980 803 914

185 790 988 523 - 660 370

- 480 366 - 236 657 - 413 187 - 57 145 - 30 948

- 269 836 - 28 056 - 55 467

- 251 639

- 319 998

- 120 623 - 160 608 47 371

- 176 896 15 203

- 189 978 —1 253 274 - 101 675 142 262 - 207 201

-181825

- 84 023 221 241 474 474 351 493 1 286 593

-2 739 127 468 479 74 381 233 561

- 96 261

1 342 592

42 881 1 591 529 1 811 156 - 260 52

Stift

Pastorat / Samfällighet

Vilhelmina församling Vindelns kyrkl sami Vännäs församling Åsele kyrkl sami Älvsby församling Överkalix församling Överluleå kyrkl sami Övertorneå kyrkl sami

Visby stift Alva kyrkl sami Bunge kyrkl sami Burs kyrkl sami Dalhems kyrkl sami Eskelhems kyrkl sami

Fardhems kyrkl sami Garde kyrkl sami Gothems kyrkl sami Havdhems kyrkl sami Klinte kyrkl sami

Lärbro kyrkl sami Othem-Boge kyrkl sami Roma kyrkl sami Sanda kyrkl sami Stenkumla kyrkl sami

Stenkyrka kyrkl samt Visby domkyrkoiörsamling Vänge kyrkl sami Väskinde kyrkl sami Öja kyrkl samf Östergams kyrkl sami

Stockholms stift Adolf Fredriks församling Boo församling Botkyrka kyrkl sami Bromma församling Brännkyrka församling

Danderyds församling Djurö pastorat

Eds församling Ekerö pastorat Engelbrekts församling

Enskede församling Essinge församling Farsta församling Finska församlingen Fresta församling

Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring, totalt 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat / Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrko- system, kr system, kr krona tillh.

Färingsö församling 547 817 -1 005 951 458 134 0.08 74 Gustav Vasa församling -2 229 562 -2 056 825 - 172 737 -0.02 - 19 Gustavsbergs pastorat -1 136 053 -1 794 569 658 516 0,07 58 Hammarby församling -2 212 767 -2 836 983 624 216 0,04 40 Hedvig Eleonora församling -2 742 698 —2 035 320 - 707 378 -0,06 - 86 Huddinge kyrkl sami —8 982 147 -10 424 033 1 441 886 0,02 25 Hägerstens församling -4 594 340 -6 115 776 1 521 436 0,04 45 Hässelby församling -4 794 320 -4 859 117 64 797 0,00 3 Högalids församling -3 350 783 -4 251 925 901 142 0,04 41 Johannes församling -1 671 568 -1 692 969 21 401 0.00 3 Järfälla kyrkl sami -9 732 501 -9 358 550 - 373 951 -0.01 - 8 Katarina församling -3 416 417 -4 497 877 1 081 460 0,04 46 Kista församling - 976 582 -2 805 300 1 828 718 0,12 129 Kungsholms församling -3 367 973 -2 825 079 - 542 894 -0.03 - 43 Lidingö församling —10 783 308 -7 604 530 -3 178 778 —0,07 - 97 Ljusterö kyrkl samt 137 965 135 529 2 436 0,00 1 Maria Magdalena församling -2 138 459 -2 730 427 591 968 0,04 44 Matteus församling -4 742 387 -4 307 462 - 434 925 -0,02 - 23 Nacka församling »5 338 212 -5 866 727 528 515 0,02 17 Oscars församling -7 989 181 -6 292 686 -1 696 495 -0,05 - 62 S:t Görans församling -4 303 925 -4 262 961 40 964 0,00 2 Saltsjöbadens församling -2 683 484 -1 849 905 - 833 579 -0,08 - 110 Skarpnäcks församling -2 481 591 -4 873 104 2 391 513 0.09 84 Skärholmens församling -1 802 018 -3 521 127 1 719109 0,09 96 Sofia församling -1 974 994 -2 319 022 344 028 0,03 27 Sollentuna församling -8 367 098 -8 556 902 189 804 0,00 4 Solna kyrkl sami -8 014 283 —8 084 323 70 040 0,00 2 Spånga församling - 872 003 - 337 548 - 534 455 -0,03 - 29 Stockholms domkyrkoförsaml - 498 771 610 726 111 955 0,03 40 Sundbybergs församling —3 583 920 -4 504 497 920 577 0,04 38 Tyresö församling -5 120 233 —5 387 727 267 494 0,01 9 Tyska Sankta Gertruds församl - 245 504 - 363 916 118 412 0,06 67 Täby församling -12 756 211 -10 491 586 -2 264 625 -0.04 - 46 Vallentuna kyrkl sami -2 673 032 -2 940 936 267 904 0,02 16 Vantörs församling -3 562 680 —5 363 840 1 801 160 0,06 61 Vaxholms församling - 979 915 -1 132 170 152 255 0,02 21 Vällingby församling -3 859 599 -4 026 429 166 830 0.01 8 Värmdö församling -1 237 967 -1 294 408 56 441 0,01 7 Västerhaninge kyrkl sami -1 985 799 -2 335 477 349 678 0,03 26 Västerleds församling -6 323 329 -4 819 608 -1 503 721 -0,06 - 71 Össeby-Garns pastorat - 38 184 - 483 832 445 648 0,16 139 Österhaninge kyrkl sami -5 379 852 -6 736 554 1 356 702 0,04 36 Österåker-Östra Ryds församl -3 885 497 -4 494 787 609 290 0,02 24

Förändring, Stift kronor r 1 r 2 r 3 r 4 Pastorat / Samfällighet 114 534 229 067 343 601 458 134 Färingsö församling - 43 184 - 86 369 - 129 553 - 172 737 Gustav Vasa församling 164 629 329 258 493 887 658 516 Gustavsbergs pastorat 156 054 312 108 468 162 624 216 Hammarby församling - 176 845 - 353 689 - 530 534 - 707 378 Hedvig Eleonora församling 360 472 720 943 1 081 415 1 441 886 Huddinge kyrkl sami 380 359 760 718 1 141 077 1 521 436 Hägerstens församling 16 199 32 399 48 598 64 797 Hässelby församling 225 286 450 571 675 857 901 142 Högalids församling 5 350 10 701 16 051 21 401 Johannes församling - 93 488 - 186 976 - 280 463 - 373 951 Järfälla kyrkl sami 270 365 540 730 811 095 1 081 460 Katarina församling 457 180 914 359 1 371 539 1 828 718 Kista församling - 135 724 271 447 - 407 171 - 542 894 Kungsholms församling - 794 695 -1 589 389 -2 384 084 -3 178 778 Lidingö församling 609 1 218 1 827 2 436 Ljusterö kyrkl sami 147 992 295 984 443 976 591 968 Maria Magdalena församling - 108 731 - 217 463 - 326 194 - 434 925 Matteus församling 132 129 264 258 396 386 528 515 Nacka församling - 424 124 - 848 248 -1 272 371 -1 696 495 Oscars församling - 10 241 - 20 482 - 30 723 - 40 964 S:t Görans församling - 208 395 - 416 790 - 625 184 - 833 579 Saltsjöbadens församling 597 878 1 195 757 1 793 635 2 391 513 Skarpnäcks församling 429 777 859 555 1 289 332 1 719 109 Skärholmens församling 86 007 172 014 258 021 344 028 Sofia församling 47 451 94 902 142 353 189 804 Sollentuna församling 17 510 35 020 52 530 70 040 Solna kyrkl sami - 133 614 - 267 228 — 400 841 - 534 455 Spånga församling 27 989 55 978 83 966 111 955 Stockholms domkyrkoiörsaml 230 144 460 289 690 433 920 577 Sundbybergs församling 66 874 133 747 200 621 267 494 Tyresö församling 29 603 59 206 88 809 118 412 Tyska Sankta Gertruds församl - 566 156 -1 132 313 -1 698 469 -2 264 625 Täby församling 66 976 133 952 200 928 267 904 Vallentuna kyrkl sami 450 290 900 580 1 350 870 1 801 160 Vantörs församling 38 064 76 128 1 14 191 152 255 Vaxholms församling 41 708 83 415 125 123 166 830 Vällingby församling 14 110 28 221 42 331 56 441 Värmdö församling 87 420 174 839 262 259 349 678 Västerhaninge kyrkl sami - 375 930 - 751 861 -1 127 791 -1 503 721 Västerleds församling 111 412 222 824 334 236 445 648 Össeby-Gams pastorat 339 176 678 351 1 017 527 1 356 702 Österhaninge kyrkl samt 152 323 304 645 456 968 609 290 Österåker-Östra Ryds församl

Specifikation av utfall per utjämningsfaktor (exkl. övergångsregler) ,

oastorat och samfälli . heter, - ru - vis, 1995 års nivå. Belo . . i krono Kyrkokommun- Inkomst- gmpp

Storstad Förort Större stad Medelstor stad Större tätort

Mindre tätort

Landsbygd Glesbygd

Summa

utjämning (50%)

-64 658 292 —63 611 000 -15 477 746

-4 659 213 20 076 226

44 764 036 62 249 479 21 380 730

64 220

Kostnadsut'ämnin . Glesbygds- och klimat- faktorer

Andel kyrkotill- hönga

34 450 560 10 724 686 12 236 426 -3 278 493 -13 947 156

-15 361 148 -17 993 623 -7 227 030

- 395 778

-10 644 379 -10 198 094 -7 303 957 - 258 111 -8 709 520

-4 550 130 -5 478 530 45 802 250

-1 340 471

Kyrkobygg- nader

-11 490 180 -9 647 595 -10 262 900 -7 923 848 -5 691 905

9 415 166 29 924 601 8 806 591

3 129 930

Begravni n . platser

-13 119 7 -15 493 0 -17 8593 -10 8007 -4 700 '

9 735 9 37 257 5 9 974 7

-5 005 0

Rikskyrko- Stifts- och Nettobelopp 1995 enligt förslag avgift, 2,5 struktur- Kronor Kr per Kr per öre per avgift, 4,5 skatte- kyrkotill- skattekrona öre per krona hörig

skattekrona -26 610 951 -47 899 709 -139 972 724 -0,13 -133 -25 495 230 -45 891 414 -159 611 664 -O,16 -158 -21 028 474 -37 851 254 -97 547 234 -0.12 -105 —19 441 002 -34 993 800 -81 355 217 -0,10 -92 -31 704 115 -57 067 403 -101 744 319 -0,08 -68 -19 213 169 -34 583 693 -9 793 005 -0,01 -10 -16 346 020 -29 422 839 60 190 660 0,09 66 -6 011 426 -10 820 573 61 905 246 0,26 188 -165 850 387 -298 530 685 -467 928 257 -0,07 -61

Specifikation av utfall per utjämningsfaktor (exkl. övergångsregler) för pastorat och samfälligheter, stiftsvis, 1995 års nivå. Belopp i

kronor Kostnadsut'ämnin

Stift

Inkomst- utjämning (50%)

Andel kyrkotill- hönga

Glesbygds- och klimat- faktorer

Kyrkobygg- nader

Begravnings- platser

_________________—————-—

Uppsala Linköpings Skara Strängnäs Västerås

Växjö Lunds Göteborgs Karlstads Härnösands

Luleå Visby Stockholms

Summa

6 501 710 13 338 172 13 910 441

1 431 204 7 653 672

17 621 937 16 883 276 3 154 736 9 470 061 6 618 168

6 270 134 4 107 361 -106 896 652

64 220

-2 694 208 -3 146 909 -4 203 948

1 571 174 -4 921 930

-4 033 547 2 933 293 6 132 947 -5 228 670 -6 957 545

-7 079 270 - 847 902 28 080 737

— 395 778

- 254 666 -3 231 762 -3 787 525 -4 151 537

1 877 261

-4 100 150 -8 997 859 -8 216 280

468 939 13 490 713

28 422 581 - 372 713 -12 487 473

-1 340 471

1 065 594 2 244 478 7 259 665 -1 281 168 -2 753 383

4 292 974 852 677 -1 681 996 276 582 2 066 154

1 410 207 2 841 587 -13 463 441

3 129 930

- 619 297 1 866 916 8 614 652 -2 175 162 -2 653 682

2 780 364 1 818 971 -7 804 368 1 267 897 1 887 071

- 839 950 3 247 081 -12 395 579

-5 005 086

Rikskyrko- avgift, 2.5 öre per skattekrona

-12 895 427 -9 706 744 -9 468 803

-10 378 840

-11 141 242

-10 973 651 -22 494 640 —21 532 493 -7 213 098 -7 718 894

-10 176 092 - 931 779 -31 218 684

-165 850 387

Stifts- och struktur- avgift, 4,5 öre per skattekrona

-23 211 770 -17 472 137 -17 043 845 -18 681 908 -20 054 234

—1 9 752 566 -40 490 355 -38 758 487 -12 983 574 —1 3 894 016

-18 316 965 -1 677 202 -56 193 626

-298 530 685

Nettobelogg 1995 enligt förslag

Kronor

-32 108 064 -16 107 986

-4 719 363 -33 666 237 —31 993 538

-14 164 639 -49 494 637 -68 705 941 -13 941 863

-4 508 349

- 309 355 6 366 433 -204 574 718

-467 928 257

Kr per skatte- krona

-0,06 -0,04 -0,01 -0,08 -0,07

—0,03 -0,06 -0,08 -0,05 -0,01

0,00 0,17 -0,16

-0,07

Kr per kyrkotill- hörig

Tabell 6 Specifikation av utfall per utjämningsfaktor (exkl. övergångsregler, kyrko- byggnadsbidrag och extra utjämningsbidrag) för pastorat och samfällig- heter, 1995 års nivå

Stift Inkomst- KostnadsutjämningI kronor

utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat— nader platser

höriga faktorer

Uppsala stlft Alfta församling 316 158 - 134 865 613 977 - 23 649 - 10 333 Almunge pastorat 248 402 - 82 667 - 31 370 73 442 85 512 Alunda församling 266 791 - 69 660 - 25 131 - 17 040 0 Arbrå kyrkl samt 276 193 - 112 138 - 11 766 82 408 7 369 Balingsta pastorat 68 612 - 30 220 - 20 228 166 890 252 499 Bergsjö pastorat 357 492 - 93 407 - 10 336 49 870 83 007 Bjuråkers kyrkl sami 242 781 - 65 185 331 987 35 950 42 145 Björklinge pastorat 177 113 - 98 152 - 41 051 28 121 39 247 Bollnäs kyrkl sami 485 761 - 302 447 » 58 047 - 16 574 - 56 355 Bro kyrkl sami - 106 298 147 452 - 54 426 54 432 39 930 Bälinge pastorat 79 926 - 74 176 - 50 988 165 888 52 040 Danmarks pastorat - 211 178 229 721 - 83 597 - 44 767 - 180 351 Delsbo församling 363 476 - 68 681 - 9 207 - 28 760 1 958 Edebo pastorat 92 869 - 13 487 - 11 028 50 509 69 097 Enköpings kyrkl sami 313 615 - 109 640 - 213 551 475 391 353 026 Enångers kyrkl sami 151 802 - 126 124 751 206 134 052 57 753 Films kyrkl samt 229 622 - 67 682 - 25 420 56 778 64 532 Fjärdhundra kyrkl sami 312 592 - 73 676 - 22 061 176 146 198 410 Forsa kyrkl sami 230 395 — 78 671 - 12 303 - 6 634 352 Färila kyrkl sami 307 908 - 129 620 580 814 184 477 689 890 Gnarp församling 213 798 58 442 - 4 134 - 2 150 934 Gryta kyrkl sami 185 579 - 71 429 - 28 737 302 188 389 553 Gävle kyrkl sami -1 626 591 334 166 396 944 - 602 485 878 342 Hamrånge församling 52 826 - 85 415 20 961 - 15 959 24 070 Hanebo-Segersta kyrkl sami 221 918 - 104 396 - 9 124 19 517 469 041 Harmångers pastorat 270 043 68 931 - 7 437 73 394 26 413 Hedesunda församling 203 678 - 53 946 - 11 953 - 6 118 9 499 Hille församling 103 372 - 112 887 - 29 792 - 37 568 - 81 833 Hofors församling 41 515 - 66 933 - 31 951 - 68 907 0 Hudiksvalls kyrkl sami - 98 175 - 178 072 - 41 542 76 773 - 87 996 Hälsingtuna pastorat 115 182 - 48 202 - 23 313 137 143 - 70 450 Häverö pastorat 130 540 62 687 45 434 28 747 - 30 085 Hökhuvuds kyrkl sami 103 522 - 59 191 - 31 058 56 818 53 942 Järbo församling 145 442 - 58 691 - 13 483 - 3 932 - 7 373 Järvsö församling 354 878 - 120 879 2 116 - 16 883 49 407 Knivsta pastorat 71 965 - 75 425 - 91 656 86 855 70 049 Kungsängens kyrkl sami - 610 369 162 138 - 102 546 - 154 580 - 160 857 Ljusdals kyrkl sami 424 657 - 209 790 1 250 247 - 88 031 - 31 170 Länna pastorat 220 140 - 62 687 - 31 324 74 351 61 603 Märsta kyrkl sami - 856 449 556 693 - 200 274 - 39 519 - 243 374 Nora församling 195 107 - 40 460 - 8 544 2 281 6 024 Norrala kyrkl samt 130 925 - 116 134 - 13 884 40 782 8 984 Norrtälje kyrkl samt 90 811 - 131 618 - 119 673 - 256 932 - 221 442 Ockelbo kyrkl samt 349 409 - 125 624 - 15 352 55 241 152 095

Rikskyrko- Stifts— o struk- Nettobelogg 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgifl. 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat/ Samfällighet skattekrona krona krona hörig ___—___— Uppssla stift - 94 419 - 169 953 496 916 0,13 97 Alfta församling - 78 425 » 141 165 73 729 0,02 17 Almunge pastorat - 62 827 - 113 089 - 20 976 -0,01 - & Alunda församling - 86 022 - 154 839 1 205 0,00 0 Arbrå kyrkl sami - 50 569 - 91 024 295 960 0,15 116 Balingsta pastoral - 84 458 - 152 024 150 144 0,04 31 Bergsjö pastorat - 48 166 - 86 700 452 812 0,24 160 Bjuråkers kyrkl sami - 102 627 - 184 729 - 182 078 -0,04 - 35 Björklinge pastorat - 366 425 - 659 566 - 973 653 -0,07 - 54 Bollnäs kyrkl sami - 136 064 - 244 915 - 299 889 -0,06 - 51 Bro kyrkl samf - 127 470 - 229 446 - 184 226 -0,04 - 30 Bälinge pastorat - 208 993 - 376 187 - 875 352 -0,10 - 94 Danmarks pastorat - 78 484 - 141 272 39 030 0,01 9 Delsbo församling - 27 570 - 49 626 110 764 0,10 74 Edebo pastorat - 533 878 - 960 980 - 676 017 -0,03 - 27 Enköpings kyrkl sami - 133 902 - 241 024 593 763 0,11 92 Enångers kyrkl sami - 63 551 - 114 391 79 888 0,03 23 Films kyrkl sami - 55 152 - 99 274 436 985 0.20 131 Fjärdhundra kyrkl sami - 87 415 - 157 347 - 111 623 -0.03 - 24 Forsa kyrkl sami - 90 220 - 162 395 1 380 854 0,38 284 Färila kyrkl sami - 39 269 - 70 684 40 053 0,03 17 Gnarp församling - 71 842 - 129 315 575 997 0.20 150 Gryta kyrkl sami -1 345 367 -2 421 661 -7 605 556 -0,14 - 132 Gävle kyrkl sami - 73 755 - 132 758 - 251 952 -0,09 - 72 Hamrånge församling - 68 123 - 122 621 406 212 0,15 110 Hanebo-Segersta kyrkl sami - 61 467 - 110 640 121 375 0,05 35 Harmångers pastorat - 46 327 - 83 389 - 7 554 0,00 - 3 Hedesunda församling - 106 604 - 191 888 - 457 200 -0.11 - 87 Hille församling - 175 377 - 315 678 - 700 361 -0,10 - 90 Hofors församling - 233 667 - 420 600 - 983 279 -0,11 - 93 Hudiksvalls kyrkl sami - 141 376 - 254 476 - 285 492 -0,05 - 42 Hälsingtuna pastorat - 113 585 - 204 453 - 354 451 -0,08 - 64 Häverö pastorat - 77 644 - 139 760 - 93 371 -0,03 - 25 Hökhuvuds kyrkl samf - 49 848 - 89 727 - 77 612 -0.04 - 29 Järbo församling - 79 087 - 142 357 47 195 0,01 10 Järvsö församling - 229 139 - 412 451 - 723 732 -0,08 - 70 Knivsta pastorat - 256 365 - 461 457 -1 584 036 -O,15 - 155 Kungsängens kyrkl sami - 207 227 - 373 009 765 677 0,09 73 Ljusdals kyrkl sami - 78 310 - 140 959 42 814 0,01 10 Länna pastorat - 500 684 - 901 231 -2 184 838 -0,11 - 104 Märsta kyrkl samf - 34 061 - 61 311 59 036 0,04 28 Nora församling - 88 806 - 159 851 - 197 984 -0,06 - 45 Norrala kyrkl sami — 299 183 - 538 530 -1 476 567 -0,12 - 104 Norrtälje kyrkl samt - 113 743 - 204 737 97 289 0,02 16 Ockelbo kyrkl sami

Pastoraf/ Samfällighet

Ovanåkers kyrkl sami Rasbo pastorat Rimbo pastorat Roslags-Bro kyrkl sami Rådmansö pastorat

Sandvikens församling Sigtuna kyrkl sami Skogs församling Skutskärs kyrkl sami Söderala kyrkl sami

Söderby-Karls pastorat Söderfors församling Söderhamns kyrkl sami Tensta pastorat Tierps församling

Tolfta församling Torsåker församling Uppsala kyrkl sami Valbo församling Vendels o Tegelsmora pastorat

Vittinge församling Väddö kyrkl sami Vänge pastorat Västerlövsta kyrkl sami Våstlands församling Årsunda kyrkl sami Öregrunds kyrkl sami Österlövsta-Hållnäs kyrkl sami Östervåla kyrkl sami Östhammars kyrkl sami

Övergrans kyrkl samf

Llnköplngs stift Aneby kyrkl sami Asby kyrkl sami Aska kyrkl sami Bankekinds pastorat Bnmneby kyrkl sami

Ekeby kyrkl sami Eksjö församling Fomåsa kyrkl sami Frödinge pastorat Gamleby kyrkl samf

Gladhammars pastorat Gärdserums kyrkl sami Hallingebergs pastorat Hjorteds församling Horns pastorat

Inkomst- utjämning (50 %)

445 774 249 868 349 289 106 277 180 089

- 349 745 - 551 091 103 828 150 806 390 044

232 295 - 319 90 066 345 036 278 846

114 784 106 648 -2 464 253 72 717 271 888

165 077 231 577 218 293 308 051

94 794

180 034 108 759 243 483 316 056 265 106

- 391 789

661 561 168 315 159 561

78 049 144 236

315 528 164 698 167 525 167 313 290 905

202 412 162 417 241 455 152 597 172 282

Låg andel kyrkotill- höriga

- 162 088 - 77 423 - 79 171 - 32 967 - 57 443

- 216 533 - 54 695 - 31 469

- 123876 170 579

- 87 163 - 24 226 - 200 050 25 475

- 71 179

- 32 717 - 50 200 2 892 854 - 263 736 - 48 951

- 18731 - 58192 -30 470 —80 170 -43 207

- 101 648 - 49 700 - 74 675 - 85 664

- 101 898

- 124 875

—83 417 -29 970 - 38 711 -37 712 -76 923

- 69 431 - 105 395 - 50 450 - 44 206 - 46 703

-64186 -35714 -65185 -40 709 -37 962

Glesbygds- och klimat- faktorer

- 492 -26 233 - 64184 - 14 241 -23 499

- 142 075 - 62 521 139 366 - 50 171 - 27 590

- 25 428 - 11 384 - 46 458 - 73 445 - 13 273

-28 214

-7688 -847 995 -76 713 - 18 368

- 10140 -21524 -25437 -21193 -10 287

- 18 604 - 17 670 - 12794 - 18655 -60624

- 137 923

-42842 -11624 - 14120 - 16307 —33034

- 38 078 - 83 381 - 14 067 181 154 - 31 523

-20 212 155983 -18167 - 10255 169022

Kyrkobygg- nader

73 820 102 581 125 602

42 998

20 715

212 933 14 652 28 986

- 33 380 29 876

91 049 12 828 - 51 485 41 534 — 11 499

- 16 322 - 5 823

- 843 251 - 119 877 70 881

- 959

1 11 276 122 243 45 032 6 689

23 166 37 776 93 482 38 079 73 918

- 47 469

244 296 96 755 160 790 86 930 51 438

161 248 - 54 469 160 790 58 294 66 234

82 829 60 467 74 421 17 375 83 398

Kostnadsutjämning) kronor

Begravnings— platser

41 483 78 453 333 104 60 692 92 032

- 344 427 - 50 187 29 055 - 45 935 3 809

130 327 13 594

- 167 706 - 89 449 - 20 990

- 15850 —9230 -2157 913 - 164043 14283

- 501 127 905 177 503

56 449

9 108

27 779 73 160 94 522 11 426 125 463

-151127

210 271 115 941 213 831 109 731

52 785

405 575 - 97 038 214 970 69 386 55 952

78 039 74 023 100 041 17 699 71 456

U 1995:144 Bilaga 10 57 Rikskyrko— Stifts- o struk- Nettobelopg 1995 enlig) förslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte— skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 140 329 252 593 5 575 0,00 1 Ovanåkers kyrkl sami 65 582 - 118 048 143 616 0.05 39 Rasbo pastorat - 160 459 - 288 826 215 355 0,03 26 Rimbo pastorat - 35 602 - 64 084 63 073 0,04 33 Roslags-Bro kyrkl sami - 58 746 - 105 744 47 404 0,02 14 Rådmansö pastorat - 484 996 - 872 992 -2 623 701 -0,14 - 124 Sandvikens församling - 156 302 - 281 343 -1 141 487 -0,18 - 196 Sigtuna kyrkl samf - 19 985 - 35 973 213 808 0,27 180 Skogs församling - 177 256 - 319 061 - 598 873 -0,08 - 71 Skutskärs kyrkl sami - 181 417 - 326 550 - 282 407 -0,04 - 31 Söderala kyrkl sami 63 571 114 427 163 082 0,06 46 Söderby-Karls pastorat - 39 142 - 70 455 - 119 104 -0.08 - 68 Söderfors församling - 273 752 - 492 754 -1 142 139 -0,10 - 89 Söderhamns kyrkl samf - 183 612 - 330 502 - 264 963 -0,04 - 29 Tensta pastorat - 52 310 - 94 158 15 437 0,01 5 Tierps församling - 101 123 - 182 022 - 261 464 -0,06 - 52 Tolfta församling - 51 817 - 93 271 - 111 381 —0,05 - 42 Torsåker församling -2 119 988 -3 815 978 -9 356 524 -0,11 - 101 Uppsala kyrkl sami - 267 794 - 482 029 -1 301 475 -0,12 - 105 Valbo församling - 69 968 - 125 942 93 823 0,03 24 Vendels o Tegelsmora pastorat - 39 222 - 70 599 24 925 0.02 11 Vittinge församling - 53 809 - 96 857 240 376 0,11 77 Väddö kyrkl sami - 63 593 - 114 467 284 072 0,11 81 Vänge pastorat - 80 257 - 144 462 83 450 0,03 19 Västerlövsta kyrkl sami - 37 697 - 67 854 - 48 454 -0,03 - 25 Västlands församling 68 400 - 123 120 - 80 793 -0,03 - 23 Årsunda kyrkl sami - 44 175 - 79 515 28 635 0,02 12 Öregrunds kyrkl sami - 50 169 - 90 305 203 544 0,10 69 Österlövsta-Hållnäs kyrkl sami - 72 320 - 130 175 58 747 0,02 14 Östervåla kyrkl sami - 151 560 - 272 809 122 404 -0,02 - 16 Östhammars kyrkl samf - 344 807 - 620 652 -1 818 642 -0,13 - 121 Övergrans kyrkl sami Linköpings stift - 107 106 - 192 790 689 973 0,16 104 Aneby kyrkl sami - 29 059 - 52 306 258 052 0,22 146 Asby kyrkl sami - 35 300 - 63 540 382 511 0.27 188 Aska kyrkl sami - 40 767 - 73 381 106 543 0,07 52 Bankekinds pastorat - 82 586 - 148 654 - 92 738 -0,03 - 22 Brunneby kyrkl sami - 95 194 - 171 349 508 299 0,13 98 Ekeby kyrkl sami - 208 452 - 375 214 - 759 251 -0,09 - 76 Eksjö församling - 35 168 - 63 303 380 297 0,27 187 Fornåsa kyrkl sami - 26 008 - 46 815 359 118 0,35 224 Frödinge pastorat - 78 808 - 141 854 114 203 0.04 26 Gamleby kyrkl sami - 50 530 - 90 954 137 398 0,07 48 Gladhammars pastorat - 21 204 - 38 167 357 805 0,42 260 Gärdserums kyrkl sami - 45 417 - 81 751 205 397 0,11 76 Hallingebergs pastorat - 25 637 - 46 147 64 923 0,06 41 Hjorteds församling - 22 919 41 254 394 023 0,43 264 Horns pastorat

Stift lnkomst- KostnadsutjåmningI kronor

utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

___—___— Hultsfreds kyrkl sami 339 874 - 16 234 - 60 592 - 16 975 - 37 782 Hällestads församling 214 495 - 58 442 - 21 230 29 703 29 510 Hässleby kyrkl sami 154 781 - 20 979 - 14 934 56 265 55 724 Höreda pastorat 284 307 63 686 - 16 660 171 160 130 627 Ingatorps pastorat 148 873 - 47 702 - 13 722 57 158 62 266 Kisa pastorat 343 646 - 89 910 - 35 710 36 344 67 627 Kristdala församling 171 516 - 41 958 - 12 332 98 877 66 118 Kuddby pastorat 193 441 - 72 428 - 22 609 213 636 273 271 Karna kyrkl sami - 35 943 105 145 - 55 730 8 678 16 643 Linköpings kyrkl samt -1 772 908 234 965 - 649 344 - 634 817 -1 170 198 Misterhult församling 143 930 - 55 445 - 21 209 27 518 93 523 Mjölby kyrkl samt 430 813 - 140 110 - 107 780 46 356 7 347 Motala församling 619 539 - 125 125 - 223 428 - 362 874 - 490 591 Målilla med Gårdveda församl 162 118 - 27 473 - 13 496 51 683 59 036 Mörlunda kyrkl samt 183 550 - 34 715 - 13 821 54 088 43 408 Norra Solberga pastorat 228 833 - 59 441 - 19 396 159 190 ' 126 684 Norrköpings kyrkl sami 182 435 840 958 - 851 453 -1 245 832 -1 510 709 Nykils pastorat 195 534 - 37 962 - 13 893 87 894 107 744 Ringarums församling 304 650 - 76 424 - 22 635 28 747 92 556 Risinge församling 120 466 - 58 941 - 128 912 - 159 259 - 261 092 Rogslösa pastorat 87 608 - 30 969 - 8 106 177 078 191 102 Rystads pastorat 204 308 - 114 136 - 61 378 140 684 133 826 S:t Anna kyrkl sami 204 970 - 51 948 - 14 919 159 766 138 162 Sankt Laurentii pastorat 354 176 - 114 386 - 61 837 - 30 015 - 32 550 Skeda kyrkl sami 466 752 151 049 - 50 129 - 14 967 - 101 235 Skedevi pastorat 185 905 - 54 446 - 19 513 88 225 136 790 Skänninge kyrkl sami 319 184 - 105 145 - 35 446 159 539 274 140 Sunds kyrkl samf 198 654 - 34 965 - 14 778 166 528 161 762 Såby kyrkl samf 692 249 - 179 820 - 126 556 - 134 450 0 Södra Vi kyrkl sami 240 440 - 43 706 - 20 329 34 266 37 053 Tjällmo församling 95 670 - 32 717 - 8 555 27 741 25 502 Tjärstads pastorat 272 290 - 54 695 - 23 700 143 471 130 244 Tryserums pastorat 127 990 - 20 480 110 972 64 070 82 138 Vadstena kyrkl sami 35 683 - 95 405 - 48 849 17 199 160 628 Valdemarsviks kyrkl samt 279 811 - 40 959 - 28 205 57 849 14 258 Veta kyrkl sami 144 230 - 105 145 - 35 373 52 148 49 835 Vikingstads kyrkl sami 140 604 — 89 910 - 36 378 191 800 224 015 Vimmerby kyrkl sami 492 368 - 215 784 - 81 099 59 147 - 41 737 Virserums kyrkl samt 218 093 - 36 214 - 24 825 23 486 80 918 Vist pastorat 82 782 - 74 426 - 35 777 717 6 914 Vreta Klosters kyrkl samf 235 951 - 169 580 - 76 970 33 544 - 3 902 Västerviks församling 408 670 - 168 082 - 168 678 - 15 742 - 370 406 Västra Eds pastorat 315 333 - 67 932 - 16 025 110 705 149 868 Västra Hargs kyrkl samt 140 455 - 31 718 - 9 421 93 870 123 331

Västra Ny kyrkl sami 154 900 - 31 219 - 13 288 45 618 59 740

Rikskyrko- Stifts- o struk- Nettobelogg 1995 enlig) förslag Stift avgift. 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 151 480 - 272 664 - 215 853 -0,04 - 28 Hultsfreds kyrkl sami - 53 074 - 95 533 45 429 0.02 15 Hällestads församling - 37 335 - 67 204 126 318 0.08 61 Hässleby kyrkl sami - 41 650 - 74 970 389 128 0,23 146 Höreda pastorat - 34 306 - 61 751 110 816 0,08 58 Ingatorps pastorat - 89 274 - 160 694 72 029 0,02 14 Kisa pastorat - 30 831 - 55 496 195 894 0.16 105 Kristdala församling - 56 523 - 101 741 427 047 0,19 136 Kuddby pastorat - 139 324 - 250 783 - 561 604 -0,10 - 90 Kärna kyrkl samt -1 623 359 —2 922 046 -8 537 707 -0,13 - 121 Linköpings kyrkl sami - 53 022 - 95 439 39 856 0.02 14 Misterhult församling - 269 449 - 485 008 - 517 831 -0,05 - 39 Mjölby kyrkl sami - 558 571 -1 005 428 -2 146 478 -0,10 - 78 Motala församling - 33 740 - 60 733 137 395 0,10 70 Målilla med Gårdveda församl - 34 552 - 62 193 135 765 0.10 66 Mörlunda kyrkl sami - 48 490 - 87 282 300 098 0,15 107 Norra Solberga pastorat -2 128 633 -3 831 540 -8 544 774 -0,10 - 87 Norrköpings kyrkl sami - 34 732 - 62 518 242 067 0.17 113 Nykils pastorat - 56 587 - 101 856 168 451 0,07 50 Ringamms församling - 322 279 - 580 102 -1 390 119 —0,11 - 92 Risinge församling - 20 265 - 36 477 359 971 0,44 318 Rogslösa pastorat - 153 446 - 276 203 - 126 345 -0,02 16 Rystads pastorat - 37 298 - 67 137 331 596 0,22 146 S:t Anna kyrkl sami - 154 592 - 278 266 - 317 470 -0,05 - 39 Sankt Laurentii pastorat - 125 322 - 225 579 100 569 0,02 14 Skeda kyrkl sami - 48 783 - 87 810 200 368 0,10 74 Skedevi pastorat - 88 615 - 159 507 364 150 0.10 74 Skänninge kyrkl sami - 36 944 - 66 499 373 758 0,25 170 Sunds kyrkl sami - 316 391 - 569 504 - 634 472 -0.05 - 39 Säby kyrkl sami - 50 822 - 91 480 105 422 0.05 36 Södra Vi kyrkl sami - 21 388 - 38 499 47 754 0.06 39 Tjällmo församling - 59 251 - 106 652 301 707 0,13 88 Tjärstads pastorat - 14 380 - 25 883 324 427 0,56 332 Tryserums pastorat - 122 123 - 219 821 - 272 688 -0,06 - 48 Vadstena kyrkl sami 70 512 - 126 922 85 320 0,03 22 Valdemarsviks kyrkl sami - 88 433 - 159 179 - 141 917 -o,o4 - 32 Veta kyrkl sami - 90 945 - 163 701 175 485 0,05 39 Vikingstads kyrkl sami - 202 749 - 364 948 - 354 802 -0,04 - 33 Vimmerby kyrkl sami - 62 061 - 111 710 87 687 0,04 26 Virserums kyrkl sami - 89 443 - 160 997 - 270 230 -0.08 - 62 Vist pastorat - 192 425 — 346 364 - 519 746 -0,07 - 55 Vreta Klosters kyrkl sami - 421 695 - 759 050 -1 494 983 -0,09 - 73 Västerviks församling - 40 063 - 72 113 379 773 0,24 142 Västra Eds pastorat - 23 553 - 42 395 250 569 0,27 171 Västra Hargs kyrkl sami - 33 221 - 59 797 122 733 0,09 63 Västra Ny kyrkl sami

utjämning Lag andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

Åtvids kyrkl sami 302 201 - 207 792 - 85 245 60 066 134 732 Ödeshögs kyrkl sami 534 372 - 86 414 - 35 968 198 212 294 764 Östra Ryds kyrkl sami 177 504 - 49 451 - 18 637 78 194 98 615 Östra Vikbolandets kyrkl sami 267 231 77 423 22 643 148 831 187 439 Överums kyrkl sami 94 984 - 30 220 - 13 770 48 562 66 596 Skara stift Algutstorps kyrkl sami 257 522 - 50 450 - 39 837 70 264 112 198 Alingsås pastorat 459 847 - 181 568 209 216 - 295 067 - 169 749 Amnehärads kyrkl sami 230 722 - 48 701 - 24 917 111 534 25 627 Bergs kyrkl sami 130 517 - 61 189 - 20 995 94 015 148129 Bittema kyrkl samf 232 062 - 59 940 - 14 236 115 643 194 249 Björsäters kyrkl sami 144 504 - 28 971 11 388 88 898 98 739 Blidsbergs pastorat 243 057 - 52 697 - 18 069 264 181 354 218 Borås kyrkl sami - 557 222 720 179 - 454 592 - 578 801 - 761 338 Bottnaryds kyrkl sami 161 549 - 46 204 - 13 614 105 578 93 409 Essunga pastorat 330 472 - 63 936 - 25 919 161 542 191 293 Falköpings pastorat 337 533 - 148 851 - 123 113 - 48 807 - 108 652 Finnerödja pastorat 137 487 36 713 - 11 767 90 137 65 329 Floby pastorat 254 377 - 61 938 - 14 514 187 543 238 857 Forshems kyrkl sami 97 788 - 47 453 - 17 575 220 696 201 111 Fristad-Gingri pastorat 228 518 - 126 124 - 62 074 67 813 105 885 Främmestads pastorat 143 770 - 36 464 - 10 536 52 750 69 304 Fägre kyrkl samt 312 535 - 63 936 - 17 159 242 585 288 072 Gudhems kyrkl sami 173 609 - 48 452 - 12 884 153 467 152 363 Gökhems kyrkl samt 129 652 - 44 705 - 12 999 162 011 154 174 Götene pastorat 253 872 - 24 725 - 33 122 76 124 154 008 Götlunda kyrkl samt 148 053 - 46 204 - 12 324 128 550 126 870 Habo kyrkl sami 439 543 140 609 - 66 908 45 763 8 477 Herrljunga pastorat 220 497 — 11 489 - 33 394 114 411 211 123 Hjo kyrkl sami 493 027 - 152 098 - 63 792 200 829 200 608 Hova pastorat 318 002 - 46 703 - 23 397 78 480 115 506 Husaby pastorat 196 427 - 72 178 - 26 775 113 900 231 496 Järpås kyrkl sami 127 518 - 39 461 - 9 945 108 513 123 765 Karlsborgs församling 21 160 - 73 427 - 30 577 - 26 579 60 692 Kinneveds pastorat 140 188 - 45 954 - 12 053 118 041 127 119 Kvänums kyrkl samt 277 327 - 53 696 - 23 976 173 879 284 873 Källby kyrkl sami 151 620 - 49 201 17 919 83 985 133 598 Larvs kyrkl sami 196 974 - 45 954 - 12 156 90 405 114 823 Lena-Bergstena kyrkl sami 246 606 - 37 962 — 18 744 134 698 176 706 Levene kyrkl samt 200 958 - 46 953 - 11 943 138 533 145 769 Lidköpings församling 111 365 - 92 158 132 955 111 340 - 221 058 Lyrestads kyrkl sami 255 467 - 78 172 - 21 774 170 428 202 136 Mariestads kyrkl sami 79 454 - 43 207 - 125 864 » 88 312 - 40 790 N Kyrketorps kyrkl sami 48 443 - 83 916 - 34 219 115 662 225 013 Norra Hestra lwrkl sami 116 158 - 23 976 - 17 109 181 958 123 827 Norra Vings pastorat 111 044 - 41 708 - 16 826 118 571 157 651

Rikskyrko- Stifts- o struk- Nettobelopg 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 213 113 - 383 603 392 754 -0,05 - 37 Atvids kyrkl sami - 89 920 - 161 855 653 191 0,18 119 Ödeshögs kyrkl sami - 46 593 - 83 867 155 765 0.08 61 Östra Ryds kyrkl sami 56 607 - 101 893 344 935 0,15 105 Östra Vikbolandets kyrkl sami - 34 425 61 966 69 761 0.05 39 Överums kyrkl sami Skara stift - 99 593 179 267 70 837 0,02 13 Algutstorps kyrkl samt - 523 039 - 941 470 -1 860 262 -0,09 - 73 Alingsås pastorat - 62 292 - 112 125 119 848 0,05 35 Amnehärads kyrkl sami 52 488 - 94 479 143 510 0.07 53 Bergs kyrkl sami - 35 589 - 64 060 368 129 0.26 164 Bittema kyrkl sami - 28 471 - 51 248 212 063 0,19 128 Björsäters kyrkl sami - 45 173 - 81 311 664 206 0,37 244 Blidsbergs pastorat -1 136 479 -2 045 663 -4 813 916 -0.11 - 95 Borås kyrkl sami 34 034 - 61 261 205 423 0,15 103 Bottnaryds kyrkl sami - 64 797 - 116 634 412 021 0,16 107 Essunga pastorat 307 782 - 554 008 - 953 680 -0,08 - 64 Falköpings pastorat - 29 418 - 52 952 162 103 0,14 93 Finnerödja pastorat - 36 285 - 65 312 502 728 0.35 214 Floby pastorat - 43 936 79 085 331 546 0,19 146 Forshems kyrkl sami - 155 185 - 279 332 - 220 499 -0,04 - 29 Fristad-Gingri pastorat - 26 340 — 47 412 145 072 0,14 92 Främmestads pastorat - 42 897 - 77 214 641 986 0,37 233 Fägre kyrkl sami - 32 211 - 57 979 327 913 0.25 171 Gudhems kyrkl sami 32 498 - 58 497 297 138 0,23 166 Gökhems kyrkl sami - 82 805 - 149 050 194 302 0.06 44 Götene pastorat - 30 810 - 55 459 258 676 0,21 146 Götlunda kyrkl samf - 167 270 - 301 086 - 182 090 -0,03 - 21 Habo kyrkl sami 83 485 - 150 272 267 391 0,08 61 Herrljunga pastorat - 159 479 - 287 063 232 032 0,04 27 Hjo kyrkl sami - 58 493 - 105 287 278 108 0.12 80 Hova pastorat - 66 936 - 120 485 255 449 0,10 72 Husaby pastorat - 24 861 - 44 750 240 779 0,24 163 Järpås kyrkl sami - 76 442 - 137 595 305 088 -0,10 91 Karlsborgs församling - 30 132 54 238 242 971 0,20 138 Kinneveds pastorat - 59 939 - 107 891 490 577 0,20 142 Kvänums kyrkl sami - 44 798 - 80 637 176 648 0,10 71 Källby kyrkl sami — 30 390 - 54 701 259 001 0,21 138 Larvs kyrkl sami 46 860 - 84 348 370 096 0,20 134 Lena—Bergstena kyrkl sami - 29 856 - 53 741 342 767 0,29 182 Levene kyrkl sami 332 387 - 598 297 -1 376 830 -0,10 - 88 Lidköpings församling - 54 436 - 97 985 375 664 0,17 119 Lyrestads kyrkl sami 314 659 - 566 387 -1 099 765 -0.09 - 75 Mariestads kyrkl sami 85 548 - 153 986 31 449 0,01 8 N Kyrketorps kyrkl sami 42 772 - 76 990 261 096 0,15 114 Norra Hestra kyrkl sami - 42 066 - 75 719 210 947 0.13 94 Norra Vings pastorat

Stift lnkomst- KostnadsutjämnlngI kronor

utjämning Lag andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

Nårunga kyrkl sami 166 595 - 22 977 - 9 742 141 346 156 565 Ransbergs kyrkl sami 218 592 - 81 668 - 24 309 50 465 137 744 Ryda kyrkl sami 188 606 - 50 699 - 12 357 92 488 114 450 Rada kyrkl samt 36 202 - 61 439 - 20 407 67 624 99 513 Sandhems pastorat 421 362 - 62 438 - 48 747 89 256 75 027 Sandhults pastorat 157 036 147 852 - 68 890 8 577 - 48 128 Skara domk.iörs kyrkl samt 208 137 - 90 160 - 88 694 - 107 027 - 51 740 Skölvene pastorat 230 307 - 54 196 - 17 310 364 751 489 255 Skövde kyrkl sami - 399 773 52 448 - 249 243 - 280 168 - 503 632 Slöta kyrkl sami 152 795 - 43 706 - 10 659 186 526 229 874 Stenstorps pastorat 211 604 - 87 662 - 25 321 203 168 280 071 Stora Mellby pastorat 529 173 - 112 138 - 39 165 154 507 165 538 Sunnersbergs kyrkl sami 317 383 - 99 650 - 36 618 193 454 250 387 Synnerby pastorat 140 692 - 43 956 - 13 797 153 552 195 615 Särestads kyrkl sami 150 488 - 50 949 - 13 903 210 321 268 396 Sävare pastorat 285 194 - 159 091 - 48 547 264 287 209 650 Södra Björke kyrkl samt 146 807 - 32 468 - 13 031 175 861 173 632 Södra Vings pastorat 274 234 - 67 932 - 21 934 278 112 268 577 Tengene kyrkl sami 291 717 - 104 146 - 29 957 130 116 64 895 Tibro församling 451 106 - 56 693 - 64 982 - 110 723 - 93 970 Tidaholms kyrkl samt 630 113 - 154 096 - 92 087 520 646 691 409 Toarps kyrkl samt 331 672 135 115 - 64 554 50 042 - 37 862 Trollhättans kyrkl sami - 843 090 321 878 - 327 978 - 524 868 - 549 099 Töreboda kyrkl sami 474 067 - 114 136 - 42 936 96 876 62 380 Ullervads kyrkl sami 227 254 - 76 673 - 19 997 204 156 193 566 Ulricehamns pastorat 319 824 - 103 646 - 85 866 93 680 222 465 Undenäs församling 129 389 - 46 703 - 15 483 150 577 183 299 Vara kyrkl sami 258 398 - 70 679 - 34 287 86 767 53 133 Varnhems kyrkl sami 97 770 - 50 949 - 17 271 143 524 158 562 Vänersborgs kyrkl sami - 525 211 - 181 319 - 186 495 - 152 422 - 244 106 Vårings kyrkl sami 229 179 - 92 158 - 30 603 154 720 203 450 Värsås pastorat 193 747 - 63 437 - 23 515 205 862 385 997 Västra Tunhems kyrkl samt 225 247 - 204 795 - 95 169 114 361 4 492 Yllestads pastorat 87 226 - 20 480 - 5 846 156 898 199 105 Åsarp-Smula kyrkl sami 104 587 - 28 222 - 7 133 107 061 87 851 Örslösa kyrkl sami 232 330 - 68 182 - 19 516 352 811 402 861 Strängnäs stift Askers pastorat 328 591 - 66 184 - 26 397 71 472 69 676 Askersunds församling 188 458 - 66 683 - 36 791 - 8 909 49 668 Axbergs pastorat 27 393 » 108 392 - 78 843 - 13 145 - 2 691 Bettna kyrkl samt 146 344 - 36 464 - 12 920 154 233 217 557 Björkviks församling 131 159 - 31 718 - 10 252 19 141 56 072 Daga kyrkl sami 215 778 - 58 691 - 24 113 87 273 330 832 Enhörna församling - 100 483 - 22 977 - 20 646 43 977 41 731 Eskilstuna kyrkl sami 581 274 876 023 - 412 048 - 653 491 - 807 397 Flens kyrkl sami 163 838 88 112 - 59 987 - 24 988 81 699 Frustuna församling 169 308 - 64 935 - 44 456 17 899 18 754

Rikskyrko- Stifts- o struk- Nettobelogg 1995 enligt förslag Stift avgift. 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat I Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 24 354 - 43 838 363 595 0.37 232 Nårunga kyrkl sami - 60 772 - 109 390 130 662 0,05 39 Ransbergs kyrkl sami - 30 892 - 55 606 245 990 0,20 129 Ryda kyrkl sami - 51 019 - 91 834 - 21 360 -0.01 - 9 Råda kyrkl sami - 121 866 - 219 360 133 234 0,03 20 Sandhems pastorat - 172 225 - 310 005 - 581 487 -0,08 - 69 Sandhults pastorat - 221 736 - 399 124 - 750 344 -0,08 - 70 Skara domk.iörs kyrkl sami - 43 276 - 77 896 891 635 0,52 342 Skölvene pastorat - 623 107 -1 121 593 »3 125 068 -0.13 - 112 Skövde kyrkl sami - 26 647 - 47 965 440 218 0.41 270 Slöta kyrkl sami - 63 304 - 113 947 404 609 0,16 116 Stenstorps pastorat - 97 913 - 176 243 423 759 0,11 72 Stora Mellby pastorat - 91 544 - 164 780 368 632 0,10 72 Sunnersbergs kyrkl sami - 34 494 - 62 088 335 524 0,24 175 Synnerby pastorat - 34 757 - 62 562 467 034 0,34 237 Särestads kyrkl sami - 121 368 - 218 462 211 663 0.04 34 Sävare pastorat - 32 577 - 58 639 359 585 0,28 191 Södra Björke kyrkl sami - 54 836 - 98 704 577 517 0,26 181 Södra Vings pastorat - 74 892 - 134 806 142 927 0,05 34 Tengene kyrkl sami 162 454 - 292 417 - 330 133 -0,05 - 38 Tibro församling - 230 217 - 414 391 951 377 0,10 78 Tidaholms kyrkl sami - 161 384 - 290 492 - 307 693 -0.05 - 37 Toarps kyrkl sami - 819 946 -1 475 903 -4 219 006 —0,13 - 119 Trollhättans kyrkl sami - 107 339 - 193 211 175 701 0,04 29 Töreboda kyrkl sami - 49 993 - 89 988 388 325 0,19 135 Ullervads kyrkl sami - 214 665 - 386 396 - 154 604 -0,02 - 14 Ulricehamns pastorat - 38 708 - 69 674 292 697 0,19 141 Undenäs församling - 85 719 - 154 293 53 320 0,02 12 Vara kyrkl sami - 43 177 - 77 718 210 741 0,12 94 Varnhems kyrkl samf - 466 237 - 839 227 -2 595 017 -0,14 - 129 Vänersborgs kyrkl sami - 76 508 - 137 715 250 365 0,08 61 Värings kyrkl sami - 58 787 - 105 817 534 050 0,23 165 Värsås pastorat - 237 923 - 428 261 - 622 048 -0,07 - 54 Västra Tunhems kyrkl sami - 14 614 - 26 305 375 984 0,64 422 Yllestads pastorat - 17 833 - 32 099 214 212 0,30 195 Åsarp-Smula kyrkl sami - 48 789 - 87 820 763 695 0,39 274 Örslösa kyrkl sami Strängnäs stift - 65 992 - 118 785 192 381 0.07 50 Askers pastorat - 91 977 - 165 558 - 131 792 —0,04 - 28 Askersunds församling - 197 108 - 354 794 - 727 580 -0,09 - 79 Axbergs pastorat - 32 300 - 58 139 378 311 0,29 202 Bettna kyrkl sami - 25 630 - 46 134 92 638 0,09 61 Björkviks församling 60 282 - 108 507 382 290 0,16 113 Daga kyrkl sami - 51 615 - 92 906 - 202 919 -0,10 - 97 Enhörna församling -1 030 121 -1 854 218 -3 299 978 -0,08 - 68 Eskilstuna kyrkl sami - 149 969 - 269 943 - 171 238 -0,03 - 24 Flens kyrkl sami

Stift Inkomst— Kostnadsutjämning, kronor

utjämning Låg andel Glesbygds— Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat/ Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

Glanshammars kyrkl sami 123 485 - 49 451 - 22 122 88 218 106 502 Grödinge församling - 353 137 - 29 471 - 45 233 - 36 715 - 37 297 Hallsbergs församling 94 515 - 28 222 - 63 650 - 55 388 - 120 220 Hammars församling 132 482 - 38 961 - 22 872 70 433 36 266 Husby-Rekarne kyrkl sami 40 204 - 64 935 - 39 695 - 7 687 - 2 422 Hällby kyrkl sami 108 587 - 69 680 - 41 235 25 446 44 983 Hölö-Mörkö pastorat 113 840 - 12 737 - 18 162 34 749 35 614 Kafjärdens församling 158 049 - 44 705 - 27 431 171 811 227 783 Katrineholms kyrkl samt 816 322 - 59 191 - 223 721 - 102 844 - 289 164 Knista kyrkl sami 352 241 - 79 421 - 36 860 132 540 242 954 Kumla kyrkl sami 432 413 - 154 845 - 138 068 - 135 023 - 267 690 Lerbäcks kyrkl sami 262 667 - 79 421 26 347 60 084 22 397 Lilla Malma kyrkl sami 190 975 - 59 191 - 23 518 23 673 86 630 Mariefreds församling 33 281 - 36 713 - 34 907 - 23 047 - 27 273 Mellösa församling 108 921 - 29 970 - 23 700 38 698 26 424 Nyköpings kyrkl sami - 342 934 - 36 963 - 254 848 276 705 - 472 163 Nynäshamns församling - 493 080 - 20 480 - 106 796 - 108 342 - 133 460 Oxelösunds församling - 356 070 81 818 - 98 535 - 161 629 - 128 199 Ramundeboda pastorat - 19 849 - 20 979 - 42 910 72 614 255 728 Runtuna pastorat 135 254 - 33 467 - 14 035 176 651 267 527 Salems församling - 677 993 106 693 - 108 943 - 115 946 - 156 293 Sköllersta kyrkl samt 218 525 - 67 183 - 34 682 129 773 220 683 Sorunda församling 112 249 - 80 170 - 35 256 - 27 150 - 59 525 Stenkvista kyrkl sami 161 300 - 47 952 - 23 896 34 994 35 472 Stigtomta kyrkl sami 150 580 - 77 173 - 31 402 178 964 219 552 Stora Mellösa kyrkl sami 225 166 - 50 949 - 32 026 47 481 58 747 Strängnäs kyrkl sami - 116 196 - 39 461 - 113 477 - 147 806 - 184 952 Södertälje kyrkl sami -2 555 746 1 859 339 - 445 753 - 531 038 -1 138 099 Torshälla församling 12 541 - 54 695 - 66 117 - 94 086 - 65 402 Trosa1Vagnhärads kyrkl sami - 153 589 - 125 874 - 83 204 11 278 41 162 Tuna pastorat 132 808 - 95 654 - 40 704 95 686 96 214 Tunabergs församling 75 268 - 19 231 - 14 328 11 855 140 971 Turinge kyrkl sami - 115 089 - 115 634 - 62 305 - 66 497 2 174 Tystberga kyrkl sami 147 126 - 33 716 - 15 249 140 301 189 653 V Vingåkers-Österåkers kyrkl sami 509 145 - 130 869 - 67 516 - 37 952 - 67 006 Vansö pastorat 94 288 - 40 959 - 15 890 104 232 161 874 Viby församling 189 692 - 54 446 - 21 122 - 8 711 - 16 011 Vintrosa kyrkl sami 93 739 - 17 732 - 38 412 30 695 45 706 Västra Rekarne kyrkl samt 174 512 - 43 956 - 26 400 138 220 127 429 Ytterselö kyrkl samt 171 912 - 55 195 - 20 505 66 392 94 206 Åkers kyrkl sami 107 213 - 54 695 - 31 921 10 504 14 200 Örebro kyrkl sami - 904 558 1 125 973 - 683 433 - 927 272 -1 856 338 Ösmo-Torö kyrkl sami - 24 220 - 54 695 - 43 419 40 017 38 105 Överjäma pastorat 12 705 98 302 - 64 479 - 23 545 - 48 505

Rikskyrko- Stifts- o struk- Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift. 2.5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 55 305 - 99 549 91 778 0,04 31 Glanshammars kyrkl sami - 113 083 - 203 549 - 818 485 -0,18 - 191 Grödinge församling - 159 126 - 286 426 - 618 517 -0,10 - 82 Hallsbergs församling - 57 179 - 102 922 17 247 0,01 6 Hammars församling - 99 237 - 178 626 - 352 398 -0,09 - 76 Husby-Rekame kyrkl sami - 103 088 - 185 558 - 220 545 -0,05 - 45 Hällby kyrkl sami - 45 405 - 81 729 26 170 0.01 11 Hölö-Mörkö pastorat - 68 577 - 123 438 293 492 0,11 80 Kafjärdens församling - 559 303 -1 006 745 -1 424 646 -0,06 - 51 Katrineholms kyrkl sami - 92 149 - 165 869 353 436 0,10 68 Knista kyrkl sami - 345 170 - 621 305 -1 229 688 —0,09 - 72 Kumla kyrkl sami - 65 868 - 118 562 54 950 0,02 15 Lerbäcks kyrkl sami - 58 795 - 105 830 53 944 0,02 17 Lilla Malma kyrkl sami - 87 267 - 157 081 - 333 007 -0,10 - 82 Mariefreds församling - 59 250 - 106 650 - 45 527 -0,02 - 15 Mellösa församling - 637 120 -1 146 817 -3 167 550 -0,12 - 112 Nyköpings kyrkl sami - 266 991 - 480 584 -1 609 733 -0,15 - 146 Nynäshamns församling - 246 337 - 443 406 -1 352 358 -0.14 - 134 Oxelösunds församling - 107 274 - 193 093 - 55 763 -0,01 - 12 Ramundeboda pastorat - 35 089 - 63 160 433 681 0,31 224 Runtuna pastorat - 272 358 - 490 245 -1 715 085 -0.16 - 161 Salems församling - 86 706 - 156 071 224 339 0,06 50 Sköllersta kyrkl sami - 88 141 - 158 653 - 336 646 -0,10 - 77 Sorunda församling - 59 739 - 107 531 - 7 352 0.00 - 2 Stenkvista kyrkl sami - 78 504 - 141 308 220 709 0.07 55 Stigtomta kyrkl samt - 80 065 - 144 116 24 238 0,01 6 Stora Mellösa kyrkl sami - 283 694 - 510 649 -1 396 235 -0,12 - 109 Strängnäs kyrkl sami -1 114 383 -2 005 890 -5 931 570 -0,13 - 134 Södertälje kyrkl sami - 165 293 - 297 528 - 730 580 -0,11 - 97 "Torshälla församling - 208 009 - 374 416 - 915 208 -0,11 - 99 Trosa-Vagnhärads kyrkl sami - 101 761 - 183 170 - 96 581 -0.02 - 19 Tuna pastorat - 35 819 - 64 475 94 241 0,07 52 Tunabergs församling - 155 762 - 280 371 - 793 484 -0,13 - 115 Turinge kyrkl sami - 38 123 - 68 622 321 370 0,21 150 Tystberga kyrkl sami - 168 790 - 303 823 - 266 811 -0,04 - 29 V Vingåkers-Österåkers kyrkl sami - 39 725 - 71 506 192 314 0,12 94 Vansö pastorat - 52 804 - 95 048 - 58 450 -0.03 - 20 Viby församling - 96 029 - 172 853 - 154 886 -0.04 - 33 Vintrosa kyrkl sami - 66 001 - 118 801 185 003 0,07 53 Västra Rekarne kyrkl sami - 51 261 - 92 270 113 279 0,06 41 Ytterselö kyrkl sami - 79 801 - 143 642 - 178 142 -0,06 - 45 Åkers kyrkl sami -1 708 582 -3 075 447 -8 029 657 -0,12 - 105 Örebro kyrkl sami - 108 547 - 195 384 - 348 143 -0.08 - 71 Ösmo-Torö kyrkl sami - 161 197 - 290 155 - 476 874 -0,07 — 64 Överjäma pastorat

Stift Inkomst— KostnadsutjämningI kronor

utjämning Läg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat/ Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

- höriga faktorer

Västerås stift Arboga stadsförsaml:s pastorat 175 601 - 109 890 - 110 491 - 56 364 78 080 Avesta församling - 9 009 - 50 949 - 25 767 - 79 203 - 121 337 Bjursås församling 164 447 - 82 418 - 9 434 23 557 - 31 565 By församling 190 304 - 66 933 - 6 974 40 854 95 549 Envikens församling 134 014 - 49 950 202 506 67 334 50 270 Falu kyrkl samf - 972 653 - 360 389 - 166 348 - 388 890 - 339 497 Fellingsbro församling 233 960 - 85 664 - 20 112 7 164 14 573 Folkärna församling 241 410 - 92 907 - 23 232 - 44 795 - 87 285 Gagnefs kyrkl sami 581 036 - 188 312 - 24 876 - 36 714 - 81 537 Garpenbergs församling 26 650 - 7 992 - 3 584 32 693 27 221 Grangärde kyrkl samf 416 933 - 165 584 - 26 006 - 6 670 - 59 310 Grythyttans församling 91 131 - 36 464 202 187 12 899 85 479 Grytnäs församling 94 612 - 106 893 - 18 720 - 57 424 - 89 234 Guldsmedshyttans församl 122 477 - 38 711 - 15 853 - 9128 - 11 415 Gustafs kyrkl sami 183 400 - 73 427 - 9 01 1 22 137 58 815 Hallstahammars kyrkl samf 105 109 - 52 697 - 124 491 - 78 430 - 134 507 Hedemora församling 445 680 - 99 900 - 30 279 - 110 460 - 151 320 Husby församling 182 167 - 56 444 - 10 303 74 286 75 207 Hällefors kyrkl sami 139 224 - 83 167 - 38 377 - 41 213 64 596 Idre församling 90 629 - 34 216 183 101 23 026 192 746 Jama kyrkl sami 566 133 - 187 562 885 074 38 557 48 107 Kumla pastorat 152 424 - 59 940 - 13 766 67 550 133 167 Kung Karls kyrkl samf 189 341 - 93 407 - 63 305 24 313 29 212 Köpings kyrkl sami 613 032 - 89 660 - 189 236 - 138 379 - 101 548 Leksands kyrkl sami 527 977 - 170 330 - 32 605 - 87 591 - 108 622 Lima kyrkl sami 147 507 - 85 415 413 942 86 688 235 508 Lindesbergs församling 248 752 - 57 193 - 61 697 - 82 703 - 64 084 Ljusnarsbergs församling 272 030 - 82 168 - 16 561 - 16 816 40 257 Ludvika församling - 47 174 - 121 129 - 64 935 - 172 552 - 258 180 Malungs församling 292 258 - 141 858 14 289 77 174 132 149 Mora kyrkl sami 574 328 - 389 860 - 11 310 - 184 541 - 52 313 Nora pastorat 237 982 - 33 467 - 54 526 - 14 188 36 863 Norbergs pastorat 184 306 - 55 195 - 18 596 - 33 612 15 393 Norrbärke församling 132 173 - 129 121 - 33 244 - 87 322 - 205 835 Näsby församling - 13 663 - 62 188 - 19 944 - 15 690 28 616 Ore församling 114 658 - 37 463 156 794 26 978 60 212 Orsa församling 447 312 - 89 161 808 100 - 35 653 374 612 Ramnäs församling 52 973 - 36 713 - 20 414 19 244 26 827 Ramsbergs församling 128 648 - 38 711 - 8 300 59 136 135 713 Rättviks kyrkl sami 504 479 - 195 804 - 25 134 - 20 154 65 075 Sala kyrkl sami 499 908 - 206 543 - 82 251 - 74 711 - 233 068 Skinnskattebergs kyrkl sami 231 277 - 67 183 - 25 204 42 243 46 389 Solleröns församling 124 825 - 40 959 936 63 289 17 409 Stora Skedvi församling 219 143 - 53 696 - 3 761 39 606 269

Stora Tuna kyrkl sami 347 925 - 523 976 - 155 885 - 518 392 - 862 644

Rikskyrko- Stifts- o struk— Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig ___—___— Västeräs stift - 276 226 - 497 208 796 498 -0,07 - 61 Arboga stadsförsaml:s pastorat - 146 492 - 263 685 - 696 442 -O,12 - 104 Avesta församling - 66 557 - 119 803 - 121 773 -0.05 - 35 Bjursås församling - 52 899 - 95 219 104 682 0,05 36 By församling - 30 183 - 54 329 319 662 0.26 185 Envikens församling - 879 839 -1 583 711 -4 691 327 -0,13 - 124 Falu kyrkl sami - 75 147 - 135 264 - 60 490 -0,02 - 15 Fellingsbro församling - 146 402 - 263 523 - 416 734 -0,07 - 58 Folkärna församling - 183 025 - 329 445 - 262 873 -0,04 - 27 Gagnefs kyrkl sami - 21 921 - 39 457 13 610 0,02 13 Garpenbergs församling - 176 807 - 318 252 - 335 696 -0.05 - 37 Grangärde kyrkl sarnf - 32 582 - 58 647 264 003 0,20 149 Grythyttans församling - 113 672 - 204 609 - 495 940 -0.11 - 91 Grytnäs församling - 57 580 - 103 644 - 113 854 »0.05 - 39 Guldsmedshyttans församl - 64 446 - 116 003 1 465 0,00 0 Gustafs kyrkl sami - 311 229 - 560 212 -1 156 457 -0,09 - 81 Hallstahammars kyrkl sami - 206 367 - 371 460 - 524 106 -0.06 - 49 Hedemora församling - 70 777 - 127 399 66 737 0,02 18 Husby församling - 135 234 - 243 421 - 337 592 -0,06 - 53 Hällefors kyrkl sami - 24 286 - 43 715 387 285 0.40 283 Idre församling - 130 000 - 234 000 986 309 0,19 133 Järna kyrkl sami - 51 034 - 91 861 136 540 0.07 50 Kumla pastorat - 158 262 - 284 872 - 356 980 -0.06 - 47 Kung Karls kyrkl sami - 473 091 - 851 563 -1 230 445 -0,07 - 53 Köpings kyrkl sami — 225 133 - 405 239 - 501 543 -0.06 - 43 Leksands kyrkl sami - 64 857 - 116 743 616 630 0,24 181 Lima kyrkl sami - 220 662 - 397 192 - 634 779 -0.07 - 59 Lindesbergs församling - 113 039 - 203 470 - 119 767 -0,03 - 20 Ljusnarsbergs församling - 366 472 - 659 650 -1 690 092 -0,12 - 101 Ludvika församling - 146 631 - 263 936 - 36 555 -0,01 - 5 Malungs församling - 365 291 - 657 524 -1 086 511 -0,07 - 59 Mora kyrkl sami - 194 503 - 350 106 - 371 945 -0,05 - 39 Nora pastorat - 119 624 - 215 322 - 242 650 -0,05 - 41 Norbergs pastorat - 196 976 - 354 557 - 874 882 -0.11 - 94 Norrbärke församling - 68 730 - 123 713 - 275 312 -0,10 - 89 Näsby församling - 22 079 - 39 743 259 357 0,29 195 Ore församling - 122 244 - 220 040 1 162 926 0,24 172 Orsa församling - 71 573 - 128 831 - 158 487 -0.06 - 47 Ramnäs församling - 31 665 . 56 996 187 825 0,15 105 Ramsbergs församling - 178 513 - 321 324 - 171 375 -0.02 - 18 Rättviks kyrkl sami - 296 320 - 533 377 - 926 362 -0.08 - 63 Sala kyrkl sami - 92 537 - 166 567 - 31 582 -0,01 - 7 Skinnskattebergs kyrkl sami - 27 059 - 48 706 89 735 0,08 56 Solleröns församling - 38 396 - 69 114 94 051 0.06 40 Stora Skedvi församling

- 925 662 -1 666 191 -4 304 825 -0.12 - 98 Stora Tuna kyrkl samt

Stift Inkomst- Kostnadsutiämning. kronor

utjämning Läg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

Sundborns församling 51 615 - 51 948 - 8 434 - 3 019 38 353 Sura församling 87 314 - 34 216 - 40 200 - 64 361 - 49 579 Svärdsjö församling 268 528 - 89 910 522 641 - 2 150 39 862 Särna församling 79 003 - 37 962 172 001 73 115 61 106 Säters församling 193 649 - 59 940 - 15 853 - 38 145 - 80 891 Söderbärke församling 85 989 - 50 949 302 710 42 712 48 426 Västanfors kyrkl sami - 41 007 - 95 904 - 78 338 - 156 350 - 130 847 Västerfärnebo pastorat 251 548 - 68 182 - 13 386 30 230 36 515 Västerås kyrkl sami -3 188 595 660 239 - 978 409 -1 155 449 -1 920 187 Åls församling 119 011 - 56 194 - 6 653 - 11 248 - 5 463 Älvdalens församling 360 941 145 355 718 785 74 149 134 010 Växjö stift Algutsboda församling 119 727 - 26 224 - 14 140 8 398 8 901 Almundsryds församling 154 232 - 27 223 - 18 703 40 804 - 7 508 Alseda pastorat 369 929 - 70 430 - 29 124 131 498 164 048 Alvesta kyrkl sami 242 566 45 854 - 69 019 85 025 86 112 Anderstorps församling - 40 418 - 25 225 - 41 374 - 29 975 66 166 Aneboda pastorat 243 474 - 17 483 - 18 320 121 902 129 665 Arby pastorat 221 636 - 65 435 17 405 96 071 132 728 Bankeryds församling - 48 774 - 108 891 - 68 761 49 765 - 159 011 Barnarps kyrkl sami 112 855 22 228 - 26 322 24 000 27 200 Berga pastorat 334 736 _ - 83 417 - 29 524 170 130 148 854 Bredaryds kyrkl sami 137 352 - 74 675 - 28 054 22 500 26 778 Burseryds pastorat 211 090 - 46 953 - 16 196 109 668 153 760 Byarums kyrkl samt 392 588 - 102 398 - 48 069 52 123 8 446 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami 328 338 - 94 655 - 35 314 199 448 249 373 Döderhults församling 218 888 - 119 880 - 53 297 - 492 9 253 Dörby-Hossmo kyrkl sami 210 523 93 157 - 45 308 - 25 167 0 Emmaboda pastorat 112 174 - 49 451 - 36 866 - 1 745 228 Fliseryds församling 113 937 - 37 962 - 10 474 20 700 57 629 Forserums pastorat 139 492 - 57 443 - 26 875 73 640 137 452 Forsheda kyrkl sami 208 557 - 50 200 - 26 061 134 308 179 883 Färgaryds pastorat 78 566 47 053 - 33 831 53 296 4 968 Förlösa kyrkl samf 78 063 - 139 361 - 58 516 - 6 950 - 60 440 Gislaveds kyrkl sami 106 327 142 358 - 74 377 43 489 103 026 Gnosjö församling - 9 080 75 449 - 34 550 51 913 - 37 685 Gränna pastorat 321 177 - 75 425 30 540 46 943 185 679 Göteryds pastorat 248 018 - 57 942 15 868 83 192 138 905 Hovmantorps kyrkl sami 249 309 - 72 677 - 32 201 57 791 8 216 Huskvarna kyrkl sami 65 008 13 487 - 152 991 - 144 441 - 294 059 Högby kyrkl sami 439 927 - 61 439 15 108 221 948 214 849 Högsby kyrkl samf 569 609 - 38 711 - 44 121 116 234 55 476 Jönköpings kyrkl sami 621 929 645 254 - 372 781 - 338 940 - 802 591 Kalmar kyrkl sami - 172 383 - 117 882 - 244 016 - 260 618 - 432 648 Karlslunda pastorat 178 509 - 44 206 - 13 250 55 075 45 675 Kävsjö pastorat 126 506 - 2 498 - 25 452 135 331 78 122 Lannaskede kyrkl sami 305 724 - 59 690 - 25 070 174 471 244 711

Rikskyrko- Stifts— o struk- Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2.5 turavgift. 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat/ Samfällighet skattekrona krona krona hörig ___—___.— - 52 089 - 93 760 - 119 282 -0,06 47 Sundborns församling - 141 782 - 255 207 - 498 031 -0.09 - 74 Sura församling - 82 202 - 147 964 508 805 0.15 114 Svärdsjö församling - 23 824 - 42 883 280 556 0,29 218 Särna församling - 104 459 - 188 026 - 293 665 -0.07 - 55 Säters församling - 52 091 - 93 764 283 033 0.14 109 Söderbärke församling - 270 135 - 486 243 -1 258 824 -0,12 - 104 Västanfors kyrkl sami - 52 292 - 94 126 90 307 0.04 29 Västerfärnebo pastorat -2 446 023 -4 402 841 -13 431 265 -0.14 - 129 Västerås kyrkl sami - 48 042 - 86 475 - 95 064 -0.05 - 37 Als församling - 96 279 - 173 302 872 949 0,23 163 Älvdalens församling Växjö stift - 35 351 - 63 631 - 2 320 0,00 - 1 Algutsboda församling - 46 757 - 84 162 10 683 0,01 4 Almundsryds församling - 72 810 - 131 058 362 053 0.12 85 Alseda pastorat - 172 548 - 310 586 - 92 596 -0,01 - 11 Alvesta kyrkl sami - 103 435 - 186 183 - 492 776 -0.12 107 Anderstorps församling - 45 801 - 82 442 330 995 0.18 122 Aneboda pastorat - 43 513 - 78 324 245 758 0,14 95 Arby pastorat - 171 903 - 309 426 - 916 531 -O.13 - 119 Bankeryds församling - 65 806 118 450 - 68 751 -0,03 - 21 Barnarps kyrkl sami - 73 811 - 132 860 334 108 0,11 79 Berga pastorat - 70 136 - 126 244 - 112 479 -0,04 - 32 Bredaryds kyrkl sami - 40 489 72 881 297 999 0,18 123 Burseryds pastorat - 120 173 216 311 - 33 794 -0,01 - 5 Byarums kyrkl sami - 88 285 - 158 913 399 992 0.11 78 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami - 133 242 - 239 836 - 318 606 -0,06 - 48 Döderhults församling - 113 270 - 203 886 - 270 265 -0.06 47 Dörby-Hossmo kyrkl sami - 92 166 - 165 899 - 233 725 -0.06 - 52 Emmaboda pastorat - 26 185 - 47 133 70 512 0,07 47 Fliseryds församling - 67 187 - 120 937 78 142 0.03 23 Forserums pastorat 65 152 - 117 274 264 061 0,10 75 Forsheda kyrkl samt - 84 578 - 152 240 - 86 766 -0,03 - 21 Färgaryds pastorat - 146 291 - 263 324 - 596 819 -0.10 - 87 Föriösa kyrkl sami - 185 942 - 334 696 - 199 815 -0.03 - 23 Gislaveds kyrkl sami - 86 376 - 155 477 - 299 632 -0,09 - 76 Gnosjö församling - 76 351 - 137 431 234 052 - 0,08 54 Gränna pastorat - 39 671 - 71 408 285 226 0,18 117 Göteryds pastorat - 80 503 - 144 905 - 14 970 0.00 - 3 Hovmantorps kyrkl sami - 382 478 - 688 460 -1 583 934 -0,10 - 89 Huskvarna kyrkl samf - 37 771 - 67 987 694 419 0.46 242 Högby kyrkl sami - 110 304 - 198 546 349 637 0.08 54 Högsby kyrkl sami - 931 953 -1 677 515 -4 100 455 -O,11 - 98 Jönköpings kyrkl sami - 610 039 -1 098 070 -2 935 656 -0.12 - 105 Kalmar kyrkl sami - 33 124 - 59 624 129 055 0,10 66 Karlslunda pastorat - 63 630 114 534 133 845 0,05 41 Kävsjö pastorat - 62 676 1 12 817 464 653 0.19 127 Lannaskede kyrkl sami

Stift lnkomst- Kostnadsutjämningl kronor

utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

Lekeryds kyrkl sami 208 384 - 65 934 - 17 449 11 302 - 2 530 Lenhovda kyrkl sami 99 359 - 12 238 - 17 686 51 399 38 285 Lessebo kyrkl sami 172 096 35 065 - 28 395 19 735 12 627 Lidhults pastorat 255 468 - 50 699 273 702 173 247 205 758 Ljungby församling 193 938 - 97 902 - 31 057 7 395 - 46 662 Ljungby pastorat 78 644 33 267 - 115 762 - 79 228 - 184 670 Längaryds pastorat 204 029 - 64 186 - 18 879 157 699 130 990 Madesjö kyrkl sami 400 242 - 138 112 - 46 407 108 957 67 896 Malmbäcks pastorat 164 641 - 42 957 - 12 821 56 972 61 645 Markaryds församling 317 299 - 72 178 - 43 305 17 317 - 101 182 Mellersta Ölands kyrkl sami 774 034 - 119 880 - 52 837 418 077 529 179 Moheda pastorat 241 218 - 52 697 - 26 588 66 528 121 923 Månsarp församling 124 459 - 74 426 - 32 898 - 23 636 - 25 672 Mönsterås församling 152 936 - 74 426 - 47 119 - 38 856 35 219 Norra Sandsjö kyrkl sami 297 811 - 83 916 - 26 626 69 814 75 977 Norrahammars församling 176 269 - 74 675 - 64 753 - 35 198 - 95 867 Nyhm-Bäckebo kyrkl sami 368 682 - 67 433 - 100 879 13 689 15 908 Nässjö församling 115 394 - 82 667 - 136 914 - 204 091 - 266 280 Oskarshamns församling - 209 582 81 169 - 122 127 - 122 096 - 193 117 Reftele pastorat 190 195 - 66 933 - 20 701 92 595 77 366 Rogberga kyrkl sami 158 327 - 63 936 - 29 737 56 941 19 251 Rydaholms församling 208 941 - 17 483 - 19 732 74 079 - 17 061 Ryssby kyrkl sami 265 725 - 84 166 - 24 955 22 703 25 709 Ryssby pastorat 151 998 - 55 694 - 16 198 94 375 106 626 Sjösäs pastorat 130 017 - 13 736 20 955 186 939 250 898 Skatelövs kyrkl sami 321 855 - 69 680 - 17 657 91 817 148 777 Skärstads kyrkl sami 221 755 - 92 158 - 30 870 49 938 13 745 Stenbrohults församling 138 305 - 46 953 - 19 469 47 227 - 7 077 Stockaryds pastorat 350 353 - 64 436 - 20 037 1 19 963 137 531 Sävsjö kyrkl samf 316 779 11 389 - 42 057 91 998 73 837 Söderåkra församling 313 079 - 69 431 - 21 354 26 463 - 24 703 Södra Ljunga kyrkl sami 228 748 - 46 204 - 14 981 108 716 156 244 Södra Sandsjö pastorat 351 397 - 75 924 - 23 664 86 438 115 953 Södra Ölands kyrkl sami 860 554 - 274 475 - 94 214 494 478 648 125 Söraby pastorat 189 961 118 382 50 145 92 632 109 789 Tingsäs kyrkl sami 370 057 - 64 436 - 37 015 - 10 541 39 961 , Toiteryds kyrkl sami 248 032 - 82 667 - 37 177 106 364 134 457 Torsås kyrkl sami 465 973 - 104 895 - 27 246 54 914 10 060 ' Traryds pastorat 276 901 11 988 - 27 646 74 507 11 095 & Urshults församling 208 225 - 38 711 - 12 993 6 381 7 990 ' Vederslövs kyrkl sami 263 669 - 84 166 - 27 176 121 548 193 721 & Vetlanda pastorat 458 107 - 142 108 - 101 857 - 44 730 31 402 % Villstads församling 133 924 - 29 471 - 42 861 - 21 323 - 23 250 ! Virestads pastorat 237 459 - 58 192 - 16 372 1 10 777 48 562 * Vislanda kyrkl sami 209 602 - 60 689 - 20 125 41 793 40 862

Rikskyrko— Stifts— o stnik- Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig _______________——-_ - 43 623 78 521 - 10 975 -0,01 - 4 Lekeryds kyrkl sami - 44 216 - 79 588 35 315 0.02 16 ' Lenhovda kyrkl sami - 70 986 - 127 775 12 367 0,00 3 Lessebo kyrkl sami - 39 004 - 70 207 748 265 0.48 309 Lidhults pastorat - 77 643 - 139 757 - 191 688 -0.06 - 47 Ljungby församling - 289 406 - 520 931 -1 078 086 -0.09 - 80 Ljungby pastorat - 47 198 - 84 957 277 498 0.15 104 Långaryds pastorat - 116 016 - 208 829 67 731 0,01 11 Madesjö kyrkl sami - 32 052 - 57 694 137 734 0.11 72 Malmbäcks pastorat - 108 264 - 194 874 - 185 187 -0,04 - 32 Markaryds församling - 132 092 - 237 766 1 178 715 0,22 144 Mellersta Ölands kyrkl sami - 66 470 - 119 647 164 267 0,06 45 Moheda pastorat — 82 244 - 148 040 - 262 457 -0.08 - 64 Månsarp församling - 117 797 - 212 034 - 302 077 -0.06 - 52 Mönsterås församling - 66 565 - 119 817 146 678 0.06 39 Norra Sandsjö kyrkl samt - 161 882 - 291 388 - 547 494 -0.08 - 70 Norrahammars församling - 252 197 - 453 955 - 476 185 -0.05 - 38 Nybro-Bäckebo kyrkl sami - 342 284 - 616 111 -1 532 953 -0.11 - 96 Nässjö församling - 305 319 - 549 574 -1 582 984 -0.13 - 117 Oskarshamns församling - 51 754 - 93 157 127 611 0.06 44 Reftele pastorat - 74 342 - 133 816 - 67 312 -0.02 - 18 Rogberga kyrkl samf - 49 329 - 88 792 90 623 0.05 33 Rydaholms församling - 62 388 - 112 299 30 329 0,01 8 Ryssby kyrkl sami - 40 495 - 72 891 167 721 0.10 74 Ryssby pastorat - 52 387 - 94 296 386 480 0.18 142 Sjösäs pastorat - 44 144 - 79 458 351 510 0,20 123 Skatelövs kyrkl samf - 77 174 - 138 914 - 53 678 -0,02 - 13 Skärstads kyrkl sami - 48 672 - 87 609 - 24 248 -0.01 - 9 Stenbrohults församling - 50 091 - 90 164 383 119 0.19 121 Stockaryds pastorat - 105 142 - 189 255 157 549 0.04 28 Sävsjö kyrkl sami - 53 386 - 96 094 74 574 0.03 23 Söderåkra församling - 37 453 - 67 416 327 654 0.22 142 Södra Ljunga kyrkl sami - 59 160 - 106 488 288 552 0,12 81 Södra Sandsjö pastorat - 235 536 - 423 964 974 968 0,10 75 Södra Ölands kyrkl sami - 125 363 - 225 653 - 127 161 -0.03 . 20 Söraby pastorat - 92 538 - 166 569 38 919 0,01 7 Tingsås kyrkl sami - 92 944 - 167 298 108 767 0,03 22 Toiteryds kyrkl sami - 68 116 - 122 609 208 081 0.08 48 Torsås kyrkl sami - 69 114 - 124 406 153 325 0.06 40 Traryds pastorat - 32 482 - 58 467 79 943 0.06 40 Urshults församling - 67 940 - 122 293 277 363 0,10 73 Vederslövs kyrkl sami - 254 644 - 458 358 - 512 188 -0.05 - 41 Vetlanda pastorat - 107 152 - 192 874 - 283 007 -0,07 - 54 Villstads församling - 40 930 - 73 674 207 630 0.13 82 Virestads pastorat - 50 312 - 90 562 70 569 0,04 25 Vislanda kyrkl sami

Tabell 6 (forts.) _JJ_____

utjämning Lag andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Paslorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat— nader platser

höriga faktorer

Vissefjärda församling 140 459 - 58 941 - 25 496 30 537 - 12 661 Voxtorps pastorat 154 953 - 46 703 - 20 068 164 958 95 510 Vrigstads kyrkl sami 159 090 - 42 957 - 13 592 52 826 45 488 Våmamo pastorat - 127 525 5 395 - 147 819 - 40 038 - 205 046 Växjö kyrkl sami - 855 533 262 537 - 395 687 - 303 869 - 716 613 Ålems församling 304 943 - 129 870 38 556 - 11 241 - 79 142 Åseda pastorat 314 428 - 34 466 - 34 738 85 118 48 397 Älghults församling 181 456 - 30 969 - 17 120 44 626 133 236 Älmhults församling - 91 285 - 12 737 - 63 166 - 58 563 - 88 496 Östra Torsås kyrkl sami 289 439 - 82 418 - 26 036 137 227 110 565 Lunds stift Allerums kyrkl sami - 61 389 - 114 885 - 72 912 - 26 630 21 735 Alstads församling 63 020 - 28 222 - 10 662 134 376 154 971 Anderslövs kyrkl sami 109 075 - 60 689 - 21 288 126 528 147 384 Asamms kyrkl sami 258 129 - 137 363 - 87 510 - 60 504 144 970 Asmundtorps pastorat 80 917 - 34 216 - 15 841 41 664 44 246 Augemms kyrkl sami 269 026 - 175 075 - 83 182 - 79 286 - 94 373 Backaryds pastorat 297 159 - 59 441 - 15 956 121 437 98 677 Balkakra kyrkl sami 107 719 - 23 477 - 16 686 182 564 272 617 Barkåkra församling - 78 323 — 103 896 - 53 452 - 66 128 - 105 057 Billeberga kyrkl sami 136 677 - 40 460 - 14 637 61 548 58 705 Bjuvs kyrkl sami 183 288 77 023 - 75 955 - 10 270 - 87 834 Björnekulla kyrkl sami 258 641 38 661 - 73 797 - 64 372 - 153 172 Borrby kyrkl sami 198 725 - 57 443 - 19 471 30 525 45 252 Brunnby församling - 120 945 - 50 200 - 33 627 61 302 - 37 405 Bräkne-Hoby församling 221 064 - 61 688 - 22 844 - 7 147 - 24 730 Brösarps pastorat 376 742 - 62 438 - 19 995 241 207 289 945 Burlövs församling - 173 056 137 562 - 109 638 - 135 451 - 204 774 Båstads kyrkl sami 100 477 - 90 659 - 42 387 - 9 607 - 8 719 Dalby kyrkl sami 46 352 - 63 936 - 53 490 7 095 139 518 Dalköpinge kyrkl sami 19 870 - 26 474 - 35 841 150 153 178 952 Degeberga pastorat 285 498 - 83 167 - 24 301 150 954 238 271 Ekeby församling 224 751 - 78 422 - 23 776 - 19 323 - 25 215 Eslövs kyrkl sami 439 680 30 569 - 140 283 87 782 384 612 Everöds kyrkl sami 106 192 - 37 463 - 11 495 101 413 228 559 Farhults kyrkl sami 99 572 - 57 692 - 22 898 37 013 39 868 Finja kyrkl sami 494 830 - 99 151 - 55 134 133 689 236 377 Fjelie kyrkl sami - 736 820 - 133 367 - 89 743 9 009 19 673 Fjälkinge pastorat 146 454 - 82 667 - 31 818 89 702 103 386 Fridlevstads pastorat 363 152 - 105 644 - 31 358 104 512 95 013 Fränninge pastorat 367 208 - 62 937 - 19 162 137 592 190 854 Farlövs kyrkl sami 263 344 - 71 429 - 30 826 29 189 0 Förslövs kyrkl samt 240 033 - 61 688 - 33 553 1 475 3 105 Gammalstorps kyrkl samt 156 239 - 50 450 - 18 561 51 026 47 900 Genarps församling 61 207 - 48 701 - 26 449 71 744 139 104 Glimåkra församling 144 893 - 52 198 - 17 970 - 3 084 - 2 045

Rikskyrko- avgift. 2.5 öre per skattekrona

- 63 741 - 50 171 - 33 980 - 369 547 - 989 218

- 96 389 - 86 846 - 42 801 - 157 915 - 65 090

- 182 279 - 26 655 - 53 221

- 218 776 - 39 603

- 207 955 - 39 890 - 41 714

-133 630 - 36 594

- 189887 - 184491 -48 677 -84 068 - 57109

- 49 988 - 274 094 - 105 966 - 133 725

- 89 603

- 60 752 - 59 440 - 350 707 - 28 739 - 57 245

- 137 836 - 224 357 - 79 546 - 78 394 - 47 906

- 77 066 - 83 883 - 46 402 - 66 122 - 44 924

Stifts- o simk— turavgift, 4,5 öre per skatte- krona

- 114734 - 90308 -61 163

-665185 -1780593

- 173500 - 156322 —77 042 -284 246 —117162

- 328 102 - 47 980 - 95 797

- 393 796 - 71 285

- 374 320 - 71 802 - 75 085

- 240 535 - 65 868

- 341 797 - 332 084

- 87 619 -151 322 - 102 796

- 89 978 - 493 370 - 190 740 - 240 705 - 161 285

109 354 - 106 992 - 631 273

- 51 729 - 103 040

-248105 -403 843 -143182 -141 109 -86 230

- 138719 - 150990 -83524 - 119020 -80 864

Nettobelopp 1995 enligt förslag

Kronor

- 104 577 208 171 105 712

—1 549 765 -4 778 976

— 223 755 135 571 191 386

- 756 408 246 525

764 462 238 848 151 992

784 790

5 882

- 745 165 330 184 405 938

- 781 021

99 371

445 432 - 510 614 61 292

- 416 265 - 55 250

685 495 -1 252 821 - 347 601 - 298 891 35 772

397 149 - 88 417 - 179 620 306 738 - 64 422

324 670 -1 559 448 2 329 206 172 479 419

- 25 507 - 88 451 56 228 11 763 - 56 192

Kr per skatte- krona

-0.04 0.10 0.08 -0.10 -0,12

—0,06 0,04 0.1 1 -0.12 0,09

-0,10 0,22 0,07 -0,09 0.00

-0.09 0.21 0.24 -0,15 0,07

-0,06 -0,07

0.03 -0. 12 -0.02

0.34 -0,11 -0.08 -0,06

0,01

0.16 -0,04 -0,01

0.27 -0.03

0,06 -0,17 0,00 0.07 0,25

-0,01 -0,03 0.03 0.00 -0.03

Kr per kyrkotill—

höng

- 33 77 54

- 93

- 109

- 43 29 79

- "109 67

- 93 174

55 - 73

73 127 187 - 131 49

-49 -56 22 -117 -17

209 - 104 - 67 - 48

113 -27 -10 191 -22

43 - 188

45 1 55

- 20 22

-23

Stift

Pastorat / Samfällighet

Vissefjärda församling Voxtorps pastorat Vrigstads kyrkl sami Värnamo pastorat Växjö kyrkl sami

Ålems församling Åseda pastorat Älghults församling Älmhults församling Östra Torsås kyrkl samt

Lunds stift Allerums kyrkl sami Alstads församling Anderslövs kyrkl sami Asarums kyrkl sami Asmundtorps pastorat

Augerums kyrkl sami Backaryds pastorat Balkäkra kyrkl sami Barkakra församling Billeberga kyrkl sami

Bjuvs kyrkl sami Björnekulla kyrkl sami Borrby kyrkl sami Brunnby församling Bräkne-Hoby församling

Brösarps pastorat Burlövs församling Båstads kyrkl sami Dalby kyrkl sami Dalköpinge kyrkl samf

Degeberga pastorat Ekeby församling Eslövs kyrkl sami Everöds kyrkl sami Farhults kyrkl sami

Finja kyrkl sami Fjelie kyrkl sami Fjälkinge pastorat Fridlevstads pastorat Fränninge pastorat

Färlövs kyrkl sami Förslövs kyrkl sami Gammalstorps kyrkl sami Genarps församling Glimåkra församling

Stift lnkomst- Kostnadsutämnin kronor utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser höriga faktorer ___—___; Gudmuntorps pastorat 110 860 - 42 707 - 20 847 67 761 150 305 Gårdstänga pastorat 57 972 - 37 962 - 20 933 143 168 202 136 Hammarlövs kyrkl samt 55 080 - 31 968 - 16 270 248 031 332 152 ' Hammenhögs kyrkl samt 147 268 - 43 207 - 11 308 119 527 160 665 Helsingborgs kyrkl sami - 390 300 1 596 203 - 593 172 - 786 917 -1 201 532 Hjärnarps kyrkl sami 166 906 - 53 197 - 21 219 42 070 92 219 Hjärsäs församling 148 546 - 27 473 - 19 781 37 494 43 263 Hyby kyrkl sami - 7 364 - 44 206 » 51 038 78 480 161 553 Hällaryds pastorat 131 086 - 52 448 - 18 191 57 336 51 295 Hässleholms församling 19 283 - 45 205 - 131 012 - 75 922 - 133 258 Hästveda pastorat 218 055 - 48 701 - 19 931 34 003 95 549 Höganäs församling 298 694 - 4 995 - 52 097 - 56 081 - 113 732 Högseröds pastorat 232 173 - 67 682 - 20 649 90 313 89 797 Hörby kyrkl sami 672 470 - 186 563 72 543 74 726 270 868 Höörs kyrkl sami 592 286 - 86 414 - 73 517 17 088 115 891 lvetofta kyrkl sami 217 532 - 124 126 - 78 184 - 120 785 - 144 668 Jämjö församling 267 399 - 85 914 - 25 430 19 157 34 203 Jämshögs församling - 55 759 161 838 - 86 241 - 55 662 - 150 045 Karlshamns församling 132 740 - 90 410 - 95 313 - 59 488 - 130 126 Karlskrona-Aspö kyrkl sami - 99 488 52 747 - 144 983 - 151 969 0 Karlskrona kyrkogärdssami 0 0 0 0 - 303 182 Klippans kyrkl sami 309 015 - 250 - 69 378 1 289 - 1 292 Knislinge kyrkl samt 140 593 - 77 173 - 39 778 32 571 75 400 Kristianopels församling 143 985 - 32 468 - 9 392 45 086 57 828 Kristianstads kyrkl sami - 152 129 230 170 - 196 689 - 242 801 313 448 Kropps pastorat 371 593 20 080 - 48 178 94 773 89 890 Kgl Karlskrona Am.försam| - 187 531 - 102 897 - 40 044 26 867 0 Kvidinge församling 178 750 - 47 203 - 16 600 44 358 51 791 Kvistoita kyrkl samf - 123 737 - 67 433 - 97 297 5 405 - 62 727 Kyrkhults församling 194 738 - 61 439 - 21 849 - 5 813 - 18 837 Kågeröds kyrkl samt 284 697 - 72 927 - 26 441 151 948 227 659 Källstorps kyrkl samf 142 344 - 78 422 - 35 269 272 187 367 756 Kävlinge kyrkl samt 167 262 - 46 953 - 63 473 92 936 118 176 Lackalänga kyrkl samt 68 589 - 49 700 - 29 618 13 689 76 555 Landskrona kyrkl sami 484 491 649 225 197 903 - 56 472 - 305 122 Listerby kyrkl samt 175 513 - 78 172 - 28 177 92 133 126 353 Lomma församling - 299 713 - 77 922 - 73 939 - 67 764 - 32 682 Loshults församling 95 473 - 24 725 - 8 968 26 409 23 639 j Lunds kyrkl sami - 539 131 1 862 860 - 491 943 - 557 438 -1 169 595 l Löddeköpinge kyrkl sami - 102 108 - 103 397 - 56 911 6 318 14 718 ] Löderups pastorat 253 118 58 941 — 17 542 158 583 201 308 ! Lövestads pastorat 383 644 - 68 931 - 17 098 108 971 310 833 Malmö kyrkl sami -2 295 281 7 505 537 -1 603 862 —2 239 117 -4 403 333 Mjällby församling 342 775 - 128 122 - 38 868 - 38 858 - 49 924 Munka-Ljungby pastorat 366 289 - 94 655 - 33 955 37 602 49 556

Rikskyrko- Stifts- o struk— Nettobelopp 1995 enlig förslag Stift avgift. 2.5 turavgift, 4.5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 52 118 - 93 813 119 441 0.06 44 Gudmuntorps pastorat - 52 332 - 94 198 197 851 0,09 78 Gårdstånga pastorat - 40 674 - 73 214 473 137 0,29 236 Hammarlövs kyrkl sami - 28 269 - 50 884 293 792 0,26 176 Hammenhögs kyrkl samt -1 482 931 -2 669 276 -5 527 925 -0.09 - 83 Helsingborgs kyrkl sami - 53 049 - 95 488 78 242 0.04 27 Hjärnarps kyrkl sami - 49 453 - 89 015 43 581 0,02 17 Hjärsäs församling - 127 596 - 229 673 - 219 844 -0.04 - 38 Hyby kyrkl sami - 45 479 - 81 862 41 737 0,02 17 Hällaryds pastorat - 327 529 - 589 552 -1 283 195 —0.10 - 84 Hässleholms församling - 49 827 - 89 688 139 460 0.07 49 Hästveda pastorat - 130 242 - 234 436 - 292 889 -0.06 - 43 Höganäs församling - 51 623 - 92 922 179 407 0.09 60 Högseröds pastorat - 181 357 - 326 442 251 159 0,03 25 Hörby kyrkl sami - 183 791 - 330 824 50 719 0,01 5 Höörs kyrkl sami - 195 461 - 351 830 — 797 522 -0,10 - 84 lvetofta kyrkl sami - 63 575 - 114 434 - 37 000 -0,01 - 10 Jämjö församling - 215 601 - 388 083 789 553 -0,09 - 82 Jämshögs församling - 238 283 - 428 910 -1 175 270 -0.12 - 110 Karlshamns församling - 362 458 - 652 425 -1 358 576 -0,09 - 82 Karlskrona-Aspö kyrkl sami 0 0 - 303 182 -0.02 15 Karlskrona kyrkogärdssami - 173 446 312 202 - 246 264 -0,04 - 28 Klippans kyrkl sami - 99 444 - 179 000 - 146 831 -0,04 - 30 Knislinge kyrkl sami - 23 480 - 42 264 139 295 0,15 97 Kristianopels församling - 491 722 - 885 100 -2 051 719 -0.10 - 92 Kristianstads kyrkl sami - 120 445 - 216 801 190 912 0.04 29 Kropps pastorat - 100 110 - 180 197 - 583 912 -0.15 - 145 Kgl Karlskrona Am.församl - 41 500 - 74 701 94 895 0,06 40 Kvidinge församling - 243 243 - 437 838 -1 026 870 -0.11 - 96 Kvistoita kyrkl sami - 54 623 - 98 321 - 66 144 -0.03 - 22 Kyrkhults församling - 66 102 - 118 983 379 851 0,14 101 Kågeröds kyrkl sami - 88 172 - 158 709 421 715 0,12 95 Källstorps kyrkl sami - 158 683 - 285 630 - 176 365 -0,03 - 23 Kävlinge kyrkl sami - 74 044 - 133 279 - 127 808 -0.04 - 36 Lackalänga kyrkl sami - 494 758 - 890 564 - 811 103 -0.04 - 34 Landskrona kyrkl sami - 70 442 - 126 796 90 412 0,03 25 Listerby kyrkl sami - 184 847 - 332 725 -1 069 592 -O.14 - 139 Lomma församling - 22 421 - 40 358 49 049 0,05 38 Loshults församling -1 229 857 -2 213 743 -4 338 847 -0,09 - 77 Lunds kyrkl sami - 142 279 - 256 102 - 639 761 -0,11 - 102 Löddeköpinge kyrkl sami » 43 856 - 78 940 413 730 0,24 156 Lödemps pastorat - 42 744 - 76 940 597 735 0,35 201 Lövestads pastorat -4 009 655 -7 217 379 -14 263 090 —0.09 - 80 Malmö kyrkl sami - 97 171 - 174 907 - 185 075 -0.05 - 35 Mjällby församling - 84 887 - 152 796 87 154 0,03 18 Munka-Ljungby pastorat

Stift Inkomst- Kostnadsut'ämning, kronor

utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat/ Samfällighet (50 %) kyrkotill— och klimat- nader platser

höriga faktorer

Mörrums kyrkl sami 150 432 - 81 918 - 40 473 - 14 349 - 10 893 Norra Mellby pastorat 273 304 - 68 681 - 28 876 61 762 65 764 Norra Skrävlinge kyrkl sami 120 511 34 965 - 15 618 66 368 108 178 Norra Åkarps kyrkl samf 285 550 - 68 681 - 31 168 1 935 7 121 Nosaby kyrkl sami 7 035 72 927 - 46 100 27 545 76 942 Näsums församling 129 042 - 39 211 15 274 2 038 116 450 Nättraby kyrkl sami 206 186 - 135 864 - 42 556 - 28 958 - 18 783 Oppmanna kyrkl sami 175 943 - 58 941 - 16 386 59 305 108 896 Osby kyrkl sami 328 938 - 72 178 - 63 817 - 88 705 - 136 232 Perstorps församling 109 957 7 493 - 54 306 - 48 475 47 618 Ramdala pastorat 243 012 - 91 409 - 25 234 57 380 68 728 Reslövs kyrkl sami 63 756 - 23 976 - 14 531 41 364 117 752 Riseberga kyrkl sami 185 430 - 70 430 - 28 001 15 999 22 066 Ronneby församling 340 179 - 181 319 143 379 292 716 0 Rängs kyrkl samf - 871 051 - 175 824 - 111 191 - 73 447 - 38 858 Rödeby församling 243 518 - 112 388 - 35 299 - 31 106 - 65 526 S:t Olofs kyrkl sami 148 466 - 40 959 — 10 958 92 327 68 476 Saxtorps pastorat - 29 811 - 55 195 - 31 949 20 481 22 811 Simrishamns kyrkl samt 325 365 65 435 - 61 673 97 847 277 976 Skanörs kyrkl samf - 637 920 - 120 380 - 73 446 - 36 011 4 620 Skivarps kyrkl samt 158 135 - 48 951 - 22 717 148 914 191 682 Skurups församling 345 604 - 111 638 - 52 097 - 69 189 32 131 Skånes-Fagerhults församl 148 871 23 726 - 9 819 60 927 18 922 Smedstorps kyrkl sami 215 317 - 45 455 - 12 256 176 083 255 720 Staffanstorps kyrkl sami - 203 909 - 98 901 - 117 320 - 80 843 - 55 838 Stiby kyrkl samt 201 230 - 59 441 - 17 961 134 345 201 929 Stoby kyrkl sami 163 060 - 56 194 - 22 464 99 108 174 284 Stora Köpinge kyrkl samt 125 171 - 52 448 - 20 457 90 580 260 145 Strövelstorps kyrkl sami 240 523 - 62 438 - 19 440 92 444 92 281 Svalövs kyrkl samt 123 761 - 34 466 - 32 514 80 608 126 783 Svedala kyrkl samt 249 359 - 172 328 - 86 868 66 118 - 45 822 Södra Mellby pastorat 213 321 51 948 - 16 197 113 905 102 589 Södra Sandby kyrkl samf 31 790 - 105 395 - 60 251 - 6 511 2 795 Södra Åsums kyrkl samf 433 698 - 165 834 - 49 471 33 137 81 631 Sölvesborgs församling 195 764 54 446 59 462 - 63 747 - 18 673 Sövde pastorat 90 299 - 48 951 - 22 372 62 572 154 733 ! Sövestads pastorat 64 287 - 27 223 - 12 302 128 677 157 361 Tomelilla kyrkl samf 492 765 - 132 118 - 46 801 88 602 615 949 Torhamns församling 176 802 - 43 706 - 9 985 11 302 17 036 Trelleborgs församling 493 349 3 896 - 150 412 - 201 671 - 289 065 Trolle-Ljungby pastorat 88 318 - 35 714 - 12 550 120 295 132 319 Uppäkra kyrkl samf - 114 092 - 35 964 - 35 826 154 554 222 070 Veberöds kyrkl samt 88 428 90 160 - 38 769 39 716 51 481 Vellinge kyrkl sami 108 208 - 171 578 - 83 097 180 338 0 Villie kyrkl samt 242 529 - 51 199 - 19 377 137 380 195 305

U 1995:144 Bilaga 10 77 Rikskyrko— Stifts- o struk- Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift. 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatfe- skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig 101 183 - 182 129 - 280 513 —0.07 - 57 Mörrums kyrkl sami - 72 190 - 129 942 101 141 0,04 25 Norra Mellby pastorat - 39 044 70 279 135 151 0,09 64 Norra Skrävlinge kyrkl samf 77 920 - 140 256 - 23 419 —0,01 - 5 Norra Åkarps kyrkl sami - 115 249 - 207 448 - 330 202 -0,07 - 63 Nosaby kyrkl sami 38 184 - 68 732 86 129 0,06 41 Näsums församling - 106 390 - 191 502 - 317 867 -0.07 - 58 Nättraby kyrkl samf - 40 966 - 73 739 154 112 0,09 66 Oppmanna kyrkl samt - 159 542 - 287 175 - 478 711 -0.08 - 59 Osby kyrkl sami - 135 764 - 244 375 - 317 852 —0,06 - 50 Perstorps församling - 63 085 113 553 75 839 0,03 21 Ramdala pastorat - 36 329 - 65 392 82 644 0.06 45 Reslövs kyrkl sami - 70 003 - 126 005 70 944 -0,03 - 19 Riseberga kyrkl sami 358 447 - 645 205 —1 280 887 -0,09 - 74 Ronneby församling - 277 976 500 357 -2 048 704 -0,18 - 193 Rängs kyrkl sami - 88 247 - 158 845 - 247 893 —0,07 - 53 Rödeby församling - 27 396 49 312 180 646 0,16 111 S:t Olofs kyrkl sami 79 873 — 143 772 - 297 308 -0.09 - 83 Saxtorps pastorat 154 183 - 277 529 142 368 0.02 18 Simrishamns kyrkl sami - 183 614 - 330 505 -1 377 256 -0,19 - 203 Skanörs kyrkl sami - 56 791 - 102 224 268 048 0,12 89 Skivarps kyrkl sami - 130 241 234 434 - 284 126 -0,05 - 42 Skurups församling - 24 547 - 44 185 126 443 0.13 82 Skånes-Fagerhults församl - 30 640 - 55 151 503 618 0,41 255 Smedstorps kyrkl samf - 293 299 - 527 938 -1 378 048 -O.12 - 106 Staffanstorps kyrkl sami - 44 903 - 80 826 334 373 0.19 128 Stiby kyrkl sami - 56 161 - 101 089 200 544 0,09 68 Stoby kyrkl sami - 51 144 - 92 059 259 788 0,13 97 Stora Köpinge kyrkl sami 48 601 - 87 481 207 288 0,11 72 Strövelstorps kyrkl sami - 81 285 - 146 312 36 575 0.01 9 Svalövs kyrkl samf - 217 171 - 390 908 - 729 856 -0,08 - 68 Svedala kyrkl samt - 40 492 - 72 885 248 293 0.15 103 Södra Mellby pastorat - 150 627 - 271 128 - 622 907 —0,10 - 92 Södra Sandby kyrkl sami - 123 679 - 222 622 - 13 140 0,00 - 2 Södra Åsums kyrkl samf 148 655 - 267 580 - 416 799 -0,07 - 57 Sölvesborgs församling - 55 930 - 100 674 79 677 0,04 28 Sövde pastorat - 30 756 - 55 360 224 684 0,18 146 Sövestads pastorat - 117 002 - 210 604 690 791 0.15 104 Tomelilla kyrkl sami - 24 963 - 44 934 81 552 0.08 50 Torhamns församling - 376 031 - 676 856 -1 196 790 -0,08 64 Trelleborgs församling 31 374 56 474 204 820 0.16 123 Trolle-Ljungby pastorat 89 564 - 161 215 - 60 037 -0,02 - 16 Uppåkra kyrkl sami - 96 921 - 174 459 - 220 684 -0.06 - 47 Veberöds kyrkl sami - 207 743 - 373 937 - 547 809 -0,07 - 56 Vellinge kyrkl samt - 48 442 - 87 195 369 001 0,19 129 Villie kyrkl samt

Kalvs pastorat 214 733 - 47 453 202 973 198 376 168 829 Stift lnkomst- KostnadsutjämningI kronor

utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat— nader platser

höriga faktorer Vinslövs pastorat 376 650 - 124 126 - 37 985 61 695 144 420 Vittsjö kyrkl samt 235 114 - 46 204 - 20 956 77 659 35 645 Vä kyrkl sami 248 836 - 152 348 - 57 738 92 229 151 524 Välinge kyrkl sami 112 541 — 13 237 13 775 58 553 60 403 Väsby kyrkl samf » 251 089 - 131 618 - 73 256 - 15 248 - 21 579 Västerstads pastorat 332 045 - 58 941 - 16 954 107 574 447 360 Västra Bjäre kyrkl sami 247 605 - 68 681 - 24 737 77 804 78 929 Västra Karaby kyrkl sami - 85 144 - 68 432 - 39 029 38 614 100 499 Västra Vrams pastorat 399 314 - 89 161 - 33 343 73 365 85 998 Ystads församling 129 779 - 188 062 - 123 264 - 152 457 - 198 354 Åhus församling - 147 071 - 192 308 - 83 993 — 128 835 - 123 323 Ängelholms pastorat 145 090 - 129 870 - 138 509 - 273 108 - 222 177 Örkelljunga kyrkl samt 517 151 - 73 926 - 51 648 - 10 959 - 13 345 Örkeneds församling 154 299 - 74 925 - 23 344 - 10 848 151 387 Östra Broby pastorat 254 274 - 68 432 - 29 079 9 674 47 035 Östra Ljungby församling 104 431 - 48 951 - 16 900 47 034 54 896 Göteborgs stift Björketorps församling 23 275 - 68 681 42 162 - 5 645 32 561 Bollebygds pastorat 260 026 - 114 885 - 58 211 - 20 861 - 81 645 Bro pastorat 254 997 - 81 419 - 30 766 4 459 10 391 Dalstorps pastorat 94 495 - 56 444 - 24 562 204 548 152 849 Eldsberga kyrkl sami 175 324 - 66 434 - 30 685 59 178 65 205 Enslövs församling 140 772 - 56 444 - 21 012 37 886 - 12 863 Fagereds kyrkl sami 242 129 - 66 434 - 16 369 120 463 153 511 Falkenbergs kyrkl sami 310 966 - 17 233 - 122 680 - 91 773 - 207 573 Fjärås kyrkl samf 239 133 - 94 655 - 36 400 - 12 273 - 5 759 Forshälla pastorat 198 726 - 91 658 » 56 777 77 442 239 323 Foss o Krokstads kyrkl sami 451 324 - 122 627 - 53 987 115 888 224 454 Fritsla kyrkl sami 163 044 1 798 - 18 691 41 706 31 888 Fuxema kyrkl sami 128 576 25 475 - 33 212 5 534 84 920 Getinge kyrkl sami 124 450 - 43 956 - 17 553 51 668 39 403 Grimetons kyrkl samt 356 214 - 75 175 - 22 901 170 860 213 583 Gunnarps kyrkl samf 221 161 - 43 956 - 11 026 103 984 96 669 Gällstads pastorat 284 475 - 83 417 - 31 880 187 684 145 594 Göteborgs kyrkl sami -11 034 620 11 760 753 -3 206 212 -3 470 325 -8 716 440 ! Halmstads kyrkl sami 614 085 485 814 — 229 370 - 300 227 - 594 916 i Harplinge kyrkl sami 157 859 - 114 885 - 49 762 - 25 868 - 32 895 | Hasslövs kyrkl sami 330 419 - 70 929 - 17 565 36 904 41 648 ' Herrestads församling 97 408 - 87 163 - 32 607 - 22 421 11 923 ] Hjärtums pastorat 222 954 - 67 932 - 33 824 - 1 313 47 738 ' lstorps pastorat 201 170 - 60 689 - 17 684 82 187 66 820 | !

Rikskyrko- Stifts- o struk- Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkolill- Pastorat/ Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 94 963 - 170 934 154 757 0,04 29 Vinslövs pastorat - 52 389 » 94 300 134 569 0,06 45 Vittsjö kyrkl sami - 144 345 - 259 820 - 121 662 -0,02 - 17 Vä kyrkl sami - 34 438 - 61 988 108 059 0,08 58 Välinge kyrkl sami - 183 139 - 329 651 »1 005 580 -0,14 - 131 Väsby kyrkl samt - 42 384 - 76 292 692 408 0,41 244 Västerstads pastorat - 61 843 - 111 318 137 759 0,06 40 Västra Bjäre kyrkl sami - 97 572 - 175 630 - 326 694 -0,08 - 77 Västra Karaby kyrkl sami - 83 358 - 150 044 202 771 0.06 41 Västra Vrams pastorat » 308 159 - 554 686 -1 395 203 -0,11 - 96 Ystads församling - 209 982 - 377 967 -1 263 479 -0,15 - 136 Åhus församling - 346 272 - 623 290 -1 588 136 -0.11 - 96 Ängelholms pastorat - 129 120 - 232 416 5 737 0,00 1 Örkelljunga kyrkl sami - 58 359 - 105 047 33 163 0,01 11 Örkeneds församling - 72 697 - 130 855 9 920 0,00 3 Östra Broby pastorat - 42 250 - 76 051 22 209 0,01 10 Östra Ljungby församling Göteborgs stift - 105 404 - 189 728 - 355 784 -0,08 - 72 Björketorps församling - 145 527 - 261 949 - 423 052 -0,07 - 57 Bollebygds pastorat - 76 916 - 138 448 - 57 702 -0,02 - 14 Bro pastorat - 61 405 » 110 529 198 952 0,08 65 Dalstorps pastorat » 76 713 - 138 083 - 12 208 0,00 - 3 Eldsberga kyrkl sami - 52 529 - 94 553 - 58 743 -0,03 - 21 Enslövs församling - 40 923 - 73 661 318 716 0.19 127 Fagereds kyrkl sami - 306 701 - 552 062 - 987 056 -0,08 - 66 Falkenbergs kyrkl sami - 90 999 - 163 798 - 164 751 -0,05 » 34 Fjärås kyrkl samt - 141 943 - 255 497 - 30 384 -0,01 - 4 Forshälla pastorat » 134 968 - 242 942 237 142 0.04 32 Foss o Krokstads kyrkl sami - 46 728 - 84 111 88 906 0,05 35 Fritsla kyrkl sami - 83 029 - 149 453 - 21 189 -0,01 - 5 Fuxema kyrkl sami - 43 882 - 78 988 31 142 0,02 13 Getinge kyrkl sami - 57 253 - 103 056 482 272 0,21 136 Grimetons kyrkl sami - 27 565 - 49 617 289 650 0,26 159 Gunnarps kyrkl sami — 79 699 - 143 458 279 299 0.09 64 Gällstads pastorat -8 015 530 -14 427 953 -37 110 327 -O.12 - 109 Göteborgs kyrkl sami - 573 425 -1 032 165 -1 630 204 -0,07 - 58 Halmstads kyrkl samt » 124 404 - 223 927 - 413 882 -0,08 » 68 Harplinge kyrkl sami - 43 912 - 79 042 197 523 0,11 69 Hasslövs kyrkl sami - 81 517 - 146 730 - 261 107 -0,08 - 65 Herrestads församling » 84 560 - 152 209 - 69 146 -0.02 - 16 Hjärtums pastorat - 44 211 » 79 580 148 013 0,08 58 lstorps pastorat

- 26 956 - 48 521 661 981 0,61 370 Kalvs pastorat

Stift Inkomst- Kostnadsutjämning, kronor

utjämning Låg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

Kinna församling 191 565 - 52 448 - 54 603 - 56 757 - 52 999 Kinnarumma pastorat 159 307 - 33 966 - 48 476 63 991 - 45 263 Knäreds kyrkl sami 348 093 65 435 - 18 880 37 297 35 977 Kungsbacka kyrkl sami - 142 549 - 103 147 - 81 133 - 7 940 65 735 Kungshamns pastorat 284 196 » 90 659 — 45 875 76 781 178 835 Kungsäters pastorat 192 957 - 34 466 - 8 736 136 893 152 942 Kungälvs pastorat - 486 528 - 112 637 170 756 - 176 202 - 237 605 Kville kyrkl sami 399 173 - 84 665 - 28 791 221 565 147 457 Laholms kyrkl sami 509 079 - 124 126 - 73 473 - 28 378 17 868 Landvetters kyrkl samt 27 027 62 687 - 72 731 - 106 880 - 120 019 Lerums församling - 579 755 - 104 895 - 139 888 - 134 974 - 281 425 Lindbergs kyrkl sami 321 174 - 98 402 31 088 79 616 54 068 Lindome församling - 151 532 - 137 363 - 103 900 - 115 037 - 275 020 Lysekils kyrkl sami 273 546 — 13 736 » 77 818 34 880 195 151 Länghems pastorat 240 040 - 70 929 - 29 328 122 236 187 853 Löftadalens kyrkl sami 295 010 132 368 - 56 276 128 445 210 850 Mjöbäcks pastorat 127 144 - 40 210 - 11 935 130 080 67 358 Morlanda pastorat 203 419 - 65 185 - 22 441 247 211 229 184 Morups församling 234 342 - 46 204 - 15 540 - 2 900 - 2 083 Myckleby pastorat 345 825 - 78 172 - 36 042 42 828 41 234 Mölndals kyrkl sami —1 277 364 202 897 - 332 867 - 432 122 - 603 322 Naverstads pastorat 186 889 - 30 969 173 776 104 419 73 334 Norums kyrkl sami - 363 934 42 208 - 110 070 - 39 067 - 96 736 Näsinge pastorat 60 960 - 749 - 6 058 105 755 201 005 Nödinge församling - 114 532 93 806 - 74 029 - 64 514 - 119 335 Onsala församling - 373 561 - 181 069 - 97 363 - 98 944 - 137 289 Oskarströms församling 219 916 6 294 - 24 696 - 15 320 - 36 183 Partille kyrkl sami - 732 520 137 862 - 251 841 - 329 596 - 456 563 Romelanda pastorat 147 377 - 85 914 - 32 397 56 511 98 743 Rommele pastorat 215 404 - 71 928 - 31 616 55 598 51 750 Råda församling - 515 455 33 866 - 113 805 - 134 012 - 180 771 Ränneslövs kyrkl sami 283 281 - 63 437 - 17 136 45 995 44 795 Rönnängs pastorat 165 808 - 33 966 - 17 463 100 072 159 038 Sexdrega pastorat 207 271 - 66 434 - 22 456 108 635 140 346 Skallsjö församling 67 783 - 35 465 - 76 745 - 79 631 - 198 031 Skee pastorat 307 974 2 398 - 20 759 123 113 135 198 Skepplanda pastorat 433 056 - 133 866 - 57 720 70 209 85 388 Skredsviks pastorat 286 206 - 79 920 - 28 840 127 802 118 528 Slättåkra kyrkl sami 162 072 - 50 699 14 062 61 442 59 616 Slöinge kyrkl sami 243 879 - 52 198 - 23 380 141 662 184 541 Snöstorps kyrkl sami 467 381 21 578 - 98 549 - 35 050 - 180 082 Solberga pastorat 228 690 - 153 846 - 59 644 - 14 279 36 440 Spekeröds pastorat 160 491 - 18 731 - 19 454 46 279 42 766 Stafsinge församling 168 809 54 770 - 20 863 - 7 592 - 25 753 Starrkärrs pastorat 85 676 - 120 879 - 83 163 - 42 962 - 142 505

Rikskyrko- Stifts- o struk- Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte— skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig - 136 508 - 245 714 - 407 464 -0,07 - 60 Kinna församling - 121 191 - 218 143 - 243 741 -0.05 - 41 Kinnarumma pastorat - 47 200 - 84 960 204 892 0,11 66 Knäreds kyrkl sami - 202 832 - 365 097 - 836 963 -0,10 - 91 Kungsbacka kyrkl sami - 114 687 - 206 437 82 154 0,02 14 Kungshamns pastorat - 21 839 - 39 311 378 440 0,43 254 Kungsäters pastorat - 426 890 - 768 402 -2 379 020 -0,14 - 128 Kungälvs pastorat - 71 977 - 129 558 453 204 0,16 105 Kville kyrkl sami - 183 683 - 330 629 - 249 078 -0,03 - 26 Laholms kyrkl sami - 181 827 - 327 289 - 844 406 -0,12 - 100 Landvetters kyrkl sami - 349 719 - 629 495 -2 220 151 -0,16 - 151 Lemms församling - 77 720 - 139 896 107 752 0,03 24 Lindbergs kyrkl sami - 259 751 - 467 552 -1 510 155 -O.15 - 131 Lindome församling - 194 546 - 350 182 - 132 705 -0.02 - 14 Lysekils kyrkl samt - 73 320 - 131 975 244 577 0,08 62 Länghems pastorat - 140 691 - 253 244 51 726 0.01 7 Löftadalens kyrkl sami - 29 838 - 53 709 188 890 0,16 113 Mjöbäcks pastorat - 56 101 - 100 983 435 104 0,19 140 Morlanda pastorat - 38 849 - 69 928 58 838 0,04 24 Morups församling - 90 105 - 162 190 63 378 0,02 12 Myckleby pastorat - 832 168 -1 497 902 -4 772 848 -0.14 » 137 Mölndals kyrkl samt - 22 971 - 41 347 443 131 0.48 289 Naverstads pastorat - 275 175 » 495 314 -1 422 504 -0,13 - 121 Norums kyrkl sami - 15 145 - 27 262 318 506 0,53 387 Näsinge pastorat - 185 072 333 130 - 796 806 -0,11 - 99 Nödinge församling - 243 408 438 134 -1 569 768 -0.16 - 153 Onsala församling - 61 739 - 111 130 - 22 858 -0,01 - 7 Oskarströms församling - 629 603 -1 133 285 -3 395 546 -0,13 - 125 Partille kyrkl sami - 80 992 - 145 786 - 42 458 -0.01 - 10 Romelanda pastorat - 79 039 - 142 270 - 2 101 0,00 - 1 Rommele pastorat - 284 513 - 512 124 -1 706 814 -O,15 145 Rada församling - 42 839 — 77 111 173 548 0.10 64 Ränneslövs kyrkl sami - 43 657 - 78 583 251 249 0,14 103 Rönnängs pastorat - 56 141 » 101 054 210 167 0.09 69 Sexdrega pastorat - 191 862 - 345 352 - 994 869 -0,13 - 115 Skallsjö församling - 51 897 - 93 414 402 613 0,19 128 Skee pastorat - 144 299 - 259 738 - 6 970 0,00 - 1 Skepplanda pastorat - 72 101 - 129 781 221 894 0,08 55 Skredsviks pastorat - 35 156 - 63 280 119 933 0,09 59 Slättåkra kyrkl sami - 58 449 - 105 209 330 846 0,14 100 Slöinge kyrkl samf - 246 373 - 443 471 - 514 566 -0,05 — 41 Snöstorps kyrkl samf - 149 111 - 268 399 - 380 149 -0,06 - 50 Solberga pastorat - 48 636 - 87 544 75 171 0,04 29 Spekeröds pastorat - 52 157 - 93 882 23 332 0,01 8 Stafsinge församling

- 207 908 - 374 234 - 885 975 -0,11 - 90 Starrkärrs pastorat

Stift Inkomst» Kostnadsutjämning| kronor

utjämning Läg andel Glesbygds- Kyrkobygg- Begravnings- Pastorat/ Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat- nader platser

höriga faktorer

___—___.___——__ Stenkyrka pastorat 365 238 - 155 095 - 87 213 - 34 398 - 120 611 Stora Lundby pastorat 182 430 - 45 455 - 58 369 - 51 141 - 86 489 Strömstads församling 152 772 17 682 - 43 088 - 40 049 56 635 Surteby-Kattunga pastorat 325 958 - 70 430 - 22 423 168 956 216 201 Svarteborgs pastorat 188 238 - 70 180 - 22 077 29 879 38 212 Svenljunga-Ullasjö pastorat 317 947 - 70 929 - 35 170 83 229 123 740 Sätila pastorat 313 573 - 85 415 - 33 462 99 058 103 334 Söndrums kyrkl sami - 572 099 - 135 864 - 103 623 » 145 542 - 174 592 Tanums pastorat 467 995 - 81 419 - 38 694 155 507 325 950 Tegneby pastorat 379 769 - 110 140 - 42 634 18 069 23 846 Torestorps pastorat 207 301 - 65 435 - 15 709 102 767 141 886 Torsby pastorat 121 667 - 87 413 - 45 803 57 683 83 936 Temps kyrkl sami 228 214 - 59 441 - 23 766 159 767 134 302 Tossene kyrkl sami 203 757 - 39 461 » 22 189 86 388 94 883 Tranemo pastorat 286 591 » 82 168 - 40 056 74 797 132 149 Träslövs församling 134 274 - 98 901 - 38 341 - 5 476 - 69 428 Tvååkers kyrkl sami 462 587 - 116 384 - 31 176 80 955 90 925 Tölö kyrkl samt 20 067 - 103 397 - 77 707 - 96 876 - 114 012 Uddevalla kyrkl samt 168 649 - 146 603 - 246 583 » 406 678 » 410 566 Vallda pastorat - 803 907 - 250 999 - 142 702 - 132 089 - 289 175 Varbergs församling 161 706 - 1 748 - 160 636 - 244 412 - 351 951 Veddige kyrkl samt 306 804 - 105 145 - 33 166 50 038 45 799 Veinge kyrkl samt 281 195 - 51 449 - 20 427 81 853 86 940 Vessige pastorat 280 195 - 50 699 - 17 094 193 910 209 588 Vinbergs kyrkl samt 242 804 - 82 418 - 33 611 » 3 075 47 738 Värö kyrkl samt 158 853 - 54 446 - 31 777 67 086 13 455 Öckerö församling 421 739 - 177 572 - 83 001 » 93 742 - 166 118 Örby församling 299 800 - 6 993 - 63 948 - 33 679 44 557 Karlstads stift Arvika Västra kyrkl sami 221 322 128 372 - 45 450 - 32 596 0 Arvika Östra församling 314 442 - 116 883 - 50 982 - 88 465 0 Arvika V 0 Ö förs kyrkl sami 0 0 0 0 - 255 107 Blomskogs kyrkl sami 125 052 - 16 234 105 636 98 732 83 338 Bolstads kyrkl samt 199 939 - 39 461 - 8 488 132 264 204 464 Bro pastorat 107 255 - 29 720 - 10 071 93 033 103 293 Brunskogs pastorat 217 542 - 52 198 - 12 418 91 023 42 352 Brålanda pastorat 336 099 - 88 911 - 24 598 179 281 143 244 i Dals-Eds pastorat 246 450 » 53 946 - 29 067 56 994 65 702 ; Degerfors kyrkl samt 281 147 - 156 344 - 87 251 - 126 101 - 141 138 ' Eda församling 321 954 - 35 714 - 25 334 27 004 - 17 599 , Eds kyrkl samt 111 026 - 44 955 » 19 574 42 415 46 865 ! Ekshärads församling 218 831 - 95 904 446 589 15 388 - 39 746 i Filipstads kyrkl samt 252 685 - 127 872 - 49 979 - 1 278 106 564 % Forshaga församling 121 301 - 104 895 - 56 218 - 55 074 - 127 177

Rikskyrko- Stifts» o struk- Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift. 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte» skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig » 218 032 - 392 457 » 642 568 »0,07 » 58 Stenkyrka pastorat 145 922 - 262 660 » 467 606 »0.08 - 64 Stora Lundby pastorat - 107 721 » 193 898 » 157 667 »0,04 » 29 Strömstads församling - 56 058 » 100 904 461 300 0.21 135 Surteby-Kattunga pastorat - 55 192 » 99 345 9 535 0.00 3 Svarteborgs pastorat » 87 926 - 158 266 172 625 0,05 36 Svenljunga-Ullasjö pastorat » 83 656 - 150 581 162 851 0,05 35 Sätila pastorat - 259 056 » 466 301 »1 857 077 -0,18 » 177 Söndrums kyrkl samt » 96 734 - 174 121 558 484 0.14 99 Tanums pastorat - 106 586 - 191 855 » 29 531 »0.01 - 5 Tegneby pastorat » 39 273 » 70 691 260 846 0.17 112 Torestorps pastorat » 114 508 - 206 114 - 190 552 »0.04 » 34 Torsby pastorat » 59 415 » 106 947 272 714 0,11 83 Torups kyrkl sami - 55 473 » 99 852 168 053 0,08 55 Tossene kyrkl sami » 100 139 » 180 250 90 924 0,02 17 Tranemo pastorat - 95 852 » 172 533 » 346 257 »0.09 » 72 Träslövs församling - 77 939 » 140 291 268 677 0.09 56 Tvååkers kyrkl samf » 194 268 - 349 683 - 915 876 »0,12 » 98 Tölö kyrkl samf - 616 457 -1 109 622 »2 767 860 -0.11 - 96 Uddevalla kyrkl sami » 356 755 » 642 159 -2 617 786 -0.18 - 179 Vallda pastorat - 401 590 - 722 862 -1 721 493 -0.11 » 90 Varbergs församling » 82 915 » 149 247 32 168 0.01 7 Veddige kyrkl sami - 51 066 - 91 920 235 126 0,12 77 Veinge kyrkl samt » 42 734 » 76 922 496 244 0.29 185 Vessige pastorat - 84 028 » 151 251 » 63 841 »0.02 » 14 Vinbergs kyrkl sami » 79 442 - 142 995 - 69 266 »0.02 - 17 Värö kyrkl sami - 207 503 » 373 506 » 679 703 »0.08 » 64 Öckerö församling - 159 869 - 287 764 - 207 896 »0.03 » 26 Örby församling Karlstads stift - 162 140 » 291 853 » 439 089 »0.07 » 55 Arvika Västra kyrkl sami - 184 958 - 332 924 - 459 770 »0.06 » 49 Arvika Östra församling 0 0 - 255 107 »0.02 » 15 Arvika V 0 Ö förs kyrkl sami - 13 309 - 23 957 359 258 0,67 394 Blomskogs kyrkl sami - 21 221 » 38 197 429 300 0,51 289 Bolstads kyrkl sami - 25 178 - 45 321 193 291 0,19 135 Bro pastorat » 47 987 » 86 376 151 938 0,08 55 Brunskogs pastorat » 61 496 - 110 692 372 927 0,15 101 Brålanda pastorat - 72 669 - 130 803 82 661 0.03 21 Dals-Eds pastorat » 218 126 » 392 627 » 840 440 »0.10 - 79 Degerfors kyrkl sami - 95 324 - 171 584 3 403 0,00 1 Eda församling - 48 935 - 88 084 » 1 242 0,00 0 Eds kyrkl sami » 71 669 » 129 005 344 484 0,12 90 Ekshärads församling » 178 835 » 321 902 - 320 617 »0.04 - 36 Filipstads kyrkl sami

- 140 546 » 252 982 - 615 591 -0,11 - 92 Forshaga församling

Stift Inkomst» Kostnadsut'ämning, kronor

utjämning Läg andel Glesbygds- Kyrkobygg» Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill» och klimat» nader platser

höriga faktorer

Fryksände pastorat 320 148 - 155 345 » 3 190 - 20 407 - 63 034 Frändefors församling 226 605 - 86 164 » 24 690 » 14 681 - 27 179 Fröskogs pastorat 64 051 » 17 732 » 6 865 97 534 90 670 Färgelanda kyrkl sami 277 182 - 85 165 » 34 925 51 413 51 729 Gillberga pastorat 131 274 » 47 203 198 024 75 695 65 950 Glava församling 103 670 » 22 977 119 135 33 359 29 228 Grava församling » 107 493 » 115135 » 59 835 » 54 140 » 74 126 Gmms kyrkl sami 205 128 » 105 894 » 56 500 - 6 918 » 70 020 Gräsmarks församling 128 240 - 29 221 139 275 28 378 25 689 Gunnarskogs kyrkl sami 176 026 » 61 688 259 170 48 276 55 435 Hagfors kyrkl samt 26 957 - 122 128 » 27 413 » 153 464 » 65 905 Hammarö församling » 206 887 » 208 791 » 119 110 » 402 639 - 100 966 Holmedals pastorat 145 528 » 20 230 159 224 86 641 79 695 Holms kyrkl sami 284 818 » 34 216 - 32 759 46 216 145 059 Högsäters pastorat 263 067 » 64 935 » 14 888 168 059 208 035 Karlskoga församling » 551 280 » 240 509 » 274 200 - 311 119 » 533 319 Karlstads kyrkl samt »1 270 699 » 485 264 » 481 131 » 564 726 »1 091 211 Kristinehamns kyrkl sami 328 223 - 171 079 » 165 180 » 703 706 0 Kroppa församling 83 724 » 4 995 » 6 424 25 541 21 031 Köla pastorat 266 521 - 40 460 » 13 787 85 551 84 518 Laxarby kyrkl sami 59 681 - 21 978 125 007 92 857 78 908 Lungsunds kyrkl sami 96 851 » 40 959 » 10 628 42 309 59 119 Lysviks församling 155 699 » 45 704 » 6 997 14 160 67 316 Millesviks pastorat 143 734 - 27 722 1 13 524 139 449 185 969 Munkfors kyrkl samt 146 031 - 78 172 - 24 451 272 6 624 Nedre Ulleruds kyrkl sami 250 389 » 112 637 » 35 863 - 6 796 1 242 Norra Råda pastorat 123 771 » 77 173 - 12 063 12 083 75 143 Nors kyrkl sami 77 322 » 91 908 » 43 536 » 18 338 » 11 281 Nyeds kyrkl sami 194 892 - 112 138 - 41 451 32 300 38 440 Rämmens kyrkl sami 119 759 » 37 962 209 538 102 402 126 850 Flölanda pastorat 146 384 » 18 482 108 430 100 150 134 447 Silbodals församling 195 261 » 16 983 » 17 320 » 16 622 36 813 Silleruds församling 94 543 - 26 973 129 044 30 840 27 510 Skalleruds församling 45 699 » 21 978 » 12 573 18 224 120 731 Stavnäs pastorat 142 827 » 30 719 - 7 059 51 543 67 234 Steneby kyrkl sami 273 258 - 60 689 » 38 858 156 976 199 382 Stora Kils pastorat 399 355 » 203 546 » 91 645 » 40 099 - 111 386 Storfors församling 157 684 17 083 » 13 641 » 8 705 » 17 949 Sunne pastorat 497 446 - 209 041 » 52 883 » 45 738 » 79 761 Svanskogs pastorat 144 935 - 50 949 » 13 448 75 921 66 074 Säffle kyrkl samt 253 501 - 164 086 - 87 295 » 75 424 - 67 848 Töcksmarks pastorat 133 033 - 28 222 » 10 489 116 804 314 433 Tösse med Tydje kyrkl samt 99 123 » 24 226 - 8 911 107 780 182 725 Visnums kyrkl sami 214 840 » 70 679 » 28 116 122 435 124 862 Väse församling 167 743 » 45 205 - 13 184 6 573 27 635

Rikskyrko» Stifts» o struk» Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift. 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte» skatte- kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig » 145 419 - 261 755 » 329 002 »0.06 » 44 Fryksände pastorat » 61 724 » 111 104 » 98 937 »0.04 » 29 Frändefors församling » 17 163 » 30 893 179 602 0,26 188 Fröskogs pastorat » 87 312 » 157 162 15 760 0,00 3 Färgelanda kyrkl sami » 30 079 » 54 143 339 518 0.28 193 Gillberga pastorat » 17 320 » 31 177 213 918 0,31 207 Glava församling » 149 587 » 269 256 » 829 572 »0,14 » 126 Grava församling » 141 249 - 254 248 » 429 701 »0.08 » 61 Grums kyrkl sami - 19 343 - 34 817 238 201 0.31 197 Gräsmarks församling » 39 636 » 71 344 366 239 0,23 162 Gunnarskogs kyrkl samt » 154 836 » 278 705 » 775 494 »0,13 - 110 Hagfors kyrkl sami » 297 774 » 535 993 »1 872 160 »0,16 » 142 Hammarö församling » 22 761 » 40 970 387 127 0,43 280 Holmedals pastorat » 81 896 » 147 413 179 809 0,05 40 Holms kyrkl samt » 37 220 - 66 995 455 123 0,31 191 Högsäters pastorat - 685 501 »1 233 901 »3 829 829 »0,14 » 129 Karlskoga församling »1 202 827 »2 165 089 »7 260 947 »0,15 » 138 Karlstads kyrkl sami » 412 951 » 743 311 »1 868 004 »0,11 » 94 Kristinehamns kyrkl sami - 24 053 » 43 295 51 529 0,05 39 Kroppa församling » 53 583 - 96 450 232 310 0,11 74 Köla pastorat » 21 066 » 37 918 275 491 0.33 246 Laxarby kyrkl samt » 38 948 » 70 106 37 638 0,02 19 Lungsunds kyrkl sami - 27 893 - 50 207 106 374 0,10 63 Lysviks församling - 13 670 » 24 606 516 678 0,94 518 Millesviks pastorat - 87 851 » 158 132 - 195 679 »O_06 » 45 Munkfors kyrkl samt - 89 657 » 161 382 » 154 704 »0.04 » 33 Nedre Ulleruds kyrkl sami » 76 241 » 137 234 » 91 714 »0.03 » 24 Norra Råda pastorat » 108 840 » 195 913 » 392 494 »0.09 - 76 Nors kyrkl sami » 103 627 - 186 528 » 178 112 »0.04 » 33 Nyeds kyrkl samt » 33 393 » 60 107 427 087 0,32 233 Rämmens kyrkl sami » 12 084 » 21 750 437 095 0,90 461 Rölanda pastorat » 64 982 » 116 967 » 800 0,00 0 Silbodals församling - 19 040 » 34 273 201 651 0,26 180 Silleruds församling - 31 433 » 56 579 62 091 0.05 40 Skälleruds församling » 27 698 » 49 857 146 271 0.13 89 Stavnäs pastorat » 97 145 » 174 861 258 063 0,07 51 Steneby kyrkl sami » 229 112 - 412 402 » 688 835 »0,08 » 60 Stora Kils pastorat » 50 536 » 90 964 » 7 028 0.00 » 3 Storfors församling » 195 197 - 351 355 - 436 529 »0.06 - 42 Sunne pastorat » 33 619 - 60 515 128 399 0.10 68 Svanskogs pastorat » 218 237 - 392 827 » 752 216 »0.09 » 71 Säffle kyrkl sami - 39 237 » 70 627 415 695 0.26 196 Töcksmarks pastorat » 22 277 » 40 098 294 116 0.33 226 Tösse med Tydje kyrkl samt » 70 290 - 126 523 166 529 0,06 45 Visnums kyrkl samf » 32 961 - 59 329 51 272 0,04 26 Väse församling

Stift lnkomst- Kostnadsutjämning, kronor

utjämning Låg andel Glesbygds» Kyrkobygg» Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill» och klimat» nader platser

höriga faktorer

Åmåls kyrkl samt 306 120 » 142 857 » 81 147 » 77 561 » 22 510 Ärtemarks kyrkl sami 133 973 - 47 702 » 34 992 90 981 8 694 Örs pastorat 207 527 » 44 705 » 14 304 82 647 106 626 Östmarks pastorat 184 769 » 60 939 254 932 69 041 58 540 övre Älvdals kyrkl sami 334 osa - 120 879 542 592 152 635 161 874 Härnösands stlft Alanäs församling 45 548 » 15 485 79 798 35 648 77 876 Alnö församling » 219 414 » 165 834 » 33 262 » 81 186 » 10 390 Alsens församling 108 894 » 30 719 176 390 18 083 23 826 Anundsjö församling 348 117 » 120 380 604 702 » 7 452 1 159 Arnäs församling 97 105 » 192 058 40 322 » 82 359 » 149 189 Attmars församling 81 884 » 48 452 212 192 6 774 39 992 Bergs kyrkl sami 238 865 » 77 922 432 957 82 883 128 824 Bjärtrå församling 136 757 » 34 466 631 9 809 14 366 Björna församling 130 741 » 38 212 231 084 108 211 11 923 Bodums församling 72 224 » 23 726 117 559 33 415 34 259 Borgsjö församling 128 185 » 118 132 8 295 24 149 58 380 Boteå pastorat 127 492 » 30 719 218 832 128 477 168 498 Brunflo pastorat 607 807 » 215 784 » 2 587 » 97 851 » 197 627 Bräcke kyrkl samt 115 144 » 36 963 322 714 37 489 45 954 Fjällsjö församling 64 940 » 35 465 175 179 26 592 137 713 Fors församling 98 458 » 28 971 205 844 14 768 53 953 Frostvikens församling 107 036 » 24 476 176 321 110 353 85 367 Frösö församling » 253 835 » 183 816 » 19 385 » 83 419 » 114 435 Föllinge pastorat 214 066 » 54 196 286 056 108 052 101 430 Gideå pastorat 164 813 » 55 195 245 616 68 627 62 680 Grundsunda församling 51 531 » 42 208 17 507 100 293 » 34 230 Gudmundrå församling 164 089 » 121 628 » 9 622 » 103 238 » 100 025 Hallens pastorat 175 720 » 27 223 185 542 103 766 74 023 Hammerdals kyrkl sami 281 042 - 75 175 418 545 79 435 40 406 Haverö församling 79 129 » 29 221 139 900 18 445 27 386 Hede kyrkl samt 232 918 - 81 169 418 194 169 836 205 925 Helgums församling 95 859 » 25 475 127 821 59 495 30 698 Häggenås församling 127 868 » 32 468 150 688 28 465 26 082 Hällesjö kyrkl sami 128 603 » 48 452 239 964 87 385 95 582 Härnösands domkyrkoiörsaml - 155 385 » 170 330 » 61 905 » 142 997 » 222 804 Hässjö pastorat 123 483 - 68 182 » 11 818 60 885 0 Högsjö församling 118 639 » 50 699 - 5 644 43 194 8 052 Indals församling 97 182 » 52 697 » 5 282 6 265 11 203 Junsele församling 130 638 » 42 707 223 886 54 523 15 916 Kalls församling 81 233 » 16 733 91 851 60 195 66 913 Rätan-Klövsjö kyrkl samt 147 931 » 38 462 208 867 55 212 110 550 Lidens kyrkl sami 130 199 » 43 207 183 473 92 377 106 133 Lillhärdals församling 75 818 - 26 224 118 910 38 456 101 223 Lits kyrkl samt 200 104 » 83 417 385 464 23 998 37 301 Ljustorps församling 82 206 - 20 729 129 995 53 214 27 552

Rikskyrko- avgift, 2,5 öre per skattekrona

___—___.—-—————

- 202 868 » 87 479 - 35 760 » 35 764 - 81 566

» 9815

» 174 516 »21541 -85148 » 162 846

»34331 »55325 -29677 » 32196 - 14107

» 114 698 » 30 579 » 258 277 » 48 655 » 23 872

- 29 792 » 21 018 » 231 571 » 33 624 » 33 107

- 73 351 - 190 882 » 19 765 » 48 597 - 20 426

-52906 » 16 248 » 19016 -33884 - 341414

- 75 997 » 38 978 » 37 081 - 31 268 - 10 024

» 24 644 » 27 098 - 14 531 - 55 923 » 18 728

Stifts» o stmk- turavgift, 4.5 öre per skatte» krona

» 365162 » 157 462 »64 369 -64 375 » 146 818

- 17667 » 314129 -38 774 » 153267 - 293122

» 61 795 » 99 585 » 53 419 - 57 954 » 25 392

» 206 457 - 55 042 - 464 899 » 87 580 » 42 969

» 53 625 » 37 832 - 416 828 » 60 523 » 59 593

- 132 032 » 343 587 » 35 578 » 87 475 - 36 767

- 95 232 » 29 246 » 34 229 - 60 992 - 614 546

» 136 795 - 70 160 » 66 746 » 56 282 » 18 044

»44 360 -48 776 » 26155 »100 661 »33 710

Nettobelopp 1995 enligt förslag , Kronor

- 585 985 - 93 987 237 662 406 204 841 901

195 903 - 998 731 236 159 587 731 » 742 147

196 264 650 697

44 001 353 597 194 232

- 220 278 526 959 » 629 218 348 103 302 1 18

260 635 395 751 -1 303 289 561 261 393 841

» 112 490 » 704 893 456 485 608 181 178 446

797 566 242 904 247 390 408 206 »1 709 381

» 108 424 4 404

» 47 156 294 706 255 391

415 094 393 101 267 497 406 866 219 800

Kr per skatte» krona

»0.07 »0.03 0.17 0,28 0,26

0,50 »0,14 0.27 0,17 »0,11

0,14 0.29 0,04 0,27 0.34

»0.05 0.43 »0.06 0.18 0,32

0,22 0,47 »0,14 0.42 0.30

»0.04 »0.09 0.58 0,31 0,22

0.33 0.37 0.33 0.30 »0, 13

»0.04 0,00 »0.03 0.24 0.64

0.42 0.36 0.46 0,18 0,29

Kr per kyrkotill-

hörig

-58 »22 107 191 185

349 »134 183 123 »96

1 09 207

26 1 94 235

» 40 312 » 46 136 244

160 319 » 131 269 204

- 33 » 78 340 207 1 57

264 247 205 216 » 112

-29

- 24 170 sas

274 254 311 131 201

Pastorat / Samfällighet

Ämäls kyrkl sami Ärtemarks kyrkl samt Örs pastorat Östmarks pastorat Övre Älvdals kyrkl samt

Härnösands stltt Alanäs församling Alnö församling Alsens församling Anundsjö församling Arnäs församling

Attmars församling Bergs kyrkl sami Bjärtrå församling Björna församling Bodums församling

Borgsjö församling Boteå pastorat Brunflo pastorat Bräcke kyrkl samt Fjällsjö församling

Fors församling Frostvikens församling Frösö församling Föllinge pastorat Gidea pastorat

Grundsunda församling Gudmundrå församling Hallens pastorat Hammerdals kyrkl sami Haverö församling

Hede kyrkl samt Helgums församling Häggenäs församling Hällesjö kyrkl sami Härnösands domkyrkoiörsaml

Hässjö pastorat Högsjö församling Indals församling Junsele församling Kalls församling

Rätan-Klövsjö kyrkl sami Lidens kyrkl sami Lillhärdals församling Lits kyrkl sami Ljustorps församling

utjämning Låg andel Glesbygds» Kyrkobygg» Begravnings- Pastorat/ Samfällighet (50 %) kyrkotill- och klimat» nader platser

höriga faktorer

Långsele pastorat 145 831 » 58 691 27 834 24 228 28 566 Mörsils pastorat 127 903 - 25 475 230 972 98 390 97 859 Njurunda församling 11 963 » 218 282 - 49 597 » 179 179 - 43 551 Nora pastorat 120 950 - 38 212 123 108 469 64 543 Nordingrå församling 160 661 » 38 212 1 217 8 517 105 129 Nätra församling 230 571 - 126 124 31 939 70 677 66 521 Offerdals församling 255 850 » 65 934 324 321 82 192 53 240 Ovikens pastorat 227 435 - 48 701 269 955 221 120 1 13 395 Ragunda församling 185 834 » 74 925 395 904 27 334 73 582 Ramsele-Edsele pastorat 228 784 » 52 697 334 995 90 826 46 865 Resele pastorat 134 505 » 37 213 212 764 68 374 67 896 Revsunds pastorat 270 414 - 80 669 451 869 105 763 77 811 Rödöns pastorat 329 169 » 160 589 95 616 54 575 22 273 Selängers församling » 314 534 » 86 164 - 51 143 » 76 859 » 277 550 Sidensjö församling 103 889 - 30 719 158 419 24 798 24 923 Själevads kyrkl sami 207 397 » 476 773 102 437 - 156 968 » 255 656 Skorpeds församling 85 662 » 12 238 88 045 32 928 36 536 Sköns församling »1 043 096 - 215 534 » 91 862 » 172 292 » 199 403 Sollefteå pastorat » 79 922 » 166 833 69 989 » 103 360 » 103 114 Stigsjö pastorat 157 256 » 39 710 201 038 105 389 66 902 Ströms församling 284 677 - 98 651 814 893 14 185 151 834 Stuguns kyrkl sami 102 620 » 44 955 221 070 99 933 131 484 Stöde församling 181 104 - 89 910 393 319 » 14 091 » 25 215 Sundsvalls kyrkl samt -1 255 901 » 237 512 » 109 861 » 397 529 » 271 931 Sunne pastorat 315 942 » 88 661 46 902 131 264 202 483 Svegs kyrkl sami 164 400 » 102 148 656 813 79 054 188 016 Säbrå kyrkl sami 30 384 » 131 618 » 23 826 51 376 195 988 Såttna församling 72 115 » 40 709 » 4 460 10 565 17 740 Timrå församling » 74 465 - 188 062 » 50 399 » 141 173 » 222 156 Torps församling 314 647 » 118 382 620 737 27 862 » 7 750 Tuna församling 97 405 » 140 360 » 20 264 - 44 730 » 57 932 Tåsjö församling 142 725 » 53 197 305 463 1 067 15 898 Tännäs kyrkl samt 156 212 » 45 954 274 175 171 209 285 494 Ullångers pastorat 165 117 » 60 190 451 130 460 60 204 Undersåkers församling 147 547 - 39 960 394 838 65 411 28 597 Ytterhogdals kyrkl sami 114 917 - 36 963 187 821 103 468 126 374 Ytterlännäs kyrkl sami 227 315 » 106 394 » 2 430 76 153 132 265 Adels-Lidens församling 118 423 - 36 464 187 496 20 835 76 116 Åre församling 131 764 » 60 190 386 913 191 909 93 274 Örnsköldsviks församling » 349 026 - 74 675 33 717 » 72 236 - 108 211

Östersunds församling » 799 910 » 481 518 » 53 084 - 224 027 » 394 713

Rikskyrko» Stifts» o struk» Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift. 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte» skatte» kyrkotill- Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig » 66 019 - 118 834 - 17 085 »0,01 » 5 Långsele pastorat » 29 251 » 52 653 447 745 0,38 266 Mörsils pastorat » 282 545 » 508 580 »1 269 771 »0,11 » 98 Njurunda församling » 32 455 » 58 419 164 999 0,13 93 Nora pastorat - 29 390 » 52 902 155 020 0,13 88 Nordingrå församling - 104 119 » 187 414 » 17 949 0,00 - 3 Nätra församling - 37 200 » 66 960 545 509 0,37 230 Offerdals församling » 29 139 - 52 450 701 615 0,60 360 Ovikens pastorat - 57 525 » 103 545 446 659 0,19 143 Ragunda församling » 43 863 » 78 953 525 957 0.30 204 Ramsele-Edsele pastorat » 28 329 - 50 991 367 006 0,32 224 Resele pastorat » 62 923 » 113 262 649 003 0.26 182 Revsunds pastorat » 162 159 » 291 886 - 113 001 »0,02 » 14 Rödöns pastorat » 267 836 - 482 106 -1 556 192 »0,15 » 136 Selängers församling » 21 633 » 38 940 220 737 0,26 177 Sidensjö församling - 423 916 - 763 049 »1 766 528 »0,10 » 89 Själevads kyrkl sami » 10 031 » 18 055 202 847 0,51 296 Skorpeds församling - 443 662 » 798 592 »2 964 441 »0,17 » 170 Sköns församling » 216 577 » 389 839 - 989 656 »0,11 » 102 Sollefteå pastorat - 27 717 » 49 890 413 268 0,37 244 Stigsjö pastorat - 109 856 - 197 741 859 341 0,20 149 Ströms församling » 32 574 » 58 633 418 945 0,32 240 Stuguns kyrkl sami » 62 274 » 112 094 270 839 0,11 81 Stöde församling - 544 203 - 979 565 »3 796 502 »0,17 » 173 Sundsvalls kyrkl samf » 55 568 » 100 023 452 339 0,20 134 Sunne pastorat - 95 576 » 172 038 718 521 0,19 150 Svegs kyrkl sami » 138 577 » 249 438 - 265 711 »0,05 » 41 Säbrå kyrkl samf - 30 567 » 55 020 » 30 336 »0.02 » 19 Sättna församling » 280 274 » 504 493 »1 461 022 »0,13 » 116 Timrå församling » 93 419 » 168 154 575 541 0,15 114 Torps församling - 122 053 » 219 696 » 507 630 »0,10 » 87 Tuna församling » 38 941 » 70 094 302 921 0,19 141 Tåsjö församling » 34 362 - 61 852 744 922 0,54 376 Tännäs kyrkl sami » 40 806 » 73 451 181 785 0,11 80 Ullångers pastorat » 54 270 » 97 686 444 477 0,20 154 Undersåkers församling » 24 107 » 43 393 428 117 0,44 315 Ytterhogdals kyrkl sami » 100 394 » 180 709 45 806 0,01 9 Ytterlännäs kyrkl sami - 24 864 - 44 791 296 731 0,30 205 Ådals»Lidens församling » 52 851 » 95 132 595 687 0,28 210 Åre församling » 205 395 - 369 712 »1 145 538 »0,14 » 135 Örnsköldsviks församling

» 606 198 -1 091 156 »3 650 606 »0,15 - 142 Östersunds församling

Stift Inkomst» Kostnadsutjämning, kronor

utjämning Låg andel Glesbygds» Kyrkobygg» Begravnings— Pastorat/ Samfällighet (50 %) kyrkotill» och klimat» nader platser

höriga faktorer

___—___.._____-_ Luleå stift Arjeplogs församling 158 465 » 38 961 569 411 198 185 84 588 Arvidsjaurs församling 241 425 » 158 092 1 247 034 » 23 170 » 10 495 Bjurholms församling 212 877 » 75 674 383 095 30 601 89 921 Bolidens församling 37 186 - 35 465 31 424 » 2 190 323 Bureå församling 260 348 » 83 916 67 650 » 16 525 » 57 181 Bunräsks kyrkl samt 357 958 » 136 863 725 197 34 819 47 010 Bygdeå kyrkl samt 372 122 » 57 443 49 911 39 579 135 130 Byske kyrkl sami 319 546 » 116 633 788 238 20 283 92 570 Dorotea kyrkl sami 226 948 » 73 427 521 563 211 222 191 256 Edefors församling 92 982 » 42 208 289 551 8 248 123 803 Gällivare kyrkl sami » 327 800 » 407 592 1 275 672 17 301 254 758 Haparanda kyrkl sami 589 391 23 377 285 778 155 784 » 24 994 Holmsunds församling » 61 770 » 106 643 36 025 » 52 598 - 91 817 Hortlax församling 216 958 » 149 600 182 313 » 43 784 » 105 595 Hörnefors församling 164 567 » 84 416 22 854 70 442 » 36 547 Jokkmokks kyrkl sami 138 241 » 112 887 1 213 318 367 199 355 800 Junosuando församling 95 879 » 27 722 210 631 78 564 32 060 Jörns församling 118 298 - 39 710 315 302 55 017 2 650 Kiruna kyrkl sami » 865 583 » 336 913 1 507 701 » 106 751 106 315 Korpilombolo församling 100 702 » 38 961 276 243 66 771 74 023 Kågedalens församling 164 397 - 114 885 69 225 51 070 » 818 Luleå kyrkl sami »1 776 741 » 270 979 978 562 » 355 451 » 519 450 Lycksele kyrkl samt 323 230 » 148 352 1 884 393 291 681 24 103 Lövångers församling 251 260 » 64 685 364 293 122 569 164 045 Malå församling 181 026 » 79 421 610 093 11 996 74 052 Nederkalix församling 66 364 » 326 923 443 636 45 291 - 189 231 Nederluleå församling » 74 926 » 359 890 701 798 » 232 713 » 194 204 Nordmalings församling 602 764 » 126 124 50 954 141 584 130 559 Norrfjärdens församling 210 510 » 130 370 170 870 » 18 613 » 96 553 Norsjö församling 245 782 » 97 153 726 596 40 098 79 389 Nysätra församling 207 162 » 43 207 275 381 59 471 8 177 Pajala kyrkl sami 300 660 » 70 180 858 283 95 282 101 935 Piteå landsförsamling 122 525 - 358 142 469 458 114 324 11 681 Piteå stadsförsamling » 240 940 » 169 830 298 066 » 167 513 » 128 966 Råneå församling 210 471 » 61 938 122 839 155 941 » 47 348 Skellefteå landsförsamling 108 475 - 298 951 254 970 - 86 198 » 201 610 ) Skellefteå S:t Olovs församl » 429 937 » 224 026 238 076 » 133 148 - 237 508 i Skellefteå S:t Örjans församl 186 411 - 60 689 96 940 - 28 382 - 138 640 i Sorsele kyrkl sami 229 949 » 73 177 543 836 219 103 283 799 ] Stensele församling 248 433 » 103 147 912 175 251 473 61 336 ) Sävars kyrkl samf 250 349 » 136 863 35 115 61 744 51 775 i Tärendö församling 68 660 » 24 226 206 590 35 227 29 208 | Tärna församling 97 850 - 36 214 273 058 86 820 71 856 ( Töre församling 184 847 » 56 943 420 347 92 401 47 643 [

Umeå kyrkl samf » 349 523 » 258 991 355 041 - 842 443 »1 393 879

Rikskyrko» Stifts» o struk» Nettobelopp 1995 enligt förslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte- kyrkotill» Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig Luleå stift » 64 510 » 116 118 791 060 0,31 237 Arjeplogs församling » 150 226 » 270 407 876 069 0,15 116 Arvidsjaurs församling » 48 494 » 87 289 505 037 0,26 184 Bjurholms församling » 49 288 » 88 719 » 106 729 »0,05 - 47 Bolidens församling » 85 172 » 153 309 » 68 105 »0,02 » 15 Bureå församling » 91 082 » 163 947 773 092 0,21 152 Burträsks kyrkl sami » 91 289 » 164 321 283 689 0,08 55 Bygdeå kyrkl sami » 102 722 » 184 900 816 382 0,20 148 Byske kyrkl samf » 63 748 » 114 746 899 068 0,35 262 Dorotea kyrkl sami » 34 953 » 62 916 374 507 0,27 207 Edefors församling » 475 844 » 856 520 » 520 025 »0,03 » 25 Gällivare kyrkl samt » 172 090 » 309 762 547 484 0,08 58 Haparanda kyrkl samf » 172 802 » 311 044 » 760 649 »0,11 - 99 Holmsunds församling - 120 573 » 217 031 - 237 312 »0,05 » 39 Hortlax församling » 72 745 » 130 941 » 66 786 »0,02 » 18 Hörnefors församling » 126 683 » 228 030 1 606 958 0.32 262 Jokkmokks kyrkl sami - 17 768 - 31 983 339 661 0,48 321 Junosuando församling » 41 823 » 75 281 334 453 0,20 151 Jörns församling » 574 305 »1 033 748 -1 303 284 »0.06 » 54 Kiruna kyrkl samt » 25 229 » 45 412 408 137 0,40 294 Korpilombolo församling » 96 576 » 173 838 » 101 425 »0,03 - 21 Kågedalens församling » 867 453 »1 561 416 »4 372 928 »0,13 - 124 Luleå kyrkl sami » 263 112 » 473 602 1 638 341 0,16 128 Lycksele kyrkl sami » 41 680 » 75 024 720 778 0,43 284 Lövångers församling » 73 299 » 131 938 592 509 0,20 155 Malå församling » 332 735 - 598 922 » 892 520 »0.07 » 58 Nederkalix församling - 530 517 » 954 930 »1 645 382 »0,08 - 67 Nederluleå församling » 131 590 » 236 861 431 286 0,08 57 Nordmalings församling » 114 727 » 206 508 » 185 391 »0,04 » 32 Norrfjärdens församling - 93 551 » 168 392 732 769 0,20 149 Norsjö församling - 31 912 - 57 442 417 630 0,33 209 Nysätra församling » 76 986 » 138 576 1 070 418 0,35 248 Pajala kyrkl samt - 345 982 - 622 768 - 608 904 »0,04 - 38 Piteå landsförsamling » 240 894 » 433 608 »1 083 685 »0,11 » 103 Piteå stadsförsamling » 76 953 » 138 516 164 496 0.05 40 Råneå församling » 397 455 - 715 418 -1 336 187 »0,08 - 72 Skellefteå landsförsamling » 409 619 » 737 313 »1 933 475 »0,12 » 108 Skellefteå S:t Olovs församl » 141 868 - 255 363 » 341 591 »0.06 » 50 Skellefteå S:t Örjans församl » 58 054 » 104 498 1 040 958 0,45 320 Sorsele kyrkl sami » 104 897 - 188 814 1 076 559 0,26 200 Stensele församling » 112 698 - 202 857 » 53 435 »0,01 » 9 Såvars kyrkl sami » 19 115 » 34 407 261 937 0,34 252 Tärendö församling » 30 522 » 54 940 407 908 0,33 253 Tärna församling - 47 410 » 85 338 555 547 0,29 209 Töre församling

»1 527 971 »2 750 347 -6 768 113 »0,11 » 96 Umeå kyrkl sami

utjämning Låg andel Glesbygds» Kyrkobygg» Begravnings— Pastorat/ Samfällighet (50 %) kyrkotill» och klimat» nader platser

höriga faktorer

Vilhelmina församling 485 618 » 156 593 1 305 581 60 984 192 113 Vindelns kyrkl samt 488 438 - 125 624 859 352 318 957 32 913 Vännäs församling 409 471 » 111 888 89 129 » 39 214 » 77 541 Åsele kyrkl sami 229 518 » 86 164 573 841 150 052 41 152 Älvsby församling 273 509 » 171 578 1 416 561 - 59 284 » 90 176 Överkalix församling 219 849 » 117 882 883 683 100 355 99 764 Överluleå kyrkl sami » 100 002 - 427 073 819 628 » 313 689 » 374 749 Övertorneå kyrkl samt 425 935 » 87 413 1 115 300 71 435 81 645 Visby stift Alva kyrkl sami 308 031 » 46 703 » 16 202 85 260 97 124 Bunge kyrkl samt 159 182 - 45 704 » 13 903 118 498 198 343 Burs kyrkl samf 257 282 » 44 206 » 8 865 142 327 170 734 Dalhems kyrkl samt 127 398 » 25 225 » 7 383 128 176 159 100 Eskelhems kyrkl samf 172 157 » 36 464 - 10 779 197 668 222 422 Fardhems kyrkl samf 137 225 » 19 481 » 4 827 154 440 119 232 Garde kyrkl sami 176 988 » 23 726 - 7 042 181 306 230 598 Gothems kyrkl sami 154 681 » 25 225 » 5 703 134 784 342 254 Havdhems kyrkl sami 211 320 » 41 708 - 8 740 187 208 276 718 Klinte kyrkl sami 259 113 » 41 958 » 14 605 159 149 134 902 Lärbro kyrkl samt 173 706 - 37 712 » 11 682 108 656 147 291 Othem-Boge kyrkl samt 114 320 » 22 478 - 16 412 71 843 40 272 Roma kyrkl sami 216 510 » 63 187 » 18 027 238 770 304 145 Sanda kyrkl samt 192 866 » 32 717 » 9 155 159 681 202 415 Stenkumla kyrkl sami 146 943 » 54 695 » 19 427 100 562 107 247 Stenkyrka kyrkl samt 144 912 » 34 715 » 9 206 109 077 132 087 Visby domkyrkoiörsamling 460 972 » 126 124 » 156 321 - 144 595 » 282 039 Vänge kyrkl samf 142 562 » 24 725 - 7 095 183 354 166 128 Väskinde kyrkl samf 230 316 » 55 445 - 15 580 205 190 172 224 Öja kyrkl sami 159 044 » 25 724 - 6 194 156 830 187 790 Östergams kyrkl sami 161 833 » 19 980 » 5 565 163 403 1 18 094 Stockholms stift Adolf Fredriks församling - 852 189 132 243 » 64 574 » 21 116 0 Boo församling -1 076 836 203 197 - 174 102 » 323 636 - 324 373 Botkyrka kyrkl samt »2 308 276 2 885 316 » 409 774 » 466 269 »1 071 392 Bromma församling »2 058 137 201 698 » 255 381 » 313 959 0 Brännkyrka församling -1 650 029 524 400 - 284 366 - 418 883 0 Danderyds församling »5 414 152 117 482 » 334 939 » 418 050 » 349 766 Djurö pastorat 56 801 » 39 461 - 27 646 80 748 131 453 Eds församling - 339 799 68 032 » 50 395 » 61 920 » 92 247 Ekerö pastorat - 878 054 » 46 204 - 122 949 » 19 065 » 30 460 Engelbrekts församling »2 106 293 461 763 » 161 157 - 88 668 0 Enskede församling »1 508 719 480 569 » 257 278 - 209 785 0 Essinge församling » 472 972 44 655 » 50 162 » 28 956 0 Farsta församling »1 975 831 622 477 » 334 179 - 380 983 0 Finska församlingen 333 558 907 462 » 104 069 - 193 612 0 Fresta församling 841 099 - 50 699 - 97 817 - 119 340 » 206 050

Rikskyrko» Stifts» o struk» Nettobelopp 1995 enligt iörslag Stift avgift, 2,5 turavgift, 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte» skatte» kyrkotill» Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig » 145 625 » 262 125 1 479 953 0,25 186 Vilhelmina församling » 107 231 » 193 015 1 273 790 0.30 206 Vindelns kyrkl sami » 152 675 » 274 815 » 157 533 »0,03 » 19 Vännäs församling » 70 707 » 127 273 710 419 0,25 186 Åsele kyrkl samf » 178 160 » 320 687 870 185 0.12 98 Älvsby församling » 86 282 » 155 308 944 179 0.27 209 Överkalix församling » 586 426 »1 055 567 »2 037 878 »0,09 » 77 Överluleå kyrkl sami » 100 064 » 180 115 1 326 723 0,33 234 Övertorneå kyrkl sami Visby stift » 40 504 - 72 907 314 099 0,19 120 Alva kyrkl sami » 34 757 » 62 562 319 097 0.23 160 Bunge kyrkl sami » 22 164 » 39 894 455 214 0,51 268 Burs kyrkl sami » 18 456 » 33 221 330 389 0.45 285 Dalhems kyrkl sami » 26 947 » 48 505 469 552 0,44 281 Eskelhems kyrkl sami » 12 066 » 21 720 352 803 0,73 378 Fardhems kyrkl sami » 17 606 » 31 691 508 827 0.72 398 Garde kyrkl sami - 14 258 » 25 665 560 868 0,98 525 Gothems kyrkl sami » 21 849 » 39 328 563 621 0,64 355 Havdhems kyrkl sami » 36 512 » 65 722 394 367 0,27 166 Klinte kyrkl sami » 29 206 - 52 570 298 483 0,26 169 Lärbro kyrkl sami » 41 030 - 73 854 72 661 0,04 33 Othem»Boge kyrkl sami » 45 068 - 81 123 552 020 0.31 205 Roma kyrkl sami » 22 888 » 41 198 449 004 0,49 289 Sanda kyrkl sami » 48 567 » 87 420 144 643 0,07 55 Stenkumla kyrkl sami » 23 014 - 41 425 277 716 0,30 193 Stenkyrka kyrkl sami » 390 802 » 703 444 »1 342 353 »0,09 » 69 Visby domkyrkoiörsamling » 17 737 - 31 927 410 560 0,58 347 Vänge kyrkl sami » 38 950 » 70 110 427 645 0,27 177 Väskinde kyrkl sami » 15 486 - 27 874 428 386 0.69 384 Öja kyrkl sami » 13 912 » 25 042 378 831 0,68 367 Östergams kyrkl sami Stockholms stift » 161 435 » 290 582 »1 257 653 »0,19 » 242 Adolf Fredriks församling » 435 255 » 783 459 »2 914 464 »0,17 » 166 Boo församling »1 024 435 »1 843 983 »4 238 813 »0,10 » 105 Botkyrka kyrkl sami » 638 452 »1 149 213 -4 213 444 »0,16 » 173 Bromma församling » 710 915 »1 279 647 »3 819 440 »0,13 - 135 Brännkyrka församling » 837 347 »1 507 224 »8 743 996 »0,26 » 359 Danderyds församling - 69 114 » 124 405 8 376 0,00 3 Djurö pastorat - 125 988 » 226 778 » 829 095 »0,16 » 169 Eds församling » 307 374 - 553 272 -1 957 378 »0,16 - 163 Ekerö pastorat - 402 892 » 725 206 -3 022 453 »0,19 » 223 Engelbrekts församling » 643 196 »1 157 752 -3 296 161 »0,13 » 126 Enskede församling - 125 404 » 225 727 » 858 566 »0,17 » 189 Essinge församling » 835 446 »1 503 803 -4 407 765 »0,13 - 133 Farsta församling - 260 171 » 468 309 214 859 0,02 16 Finska församlingen » 244 543 » 440 178 »1 999 726 »0,20 » 223 Fresta församling

Stift Inkomst» KostnadsutjämningI kronor

utjämning Låg andel Glesbygds» Kyrkobygg» Begravnings- Pastorat / Samfällighet (50 %) kyrkotill» och klimat» nader platser

höriga faktorer

Färingsö församling » 143 353 » 45 455 » 56 747 39 687 55 279 Gustav Vasa församling »1 420 316 190 460 » 113 158 » 94 440 0 Gustavsbergs pastorat » 236 325 135 764 » 99 407 - 90 716 » 149 518 Hammarby församling » 963 264 449 625 » 156 972 » 164 720 » 276 632 Hedvig Eleonora församling »1 870 725 75 225 » 113 106 » 42 352 0 Huddinge kyrkl sami »3 935 659 2 016 606 » 597 906 » 806 338 »1 473 508 Hägerstens församling »2 129 400 721 603 » 338 639 » 477 430 0 Hässelby församling »2 518 158 257 442 - 272 676 - 352 193 0 Högalids församling »1 919 819 570 479 » 232 935 » 137 964 0 Johannes församling »1 141 348 257 742 » 93 191 » 42 433 0 Järfälla kyrkl sami »4 900 101 953 720 » 520 843 » 688 970 » 930 408 Katarina församling »1 924 625 674 250 - 245 478 » 202 218 0 Kista församling »1 014 896 1 374 424 - 150 899 » 128 914 0 Kungsholms församling »2 052 121 184 016 » 156 164 » 250 553 0 Lidingö församling »6 091 687 129 171 » 425 675 » 445 208 - 970 186 Ljusterö kyrkl samt 143 396 » 35 465 » 12 996 72 608 61 396 Maria Magdalena församling »1 346 420 472 702 » 148 149 - 79 551 0 Matteus församling »3 062 751 404 745 » 237 587 » 183 686 0 Nacka församling »2 871 110 1 019 204 » 323 009 » 415 303 » 486 932 Oscars församling »5 083 386 184 915 - 350 965 » 282 986 0 S:t Görans församling »2 428 225 254 745 » 237 528 » 230 221 0 Saltsjöbadens församling »1 662 157 - 39 710 » 104 120 - 66 511 » 82 143 Skarpnäcks församling » 889 033 880 968 » 268 845 » 322 764 0 Skärholmens församling -1 277 497 1 223 450 » 191 008 » 219 904 0 Sofie församling -1 113 923 284 340 » 127 041 » 129 079 0 Sollentuna församling »4 496 639 985 264 » 475 200 » 527 826 » 526 295 Solna kyrkl sami »3 991 302 1 536 562 - 444 369 » 614 849 »1 389 740 Spånga församling »1 643 886 2 650 845 » 199 770 » 280 800 0 Stockholms domkyrkoiörsaml » 418 477 72 827 » 33 181 112 328 0 Sundbybergs församling »1 662 938 768 805 » 248 791 » 310 583 » 388 877 Tyresö församling »1 975 949 419 280 » 299 179 » 405 458 » 764 675 Tyska Sankta Gertruds församl » 180 538 80 694 » 19 834 13 015 0 Täby församling »6 875 454 397 702 - 584 111 » 594 364 »1 011 208 Vallentuna kyrkl sami - 747 664 » 14 735 » 165 770 » 257 248 » 327 226 Vantörs församling »1 779 639 933 940 » 297 883 » 333 919 o Vaxholms församling » 275 268 » 47 453 » 64 179 - 67 175 » 76 591 Vällingby församling »1 966 793 136 364 » 225 408 » 225 909 0 Värmdö församling - 285 930 » 71 928 - 73 092 » 128 426 - 166 950 Västerhaninge kyrkl sami - 542 609 » 26 224 » 131 592 » 76 511 » 287 722 Västerleds församling »3 855 803 » 77 173 » 269 694 » 232 803 0 Össeby-Gams pastorat » 5 172 - 31 718 » 27 366 117 717 99 919 Österhaninge kyrkl sami »1 999 216 1 241 208 » 372 362 » 586 437 »1 056 514 Österåker-Östra Ryds församl -1 248 445 18 581 - 251 560 - 338 540 - 302 213

Rikskyrko» Stifts» o struk» Nettobelopg 1995 enligt förslag Stift avgift. 2,5 turavgift. 4,5 Kronor Kr per Kr per öre per öre per skatte- skatte» kyrkotill» Pastorat / Samfällighet skattekrona krona krona hörig, » 141 867 - 255 361 » 547 817 »0,10 » 88 Färingsö församling » 282 896 - 509 212 »2 229 562 »0.20 » 241 Gustav Vasa församling » 248 518 » 447 333 »1 136 053 »0.11 » 101 Gustavsbergs pastorat » 392 430 » 706 374 -2 212 767 »0,14 » 144 Hammarby församling » 282 764 » 508 976 -2 742 698 »0.24 » 334 Hedvig Eleonora församling »1 494 765 »2 690 577 »8 982 147 »0,15 - 154 Huddinge kyrkl sami » 846 598 -1 523 876 -4 594 340 »0,14 » 136 Hägerstens församling » 681 691 »1 227 044 -4 794 320 »0,18 » 196 Hässelby församling » 582 337 »1 048 207 »3 350 783 »0.14 » 153 Högalids församling » 232 978 » 419 360 »1 671 568 »0,18 » 214 Johannes församling »1 302 107 »2 343 792 »9 732 501 »0,19 - 207 Järfälla kyrkl sami » 613 695 -1 104 651 »3 416 417 »0,14 - 145 Katarina församling » 377 249 » 679 048 » 976 582 »0,06 - 69 Kista församling » 390 411 » 702 740 »3 367 973 »0,22 - 269 Kungsholms församling »1 064 187 -1 915 536 -10 783 308 »0,25 » 328 Lidingö församling » 32 491 » 58 483 137 965 0.11 72 Ljusterö kyrkl sami » 370 372 » 666 669 »2 138 459 »0,14 » 158 Maria Magdalena församling » 593 967 »1 069 141 »4 742 387 »0.20 » 245 Matteus församling » 807 522 »1 453 540 »5 338 212 »0,17 » 177 Nacka församling » 877 414 »1 579 345 »7 989 181 »0,23 » 294 Oscars församling - 593 820 -1 068 876 »4 303 925 »0,18 » 206 S:t Görans församling » 260 301 - 468 542 -2 683 484 »0.26 » 353 Saltsjöbadens församling » 672 113 -1 209 804 -2 481 591 »0,09 - 87 Skarpnäcks församling » 477 521 » 859 538 »1 802 018 »0.09 » 100 Skärholmens församling » 317 604 » 571 687 »1 974 994 »0,16 » 156 Sofia församling »1 188 001 -2 138 401 »8 367 098 »0,18 » 194 Sollentuna församling -1 110 923 »1 999 662 »8 014 283 »0,18 » 197 Solna kyrkl sami » 499 426 » 898 966 » 872 003 »0,04 - 48 Spånga församling » 82 953 » 149 315 » 498 771 »0,15 - 178 Stockholms domkyrkoiörsaml » 621 977 »1 119 559 »3 583 920 »0,14 - 148 Sundbybergs församling - 747 947 »1 346 305 »5 120 233 »0,17 » 173 Tyresö församling - 49 586 » 89 255 - 245 504 »0,12 » 138 Tyska Sankta Gertruds församl »1 460 277 »2 628 499 -12 756 211 »0,22 » 258 Täby församling - 414 425 » 745 964 »2 673 032 »0,16 - 156 Vallentuna kyrkl sami » 744 707 »1 340 472 »3 562 680 »0,12 » 121 Vantörs församling » 160 446 » 288 803 » 979 915 »0,15 » 138 Vaxholms församling » 563 519 »1 014 334 »3 859 599 »0,17 » 188 Vällingby församling » 182 729 » 328 912 »1 237 967 »0,17 » 158 Värmdö församling » 328 979 » 592 162 »1 985 799 »0,15 » 147 Västerhaninge kyrkl sami - 674 234 »1 213 622 -6 323 329 »0,23 » 297 Västerleds församling - 68 416 » 123 148 - 38 184 »0,01 » 12 Össeby-Gams pastorat » 930 904 »1 675 627 »5 379 852 »0,14 » 142 Österhaninge kyrkl sami - 629 650 »1 133 370 »3 885 497 »0,15 - 150 Österåker-Östra Ryds församl

Tabell 7 Specifikation av beräkningsunderlag för inkomst» och kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter,

gruppvis, 1995 års nivå

Kyrkokommun- Folkmängd Därav kyrko- lnkomstutjämningen

grupp den 1 jan tillhöriga Skatteunderlag Andel av 1995 för kyrkotill» beräknad höriga (redu- medel» cerat), antal skatte- skattekronor kraft, % Storstad 1 390 604 1 055 296 1 064 437 993 116,0 Förort 1 218 026 1 010 353 1 019 809 268 116,1 Större stad 1 127 954 931 103 841 138 947 103,9 Medelstor stad 1 004 297 882 867 777 640 003 101,3 Större tätort 1 674 866 1 504 964 1 268 164 413 96,9 Mindre tätort 1 080 685 996 106 768 526 430 88,7 Landsbygd 971 536 912 142 653 840 677 82,4 Glesbygd 348 101 329 943 240 457 189 83,8

Summa 8 816 069 7 622 774 6 634 014 920 100,0

Kostnadsutjämningen Kyrkobyggnader Begravningsglatser

Andel kyrkotill- höriga i % av folk- mängden

75,90 82,95 82,55 87,91 89,86

92,17 93,89 94,78

86,47

Antal kyrkor

1 46 226 1 94 229 543

658 1 139 350

3 485

Antal kyrkotill- hönga per kyrka

7 228 4 471 4 800 3 855 2 772

1 514 801 943

2187

Antal begrav- nings- platser

48 1 88 1 14 1 82 555

620 1 167 329

3 203

Antal in» vänare per begrav- ningsplats

14 318 6 423 9 894 5 397 2 905

1 723 841 1 058

2 502

Tabell 8 Specifikation av beräkningsunderlag för inkomst» och kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter, stiftsvis, 1995 års nivå

Stift Folkmängd Därav kyrko» lnkomstutjämningen den 1 jan tillhöriga Skatteunderlag Andel av 1995 för kyrkotill» beräknad höriga (redu- medel- cerat), antal skatte» skattekronor kraft, % ___—___— Uppsala 693 208 611 385 515 817 048 97,0 Linköpings 539 922 480 262 388 269 708 93,0 Skara 524 317 470 940 378 752 128 92,5 Strängnäs 561 001 479 955 415 153 428 99,5 Västerås 590 047 530 356 445 649 607 96,6 Växjö 616 006 549 698 438 945 936 91,8 Lunds 1 259 002 1 076 888 899 785 519 96,1 Göteborgs 1 181 059 999 375 861 299 636 99,1 Karlstads 386 176 354 872 288 523 909 93,5 Härnösands 396 596 370 793 308 755 808 95,8 Luleå 527 423 484 428 407 043 699 96,6 Visby 58 237 53 754 37 271 188 79,8 Stockholms 1 483 075 1 160 068 1 248 747 326 1238

Summa 8 816 069 7 622 774 6 634 014 940 100,0

Kostnadsutjämningen erkobxggnader Begravningsglatser

Andel kyrkotill- höriga i % av folk- mängden

88,20 88,95 89,82 85,55 89,88

89,24 85,54 84,62 91,89 93,49

91,85 92.30 78,23

86,47

Antal kyrkor

300 269 41 2 1 95 1 79

338 512 392 175 215

253 97 1 48

3 485

Antal kyrkotill» hödga per kyrka

2 038 1 785 1 143 2 461 2 963

1 626 2 103 2 549 2 028 1 725

1 915 554 7 838

2187

Antal begrav- nings- platser

259 239 402 1 89 204

310 531 365 169 191

174 99 71

3 203

Antal in» vånare per begrav-

ningsplats 2 628 2 184 1 304 2 968 2 892

1 967 2 306 3 236 2 154 2 055

3 031 588 10 982

2 502

Tabell 9 Specifikation av beräkningsunderlag för inkomst» och kostnadsutjämningen för »astorat och samfälli» heter, 1995 års nivå Stift Folkmängd Därav lnkomstutjämningen Kostnadsut'ämninoen den 1 jan kyrkotill» Skatteunder— Andel av Andel till» Glesbygd » Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill» beräknad höriga i % klimat höriga, antal medelskatte» av folk» Kommunty skattekronor kraft, % männden Uppsala stift i Alfta församling 5 324 5 144 3 776 743 84,4 96,62 Glesbygd , Almunge pastorat 4 501 4 223 3 136 996 85.4 93.82 Landsbyg» Alunda församling 3 810 3 574 2 513 085 80,9 93,81 Mindre tät» Arbrå kyrkl sami 4 825 4 621 3 440 867 85,6 95,77 Landsbyg» Balingsta pastorat 2 816 2 556 2 022 752 91,0 90,77 Landsbyg» Bergsjö pastorat 5 101 4 785 3 378 300 81 ,2 93,81 Landsbyg» Bjuråkers kyrkl samf 2 968 2 827 1 926 657 78,4 95,25 Glesbygd i Björklinge pastorat 5 609 5 243 4 105 081 90,1 93,47 Landsbyg» Bollnäs kyrkl sami 19 492 18 066 14 657 015 93,3 92,68 Mindre tät» Bro kyrkl sami 7 435 5 897 5 442 566 106,2 79,31 Förort i Bälinge pastorat 6 655 6 052 5 098 797 96,9 90,94 Landsbyg- Danmarks pastorat 11 705 9 294 8 359 713 103,5 79,40 Större täto Delsbo församling 4 918 4 528 3 139 367 79,7 92,07 Landsbyg» Edebo pastorat 1 666 1 495 1 102 796 84,8 89,74 Landsbyg» Enköpings kyrkl sami 28 982 25 500 21 355 105 96,3 87,99 Medelstor Enångers kyrkl sami 6 907 6 477 5 356 097 95,1 93,77 Glesbygd Films kyrkl sami 3 766 3 527 2 542 020 82,9 93,65 Mindre tät» Fjärdhundra kyrkl sami 3 509 3 329 2 206 093 76,2 94,87 Landsbyg» Forsa kyrkl sami 4 984 4 625 3 496 595 87,0 92,80 Landsbyg» Färila kyrkl sami 5 031 4 869 3 608 786 85,3 96,78 Glesbygd Gnarp församling 2 461 2 362 1 570 752 76,5 95,98 Landsbyg- Gryta kyrkl sami 4 106 3 836 2 873 661 86,2 93,42 Landsbyg» Gävle kyrkl sami 65 105 57 634 53 814 698 107,4 88,52 Större sta» Hamrånge församling 3 636 3 486 2 950 188 97,3 95,87 Mindre tät» Hanebo-Segersta kyrkl sami 3 794 3 699 2 724 918 84,7 97,50 Landsbyg» Harmångers pastorat 3 728 3 500 2 458 661 80,8 93,88 Landsbyg- Hedesunda församling 2 855 2 685 1 853 099 79,4 94,05 Landsbyg» Hille församling 5 543 5 245 4 264 169 93,5 94,62 Mindre tät» Hofors församling 8 706 7 796 7 015 070 1035 89,55 Större täto Hudiksvalls kyrkl sami 11 430 10 597 9 346 670 101,4 92,71 Större fäto Hälsingtuna pastorat 7 621 6 783 5 655 026 95,9 89,00 Mindre tät Häverö pastorat 6 121 5 544 4 543 391 94,3 90,57 Mindre tät Hökhuvuds kyrkl sami 4 106 3 787 3 105 770 94,3 92,23 Mindre tät Järbo församling 2 776 2 635 1 993 931 87,0 94,92 Mindre tät Järvsö församling 4 751 4 592 3 163 478 79.2 96.65 Landsbyg» Knivsta pastorat 11 628 10 357 9 165 569 101,8 89,07 Mindre tät- Kungsängens kyrkl samt 12 475 10 246 10 254 610 115,1 82,13 Förort Ljusdals kyrkl samf 11 197 10 522 8 289 078 90,6 93,97 Glesbygd j Länna pastorat 4 530 4 168 3 132 413 86,4 92,01 Landsbyg-_ Märsta kyrkl sami 26 558 20 931 20 027 363 110,1 78,81 Medelstor ' Nora församling 2 211 2 074 1 362 459 75,6 93,80 Landsbyg»: Norrala kyrkl samt 4 569 4 416 3 552 249 92,5 96,65 Landsbyg-; Norrtälje kyrkl sami 15 736 14 134 11 967 327 97,4 89,82 Större tät» Ockelbo kyrkl sami 6 533 6 152 4 549 718 85,1 94,17 Mindre tät

Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be» Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi» kyrkor per kyrko» gravnings» per begrav- index index byggnad glatser ningsglats Uppsala stlft

1.000 1,15 2 2 572 2 2 662 Alfta församling 1,000 1,00 4 1 056 4 1 125 Almunge pastorat 1,000 1,00 1 3 574 0 0 Alunda församling 1.000 1,10 4 1 155 2 2 413 Arbrå kyrkl sami 1,000 1,00 6 426 6 469 Balingsta pastorat 1,000 1,10 3 1 595 3 1 700 Bergsjö pastorat 1,000 1,10 2 1 414 2 1 484 Bjuråkers kyrkl sami 1.000 1,00 3 1 748 3 1 870 Björklinge pastorat 1.000 1,10 8 2 258 7 2 785 Bollnäs kyrkl sami 1.000 1,00 4 1 474 4 1 859 Bro kyrkl sami 1.000 1,00 7 865 4 1 664 Bälinge pastorat 1.000 1,00 3 3 098 2 5 853 Danmarks pastorat 1.000 1,10 1 4 528 2 2 459 Delsbo församling 1.000 1,00 2 748 2 833 Edebo pastorat 1,000 1,00 22 1 159 21 1 380 Enköpings kyrkl sami 1,000 1,10 6 1 080 4 1 727 Enångers kyrkl sami 1.000 1,00 3 1 176 3 1 255 Films kyrkl sami 1,000 1,00 6 555 6 585 Fjärdhundra kyrkl sami 1.000 1,10 2 2 313 2 2 492 Forsa kyrkl sami 1,000 1,15 7 696 12 419 Färila kyrkl sami 1,000 1,10 1 2 362 1 2 461 Gnarp församling 1,000 1,00 10 384 10 411 Gryta kyrkl sami 1.000 1,05 10 5 763 3 21 702 Gävle kyrkl sami 1,000 1.05 1 3 486 2 1 818 Hamrånge församling 1.000 1.10 2 1 850 5 759 Hanebo-Segersta kyrkl sami 1,000 1,10 3 1 167 2 1 864 Harmångers pastorat 1000 1,05 1 2 685 1 2 855 Hedesunda församling 1.000 1,05 1 5 245 1 5 543 Hille församling 1.000 1,10 1 7 796 0 0 Hofors församling 1,000 1,10 7 1 514 3 3 810 Hudiksvalls kyrkl sami 1,000 1,10 6 1 131 2 3 811 Hälsingtuna pastorat 1.000 1,00 2 2 772 2 3 061 Haverö pastorat 1.000 1,00 3 1 262 3 1 369 Hökhuvuds kyrkl sami 1,000 1,05 1 2 635 1 2 776 Järbo församling 1,000 1,15 1 4 592 3 1 584 Järvsö församling 1.000 1,00 7 1 480 6 1 938 Knivsta pastorat 1.000 1,00 2 5 123 2 6 238 Kungsängens kyrkl sami 1.000 1,15 3 3 507 4 2 799 Ljusdals kyrkl sami 1.000 1,00 4 1 042 3 1 510 Länna pastorat 1,000 1,00 9 2 326 7 3 794 Märsta kyrkl sami 1.000 1,05 1 2 074 1 2 211 Nora församling 1.000 1,10 3 1 472 2 2 285 Norrala kyrkl sami 1.000 1,00 2 7 067 3 5 245 Norrtälje kyrkl sami 1.000 1,10 4 1 538 6 1 089 Ockelbo kyrkl sami 1,000 1,05 4 2 178 1 9 247 Ovansjö församling

Tabell 9 forts. Stift

Pastorat / Samfällighet

Ovanåkers kyrkl sami Rasbo pastorat Rimbo pastorat Roslags-Bro kyrkl sami Rådmansö pastorat

Sandvikens församling Sigtuna kyrkl sami Skogs församling Skutskärs kyrkl sami Söderala kyrkl sami

Söderby-Karls pastorat Söderfors församling Söderhamns kyrkl sami Tensta pastorat Tierps församling

Tolita församling Torsåker församling Uppsala kyrkl sami Valbo församling Vendels o Tegelsmora pastorat

Vittinge församling Väddö kyrkl sami Vänge pastorat Västerlövsta kyrkl sami Västlands församling

Årsunda kyrkl sami Öregrunds kyrkl sami Österlövsta»Hällnäs kyrkl sami Östervåla kyrkl sami Östhammars kyrkl sami

Övergrans kyrkl sami

Linköpings stift Aneby kyrkl sami Asby kyrkl sami Aska kyrkl sami Bankekinds pastorat Brunneby kyrkl sami

Ekeby kyrkl sami Eksjö församling Fomäsa kyrkl sami Frödinge pastorat Gamleby kyrkl sami

Gladhammars pastorat Gärdsemms kyrkl sami Hallingebergs pastorat Hjorteds församling Horns pastorat

Folkmängd

den 1 jan 1995

8 004 3 942 9 290 2 071 3 522

23 506 6 495 1 226 9 212 9 825

3 712 1 905 13 953 10 829 3 282

5624 2845 119571 13131 4314

2 533 3 327 3 935 4 778 2 062

3 662 2 457 3 088 4 452 8 399

16 829

7 284 1 906 2 178 2 206 4 446

5681 11014 2124 1651 4803

2 982 1 428 2 829 1 647 1 551

Därav kyrkotill» höriga

7 570 3 719 8 350 1 923 3 275

21 193 5 835 1 186 8 462 9179

3 559 1 744 12 866 9 279 3 123

4994 2661 92516 12 410 3926

2 265 3 1 10 3 525 4 453 1 956

3 574 2 324 2 969 4 193 7 671

15 052

6 632 1 768 2 038 2 059 4 152

5 190 9 946 2 039 1 605 4 340

2 836 1 378 2 707 1 587 1 493

lnkomstutjämningen Skatteunder-

lag för kyrkotill- höriga, antal skattekronor

5 613 178 2 623 281 6 418 356 1 424 083 2 349 856

19 399 822 6 252 073 799 391 7 090 252 7 256 674

2 542 831 1 565 671 10 950 090 7 344 492 2 092 400

4 044 925 2 072 679 84 799 518 10 711 761 2 798 707

1 568 860 2 152 378 2 543 721 3 210 267 1 507 861

2 736 000 1 767 010 2 006 768 2 892 788 6 062 413

13 792 276

4 284 220 1 162 357 1 412 007 1 630 689 3 303 426

3 807 753 8 338 088 1 406 739 1 040 335 3 152 309

2 021 198 848 148 1 816 680 1 025 478 916 759

Andel av beräknad medelskatte» kraft, %

85,3 81,1 88,4 85,2 82,5

105,3 123,2 77,5 96,4 90,9 82,2 103,3 97,9 91,0 77,1

93,2 89,6 105,4 99,3 82,0

79,7 79,6 83,0 82,9 88,7

88,1 87,5 77,7 79,4 90,9

105,4

74,3 75,6 79,7 91,1 91,5

84,4 96,4 79,4 74,6 83,5

82,0 70,8 77,2 74,3 70,6

Andel till» höriga i % av folk- män den

94,58 94,34 89,88 92,85 92,99

90,16 89,84 96,74 91,86 93,42

95,88 91 ,55 92,21 85.69 95,16

88,80 93,53 77,37 94,51 91,01

89,42 93,48 89,58 93,20 94,86

97,60 94,59 96,15 94,18 91,33

89,44

91 ,05 92,76 93,57 93,34 93,39

91 ,36 90,30 96,00 97,21 90,36

95,10 96,50 95,69 96,36 96,26

Kostnadsut'ämnin en

Glesbygd - klimat Kommunty

Mindre täto Landsbygd Landsbygd Landsbygd Landsbygd

Medelstor Förort Glesbygd Större täto Mindre täto

Landsbygd Större täto Större täto Större täto Landsbygd

Större täto Landsbygd Större stad Större täto Mindre läto

Större läto Landsbygd Landsbygd

Landsbygd Mindre läto Landsbygd Landsbygd Landsbygd

Förort

Mindre läto Landsbygd Landsbygd Landsbygd Mindre täto

Mindre täto Större täto Landsbygd Glesbygd Mindre täto

Landsbygd Glesbygd Landsbygd Landsbygd Glesbygd

1995:144 Bilaga 10 103 Stift Kyrkobyggnader &gravninggglatser Antal Antal tillh. Antal be'- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko— gravnings- per begrav- index index byggnad platser ningsplats 1.000 1,15 5 1 514 4 2 001 Ovanåkers kyrkl sami 1.000 1,00 4 930 4 986 Rasbo pastorat 1.000 1,00 7 1 193 8 1 161 Rimbo pastorat 1 ,000 1,00 2 962 2 1 036 Roslags-Bro kyrkl sami 1,000 1,00 2 1 638 2 1 761 Rådmansö pastorat 1,000 1,05 4 5 298 3 7 835 Sandvikens församling 1.000 1,00 3 1 945 2 3 248 Sigtuna kyrkl samf 1.000 1,10 1 1 186 1 1 226 Skogs församling 1.000 1,05 3 2 821 3 3 071 Skutskärs kyrkl sami 1.000 1,10 5 1 836 4 2 456 Söderala kyrkl sami 1,000 1,00 4 690 4 928 Söderby-Karls pastorat 1.000 1,05 1 1 744 1 1 905 Söderfors församling 1.000 1,10 5 2 573 3 4 651 Söderhamns kyrkl sami 1,000 1,00 5 1 856 3 3 610 Tensta pastorat 1,000 1,05 1 3 123 1 3 232 Tierps församling 1.000 1,05 2 2 497 2 2 812 Tolfta församling 1.000 1,10 1 2 661 1 2 845 Torsåker församling 1.000 1,00 20 4 626 7 17 082 Uppsala kyrkl sami 1.000 1,05 2 6 205 2 6 566 Valbo församling 1.000 1,05 3 1 309 2 2 157 Vendels o Tegelsmora pastorat 1.000 1,05 1 2 265 1 2 533 Vittinge församling 1,000 1,00 4 778 4 832 Väddö kyrkl sami 1,000 1,00 5 705 5 787 Vänge pastorat 1,000 1,05 3 1 484 3 1 593 Västerlövsta kyrkl sami 1,000 1,05 1 1 956 1 2 062 Västlands församling 1,000 1,05 2 1 787 2 1 831 Årsunda kyrkl sami 1,000 1.00 2 1 162 3 819 Öregrunds kyrkl sami 1.000 1.05 3 990 3 1" 029 Österlövsta-Hallnas kyrkl sami 1,000 1,05 3 1 398 2 2 226 Östervåla kyrkl sami 1.000 1,00 5 1 534 6 1 400 Östhammars kyrkl samf 1.000 1,00 6 2 509 5 3 366 Övergrans kyrkl samf Llnköplnga stift

1.000 1,00 9 737 9 809 Aneby kyrkl sami 1.000 1,00 3 589 3 635 Asby kyrkl sami 1.000 0.95 5 408 5 436 Aska kyrkl samf 1.000 0,95 3 686 3 735 Bankekinds pastorat 1,000 0.95 3 1 384 3 1 482 Brunneby kyrkl sami 1.000 1,00 6 865 6 947 Ekeby kyrkl sami 1.000 1,00 1 9 946 2 5 507 Eksjö församling 1,000 0.95 5 408 5 425 Fornåsa kyrkl sami 1.000 1,00 2 803 2 826 Frödinge pastorat 1.000 0,95 3 1 447 3 1 601 Gamleby kyrkl sami 1,000 0,95 3 945 3 994 Gladhammars pastorat 1.000 1,00 2 689 2 714 Gärdserums kyrkl sami 1.000 0,95 3 902 3 943 Hallingebergs pastorat 1,000 0,95 1 1 587 1 1 647 Hjorteds församling 1.000 1,00 2 747 2 776 Horns pastorat

Pastorat / Samfällighet

Hultsfreds kyrkl sami Hällestads församling Hässleby kyrkl sami Höreda pastorat Ingatorps pastorat

Kisa pastorat Kristdala församling Kuddby pastorat Kärna kyrkl sami Linköpings kyrkl sami

Misterhult församling Mjölby kyrkl sami Motala församling Målilla med Gårdveda församl Mörlunda kyrkl sami

Norra Solberga pastorat Norrköpings kyrkl sami Nykils pastorat Ringarums församling Risinge församling

Rogslösa pastorat Rystads pastorat

S:t Anna kyrkl sami Sankt Laurentii pastorat Skeda kyrkl sami

Skedevi pastorat Skänninge kyrkl sami Sunds kyrkl sami Säby kyrkl sami Södra Vi kyrkl sami

Tjällmo församling Tjärstads pastorat Tryserums pastorat Vadstena kyrkl sami Valdemarsviks kyrkl sami

Veta kyrkl sami Vikingstads kyrkl sami Vimmerby kyrkl sami Virserums kyrkl sami Vist pastorat

Vreta Klosters kyrkl sami Västerviks församling Västra Eds pastorat Västra Hargs kyrkl sami Västra Ny kyrkl sami

den 1 jan 1995

8 910 3 222 2 312 2 794 1 995

5 329 1 962 3 294 6 702 82 483

2 987 14 777 31 047

2151 2 208

2964 116492 2300 3538 17132

1 166 8 463 2 381 8 803 8 765

2 865 5 204 2 385 18 054 3 214

1270 3717 1036 6176 4348

4 617 4 779 11 327 3 722 4 669

10122 22800 2769 1549 2118

Folkmängd Därav kyrkotill- höriga

7 769 3 020 2 083 2 671 1 916

4 968 1 855 3 138 6 216 70 539

2 805 13 339 27 347

1 970

2 048

2 801 97 925 2 141 3 365 15 050

1 132 7 775 2 267 8 070 7 053

2 695 4 921 2 202 16 331 2 954

1 229 3 433

978 5 722 3 924

4 413 4 492 10 658 3 363 4 335

9 431 20 388 2 666 1 466 1 956

Inkomstutjämningen Skatteunder-

lag för kyrkotill- höriga, antal skattekronor

6 059 199 2 122 964 1 493 416 1 666 007 1 372 241

3 570 970 1 233 247 2 260 912 5 572 951 64 934 350

2 120 862 10 777 959 22 342 834

1 349 617

1 382 073

1 939 594 85 145 333 1 389 298 2 263 474 12 891 150

810595 6137843 1491933 6183684 5012 877

1 951 338 3 544 611 1 477 760 12 655 646 2 032 889

855 529 2 370 034 575 181 4 884 910 2 820 485

3 537 312 3 637 804 8 109 947 2 482 452 3 577 720

7 696 984 16 867 785 1 602 508 942 108 1 328 824

Andel av beräknad

medelskatte- kraft, %

89,7 80,9 82,5 71,7 82,4

82,7 76,1 82,9 103,1 105,9

87,0 92,9 94,0 78,8 77,6

79,6 100,0 74,6 77,4 98,5

82,4 90,8 75,7 88,1 81,8

83,3 82,8 77,2 89,1 79,2

80,1 79,4 67,6 98,2 82,7

92,2 93,1 87,5 84,9 94,9

93,9 95,2 69,1 73,9 78,1

Andel till— höriga i % av folk- mån den

87,19 93,73 90,10 95,60 96,04

93,23 95,06 95,26 92,75 85,52

93,91 90,27 88,08 91,59 92,75

94,50 84,06 93,09 95,1 1 87,85

97,08 91,87 95,21 91,67 80,47

94,07 94,56 92,33 90,46 91,91

96,77 92,36 94,40 92,65 90,25

95,58 93,99 94,09 90,35 92,85

93,17 89,42 96,28 94,64 92,35

Glesbygd - klimat Kommunty

Större täto Mindre täto Mindre tåto Landsbygd Mindre täto

Mindre täto Landsbygd Landsbygd Större täto Större stad

Landsbygd Större täto Medelstor Större täto Mindre täto

Mindre täto Större stad Landsbygd Landsbygd Större täto

Landsbygd Mindre täto Landsbygd Större täto Större täto

Landsbygd Mindre täto Landsbygd Större täto Mindre täto

Landsbygd Landsbygd Glesbygd Större täto Större täto

Större täto Landsbygd Större täto Större täto Mindre täto

Mindre täto Medelstor s Landsbygd Landsbygd Landsbygd

Kyrkobyggnader Begravningsglatser

Stift

Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats

1,000 1,00 3 2 590 3 2 970 Hultsfreds kyrkl sami 1,000 0,95 2 1 510 2 1 611 Hällestads församling 1,000 1,00 2 1 042 2 1 156 Hässleby kyrkl sami 1,000 1,00 5 534 "4 699 Höreda pastorat 1,000 1,00 2 958 2 998 Ingatorps pastorat 1.000 1,00 3 1 656 3 1 776 Kisa pastorat 1.000 0,95 3 622 2 981 Kristdala församling 1.000 0,95 7 448 7 471 Kuddby pastorat 1.000 0,95 3 2 072 3 2 234 Kärna kyrkl sami 1,000 0,95 12 5 878 4 20 621 Linköpings kyrkl sami 1,000 0,95 2 1 403 3 996 Misterhult församling 1,000 1,00 7 1 906 6 2 463 Mjölby kyrkl sami 1,000 0,95 5 5 469 2 15 524 Motala församling 1,000 1,00 2 985 2 1 076 Målilla med Gårdveda församl 1,000 1,00 2 1 024 2 1 104 Mörlunda kyrkl sami 1.000 1,00 4 700 2 1 482 Norra Solberga pastorat 1.000 0,95 24 4 080 22 5 295 Norrköpings kyrkl sami 1.000 0,95 3 714 3 767 Nykils pastorat 1.000 0,95 2 1 683 2 1 769 Ringarums församling 1,000 0,95 2 7 525 2 8 566 Risinge församling 1,000 0,95 6 189 6 194 Rogslösa pastorat 1,000 0,95 7 1 111 7 1 209 Rystads pastorat 1,000 0,95 5 453 4 595 S:t Anna kyrkl sami 1,000 0,95 3 2 690 3 2 934 Sankt Laurentii pastorat 1,000 0,95 3 2 351 2 4 383 Skeda kyrkl sami 1 ,000 0,95 3 898 4 716 Skedevi pastorat 1,000 1,00 6 820 6 867 Skänninge kyrkl sami 1,000 1,00 4 551 4 596 Sunds kyrkl sami 1,000 1,00 5 3 266 4 4 514 Säby kyrkl sami 1.000 1,00 2 1 477 2 1 607 Södra Vi kyrkl sami 1.000 0,95 1 1 229 1 1 270 Tjällmo församling 1.000 1,00 5 687 4 929 Tjärstads pastorat 1.000 0,95 2 489 2 518 Tryserums pastorat 1,000 0,95 3 1 907 4 1 544 Vadstena kyrkl sami 1.000 0,95 3 1 308 2 2 174 Valdemarsviks kyrkl sami 1.000 1,00 3 1 471 3 1 539 Veta kyrkl sami 1,000 0,95 6 749 5 956 Vikingstads kyrkl sami 1.000 1,00 6 1 776 4 2 832 Vimmerby kyrkl sami 1.000 1.00 2 1 682 3 1 241 Virserums kyrkl sami 1,000 0,95 2 2 168 2 2 335 Vist pastorat 1,000 0,95 5 1 886 4 2 531 Vreta Klosters kyrkl sami 1,000 0,95 9 2 265 3 7 600 Västerviks församling 1.000 0,95 4 667 4 692 Västra Eds pastorat 1 ,000 1,00 3 489 3 516 Västra Hargs kyrkl sami 1,000 0,95 2 978 2 1 059 Västra Ny kyrkl sami

Tabell 9 forts. Stift

Pastorat / Samfällighet

Åtvids kyrkl sami Ödeshögs kyrkl sami Östra Ryds kyrkl sami Östra Vikbolandets kyrkl sami Överums kyrkl sami

Skara stift Algutstorps kyrkl sami Alingsås pastorat Amnehärads kyrkl sami Bergs kyrkl sami Bitterna kyrkl sami

Björsäters kyrkl sami Blidsbergs pastorat Borås kyrkl sami Bottnaryds kyrkl sami Essunga pastorat

Falköpings pastorat Finnerödja pastorat Floby pastorat Forshems kyrkl sami Fristad-Gingri pastorat

Främmestads pastorat Fägre kyrkl sami Gudhems kyrkl sami Gökhems kyrkl sami Götene pastorat

Götlunda kyrkl sami Habo kyrkl sami Herrljunga pastorat Hjo kyrkl sami Hova pastorat

Husaby pastorat Järpås kyrkl sami Karlsborgs församling Kinneveds pastorat Kvänums kyrkl sami

Källby kyrkl sami Larvs kyrkl sami Lena-Bergstena kyrkl sami Levene kyrkl sami Lidköpings församling

Lyrestads kyrkl sami Mariestads kyrkl sami N Kyrketorps kyrkl sami Norra Hestra kyrkl sami Norra Vings pastorat

Folkmängd den 1 jan 1995

1 1 188 5 949 2 743 3 454 1 940

5 899 28 495 3 766 2 851 2 312

1 783 2 903 61 446 2 090 4 142

16 630 1 848 2 426 2 403 8 337

1 656 2 886 1 995 1 868 5 047

1 835 9 541 4 977 9 249 3 806

3 783 1 527 3 537 1 821 3 750

2 630 1 960 3 025 1 960 17 641

3 295 16 725 4 321 2 542 2 390

Därav kyrkotill- höriga

10 506 5 490 2 570 3 297 1 799

5 303 25 367 3 451 2 710 2 239

1 658 2 721 50 729 1 992 3 838

14 976 1 745 2 346 2 268 7 714

1 578 2 752 1 919 1 794 4 463

1 772 8 813 4 350 8 607 3 478

3 560 1 478 3 352 1 759 3 458

2 471 1 879 2 768 1 883 15 623

3 162 14 635 4 072 2 294 2 234

8 524 509 3 596 785 1 863 713 2 264 293 1 377 012

3 983 700 20 921 566 2 491 674 2 099 534 1 423 565

1 138 849 1 806 913 45 459 169 1 361 356 2 591 871

12 311 290 1 176 716 1 451 383 1 757 454 6 207 382

1 053 595 1 715 876 1 288 425 1 299 926 3 312 212

1 232 412 6 690 791 3 339 380 6 379 177 2 339 718

2 677 451

994 451 3 057 672 1 205 282 2 397 576

1 791 935 1 215 585 1 874 393 1 194 253 13 295 482

2177 443 12 586 373 3 421 918 1 710 878 1 682 642

lnkomstutjämningen Skatteunder-

lag för kyrkotill- höriga, antal skattekronor

Andel av beräknad medelskatte- kraft, %

93,3 75,4 83,4 79,0 88,0

86,4 94,9 83,0 89,1 73,1

79,0 76,4 103,1 78,6 77,7

94,6 77,6 71,2 89,1 92,6

76,8 71,7 77,2 83,3 85,4

80,0 87,3 88,3 85,2 77,4

86,5 77,4 104,9 78,8 79,7

83,4 74,4 77,9 72,9 97,9

79,2 98,9 96,7 85,8 86,6

Kostnadsut' mnin en Andel till— höriga i % av folk-

män den

93,90 92,28 93,69 95,45 92,73

89,90 89,02 91 ,64 95,05 96,84

92,99 93,73 82,56 95,31 92,66

90,05 94,43 96,70 94,38 92,53

95,29 95,36 96,19 96,04 88,43

96,57 92,37 87,40 93,06 91,38

94,1 1 96,79 94,77 96,60 92,21

93,95 95,87 91 ,50 96,07 88,56

95,96 87,50 94,24 90,24 93,47

Glesbygd - klimat Kommuntyp

Större tätort Mindre läto Landsbygd Landsbygd Mindre läto

Större tätort Medelstor s Mindre täto Landsbygd Landsbygd

Landsbygd Mindre täto Större stad Landsbygd Landsbygd

Större tätort Landsbygd Landsbygd Landsbygd Mindre täto

Landsbygd Landsbygd Landsbygd Landsbygd Mindre täto

Landsbygd Mindre läto Mindre täto Mindre täto Mindre täto

Mindre läto Landsbygd Större tätort Landsbygd Landsbygd

Mindre täto Landsbygd Landsbygd Landsbygd Större täto

Landsbygd i Större läto Större läto Landsbygd Landsbygd

U 1995:144 Bilaga 10 107 Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts— Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats 1,000 1,00 6 1 751 7 1 598 Atvids kyrkl sami 1,000 0,95 7 784 8 744 Ödeshögs kyrkl sami 1,000 0,95 3 857 3 914 Östra Ryds kyrkl sami 1,000 0,95 5 659 5 691 Östra Vikbolandets kyrkl sami 1,000 0,95 2 900 2 970 Överums kyrkl sami Skara stlft

1,000 0,95 4 1 326 5 1 180 Algutstorps kyrkl sami 1,000 0,95 7 3 624 9 3 166 Alingsås pastorat 1,000 1,00 4 863 2 1 883 Amnehärads kyrkl sami 1,000 1,00 4 678 4 713 Bergs kyrkl sami 1,000 0,95 4 560 5 462 Bitterna kyrkl sami 1,000 0,95 3 553 3 594 Björsäters kyrkl sami 1,000 1,00 8 340 8 363 Blidsbergs pastorat 1,000 0,95 11 4 612 4 15 362 Borås kyrkl sami 1,000 0,95 3 664 3 697 Bottnaryds kyrkl sami 1,000 0,95 6 640 6 690 Essunga pastorat 1,000 1,00 6 2 496 5 3 326 Falköpings pastorat 1,000 1,00 3 582 2 924 Finnerödja pastorat 1,000 1,00 6 391 6 404 Floby pastorat 1,000 0,95 7 324 7 343 Forshems kyrkl sami 1,000 0,95 5 1 543 6 1 390 Fristad-Gingri pastorat 1,000 0,95 2 789 2 828 Främmestads pastorat 1,000 1,00 8 344 8 361 Fägre kyrkl sami 1,000 1,00 5 384 5 399 Gudhems kyrkl sami 1,000 1,00 5 359 5 374 Gökhems kyrkl sami 1,000 0,95 4 1 116 4 1 262 Götene pastorat 1,000 1,00 4 443 4 459 Götlunda kyrkl sami 1,000 0,95 5 1 763 4 2 385 Habo kyrkl sami 1,000 1,00 5 870 6 830 Herrljunga pastorat 1,000 0,95 8 1 076 8 1 156 Hjo kyrkl sami 1,000 1,00 3 1 159 4 952 Hova pastorat 1,000 0,95 5 712 7 540 Husaby pastorat 1,000 0,95 3 493 3 509 Järpås kyrkl sami 1.000 0,95 1 3 352 2 1 769 Karlsborgs församling 1,000 1,00 4 440 4 455 Kinneveds pastorat 1,000 0,95 6 576 7 536 Kvänums kyrkl sami 1,000 0,95 4 618 4 658 Källby kyrkl sami 1,000 0,95 3 626 3 653 Larvs kyrkl sami 1,000 0,95 5 554 5 605 Lena-Bergstena kyrkl sami 1,000 0.95 4 471 4 490 Levene kyrkl sami 1,000 0,95 3 5 208 2 8 821 Lidköpings församling 1,000 0,95 6 527 6 549 Lyrestads kyrkl sami 1,000 0,95 5 2 927 6 2 788 Mariestads kyrkl sami 1,000 1,00 5 814 6 720 N Kyrketorps kyrkl sami 1,000 1,00 5 459 5 508 Norra Hestra kyrkl sami 1,000 1,00 4 559 4 598 Norra Vings pastorat

Stift Folkmängd Därav Inkomstut'ämningen Kostnadsut'ämnin en den 1 jan kyrkotill- Skatteunder— Andel av Andel tilI- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat höriga, antal medelskatte- av folk- Kommuntyp skattekronor kraft, % män den

Nårunga kyrkl samt 1 707 1 568 974 171 71,5 91,86 Landsbygd Ransbergs kyrkl sami 3 516 3 367 2 430 878 83,0 95,76 Landsbygd Ryda kyrkl sami 1 976 1 912 1 235 691 74,3 96,76 Landsbygd Råda kyrkl sami 2 613 2 505 2 040 745 93,7 95,87 Landsbygd Sandhems pastorat 7 371 6 624 4 874 657 84,6 89,87 Större tätort

Sandhults pastorat 9 038 8 407 6 689 008 94,3 93,02 Mindre täto Skara domk.iörs kyrkl sami 11 978 10 718 8 869 420 95,2 89,48 Större tätort Skölvene pastorat 2 764 2 607 1 731 024 76,4 94,32 Landsbygd Skövde kyrkl samt 32 420 27 859 24 924 299 1029 85,93 Medelstor s Slöta kyrkl sami 1 686 1 633 1 065 885 75,1 96,86 Landsbygd Stenstorps pastorat 3 616 3 478 2 532 146 83,7 96,18 Landsbygd Stora Mellby pastorat 6 287 5 885 3 916 508 76,5 93,61 Landsbygd Sunnersbergs kyrkl sami 5 421 5 087 3 661 775 82,8 93,84 Landsbygd Synnerby pastorat 2 011 1 915 1 379 744 82,9 95,23 Landsbygd Särestads kyrkl samt 2 046 1 973 1 390 262 81,0 96,43 Landsbygd Sävare pastorat 6 512 6 268 4 854 702 89,1 96,25 Landsbygd Södra Björke kyrkl sami 2 027 1 883 1 303 089 79,6 92,90 Landsbygd Södra Vings pastorat 3 379 3 194 2 193 420 79,0 94,53 Landsbygd Tengene kyrkl sami 4 371 4 197 2 995 688 82,1 96,02 Mindre täfo Tibro församling 9 659 8 579 6 498 151 87,1 88,82 Större tätort Tidaholms kyrkl sami 13 364 12 173 9 208 693 87,0 91,09 Mindre täto Toarps kyrkl sami 6 912 8 247 6 455 377 90,0 92,54 Mindre täto Trollhättans kyrkl sami 42 104 35 333 32 797 847 106,8 83,92 Medelstor s Töreboda kyrkl sami 6 564 6 133 4 293 578 80,5 93,43 Mindre täto Ullervads kyrkl samt 2 971 2 876 1 999 734 80,0 96,80 Landsbygd

Ulricehamns pastorat 11 888 10 695 8 586 587 92,3 89,96 Större tätort Undenäs församling 2 193 2 083 1 548 312 85,5 94,98 Landsbygd Vara kyrkl sami 5 023 4 626 3 428 742 85,3 92,10 Större tätort Varnhems kyrkl samt 2 348 2 234 1 727 066 88,9 95,14 Landsbygd Vänersborgs kyrkl sami 22 372 20 071 18 649 485 106,9 89,71 Medelstor s Värings kyrkl samf 4 288 4 077 3 060 338 86,3 95,08 Landsbygd Värsås pastorat 3 449 3 236 2 351 496 83,6 93,82 Landsbygd Västra Tunhems kyrkl sami 12 356 11 504 9 516 920 95,2 93,10 Mindre täto Yllestads pastorat 936 891 584 557 75,5 95,19 Landsbygd Åsarp-Smula kyrkl sami 1 140 1 099 713 313 74,7 96,40 Landsbygd Örslösa kyrkl samt 2 913 2 792 1 951 552 80,4 95,85 Landsbygd

Strängnäs stift Askers pastorat 4 140 3 845 2 639 664 79,0 92,87 Landsbygd Askersunds församling 5 185 4 750 3 679 072 89,1 91,61 Större täten Axbergs pastorat 10 109 9 175 7 884 305 98,8 90,76 Landsbygd Bettna kyrkl sami 2 001 1 876 1 291 982 79,2 93,75 Landsbygd Björkviks församling 1 618 1 526 1 025 205 77,3 94,31 Landsbygd ! Daga kyrkl sami 3 627 3 371 2 411 266 82,3 92,94 Landsbygd ; Enhörna församling 2 316 2 095 2 064 582 113,4 90,46 Landsbygd , Eskilstuna kyrkl sami 59 556 48 575 41 204 839 97,6 81,56 Större stad Flens kyrkl sami 8 713 7 240 5 998 744 95,3 83,09 Större täto

U 1995:144 Bilaga I () 109 Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats 1,000 0,95 5 314 5 341 Nårunga kyrkl sami 1,000 0,95 3 1 122 4 879 Ransbergs kyrkl sami 1,000 0,95 3 637 3 659 Ryda kyrkl sami 1,000 0,95 3 835 4 653 Råda kyrkl sami 1,000 1,00 5 1 325 4 1 843 Sandhems pastorat 1,000 0,95 4 2 102 3 3 013 Sandhults pastorat 1,000 1,00 3 3 573 4 2 995 Skara domk.iörs kyrkl sami 1,000 1,00 12 217 11 251 Skölvene pastorat 1,000 1,00 6 4 643 5 6 484 Skövde kyrkl sami 1,000 1,00 6 272 6 281 Slöta kyrkl sami 1,000 1,00 7 497 8 452 Stenstorps pastorat 1,000 0,95 6 981 6 1 048 Stora Mellby pastorat 1,000 0,95 7 727 7 774 Sunnersbergs kyrkl sami 1,000 1,00 5 383 5 402 Synnerby pastorat 1,000 0,95 6 329 6 341 Särestads kyrkl sami 1,000 0,95 9 696 8 814 Sävare pastorat 1,000 1,00 6 314 5 405 Södra Björke kyrkl samf 1,000 1,00 9 355 9 375 Södra Vings pastorat 1,000 0,95 5 839 3 1 457 Tengene kyrkl sami 1,000 1,00 2 4 290 2 4 830 Tibro församling 1,000 1,00 20 609 21 636 Tidaholms kyrkl sami 1,000 0,95 5 1 649 3 2 971 Toarps kyrkl sami 1,000 0,95 4 8 833 2 21 052 Trollhättans kyrkl sami 1,000 1,00 5 1 227 4 1 641 Töreboda kyrkl sami 1,000 0,95 7 411 7 424 Ullervads kyrkl sami 1,000 1,00 7 1 528 9 1 321 Ulricehamns pastorat 1,000 0,95 4 521 3 731 Undenäs församling 1,000 0,95 4 1 157 3 1 674 Vara kyrkl sami 1,000 1,00 5 447 4 587 Varnhems kyrkl sami 1,000 0,95 6 3 345 5 4 474 Vänersborgs kyrkl sami 1,000 1,00 6 680 6 715 Värings kyrkl sami 1,000 1,00 7 462 9 383 Värsås pastorat 1,000 0,95 8 1 438 5 2 471 Västra Tunhems kyrkl sami 1,000 1,00 5 178 6 156 Yllestads pastorat 1,000 1,00 3 366 3 380 Åsarp-Smula kyrkl sami 1,000 0,95 11 254 11 265 Örslösa kyrkl sami Strängnäs stift 1,000 1,00 3 1 282 3 1 380 Askers pastorat 1,000 1,00 2 2 375 3 1 728 Askersunds församling 1,000 1,00 4 2 294 4 2 527 Axbergs pastorat 1,000 1,00 5 375 5 400 Bettna kyrkl sami 1,000 1,00 1 1 526 2 809 Björkviks församling 1,000 0,95 4 843 8 453 Daga kyrkl sami 1,000 1,00 2 1 048 2 1 158 Enhörna församling 1,000 1,00 9 5 397 2 29 778 Eskilstuna kyrkl sami 1,000 1,00 3 2 413 5 1 743 Flens kyrkl sami 1,000 0,95 3 1 858 3 2 049 Frustuna församling

Stift Folkmängd Därav Inkomstutjämningen Kostnadsut'ämnin en den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Andel av Andel till- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat höriga, antal medelskatte— av folk- Kommuntyp skattekronor kraft, % mån den

Glanshammars kyrkl sami 3 147 2 919 2 212 202 87,2 92,76 Landsbygd Grödinge församling 4 812 4 279 4 523 321 121,6 88,92 Mindre tätort Hallsbergs församling 8 577 7 530 6 365 026 97.2 87.79 Större tätort Hammars församling 3 252 2 988 2 287 155 88,6 91,27 Mindre tätort Husby-Rekame kyrkl sami 5 094 4 665 3 969 460 97,9 91,58 Mindre tätort

Hällby kyrkl sami 5 403 4 951 4 123 506 95,8 91,63 Större tätort Hölö-Mörkö pastorat 2 710 2 394 1 816 190 87,3 88,34 Landsbygd Kafjärdens församling 4 010 3 646 2 743 072 86,5 90,92 Landsbygd Katrineholms kyrkl sami 31 792 27 728 22 372 111 92,8 87,2 Medelstor st Knista kyrkl samt 5 610 5 169 3 685 970 82.0 92.14 Landsbygd

Kumla kyrkl sami 18 985 17 036 13 806 782 93,2 89,73 Större täten Lerbäcks kyrkl sami 3 921 3 708 2 634 719 81,7 94,57 Landsbygd Lilla Malma kyrkl samt 3 455 3 225 2 351 782 83,9 93,34 Mindre tätort Mariefreds församling 4 529 4 063 3 490 680 98,8 89,71 Större tätort Mellösa församling 3 301 2 974 2 370 008 91,7 90,09 Större tätort

Nyköpings kyrkl sami 32 648 28 379 25 484 815 1033 86,92 Medelstor st Nynäshamns församling 12 633 11 006 10 679 639 11 1,6 87,12 Större tätort Oxelösunds församling 12 030 10 129 9 853 461 111,9 84,20 Större tätort Ramundeboda pastorat 5 408 4 760 4 290 958 103,7 88,02 Större tätort Runtuna pastorat 2 085 1 937 1 403 549 83,3 92,90 Landsbygd

Salems församling 12 747 10 666 10 894 329 117,5 83,67 Förort Sköllersta kyrkl sami 4 897 4 503 3 468 238 88,6 91,95 Mindre tätort Sorunda församling 4 714 4 397 3 525 628 92,2 93,28 Landsbygd Stenkvista kyrkl sami 3 372 3 108 2 389 573 88,4 92,17 Landsbygd Stigtomta kyrkl sami 4 258 3 991 3 140 172 90,5 93,73 Mindre tätort Stora Mellösa kyrkl samt 4 669 4 241 3 202 582 86,9 90,83 Landsbygd Strängnäs kyrkl samt 14 616 12 796 11 347 748 1020 87,55 Större tätort Södertälje kyrkl sami 60 371 44 323 44 575 326 1157 73,42 Större stad Torshälla församling 8 476 7 548 6 611 725 100,8 89,05 Större tätort Trosa-Vagnhärads kyrkl sami 10 084 9 224 8 320 351 103,8 91 ,47 Större täten Tuna pastorat . 5 360 5 018 4 070 435 93,3 93,62 Mindre tätort Tunabergs församling 1 994 1 801 1 432 769 91,5 90,32 Mindre täten Turinge kyrkl sami 7 443 6 899 6 230 463 103,9 92,69 Större tätort Tystberga kyrkl sami 2 329 2 149 1 524 925 81,6 92,27 Landsbygd V Vingåkers-Österåkers kyrkl sarr 9 983 9 156 6 751 615 84,8 91,72 Mindre tätort Vansö pastorat 2 188 2 056 1 589 012 88,9 93,97 Landsbygd Viby församling 3 097 2 896 2 112 168 83,9 93,51 Mindre tätort Vintrosa kyrkl sami 5 299 4 653 3 841 176 95,0 87,81 Mindre tätort Västra Rekarne kyrkl sami 3 850 3 505 2 640 020 86,6 91,04 Landsbygd Ytterselö kyrkl sami 2 956 2 777 2 050 451 84,9 93,94 Landsbygd Åkers kyrkl sami 4 318 3 953 3 192 050 92,9 91,55 Mindre tätort Örebro kyrkl sami 92 735 76 431 68 343 266 1028 82,42 Större stad Ösmo-Torö kyrkl samt 5 381 4 872 4 341 869 102,5 90,54 Mindre tätortl Överjäma pastorat 9 050 7 498 6 447 897 98,9 82,85 Mindre tätort

Kyrkobyggnader Begravningsglatser

Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats

1,000 1,00 4 730 4 787 Glanshammars kyrkl sami 1,000 1,00 1 4 279 1 4 812 Grödinge församling 1,000 1,00 2 3 765 2 4 289 Hallsbergs församling 1,000 1,00 3 989 2 1 626 Hammars församling 1,000 1,00 2 2 333 2 2 547 Husby-Rekame kyrkl sami 1,000 1,00 3 1 650 3 1 801 Hällby kyrkl sami 1,000 1,00 2 1 197 2 1 355 Hölö-Mörkö pastorat 1,000 1 ,00 6 608 6 668 Kafjärdens församling 1,000 1,00 10 2 773 8 3 974 Katrineholms kyrkl sami 1,000 1,00 5 1 034 7 801 Knista kyrkl sami 1,000 1,00 6 2 839 3 6 328 Kumla kyrkl sami 1,000 1,00 3 1 236 2 1 961 Lerbäcks kyrkl sami 1,000 1,00 2 1 613 3 1 152 Lilla Malma kyrkl sami 1,000 1,00 1 4 063 1 4 529 Mariefreds församling 1,000 1,00 2 1 487 2 1 651 Mellösa församling 1,000 0,95 6 4 730 4 8 162 Nyköpings kyrkl sami 1,000 1,00 1 11 006 2 6 317 Nynäshamns församling 1,000 0,95 2 5 065 1 12 030 Oxelösunds församling 1,000 1,00 4 1 190 5 1 082 Ramundeboda pastorat 1,000 0,95 6 323 6 348 Runtuna pastorat 1,000 1,00 2 5 333 2 6 374 Salems församling 1,000 1.00 5 901 5 979 Sköllersta kyrkl sami 1,000 1,00 1 4 397 1 4 714 Sorunda församling 1,000 1,00 2 1 554 2 1 686 Stenkvista kyrkl sami 1,000 0,95 6 665 7 608 Stigtomta kyrkl sami 1,000 1,00 3 1 414 3 1 556 Stora Mellösa kyrkl sami 1.000 1,00 2 6 398 3 4 872 Strängnäs kyrkl sami 1,000 1,00 7 6 332 3 20 124 Södertälje kyrkl sami 1,000 1,00 1 7 548 2 4 238 Torshälla församling 1,000 0,95 4 2 306 5 2 017 Trosa-Vagnhärads kyrkl sami 1,000 0,95 4 1 255 4 1 340 Tuna pastorat 1,000 0,95 1 1 801 4 499 Tunabergs församling 1,000 1,00 2 3 450 3 2 481 Turinge kyrkl sami 1,000 0,95 5 430 5 466 Tystberga kyrkl sami 1,000 1,00 3 3 052 2 4 992 V Vingåkers-Österåkers kyrkl sami 1,000 1,00 4 514 4 547 Vansö pastorat 1,000 1,00 1 2 896 1 3 097 Viby församling 1,000 1,00 3 1 551 3 1 766 Vintrosa kyrkl sami 1,000 1,00 5 701 4 963 Västra Rekarne kyrkl sami 1,000 1,00 3 926 3 985 Ytterselö kyrkl sami 1,000 1,00 2 1 977 2 2 159 Åkers kyrkl sami 1,000 1,00 16 4 777 12 7 728 Örebro kyrkl sami 1,000 1,00 3 1 624 3 1 794 Ösmo-Torö kyrkl sami 1,000 1,00 3 2 499 3 3 017 Överjäma pastorat

Tabell 9 forts. Stift Folkmängd den 1 jan Pastorat / Samfällighet 1995

Västerås stlft Arboga stadsförsaml:s pastorat 14 646 Avesta församling 7 512 Bjursås församling 3 675 By församling 3 038 Envikens församling 1 766 Falu kyrkl sami 42 132 Fellingsbro församling 4 299 Folkärna församling 7 908 Gagnefs kyrkl samt 10 535 Garpenbergs församling 1 187 Grangärde kyrkl sami 9 787 Grythyttans församling 1 875 Grytnäs församling 5 818 Guldsmedshyttans församling 3 209 Gustafs kyrkl sami 3 618 Hallstahammars kyrkl sami 16 257 Hedemora församling 11 874 Husby församling 3 989 Hällefors kyrkl sami 7 034 Idre församling 1 423 Järna kyrkl sami 7 685 Kumla pastorat 2 860 Kung Karls kyrkl samf 8 440 Köpings kyrkl sami 26 331 Leksands kyrkl sami 12 770 Lima kyrkl sami 3 543 Lindesbergs församling 12 276 Ljusnarsbergs församling 6 383 Ludvika församling 18 710 Malungs församling 7 951 Mora kyrkl sami 19 406 Nora pastorat 10 832 Norbergs pastorat 6 649 Norrbärke församling 10 151 Näsby församling 3 275 Ore församling 1 368 Orsa församling 7 409 Ramnäs församling 3 708 Ramsbergs församling 1 882 Rättviks kyrkl sami 10 014 Sala kyrkl sami 16 168 Skinnskattebergs kyrkl sami 5 264 Solleröns församling 1 661 Stora Skedvi församling 2 489 Stora Tuna kyrkl sami 48 171

Därav kyrkotill— hönga

13 104 6 700 3 508 2 895 1 727

37 875 4 060 7 210 9 864 1 058

9 126 1 767 5 459 2 930 3 422

14 268 10 667 3 675 6 415 1 367

7 396 2 713 7 672 23 127 11 724

3 406 10 844 5 848 16 664 7 443

18 341 9 500 5 970 9 295 3 081

1 333 6 764 3 353 1 782 9 443

14 807 4 821 1 600 2 367

43 751

lnkomstutiämningen

Skatteunder- lag för kyrkotill— höriga, antal skattekronor

11 049 058 5 859 669 2 662 288 2 115 976 1 207 304

35 193 579 3 005 877 5 856 064 7 320 999

876 829

7 072 273 1 303 277 4 546 868 2 303 199 2 577 855

12 449 149 8 254 661 2 831 080 5 409 357

971 447

5 199 993 2 041 346 6 330 483 18 923 622 9 005 305

2 594 292 8 826 478 4 521 551 14 658 892 5 865 237

14 611 644 7 780 125 4 784 943 7 879 042 2 749 186

883 170 4 889 771 2 862 907 1 266 588 7 140 536

11 852 813 3 701 486 1 082 366 1 535 858

37 026 462

Andel av beräknad

medelskatte- kraft, %

97,0 100,6 87,3 84,1 80,4

106,9 85,2 93,4 85,4 95,3

89,1 84,8 95,8 90,4 86,6

100,4 89,0 88,6 97,0 81,7

80,9 86,5 94,9 94,1 88,3

87,6 93,6 88,9 101,2 90,6

91,6 94,2 92,2 97,5 102,6

76,2 83,1 98,2 81,8 87,0

92,1 88,3 77,8 74,6 97,3

Andel till— höriga i %

89,47 89,19 95,46 95,29 97,79

89,90 94,44 91,17 93,63 89,13

93,25 94,24 93,83 91,31 94,58

87,77 89,83 92,13 91,20 96,06

96,24 94,86 90,90 87,83 91,81

96,13 88,33 91 .62 89,06 93,61

94,51 87,70 89,79 91,57 94,08

97,44 91 ,29 90,43 94,69 94,30

91,58 91,58 96,33 95,10 90,82

Kostnadsut'ämnin - en

Glesbygd - klimat

Större täto Större läto Mindre tät- Landsbyg - Glesbygd

Medelstor . Landsbyg . Mindre tät- Mindre tät- Mindre tät .

Mindre lät - Glesbygd

Större täto Mindre tät- Landsbyg -

Större täto Mindre tät- Mindre tät - Större täto Glesbygd

Glesbygd

Landsbyg - Mindre tät Medelstor Mindre tät-

Glesbygd

Större täto Mindre tät - Större täto Större täto

Större täto Mindre tät-

Glesbygd Glesbygd H Större täto

1995:144 Bilaga 10 113 Stift Kyrkobyggnader Begravningsplatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat/ Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings— per begrav- index index byggnad glatser ningsglats Västerås stlft 1,000 1,00 5 2 621 7 2 092 Arboga stadsförsaml:s pastorat 1,000 1,10 1 6 700 1 7 512 Avesta församling 1,000 1,10 2 1 754 1 3 675 Bjursäs församling 1,000 1,10 2 1 448 3 1 013 By församling 1,000 1 ,10 2 864 2 883 Envikens församling 1,000 1 ,10 8 4 734 11 3 830 Falu kyrkl sami 1,000 1,05 2 2 030 2 2 150 Fellingsbro församling 1,000 1,10 2 3 605 1 7 908 Folkärna församling 1,000 1,10 3 3 288 3 3 512 Gagnefs kyrkl sami 1,000 1,10 1 1 058 1 1 187 Garpenbergs församling 1,000 1,10 4 2 282 3 3 262 Grangärde kyrkl sami 1,000 1,05 1 1 767 3 625 Grythyttans församling 1,000 1.10 1 5 459 1 5 818 Grytnäs församling 1,000 1,05 1 2 930 1 3 209 Guldsmedshyttans församling 1,000 1,10 2 1 711 2 1 809 Gustafs kyrkl sami 1,000 1,00 5 2 854 4 4 064 Hallstahammars kyrkl sami 1,000 1,10 2 5 334 1 11 874 Hedemora församling 1,000 1,10 3 1 225 3 1 330 Husby församling 1,000 1,05 2 3 208 4 1 759 Hällefors kyrkl sami 1,015 1,25 1 1 367 5 285 ldre församling 1,000 1,15 4 1 849 4 1 921 Järna kyrkl sami 1,000 1,05 3 904 4 715 Kumla pastorat 1,000 1,00 4 1 918 4 2 110 Kung Karls kyrkl sami 1,000 1,00 8 2 891 9 2 926 Köpings kyrkl sami 1,000 1,10 3 3 908 3 4 257 Leksands kyrkl sami 1,000 1,20 4 852 7 506 Lima kyrkl sami 1,000 1,05 3 3 615 4 3 069 Lindesbergs församling 1,000 1,10 2 2 924 3 2 128 Ljusnarsbergs församling 1,000 1,10 2 8 332 2 9 355 Ludvika församling 1,000 1,20 5 1 489 5 1 590 Malungs församling 1,000 1,15 5 3 668 7 2 772 Mora kyrkl sami 1,000 1,05 4 2 375 5 2 166 Nora pastorat 1,000 1,10 2 2 985 3 2 216 Norbergs pastorat 1,000 1,10 1 9 295 1 10 151 Norrbärke församling 1,000 1,05 1 3 081 2 1 638 Näsby församling 1,000 1,10 1 1 333 2 684 Ore församling 1,000 1,15 2 3 382 11 674 Orsa församling 1,000 1,05 2 1 677 2 1 854 Ramnäs församling 1 ,000 1,05 2 891 2 941 Ramsbergs församling 1,000 1,10 4 2 361 5 2 003 Rättviks kyrkl sami 1,000 1,05 5 2 961 3 5 389 Sala kyrkl sami 1,000 1,05 3 1 607 3 1 755 Skinnskattebergs kyrkl sami 1,000 1,15 2 800 1 1 661 Solleröns församling 1,000 1,10 2 1 184 1 2 489 Stora Skedvi församling 1.000 1,10 8 5 469 6 8 029 Stora Tuna kyrkl sami

Stift Folkmängd Därav den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill-

höriga, antal skattekronor Sundborns församling 2 687 2 531 2 083 560 Sura församling 7 636 6 740 5 671 273 Svärdsjö församling 4 754 4 471 3 288 084 Särna församling 1 313 1 287 952 965 Säters församling 5 842 5 292 4 178 351 Söderbärke församling 2 776 2 604 2 083 655 Västanfors kyrkl sami 13 583 12 129 10 805 400 Västerfärnebo pastorat 3 239 3 074 2 091 687 Västerås kyrkl sami 122 998 104 153 97 840 901 Åls församling 2 705 2 564 1 921 672 Älvdalens församling 5 536 5 369 3 851 154 Växjö stift Algutsboda församling 2 072 1 897 1 414 029 Almundsryds församling 2 781 2 514 1 870 263 Alseda pastorat 4 584 4 246 2 912 394 Alvesta kyrkl samt 10 017 8 509 6 901 915 Anderstorps församling 5 234 4 627 4 137 409 Aneboda pastorat 3 049 2 706 1 832 036 Arby pastorat 2 679 2 579 1 740 526 Bankeryds församling 8 411 7 709 6 876 135 Barnarps kyrkl sami 3 690 3 280 2 632 222 Berga pastorat 4 522 4 244 2 952 437 Bredaryds kyrkl sami 3 771 3 560 2 805 431 Burseryds pastorat 2 581 2 420 1 619 577 Byarums kyrkl sami 7 097 6 547 4 806 914 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami 5 469 5 108 3 531 391 Döderhults församling 7 059 6 584 5 329 681 Dörby-Hossmo kyrkl sami 6 284 5 807 4 530 795 Emmaboda pastorat 4 994 4 516 3 686 642 Fliseryds församling 1 574 1 513 1 047 407 Forserums pastorat 3 683 3 415 2 687 488 Forsheda kyrkl sami 3 819 3 503 2 608 095 Färgaryds pastorat 4 883 4 065 3 383 100 Förlösa kyrkl samt 7 249 6 826 5 851 641 Gislaveds kyrkl samt 10 808 8 871 7 437 678 Gnosjö församling 4 836 3 927 3 455 043 Gränna pastorat 4 661 4 332 3 054 027 ,Göteryds pastorat 2 553 2 440 1 586 849 Hovmantorps kyrkl sami 4 625 4 290 3 220 112 Huskvarna kyrkl sami 20 618 17 783 15 299 103 Högby kyrkl sami 3 035 2 870 1 510 832 Högsby kyrkl sami 7 326 6 490 4 412 140 Jönköpings kyrkl sami 50 801 41 775 37 278 104 Kalmar kyrkl sami 31 799 27 969 24 401 562 Karlslunda pastoral 2 061 1 959 1 324 976 Kävsjö pastoral 3 733 3 238 2 545 196 Lannaskede kyrkl sami 3 946 3 651 2 507 049

inkomstutjämningen

Andel av beräknad medelskatte-

kraft, %

94,7 96,8 84,6 85,2 90,8

92,0 102,5 78,3 108,0 86,2

82,5

85,7 85,6 78,9 93,3 102,5)

77,9 77,6 102,6 92,3 80,0

90,6 77,0 84,4 79,5 93,1 89,7 93,9 79,6 90,5 85,6

95,7 98,6 96,4 101,2 81 ,1

74,8 86,3 99,0 60,5 78,2

102,6 100,3 77,8 90,4 79,0

Andel till- höriga i % av folk- män den

94,19 88,27 94,05 98,02 90,59

93,80 89,30 94,91 84,68 94,79

96,98

91,55 90,40 92,63 84,95 88,40

88,75 96,27 91 ,65 88,89 93,85

94,40 93,76 92,25 93,40 93,27

92,41 90,43 96,12 92,72 91 ,73

83,25 94,16 82,08 81 ,20 92,94

95,57 92,76 86,25 94,56 88,59

82,23 87,96 95,05 86,74 92,52

Glesbygd - klimat Kommun

Landsbygd Större täto Glesbygd Glesbygd Större tälo

Glesbygd Större täto Landsbyg Större sta Mindre tät

Glesbygd

Landsbyg Större täto Större läto

Större täto Större läto Landsby Mindre tät Landsbyg

Medelstor

Landsbygoj Mindre lät

Större staJ Medelstor j

Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Anlal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts— Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats 1,000 1,10 1 2 531 2 1 344 Sundborns församling 1,000 1,05 2 3 370 2 3 818 Sura församling 1,000 1,10 2 2 236 3 1 585 Svärdsjö församling 1 ,015 1,25 2 644 2 657 Särna församling 1,000 1,10 1 5 292 1 5 842 Säters församling 1,000 1,10 2 1 302 2 1 388 Söderbärke församling 1,000 1,05 3 4 043 3 4 528 Västanfors kyrkl sami 1,000 1,05 2 1 537 2 1 620 Västerlämebo pastorat 1,000 1,00 27 3 858 22 5 591 Västerås kyrkl samf 1 ,000 1,10 1 2 564 1 2 705 Åls församling 1,015 1,25 4 1 342 6 923 Älvdalens församling Växjö stift

1,000 0,95 1 1 897 1 2 072 Algutsboda församling 1,000 0,95 2 1 257 1 2 781 Almundsryds församling 1,000 1,00 5 849 5 917 Alseda pastorat 1,000 0,95 6 1 418 6 1 670 Alvesta kyrkl sami 1,000 1,00 1 4 627 1 5 234 Anderstorps församling 1,000 0,95 4 677 4 762 Aneboda pastorat 1,000 0,95 4 645 4 670 Arby pastorat 1,000 0,95 2 3 855 1 8 411 Bankeryds församling 1,000 0,95 2 1 640 2 1 845 Barnarps kyrkl sami 1,000 0,95 6 707 5 904 Berga pastorat 1,000 1,00 2 1 780 2 1 886 Bredaryds kyrkl sami 1,000 1,00 4 605 4 645 Burseryds pastorat 1,000 1,00 4 1 637 3 2 366 Byarums kyrkl sami 1,000 1.00 7 730 7 781 Bäckseda-Korsberga kyrkl sami 1,000 0,95 3 2 195 3 2 353 Döderhults församling 1,000 0,95 2 2 904 0 0 Dörby-Hossmo kyrkl sami 1,000 0,95 2 2 258 2 2 497 Emmaboda pastorat 1,000 0,95 1 1 513 1 1 574 Fliseryds församling 1,000 1,00 3 1 138 4 921 Forserums pastorat 1,000 1,00 5 701 5 764 Forsheda kyrkl sami 1,000 1,00 3 1 355 2 2 442 Färgaryds pastorat 1,000 0,95 3 2 275 2 3 625 Förlösa kyrkl sami 1,000 1,00 5 1 774 6 1 801 Gislaveds kyrkl sami 1,000 1,00 1 3 927 1 4 836 Gnosjö församling 1,000 0,95 3 1 444 6 777 Gränna pastorat 1,000 0,95 3 813 4 638 Göteryds pastorat 1,000 0,95 3 1 430 2 2 313 Hovmantorps kyrkl sami 1,000 0,95 3 5 928 3 6 873 Huskvarna kyrkl sami 1,000 0,90 6 478 6 506 Högby kyrkl sami 1.000 0,95 5 1 298 4 1 832 Högsby kyrkl sami 1,000 0.95 10 4 178 6 8 467 Jönköpings kyrkl sami 1,000 0,95 6 4 662 2 15 900 Kalmar kyrkl sami 1,000 0,95 2 980 2 1 031 Karlslunda pastorat 1,000 1,00 4 810 3 1 244 Kävsjö pastorat 1,000 1,00 6 609 7 564 Lannaskede kyrkl sami

Tabell 9 forts. Stift Folkmängd Därav lnkomstul'ämningen Kostnadsul'ämnin-en

den 1 jan kyrkolill- Skalteunder— Andel av Andel lill- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkolill- beräknad höriga i % klimat

höriga, antal medelskalle- av folk- Kommunty- skattekronor kraft, % män-den

Lekeryds kyrkl sami 2 596 2 509 1 744 908 80,0 96,65 Landsbygd Lenhovda kyrkl sami 2 537 2 243 1 768 623 90,7 88,41 Mindre läto Lessebo kyrkl sami 4 393 3 682 2 839 451 88,7 83,82 Större läto ! Lidhults pastorat 2 568 2 424 1 560 160 74,0 94,39 Glesbygd Ljungby församling 4 236 4 055 3 105 705 88,1 95,73 Mindre läto Ljungby pastoral 15 740 13 499 11 576 241 98,6 85,76 Större läto . Längaryds pastorat 2 776 2 657 1 887 939 81,7 95,71 Landsbygd Madesjö kyrkl sami 6 729 6 372 4 640 650 83.8 94.69 Landsbygd Malmbäcks pastorat 2 025 1 923 1 282 087 76,7 94,96 Landsbygd Markaryds församling 6 262 5 704 4 330 542 87,3 91,09 Mindre läto Mellersta Ölands kyrkl sami 8 909 8 184 5 283 699 74,3 91 ,86 Större läto , Moheda pastorat 3 972 3 646 2 658 816 83,9 91,79 Mindre läto Månsarp församling 4 410 4 111 3 289 770 92,0 93,22 Större läto » Mönsterås församling 6 420 5 849 4 711 867 92,7 91 ,11 Större läto . Norra Sandsjö kyrkl sami 3 953 3 754 2 662 607 81,6 94,97 Mindre läto Norrahammars församling 8 754 7 869 6 475 296 94,6 89,89 Mindre läto Nybro-Bäckebo kyrkl sami 14 144 12 500 10 087 894 92,8 88,38 Större läto » Nässjö församling 18 108 15 989 13 691 365 98,5 88,30 Större läto » Oskarshamns församling 15 256 13 517 12 212 746 103,9 88,60 Större tälo Reftele pastorat 3 020 2 879 2 070 147 82,7 95,33 Landsbygd Rogberga kyrkl sami 4 074 3 779 2 973 695 90,5 92,76 Mindre läto Rydaholms församling 3 136 2 782 1 973 151 81,6 88,71 Mindre läto Ryssby kyrkl sami 3 762 3 590 2 495 539 80.0 95.43 Landsbygd Ryssby pastoral 2 354 2 259 1 619 793 82,5 95,96 Landsbygd Sjösäs pastoral 3 092 2 729 2 095 466 88,3 88,26 Landsbygd Skatelövs kyrkl sami 2 994 2 868 1 765 743 70,8 95,79 Landsbygd Skärstads kyrkl sami 4 339 4 121 3 086 968 86,2 94,98 Landsbygd Stenbrohults församling 2 765 2 579 1 946 870 86,8 93,27 Mindre läto Stockaryds pastorat 3 363 3 166 2 003 655 72,8 94,14 Landsbygd Sävsjö kyrkl sami 6 565 5 639 4 205 675 85,8 85,89 Större läto Söderåkra församling 3 420 3 235 2 135 421 75.9 94.59 Mindre läto Södra Ljunga kyrkl sami 2 458 2 310 1 498 128 74,6 93,98 Landsbygd Södra Sandsjö pastorat 3 785 3 577 2 366 407 76,1 94,50 Landsbygd Södra Ölands kyrkl sami 13 744 12 983 9 421 420 83,5 94,46 Större läto Söraby pastorat 6 745 6 306 5 014 508 91 ,5 93,49 Mindre läto Tingsås kyrkl sami 5 752 5 232 3 701 525 81,4 90,96 Mindre läto Toiteryds kyrkl sami 5 285 4 901 3 717 742 87,3 92,73 Mindre läto Torsås kyrkl sami 4 517 4 326 2 724 642 72,4 95,77 Landsbygd Traryds pastorat 4 467 3 823 2 764 577 83,2 85,58 Mindre läto Urshults församling 2 116 1 985 1 299 264 75,3 93,81 Landsbygd Vederslövs kyrkl sami 3 999 3 795 2 717 618 82.4 94.90 Landsbygd Vetlanda pastorat 13 902 12 590 10 185 744 93,1 90,56 Större läto Villstads församling 5 963 5 274 4 286 091 93,5 88,45 Större läto Virestads pastoral 2 657 2 531 1 637 206 74,4 95,26 Landsbygd Vislanda kyrkl sami 3 029 2 862 2 012 493 80,9 94,49 Mindre tälo

Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat I Samfällighet Kallorts— Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad platser ningsglals

1,000 0,95 1 2 509 1 2 596 Lekeryds kyrkl sami 1,000 1,00 2 1 122 2 1 269 Lenhovda kyrkl sami 1,000 0,95 2 1 841 2 2 197 Lessebo kyrkl sami 1,000 0,95 5 485 5 514 Lidhults pastoral 1,000 0,95 2 2 028 1 4 236 Ljungby församling 1,000 0,95 4 3 375 3 5 247 Ljungby pastoral 1,000 1,00 4 664 4 694 Längaryds pastorat 1,000 0,95 5 1 274 4 1 682 Madesjö kyrkl sami 1,000 1,00 2 962 2 1 013 Malmbäcks pastoral 1,000 0,95 3 1 901 1 6 262 Markaryds församling 1,000 0,90 13 630 14 636 Mellersta Ölands kyrkl sami 1,000 0,95 3 1 215 3 1 324 Moheda pastorat 1,000 0,95 1 4 111 1 4 410 Månsarp församling 1,000 0,95 2 2 925 3 2 140 Mönsterås församling 1,000 1,00 3 1 251 3 1 318 Norra Sandsjö kyrkl sami 1,000 0,95 3 2 623 2 4 377 Norrahammars församling 1,000 0,95 6 2 083 6 2 357 Nybro-Bäckebo kyrkl sami 1,000 1,00 3 5 330 3 6 036 Nässjö församling 1,000 0,95 3 4 506 2 7 628 Oskarshamns församling 1,000 1,00 3 960 3 1 007 Reftele pastoral 1,000 0,95 3 1 260 2 2 037 Rogberga kyrkl sami 1,000 1,00 3 927 1 3 136 Rydaholms församling 1,000 0,95 2 1 795 2 1 881 Ryssby kyrkl sami 1,000 0.95 3 753 3 785 Ryssby pastoral 1,000 0,95 6 455 6 515 Sjösäs pastoral 1,000 0,95 3 956 4 749 Skatelövs kyrkl sami 1,000 0,95 3 1 374 2 2 170 Skärstads kyrkl sami 1,000 0,95 2 1 290 1 2 765 Stenbrohults församling 1,000 1,00 4 792 4 841 Stockaryds pastorat 1,000 1,00 5 1 128 5 1 313 Sävsjö kyrkl sami 1,000 0,95 2 1 618 1 3 420 Söderåkra församling 1,000 0,95 4 578 4 615 Södra Ljunga kyrkl sami 1,000 0,95 3 1 192 4 946 Södra Sandsjö pastoral 1,000 0,90 17 764 19 723 Södra Ölands kyrkl sami 1,000 0,95 5 1 261 5 1 349 Söraby pastoral 1,000 0,95 2 2 616 3 1 917 Tlngsäs kyrkl sami 1,000 1,00 4 1 225 4 1 321 Toiteryds kyrkl sami 1,000 0,95 3 1 442 2 2 259 Torsås kyrkl sami 1,000 0,95 3 1 274 2 2 234 Traryds pastorat 1,000 0,95 1 1 985 1 2 116 Urshults församling 1,000 0,95 5 759 6 667 Vederslövs kyrkl sami 1,000 1,00 5 2 518 6 2 317 Vetlanda pastoral 1,000 1,00 2 2 637 2 2 982 Villstads församling 1,000 0,95 3 844 2 1 329 Virestads pastorat 1,000 0.95 2 1 431 2 1 515 Vislanda kyrkl sami

Kyrkobyggnader Begravningsglalser

Stift

Stift Folkmängd Därav lnkomstut'ämningen Kostnadsut'ämnin - en

den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Andel av Andel till- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat

höriga, antal medelskatte— av folk- Kommunty- skattekronor kraft. % män -den

Vissefjärda församling 3 443 3 213 2 549 636 91 ,3 93,32 Mindre täto Voxtorps pastorat 2 893 2 689 2 006 842 85,8 92,95 Landsbygd Vrigstads kyrkl samf 2 074 1 965 1 359 185 79,6 94,74 Mindre läto Värnamo pastorat 19 243 16 621 14 781 880 102,3 86,37 Större tätort Växjö kyrkl samt 51 653 43 788 39 568 725 103,9 84,77 Medelstor s Ålems församling 5 443 5 227 3 855 559 84,8 96.03 Mindre täto Åseda pastorat 5 333 4 749 3 473 820 84,1 89,05 Mindre täto Älghults församling 2 652 2 417 1 712 045 81,5 91.14 Mindre täto Älmhults församling 7 983 6 954 6 316 587 1045 87,11 Större täto Östra Torsås kyrkl sami 3 894 3 697 2 603 604 81,0 94,94 Landsbygd Lunds stift Allerums kyrkl sami 9 006 8 247 7 291 151 101,7 91,57 Större täten Alstads församling 1 452 1 369 1 066 215 89.6 94.28 Landsbygd Anderslövs kyrkl samf 2 889 2 741 2 128 828 89,3 94,88 Landsbygd Asarums kyrkl samf 11 737 10 699 8 751 020 94,1 91,16 Mindre täto Asmundtorps pastorat 2 153 1 999 1 584 102 91,1 92,85 Mindre täto Augerums kyrkl samf 11 012 10 223 8 318 215 93,6 92,84 Större tätort Backaryds pastorat 2 740 2 607 1 595 599 70,4 95,15 Landsbygd Balkäkra kyrkl sami 2 404 2 173 1 668 550 88,3 90,39 Landsbygd Barkäkra församling 6 406 5 955 5 345 219 103,2 92,96 Större tätort Billeberga kyrkl sami 2 167 2 036 1 463 744 82,7 93,95 Mindre täto Bjuvs kyrkl sami 10 770 9 056 7 595 478 96,5 84,09 Större tätort Björnekulla kyrkl samt 10 696 9 120 7 379 652 93,1 85,27 Större tätort Borrby kyrkl sami 2 921 2 756 1 947 079 81,3 94,35 Mindre täto Brunnby församling 3 892 3 566 3 362 701 1085 91,62 Mindre täto Bräkne-Hoby församling 3 421 3 205 2 284 351 82.0 93.69 Landsbygd Brösarps pastorat 3 504 3 280 1 999 501 70,1 93,61 Landsbygd Burlövs församling 14 515 12 092 10 963 770 104,3 83,31 Förort Båstads kyrkl sami 5 543 5 156 4 238 656 94,6 93,02 Större tätort Dalby kyrkl samt 6 926 6 245 5 348 992 98,5 90,17 Större tätort Dalköpinge kyrkl sami 4 639 4 117 3 584 108 100,1 88,75 Mindre täto Degeberga pastorat 3 688 3 522 2 430 088 79,4 95,50 Landsbygd Ekeby församling 3 439 3 288 2 377 598 83,2 95,61 Större tätort Eslövs kyrkl samt 20 076 17 258 14 028 296 93,5 85,96 Större tätort Everöds kyrkl samf 1 686 1 608 1 149 544 82,2 95,37 Mindre täto Farhults kyrkl sami 3 078 2 893 2 289 780 91 ,0 93,99 Landsbygd Finja kyrkl sami 8 306 7 579 5 513 446 83,7 91 .25 Mindre täto Fjelie kyrkl sami 8 952 8 275 8 974 279 124,7 92,44 Förort Fjälkinge pastorat 4 298 4 047 3 181 826 90.4 94.16 Mindre täto Fridlevstads pastorat 4 752 4 532 3 135 762 79,6 95,37 Landsbygd Fränninge pastorat 3 288 3 095 1 916 220 71,2 94,13 Landsbygd Färlövs kyrkl samt 4 510 4 186 3 082 649 84,7 92,82 Mindre täto Förslövs kyrkl sami 4 854 4 444 3 355 330 86,8 91,55 Mindre täto Gammalstorps kyrkl sami 2 690 2 528 1 856 086 84,4 93,98 Landsbygd Genarps församling 3 475 3 200 2 644 885 95,1 92,09 Mindre läto Glimåkra församling 2 578 2 438 1 796 968 84,8 94,57 Mindre läto

1995:144 Bilaga 10 119 Stift Kyrkobyggnader Begravnlggsglatser Antal Antal tillh. Antal be; Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko— gravnings— per begrav- index index byggnad platser ningsplats 1,000 0,95 2 1 607 1 3 443 Vissefjärda församling 1,000 1,00 5 538 3 964 Voxtorps pastorat 1,000 1,00 2 983 2 1 037 Vrigstads kyrkl sami 1 ,000 1,00 7 2 374 4 4 811 Värnamo pastorat 1 ,000 0,95 14 3 128 10 5 165 Växjö kyrkl sami 1,000 0,95 2 2 614 1 5 443 Ålems församling 1 ,000 1.00 4 1 187 4 1 333 Åseda pastorat 1,000 1.00 2 1 209 4 663 Älghults församling 1 ,000 0,95 1 6 954 1 7 983 Älmhults församling 1 ,000 0,95 5 739 5 779 östra Torsås kyrkl sami Lunds stift

1 ,000 0,90 3 2 749 4 2 252 Allerums kyrkl samt 1 ,000 0,90 4 342 4 363 Alstads församling 1 ,000 0,90 4 685 4 722 Anderslövs kyrkl samf 1 ,000 0.90 3 3 566 2 5 869 Asarums kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 000 2 1 077 Asmundtorps pastorat 1,000 0,90 3 3 408 3 3 671 Augerums kyrkl sami 1,000 0,90 3 869 3 913 Backaryds pastorat 1,000 0,90 6 362 7 343 Balkäkra kyrkl sami 1 ,000 0,90 1 5 955 1 6 406 Barkäkra församling 1,000 0,90 2 1 018 2 1 084 Billeberga kyrkl sami 1 ,000 0,90 4 2 264 3 3 590 Bjuvs kyrkl sami 1 ,000 0,90 3 3 040 2 5 348 Björnekulla kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 378 2 1 461 Borrby kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 189 1 3 892 Brunnby församling 1 ,000 0,90 1 3 205 1 3 421 Bräkne-Hoby församling 1 ,000 0,90 7 469 7 501 Brösarps pastorat 1 ,000 0,90 2 6 046 2 7 258 Burlövs församling 1 ,000 0,90 2 2 578 2 2 772 Båstads kyrkl samt 1 ,000 0,90 3 2 082 6 1 154 Dalby kyrkl samf 1 ,000 0,90 6 686 6 773 Dalköpinge kyrkl sami 1 ,000 0,90 5 704 6 615 Degeberga pastorat 1 ,000 0,90 1 3 288 1 3 439 Ekeby församling 1,000 0,90 10 1 726 16 1 255 Eslövs kyrkl sami 1,000 0,90 3 536 5 337 Everöds kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 447 2 1 539 Farhults kyrkl sami 1,000 0,90 7 1 083 B 1 038 Finja kyrkl sami 1,000 0,90 4 2 069 4 2 238 Fjelie kyrkl sami 1,000 0.90 4 1 012 4 1 075 Fjälkinge pastorat 1.000 0,90 4 1 133 3 1 584 Fridlevstads pastorat 1 ,000 0,90 5 619 5 658 Fränninge pastorat 1,000 0,90 3 1 395 0 0 Färiövs kyrkl sami 1 ,000 0,90 2 2 222 2 2 427 Förslövs kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 264 2 1 345 Gammalstorps kyrkl sami 1.000 0,90 3 1 067 3 1 158 Genarps församling 1,000 0,90 1 2 438 1 2 578 Glimåkra församling

Stift Folkmängd Därav Inkomstutjäm ningen Kostnadsut'ämnin . en

den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Andel av Andel till- Glesbygd Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat

höriga, antal medelskatte- av folk- Kommuntyp skattekronor kraft, % män-den

Gudmuntorps pastorat 2 924 2 699 2 084 731 88,8 92,31 Landsbygd Gärdstänga pastorat 2 745 2 526 2 093 289 95,3 92,02 Landsbygd Hammarlövs kyrkl samt 2 175 2 009 1 626 979 93,1 92,37 Landsbygd Hammenhögs kyrkl sami 1 731 1 670 1 130 756 77,9 96,48 Landsbygd Helsingborgs kyrkl sami 84 013 66 945 59 317 247 101,9 79,68 Större stad Hjärnarps kyrkl sami 3 052 2 852 2 121 947 85,6 93,45 Landsbygd Hjärsäs församling 2 914 2 630 1 978 100 86,5 90,25 Mindre täto Hyby kyrkl samf 6 495 5 793 5 103 846 101,3 89,19 Förort Hällaryds pastorat 2 525 2 393 1 819 145 87,4 94,77 Landsbygd Hässleholms församling 17 383 15 212 13 101 150 99,1 87,51 Större tätort Hästveda pastorat 3 040 2 824 1 993 061 81,2 92,89 Landsbygd Höganäs församling 7 785 6 752 5 209 686 88.7 86,73 Större tätort Högseröds pastorat 3 169 3 011 2 064 935 78,9 95,01 Landsbygd Hörby kyrkl samf 10 751 10 043 7 254 261 83,1 93,41 Mindre täto ' Höörs kyrkl sami 11 193 10 025 7 351 650 84,3 89,56 Mindre täto lvetofta kyrkl samf 10 379 9 472 7 818 441 94,9 91,26 Större tätort Jämjö församling 3 773 3 607 2 542 986 81,1 95,60 Mindre täto ' Jämshögs församling 11 795 9 659 8 624 057 102,7 81,89 Större tätort Karlshamns församling 11 911 10 661 9 531 328 102,8 89,51 Större tätort Karlskrona-Aspö kyrkl samt 19 425 16 621 14 498 334 100,3 85,56 Större tätort Karlskrona kyrkogärdssami 23 601 20 644 18 502 714 103,1 87,47 Större tätort Klippans kyrkl samt 10 054 8 695 6 937 821 91,8 86.48 Större tätort Knislinge kyrkl sami 5 307 4 898 3 977 769 93,4 92,29 Större tätort Kristianopels församling 1 512 1 437 939 208 75,2 95,04 Landsbygd Kristianstads kyrkl sami 26 648 22 275 19 668 882 101,6 83,59 Medelstor s Kropps pastorat 7 685 6 578 4 817 795 84,2 85,60 Mindre täto : Kgl Karlskrona Amiralitetsförsaml 4 176 4 023 4 004 380 114,5 96,34 Större tätort Kvidinge församling 2 501 2 352 1 660 016 81 ,2 94,04 Mindre täto - Kvistoita kyrkl sami 12 078 10 714 9 729 724 104,5 88,71 Större tätort Kyrkhults församling 3 202 3 015 2 184 900 83,4 94,16 Landsbygd Kågeröds kyrkl sami - 4 012 3 761 2 644 067 80,9 93,74 Landsbygd Källstorps kyrkl sami 4 753 4 424 3 526 867 91,7 93,08 Landsbygd Kävlinge kyrkl sami 8 782 7 782 6 347 331 93,8 88,61 Förort Lackalänga kyrkl sami 3 926 3 594 2 961 766 94,8 91,54 Förort Landskrona kyrkl sami 30 204 23 732 19 790 322 95,9 78,57 Medelstor st Listerby kyrkl sami 3 902 3 687 2 817 686 87,9 94,49 Landsbygd Lomma församling & 548 7 703 7 393 886 110,4 90,11 Förort Loshults församling 1 360 1 275 896 843 80,9 93,75 Landsbygd Lunds kyrkl samt 73 131 56 167 49 194 298 100,7 76,80 Större stad Löddeköpinge kyrkl samt 6 795 6 290 5 691 146 104,1 92,57 Förort Lödenlps pastorat 2 785 2 644 1 754 225 76,3 94,94 Landsbygd Lövestads pastorat 3 117 2 971 1 709 770 66.2 95.32 Landsbygd Malmö kyrkl sami 242 706 177 984 160 386 207 103,6 73,33 Storstad Mjällby församling 5 594 5 350 3 886 830 83,6 95,64 Mindre täto Munka-Ljungby pastorat 5 112 4 799 3 395 460 81,4 93,88 Landsbygd

Stift Kyrkobyggnader Begravningsplatser Antal Antal tillh. Antal be— Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts— Energi— kyrkor per kyrko— gravnings- per begrav— index index byggnad platser ningsplats

1,000 0,90 3 900 4 731 Gudmuntorps pastorat 1,000 0,90 5 505 5 549 Gärdstånga pastorat 1,000 0,90 8 251 _9 242 Hammarlövs kyrkl samf 1,000 0,90 4 418 5 346 Hammenhögs kyrkl sami 1.000 0,90 11 6 086 7 12 002 Helsingborgs kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 426 3 1 017 Hjärnarps kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 315 2 1 457 Hjärsäs församling 1,000 0,90 5 1 159 6 1 083 Hyby kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 197 2 1 263 Hällaryds pastorat 1,000 0,90 3 5 071 2 8 692 Hässleholms församling 1,000 0,90 2 1 412 3 1 013 Hästveda pastorat 1,000 0,90 1 6 752 1 7 785 Höganäs församling 1,000 0.90 3 1 004 3 1 056 Högseröds pastorat 1,000 0,90 6 1 674 8 1 344 Hörby kyrkl samf 1,000 0,90 5 2 005 7 1 599 Höörs kyrkl sami 1,000 0,90 2 4 736 2 5 190 lvetofta kyrkl sami 1.000 0,90 2 1 804 1 3 773 Jämjö församling 1,000 0,95 2 4 830 1 11 795 Jämshögs församling 1,000 0,90 1 10 661 2 5 956 Karlshamns församling 1,000 0,90 4 4 155 0 0 Karlskrona-Aspö kyrkl sami 1,000 0,90 0 0 3 7 667 Karlskrona kyrkogärdssami 1,000 0,90 4 2 174 4 2 514 Klippans kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 633 4 1 327 Knislinge kyrkl sami 1,000 0,90 2 719 2 756 Kristianopels församling 1,000 0,90 5 4 455 4 6 662 Kristianstads kyrkl sami 1,000 0,90 5 1 316 5 1 537 Kropps pastorat 1,000 0,90 0 0 0 0 Kgl Karlskrona Amiralitetsförsaml 1,000 0.90 2 1 176 2 1 251 Kvidinge församling 1,000 0,90 5 2 143 4 3 020 Kvistoita kyrkl sami 1,000 0,95 1 3 015 1 3 202 Kyrkhults församling 1,000 0,90 6 627 6 669 Kågeröds kyrkl sami 1,000 0,90 9 492 9 528 Källstorps kyrkl sami 1,000 0,90 6 1 297 6 1 464 Kävlinge kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 797 3 1 309 Lackalänga kyrkl sami 1,000 0,90 10 2 373 8 3 776 Landskrona kyrkl sami 1,000 0,90 4 922 4 976 Listerby kyrkl sami 1,000 0,90 1 7 703 3 2 849 Lomma församling 1,000 0,95 1 1 275 1 1 360 Loshults församling 1,000 0,90 15 3 744 12 6 094 Lunds kyrkl sami 1,000 0,90 3 2 097 3 2 265 Löddeköpinge kyrkl sami 1,000 0,90 5 529 5 557 Löderups pastorat 1,000 0,90 4 743 7 445 Lövestads pastorat 1,000 0,90 29 6 137 18 13 484 Malmö kyrkl sami 1,000 0,90 1 5 350 1 5 594 Mjällby församling 1,000 0,90 3 1 600 3 1 704 Munka-Ljungby pastorat

Tabell 9 forts. Stift

Pastorat / Samfällighet

Mörrums kyrkl sami Norra Mellby pastorat Norra Skrävlinge kyrkl sami Norra Åkarps kyrkl sami Nosaby kyrkl samt

Näsums församling Nättraby kyrkl sami Oppmanna kyrkl sami Osby kyrkl sami Perstorps församling

Ramdala pastorat Reslövs kyrkl sami Riseberga kyrkl samt Ronneby församling Rängs kyrkl sami

Rödeby församling S:t Olofs kyrkl sami Saxtorps pastorat Simrishamns kyrkl samf Skanörs kyrkl sami

Skivarps kyrkl sami Skurups församling Skånes-Fagerhults förs Smedstorps kyrkl sami Staffanstorps kyrkl sami

Stiby kyrkl sami Stoby kyrkl sami Stora Köpinge kyrkl sami Strövelstorps kyrkl sami Svalövs kyrkl sami

Svedala kyrkl sami Södra Mellby pastorat Södra Sandby kyrkl sami Södra Åsums kyrkl sami Sölvesborgs församling

Sövde pastorat Sövestads pastorat Tomelilla kyrkl sami Torhamns församling Trelleborgs församling Trolle-Ljungby pastorat Uppåkra kyrkl sami Veberöds kyrkl sami Vellinge kyrkl sami Villie kyrkl sami

Folkmängd den 1 jan 1 995

5 355 4 328 2 279 4 659 5 759

2 231 5 701 2 416 9 054 7 453

3 675 2 001 3 937 19 224 11 451

4 937 1 695 3 902 8 780 7 291

3 251 7 391 1 671 2 073 14 586

2 757 3 157 2 849 3 048 4 440

11 554 2 551 7 344 7 138 8 278

3 022 1 651 7 042 1 679 21 529

1 761 4 286 5 019 10 527 3 077

Därav kyrkotill- höriga

4958 4017 2111 4304 5272

2 086 5 474 2 325 8 1 18 6 420

3 544 1 826 3 686 17 349 10 606

4 719 1 630 3 595 7 854 6 787

3 007 6 638 1 540 1 975 13 009

2 622 2 955 2 674 2 886 3 977

10 681 2 414 6 772 6 836 7 376

2 809 1 537 6 618 1 627 18 603

1 666 3 850 4 701 9 790 2 866

4 047 308 2 887 608 1 561 766 3 116 803 4 609 959

1 527 374 4 255 599 1 638 648 6 381 676 5 430 558

2 523 409 1 453 148 2 800 104 14 337 889 11 119 050

3 529 894 1 095 829 3 194 929 6 167 322 7 344 564

2 271 654 5 209 652 981 878

1 225 581 11 731 963

1 796 129 2 246 420 2 045 746 1 944 020 3 251 382

8 686 847 1 619 664 6 025 062 4 947 149 5 946 216

2 237 197 1 230 228 4 680 082 998 526 15 041 238

1 254 972 3 582 557 3 876 858 8 309 717 1 937 669

lnkomstutjämningen Skatteunder- lag för kyrkotill- höriga, antal skattekronor

Andel av beräknad medelskatte- kraft, %

93,9 82,7 85,1 83,3 100,6

84,2 89,4 81,1 90,4 97,3

81,9 91 ,5 87,4 95,1 120,6

86,0 77,3 102,2 90,3 124,5

86,9 87,6 73,3 71 ,4 103,7

78,8 87,4 88,0 77,5 94,0

93,5 77,2 102,3 83,2 92,7

91,6 92,1 81,3 70,6 93,0

86,6 107,0 94,9 97,6 77,8

Kostnadsutiämnin en Andel till- höriga i % av folk- mån en

92,59 92,81 92,63 92,38 91 ,54

93,50 96,02 96,23 89,66 86,14

96,44 91,25 93,62 90,25 92,62

95,58 96,17 92,13 89,45 93,09

92,49 92,52 92,16 95,27 89,19

95,10 93,60 93,86 94,69 89,57

92,44 94,63 92,21 95,77 89,10

92,95 93,10 93,98 96,90 86,41

94,61 89,83 93,66 93,00 93,14

Glesbygd - klimat Kommuntyp

Mindre tätort Mindre täton Mindre tätort Mindre tätort Mindre tätort

Landsbygd Mindre tätort Landsbygd

Större täten Större tätort

Landsbygd Mindre tätort Landsbygd Större tätort Förort

Mindre tätort Landsbygd Större täten Större tätort Större tätort

Landsbygd Större tätort Landsbygd Landsbygd Förort

Landsbygd Landsbygd Mindre tätort Landsbygd Mindre täto

Förort Landsbygd Större tätort Större tätort Större tätort

Landsbygd Landsbygd Större tätort Landsbygd Medelstor s

Landsbygd Förort Större tätort Förort Landsbygd

U 1995:144 Bilaga 10 123 Stift Kyrkobyggnader Begravningsplatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad platser ningsplats

1,000 0,90 2 2 479 2 2 678 Mörrums kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 339 3 1 443 Norra Mellby pastorat 1,000 0,90 3 704 3 760 Norra Skrävlinge kyrkl sami 1,000 0,90 2 2 152 2 2 330 Norra Åkarps kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 757 4 1 440 Nosaby kyrkl sami 1,000 0,90 1 2 086 3 744 Näsums församling 1,000 0,90 2 2 737 2 2 851 Nättraby kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 163 3 805 Oppmanna kyrkl sami 1,000 0,95 2 4 059 2 4 527 Osby kyrkl sami 1,000 0,90 2 3 210 4 1 863 Perstorps församling 1,000 0,90 3 1 181 3 1 225 Ramdala pastorat 1,000 0,90 2 913 3 667 Reslövs kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 843 2 1 969 Riseberga kyrkl sami 1,000 0,90 5 3 470 0 0 Ronneby församling 1,000 0,90 4 2 652 4 2 863 Rängs kyrkl sami 1,000 0,90 1 4 719 1 4 937 Rödeby församling 1,000 0,90 3 543 2 848 S:t Olofs kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 798 2 1 951 Saxtorps pastorat 1,000 0,90 6 1 309 9 976 Simrishamns kyrkl sami 1,000 0,90 2 3 394 3 2 430 Skanörs kyrkl sami 1,000 0,90 5 601 5 650 Skivarps kyrkl sami 1,000 0,90 2 3 419 2 3 696 Skurups församling 1,000 0.90 2 770 1 1 671 Skånes—Fagerhults förs 1,000 0,90 6 329 7 296 Smedstorps kyrkl sami 1,000 0,90 5 2 602 5 2 917 Staffanstorps kyrkl sami 1,000 0,90 4 656 5 551 Stiby kyrkl sami 1,000 0,90 4 739 5 631 Stoby kyrkl sami 1,000 0,90 4 669 6 475 Stora Köpinge kyrkl sami 1,000 0,90 3 962 3 1 016 Strövelstorps kyrkl sami 1,000 0.90 4 994 4 1 110 Svalövs kyrkl sami 1,000 0,90 4 2 670 4 2 889 Svedala kyrkl sami 1,000 0,90 4 604 3 850 Södra Mellby pastorat 1,000 0,90 3 2 257 3 2 448 Södra Sandby kyrkl sami 1,000 0,90 4 1 709 4 1 785 Södra Åsums kyrkl sami 1,000 0,90 1 7 376 3 2 759 Sölvesboi'gs församling 1,000 0,90 3 936 3 1 007 Sövde pastorat 1,000 0,90 5 307 5 330 Sövestads pastorat 1,000 0,90 5 1 324 9 782 Tomelilla kyrkl sami 1,000 0,90 1 1 627 1 1 679 Torhamns församling 1,000 0,90 1 18 603 2 10 765 Trelleborgs församling 1,000 0,90 3 555 4 440 Trolle-Ljungby pastorat 1,000 0,90 6 642 6 714 Uppåkra kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 567 3 1 673 Veberöds kyrkl sami 1,000 0,90 9 1 088 0 0 Vellinge kyrkl sami 1,000 0,90 5 573 5 615 Villie kyrkl sami

Stift Folkmängd Därav lnkomstut'ämningen Kostnadsut'ämnin-en

den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Andel av Andel till- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat

höriga, antal medelskatte- av folk- Kommuntyp skattekronor kraft, % mänuden

Vinslövs pastorat 5 670 5 400 3 798 524 80,9 95,24 Mindre tätort Vittsjö kyrkl sami 3 281 3 022 2 095 560 79,8 92,11 Mindre tätort Vä kyrkl sami 7 690 7 260 5 773 787 91 ,5 94,41 Mindre tätort Välinge kyrkl samf 2 085 1 856 1 377 514 85,4 89,02 Landsbygd Väsby kyrkl sami 8 235 7 648 7 325 577 1102 92,87 Större tätort Västerstads pastorat 3 012 2 840 1 695 370 68,7 94,29 Landsbygd Västra Bjäre kyrkl sami 3 693 3 468 2 473 727 82,0 93,91 Landsbygd Västra Karaby kyrkl samt 4 592 4 245 3 902 898 105,8 92,44 Förort Västra Vrams pastorat 5 260 4 905 3 334 321 78,2 93,25 Mindre täto - Ystads församling 16 010 14 597 12 326 361 97,1 91,17 Större tätort Åhus församling 9 827 9 267 8 399 264 104,3 94,30 Större tätort Ängelholms pastorat 18 474 16 494 13 850 883 96,6 89,28 Större tätort Örkelljunga kyrkl sami 8 020 7 231 5 164 795 82,2 90,16 Mindre täto » Örkeneds församling 3 203 3 070 2 334 374 87,5 95,85 Mindre täto 1 Östra Broby pastorat 4 259 3 957 2 907 883 84,5 92,91 Mindre täto . Östra Ljungby församling 2 351 2 229 1 690 019 87,2 94,81 Mindre täto : Göteborgs stift Björketorps församling 5 360 4 910 4 216 168 98,8 91,60 Mindre täto . Bollebygds pastorat 8 038 7 410 5 821 093 90,4 92,19 Landsbygd Bro pastorat 4 502 4 219 3 076 625 83,9 93,71 Landsbygd Dalstorps pastorat 3 280 3 062 2 456 207 92,3 93,35 Mindre täto ' Eldsberga kyrkl sami 4 356 4 033 3 068 511 87,5 92,58 Mindre täto | Enslövs församling 2 980 2 803 2 101 171 86.2 94.06 Mindre läto - Fagereds kyrkl sami 2 591 2 506 1 636 903 75,1 96,72 Landsbygd Falkenbergs kyrkl sami 17 149 14 898 12 268 035 94,7 86,87 Större tätort Fjärås kyrkl sami 5 218 4 891 3 639 956 85,6 93,73 Förort Forshälla pastorat 7 708 7 032 5 677 715 92,9 91,23 Landsbygd Foss o Krokstads kyrkl samf 7 966 7 379 5 398 716 84,2 92,63 Mindre täto 1 Fritsla kyrkl sami 2 950 2 545 1 869 134 84,5 86,27 Större tätort Fuxema kyrkl sami 4 881 4 136 3 321 168 92,4 84,74 Större tätort Getinge kyrkl samt 2 465 2 307 1 755 284 87,5 93,59 Mindre täto Grimetons kyrkl sami 3 755 3 548 2 290 128 74,2 94,49 Landsbygd Gunnarps kyrkl sami 1 901 1 820 1 102 602 69,7 95,74 Landsbygd Gällstads pastorat 4 694 4 393 3 187 957 83,5 93,59 Landsbygd Göteborgs kyrkl sami 444 553 339 263 320 621 186 108,7 76,32 Storstad Halmstads kyrkl samf 34 572 28 273 22 937 006 93,3 81,78 Medelstor st Harplinge kyrkl sami 6 532 6 108 4 976 153 93,7 93,51 Större tätort Hasslövs kyrkl samt 2 992 2 871 1 756 490 70,4 95,96 Landsbygd Herrestads församling 4 236 4 012 3 260 668 93,5 94,71 Landsbygd Hjärtums pastorat 4 844 4 461 3 382 418 87,2 92,09 Landsbygd lstorps pastorat 2 664 2 547 1 768 447 79,9 95,61 Landsbygd Kalvs pastorat 1 851 1 791 1 078 254 69,2 96,76 Glesbygd

Stift

Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats 1,000 0,90 4 1 350 5 1 134 Vinslövs pastorat 1,000 0,90 3 1 007 2 1 641 Vittsjö kyrkl sami 1,000 0,90 5 1 452 6 1 282 Vä kyrkl sami 1,000 0,90 2 928 2 1 043 Välinge kyrkl sami 1,000 0,90 3 2 549 3 2 745 Väsby kyrkl sami 1,000 0,90 4 710 11 274 Västerstads pastorat 1,000 0,90 3 1 156 3 1 231 Västra Bjäre kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 415 3 1 531 Västra Karaby kyrkl sami 1,000 0,90 4 1 226 4 1 315 Västra Vrams pastorat 1,000 0,90 1 14 597 3 5 337 Ystads församling 1,000 0,90 2 4 634 2 4 914 Åhus församling 1,000 0,90 3 5 498 4 4 619 Ängelholms pastorat 1,000 0,90 3 2 410 3 2 673 Örkelljunga kyrkl sami 1,000 0,95 1 3 070 3 1 068 Örkeneds församling 1,000 0,90 2 1 979 3 1 420 Östra Broby pastorat 1,000 0,90 2 1 115 2 1 176 Östra Ljungby församling Göteborgs stift

1,000 0,90 2 2 455 3 1 787 Björketorps församling 1,000 0,95 3 2 470 2 4 019 Bollebygds pastorat 1,000 0,90 2 2 110 2 2 251 Bro pastorat 1.000 1,00 6 510 5 656 Dalstorps pastorat 1,000 0,90 3 1 344 3 1 452 Eldsberga kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 402 1 2 980 Enslövs församling 1,000 0,90 4 627 4 648 Fagereds kyrkl sami 1,000 0,90 4 3 725 3 5 716 Falkenbergs kyrkl sami 1,000 0,90 2 2 446 2 2 609 Fjärås kyrkl sami 1,000 0,90 5 1 406 6 1 285 Forshälla pastorat 1,000 0,95 6 1 230 8 996 Foss o Krokstads kyrkl sami 1,000 0,95 2 1 273 2 1 475 Fritsla kyrkl sami 1,000 0,95 2 2 068 4 1 220 Fuxema kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 154 2 1 233 Getinge kyrkl sami 1,000 0,90 6 591 6 626 Grimetons kyrkl sami 1,000 0,90 3 607 3 634 Gunnarps kyrkl sami 1,000 1,00 6 732 5 939 Gällstads pastorat 1,000 0,90 64 5 301 30 14 818 Göteborgs kyrkl sami 1,000 0,90 8 3 534 4 8 643 Halmstads kyrkl sami 1,000 0,90 2 3 054 2 3 266 Harplinge kyrkl sami 1,000 0,90 2 1 436 2 1 496 Hasslövs kyrkl sami 1,000 0,90 1 4 012 2 2 118 Herrestads församling 1,000 0,95 2 2 231 3 1 615 Hjärtums pastorat 1,000 0,95 3 849 3 888 lstorps pastorat 1,000 1,00 4 448 4 463 Kalvs pastorat

den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Andel av Andel till- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat

höriga, antal medelskatte- av folk- Kommunty - skattekronor kraft, % män oden

Kinna församling 7 629 6 807 5 460 306 92,3 89,23 Större tätort Kinnarumma pastorat 6 686 5 917 4 847 630 94,2 88,50 Större tätort Knäreds kyrkl sami 3 265 3 085 1 888 002 70,4 94,49 Landsbygd Kungsbacka kyrkl sami 10 176 9 212 8 113 265 101,3 90,53 Förort Kungshamns pastorat 6 460 5 949 4 587 480 88.7 92.09 Större tätort Kungsäters pastorat 1 563 1 490 873 576 67,4 95,33 Landsbygd Kungälvs pastorat 20 999 18 609 17 075 606 105,5 88,62 Förort Kville kyrkl samt 4 596 4 313 2 879 075 76,8 93,84 Landsbygd Laholms kyrkl sami 10 673 9 726 7 347 314 86,9 91,13 Större tätort Landvetters kyrkl sami 9 463 8 434 7 273 080 99,2 89,13 Förort Lerums församling 16 471 14 662 13 988 771 109,7 89,02 Föron Lindbergs kyrkl sami 4 782 4 529 3 108 807 79,0 94,71 Landsbygd Lindome församling 12 722 11 551 10 390 035 103,5 90,80 Förort Lysekils kyrkl sami 11 048 9 608 7 781 831 93,2 86,97 Större tätort Länghems pastorat 4 261 3 968 2 932 780 85,0 93,12 Mindre täto Löftadalens kyrkl samt 7 880 7 344 5 627 647 88,1 93,20 Förort Mjöbäcks pastorat 1 750 1 674 1 193 538 82,0 95,66 Mindre täto Morlanda pastorat 3 305 3 119 2 244 059 82,8 94,37 Landsbygd Morups församling 2 588 2 423 1 553 952 73,8 93,62 Mindre täto Myckleby pastorat 5 515 5 082 3 604 215 81,6 92,15 Landsbygd Mölndals kyrkl samt 41 137 34 894 33 286 702 109,7 84,82 Förort Naverstads pastorat 1 629 1 533 918 826 68,9 94,11 Glesbygd Norums kyrkl sami 13 352 11 714 11 006 988 108,1 87,73 Större tätort Näsinge pastorat 948 823 605 817 84,7 86,81 Landsbygd Nödinge församling 9 671 8 050 7 402 886 105,8 83,24 Förort Onsala församling 11 005 10 241 9 736 307 1094 93,06 Förort Oskarströms församling 3 996 3 434 2 469 566 82,7 85,94 Större tätort Partille kyrkl sami 31 901 27 125 25 184 107 106,8 85,03 Förort Romelanda pastorat 4 397 4 146 3 239 694 89,9 94,29 Förort Rommele pastorat 4 507 4 185 3 161 556 86,9 92,86 Mindre tåto Råda församling 13 698 11 732 11 380 524 111,6 85,65 Förort Ränneslövs kyrkl sami 2 839 2 709 1 713 575 72,8 95,42 Landsbygd Rönnängs pastorat 2 662 2 438 1 746 279 82,4 91,59 Större tätort Sexdrega pastorat 3 227 3 056 2 245 638 84,5 94,70 Mindre täto Skallsjö församling 9 861 8 669 7 674 481 101,8 87,91 Förort Skee pastorat 3 637 3 137 2 075 865 76,1 86,25 Landsbygd Skepplanda pastorat 8 384 7 786 5 771 957 85,3 92,87 Landsbygd Skredsviks pastorat 4 331 4 065 2 884 031 81,6 93,86 Landsbygd Slättåkra kyrkl sami 2 124 2 040 1 406 233 79,3 96,05 Landsbygd Slöinge kyrkl sami 3 597 3 319 2 337 972 81,0 92,27 Landsbygd Snöstorps kyrkl sami 14 564 12 521 9 854 913 90,5 85,97 Större tätort Solberga pastorat 8 052 7 579 5 964 422 90,5 94,13 Landsbygd Spekeröds pastorat 2 937 2 615 1 945 424 85,6 89,04 Landsbygd Stafsinge församling 3 459 2 805 2 086 274 85,5 81,09 Större tätort Starrkärrs pastorat 10 887 9 898 8 316 306 96,6 90,92 Förort

Antal Antal tillh. Antal be-' Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- , per begrav- index index byggnad glatser ningsplats

1,000 0,95 1 6 807 2 3 815 Kinna församling 1,000 0,95 4 1 479 2 3 343 Kinnarumma pastorat 1,000 0,90 2 1 543 2 1 633 Knäreds kyrkl sami 1,000 0,90 4 2 303 5 2 035 Kungsbacka kyrkl sami 1,000 0,90 4 1 487 8 808 Kungshamns pastorat 1,000 0,90 4 373 4 391 Kungsäters pastorat 1,000 0,90 3 6 203 5 4 200 Kungälvs pastorat 1,000 0,90 6 719 5 919 Kville kyrkl sami 1,000 0,90 4 2 432 4 2 668 Laholms kyrkl sami 1,000 0,90 2 4 217 2 4 732 Landvetters kyrkl sami 1,000 0,95 4 3 666 3 5 490 Lerums församling 1,000 0,90 4 1 132 4 1 196 Lindbergs kyrkl sami 1,000 0,90 1 11 551 1 12 722 Lindome församling 1,000 0,90 5 1 922 9 1 228 Lysekils kyrkl sami 1,000 1,00 5 794 5 852 Länghems pastorat 1,000 0,90 6 1 224 5 1 576 Löftadalens kyrkl sami 1,000 1,00 3 558 2 875 Mjöbäcks pastorat 1,000 0,90 6 520 8 413 Morlanda pastorat 1,000 0,90 1 2 423 1 2 588 Morups församling 1,000 0,90 3 1 694 3 1 838 Myckleby pastorat 1,000 0,90 7 4 985 3 13 712 Mölndals kyrkl sami 1,000 0,90 3 511 2 815 Naverstads pastorat 1,000 0,90 4 2 929 4 3 338 Norums kyrkl sami 1,000 0,90 3 274 5 190 Näsinge pastorat 1,000 0,95 2 4 025 2 4 836 Nödinge församling 1,000 0.90 1 10 241 1 11 005 Onsala församling 1,000 0,90 1 3 434 1 3 996 Oskarströms församling 1,000 0,90 5 5 425 4 7 975 Partille kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 382 4 1 099 Romelanda pastorat 1,000 0,95 3 1 395 3 1 502 Rommele pastorat 1,000 0,90 1 11 732 1 13 698 Räda församling 1,000 0,90 2 1 355 2 1 420 Ränneslövs kyrkl sami 1,000 0,90 3 813 5 532 Rönnängs pastorat 1,000 1,00 4 764 4 807 Sexdrega pastorat 1,000 0,95 1 8 669 1 9 861 Skallsjö församling 1,000 0.90 4 784 4 909 Skee pastorat 1,000 0,95 5 1 557 5 1 677 Skepplanda pastorat 1,000 0,90 5 813 5 866 Skredsviks pastorat 1,000 0,90 2 1 020 2 1 062 Slättåkra kyrkl sami 1,000 0,90 5 664 5 719 Slöinge kyrkl sami 1,000 0,90 5 2 504 2 7 282 Snöstorps kyrkl sami 1,000 0,90 3 2 526 4 2 013 Solberga pastorat 1,000 0,90 2 1 308 2 1 469 Spekeröds pastorat 1,000 0,90 1 2 805 1 3 459 Stafsinge församling 1,000 0,95 4 2 475 2 5 444 Starrkärrs pastorat

Kyrkobyggnader Begravningsglatser

Stift Folkmängd Därav lnkomstut'jämningen Kostnadsut'ämnin . en

den 1 jan kyrkotill— Skatteunder— Andel av Andel till- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat

höriga, antal medelskatte- av folk- Kommunty- skattekronor kraft, % män uden

Stenkyrka pastorat 11 988 10 987 8 721 275 91,3 91,65 Landsbygd Stora Lundby pastorat 8 218 7 288 5 836 894 92,1 88,68 Förort Strömstads församling 6 367 5 447 4 308 839 91,0 85,55 Större täto & Surteby-Kattunga pastorat 3 620 3 412 2 242 312 75,6 94,25 Landsbygd Svarteborgs pastorat 3 157 3 011 2 207 668 84,3 95,38 Landsbygd Svenljunga-Ullasjö pastorat 5 218 4 796 3 517 025 84,3 91,91 Mindre tåto Sätila pastorat 5 016 4 679 3 346 242 82,3 93,28 Landsbygd Söndrums kyrkl sami 11 491 10 480 10 362 251 113,7 91,20 Större tåto Tanums pastorat 6 137 5 633 3 869 353 79,0 91 ,79 Landsbygd Tegneby pastorat 6 355 5 936 4 263 442 82,6 93,41 Landsbygd Torestorps pastorat 2 391 2 329 1 570 908 77,6 97,41 Landsbygd Torsby pastorat 6 050 5 581 4 580 307 94,4 92,25 Förort Torups kyrkl sami 3 521 3 283 2 376 592 83,3 93,24 Landsbygd Tossene kyrkl sami 3 340 3 046 2 218 939 83,8 91,20 Mindre täto Tranemo pastorat 5 751 5 302 4 005 555 86,9 92,19 Mindre täto Träslövs församling 5 082 4 790 3 834 063 92,1 94,25 Mindre täto Tvååkers kyrkl samf 4 988 4 779 3 117 574 75,0 95,81 Landsbygd Tölö kyrkl sami 10 300 9 320 7 770 735 95,9 90,49 Förort Uddevalla kyrkl samf 32 584 28 762 24 658 265 98,6 88,27 Medelstor s Vallda pastorat 15 750 14 624 14 270 191 1122 92,85 Förort Varbergs församling 22 037 19 062 16 063 589 96,9 86,50 Medelstor s Veddige kyrkl sami 4 851 4 616 3 316 595 82,6 95,16 Landsbygd Veinge kyrkl sami 3 305 3 064 2 042 659 76,7 92,71 Landsbygd Vessige pastorat 2 863 2 679 1 709 367 73,4 93,57 Landsbygd Vinbergs kyrkl sami 4 844 4 519 3 361 130 85,5 93,29 Mindre täto Värö kyrkl sami 4 354 3 983 3 177 667 91,8 91,48 Landsbygd Öckerö församling 11 502 10 657 8 300 135 89,6 92,65 Förort Örby församling 9 307 8 076 6 394 757 91,1 86,77 Större tåto ' Karlstads stift Arvika Västra kyrkl sami 8 566 7 921 6 485 616 94,2 92,47 Landsbygd Arvika Östra församling 10 316 9 388 7 398 304 90,6 91,00 Större tåto Arvika V 0 Ö förs kyrkl samf 18 882 17 309 13 883 920 92,3 91,67 Blomskogs kyrkl sami 978 91 1 532 378 67,2 93,15 Glesbygd Bolstads kyrkl sami 1 534 1 484 848 831 65,8 96,74 Landsbygd Bro pastorat 1 519 1 432 1 007 126 80,9 94,27 Landsbygd Brunskogs pastorat 2 957 2 766 1 919 472 79,8 93,54 Landsbygd Brålanda pastorat 3 858 3 692 2 459 824 76,6 95,70 Landsbygd Dals-Eds pastorat 4 333 3 963 2 906 742 84,4 91,46 Mindre täto Degerfors kyrkl sami 11 560 10 622 8 725 055 94,5 91,89 Större täto Eda församling 5 875 5 223 3 812 975 84,0 88,90 Mindre täto Eds kyrkl sami 2 740 2 549 1 957 416 88,3 93,03 Mindre tåto Ekshärads församling 3 979 3 825 2 866 773 86,2 96,13 Glesbygd Filipstads kyrkl sami 9 583 8 798 7 153 386 93,5 91,81 Mindre täto Forshaga församling 7 228 6 670 5 621 833 96,9 92,28 Större läto

Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kall-orts— Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsplats 1,000 0,90 4 2 747 3 3 996 Stenkyrka pastorat 1,000 0,95 2 3 644 2 4 109 Stora Lundby pastorat 1,000 0,90 1 5 447 3 2 122 Strömstads församling 1,000 0,95 6 569 6 603 Surteby—Kattunga pastorat 1,000 0,95 2 1 506 2 1 579 Svarteborgs pastorat 1,000 1,00 4 1 199 5 1 044 Svenljunga-Ullasjö pastorat 1,000 0,95 4 1 170 4 1 254 Sätila pastorat 1,000 0,90 1 10 480 2 5 746 Söndrums kyrkl sami 1,000 0,90 6 939 11 558 Tanums pastorat 1,000 0,90 3 1 979 3 2 118 Tegneby pastorat 1,000 0,95 3 776 4 598 Torestorps pastorat 1,000 0,90 4 1 395 4 1 513 Torsby pastorat 1,000 1,00 5 657 4 880 Torups kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 015 3 1 113 Tossene kyrkl sami 1,000 1,00 4 1 326 4 1 438 Tranemo pastorat 1,000 0,90 2 2 395 1 5 082 Träslövs församling 1,000 0,90 4 1 195 4 1 247 Tvååkers kyrkl sami 1,000 0,90 3 3 107 2 5 150 Tölö kyrkl sami 1,000 0,90 5 5 752 5 6 517 Uddevalla kyrkl sami 1,000 0,90 3 4 875 2 7 875 Vallda pastorat 1,000 0,90 4 4 766 3 7 346 Varbergs församling 1,000 0,90 3 1 539 3 1 617 Veddige kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 021 3 1 102 Veinge kyrkl sami 1,000 0,90 6 447 6 477 Vessige pastorat 1,000 0.90 2 2 260 3 1 615 Vinbergs kyrkl sami 1,000 0,90 3 1 328 2 2 177 Värö kyrkl sami 1,000 0,90 2 5 329 2 5 751 Öckerö församling 1,000 0,95 3 2 692 4 2 327 Örby församling Karlstads stift

1,000 1,05 3 2 640 0 0 Arvika Västra kyrkl sami 1,000 1,05 1 9 388 0 0 Arvika Östra församling 1,000 1,05 0 0 3 6 294 Arvika V 0 Ö förs kyrkl sami 1,000 1,05 2 456 2 489 Blomskogs kyrkl sami 1,000 1,00 4 371 5 307 Bolstads kyrkl sami 1,000 1,00 3 477 3 506 Bro pastorat 1,000 1,05 3 922 2 1 479 Brunskogs pastorat 1,000 0,95 5 738 5 772 Brålanda pastorat 1,000 1,00 3 1 321 3 1 444 Dals-Eds pastorat 1,000 1,00 2 5 311 2 5 780 Degerfors kyrkl sami 1,000 1,05 3 1 741 2 2 938 Eda församling 1,000 1,00 2 1 275 2 1 370 Eds kyrkl sami 1,000 1,10 2 1 913 1 3 979 Ekshärads församling 1,000 1,05 4 2 200 5 1 917 Filipstads kyrkl sami 1,000 1 ,00 1 6 670 1 7 228 Forshaga församling

Tabell 9 forts. Stift Folkmängd Därav lnkomstutjämningen Kostnadsut'ämninoen

den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Andel av Andel tiII- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat

höriga, antal medelskatte- av folk- Kommuntyp skattekronor kraft % män-den

Fryksände pastorat 7 931 7 480 5 816 771 89,4 94,31 Landsbygd Frändefors församling 3 512 3 382 2 468 970 84,0 96,30 Landsbygd Fröskogs pastorat 1 021 954 686 520 82,8 93,44 Landsbygd Färgelanda kyrkl sami 5 006 4 670 3 492 499 86,0 93,29 Mindre täto Gillberga pastorat 1 817 1 760 1 203 169 78,6 96,86 Glesbygd Glava församling 1 090 1 035 692 816 77,0 94,95 Glesbygd Grava församling 7 093 6 594 5 983 477 104,4 92,96 Större tätort Grums kyrkl sami 7 605 7 000 5 649 957 92,8 92,04 Mindre täto Gräsmarks församling 1 261 1 207 773 700 73,7 95,72 Glesbygd Gunnarskogs kyrkl sami 2 326 2 258 1 585 421 80,8 97,08 Glesbygd Hagfors kyrkl sami 7 582 7 045 6 193 435 101,1 92,92 Större tätort Hammarö församling 14 296 13 198 11 910 952 103,8 92,32 Större tätort Holmedals pastorat 1 504 1 382 910 448 75,8 91,89 Glesbygd Holms kyrkl sami 5 057 4 510 3 275 850 83,5 89,18 Större tätort Högsäters pastorat 2 458 2 385 1 488 787 71,8 97,03 Landsbygd Karlskoga församling 33 324 29 778 27 420 032 105,9 89,36 Medelstor s Karlstads kyrkl sami 58 589 52 605 48 113 078 1052 89,79 Större stad Kristinehamns kyrkl sami 22 100 19 795 16 518 033 96,0 89,57 Medelstor s Kroppa församling 1 486 1 305 962 106 84,8 87,82 Större tätort Köla pastorat 3 422 3 121 2 143 337 79,0 91,20 Landsbygd Laxarby kyrkl sami 1 191 1 118 842 628 86,7 93,87 Glesbygd Lungsunds kyrkl samt 2 147 2 021 1 557 907 88,7 94,13 Landsbygd Lysviks församling 1 752 1 698 1 115 722 75,6 96,92 Landsbygd Millesviks pastorat 1 025 997 546 811 63,1 97,27 Glesbygd Munkfors kyrkl sami 4 684 4 363 3 514 044 92,6 93,15 Större tätort Nedre Ulleruds kyrkl sami 4 944 4 726 3 586 260 87,3 95,59 Mindre tåto Norra Rada pastorat 3 993 3 762 3 049 655 93,2 94,21 Landsbygd Nors kyrkl sami 5 527 5 147 4 353 613 97,3 93,12 Större tätort Nyeds kyrkl sami 5 649 5 334 4 145 065 89,4 94,42 Landsbygd Rämmens kyrkl sami 1 940 1 830 1 335 710 84,0 94,33 Glesbygd Rölanda pastorat 1 012 949 483 340 58,6 93,77 Glesbygd Silbodals församling 4 015 3 540 2 599 276 84,5 88,17 Större tätort Silleruds församling 1 173 1 122 761 616 78,1 95,65 Glesbygd Skälleruds församling 1 677 1 538 1 257 310 94,0 91,71 Mindre tåto Stavnäs pastorat 1 755 1 641 1 107 928 77,7 93,50 Landsbygd Steneby kyrkl sami 5 629 5 110 3 885 797 87,5 90,78 Mindre täto Stora Kils pastorat 12 283 11 436 9 164 491 92,2 93,10 Mindre täto Storfors församling 3 169 2 683 2 021 431 86,7 84,66 Större tätort Sunne pastorat 10 925 10 284 7 807 892 87,3 94,13 Landsbygd Svanskogs pastorat 1 964 1 902 1 344 776 81,3 96,84 Landsbygd Säffle kyrkl sami 11 486 10 589 8 729 490 94,8 92,19 Större tätort Töcksmarks pastorat 2 327 2 125 1 569 494 85,0 91,32 Landsbygd Tösse med Tydje kyrkl sami 1 395 1 303 891 062 78,7 93,41 Landsbygd Visnums kyrkl sami 3 974 3 719 2 811 612 87,0 93,58 Landsbygd Väse församling 2 057 1 960 1 318 427 77,4 95,28 Landsbygd

Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats

1,000 1,15 3 2 493 2 3 966 Fryksände pastorat 1.000 0,95 1 3 382 1 3 512 Frändefors församling 1,000 1,00 2 477 2 511 Fröskogs pastorat 1,000 1,00 3 1 557 3 1 669 Färgelanda kyrkl sami 1,000 1,00 2 880 2 909 Gillberga pastorat 1,000 1,05 1 1 035 1 1 090 Glava församling 1,000 1,00 1 6 594 1 7 093 Grava församling 1,000 1,00 3 2 333 2 3 803 Grums kyrkl sami 1,000 1,05 1 1 207 1 1 261 Gräsmarks församling 1,000 1,05 2 1 129 2 1 163 Gunnarskogs kyrkl sami 1,000 1,10 1 7 045 2 3 791 Hagfors kyrkl samf 1,000 1,00 2 6 599 4 3 574 Hammarö församling 1,000 1,05 2 691 2 752 Holmedals pastorat 1,000 1,00 3 1 503 5 1 011 Holms kyrkl sami 1,000 1,00 5 477 5 492 Högsäters pastorat 1,000 1,00 9 3 309 4 8 331 Karlskoga församling 1,000 1,00 11 4 782 5 11 718 Karlstads kyrkl sami 1,000 1,00 2 9 898 0 o Kristinehamns kyrkl sami 1,000 1,05 1 1 305 1 1 486 Kroppa församling 1,000 1,05 3 1 040 3 1 141 Köla pastorat 1,000 1,00 2 559 2 596 Laxarby kyrkl sami 1,000 1,05 2 1 011 2 1 074 Lungsunds kyrkl sami 1,000 1,05 1 1 698 2 876 Lysviks församling 1,000 1,00 4 249 4 256 Millesviks pastorat 1,000 1,05 2 2 182 2 2 342 Munkfors kyrkl sami 1,000 1,00 2 2 363 2 2 472 Nedre Ulleruds kyrkl sami 1,000 1,10 2 1 881 3 1 331 Norra Råda pastorat 1,000 1,00 2 2 574 2 2 764 Nors kyrkl sami 1,000 1,00 3 1 778 3 1 883 Nyeds kyrkl sami 1,000 1,05 3 610 2 970 Rämmens kyrkl sami 1 ,000 1 ,00 3 316 3 337 Rölanda pastorat 1,000 1,05 1 3 540 2 2 008 Silbodals församling 1,000 1,05 1 1 122 1 1 173 Silleruds församling 1,000 1,00 1 1 538 4 419 Skålleruds församling 1,000 1,05 2 821 2 878 Stavnäs pastorat 1,000 1,00 6 852 5 1 126 Steneby kyrkl sami 1,000 1,00 4 2 859 3 4 094 Stora Kils pastorat 1,000 1,05 1 2 683 1 3 169 Storfors församling 1,000 1,05 3 3 428 3 3 642 Sunne pastorat 1,000 1,00 2 951 2 982 Svanskogs pastorat 1,000 1,00 3 3 530 3 3 829 Säffle kyrkl sami 1,000 1,05 3 708 7 332 Töcksmarks pastorat 1,000 1,00 4 326 4 349 Tösse med Tydje kyrkl sami 1,000 1,00 4 930 4 994 Visnums kyrkl sami 1,000 1,00 1 1 960 1 2 057 Väse församling

Tabell 9 forts. Stift

Pastorat / Samfällighet

Åmåls kyrkl sami Ärtemarks kyrkl sami Örs pastorat Östmarks pastorat Övre Älvdals kyrkl sami

Härnösands stift Alanäs församling Alnö församling Alsens församling Anundsjö församling Arnäs församling

Attmars församling Bergs kyrkl sami Bjärtrå församling Björna församling Bodums församling

Borgsjö församling Boteå pastorat Brunflo pastorat Bräcke kyrkl sami Fjällsjö församling Fors församling Frostvikens församling Frösö församling Föllinge pastorat Gidea pastorat

Grundsunda församling Gudmundrå församling Hallens pastorat Hammerdals kyrkl sami Haverö församling

Hede kyrkl sami Helgums församling Häggenäs församling Hällesjö kyrkl sami Härnösands domkyrkoiörsaml

Hässjö pastorat Högsjö församling Indals församling Junsele församling Kalls församling

Rätan-Klövsjö kyrkl sami Lidens kyrkl samt Lillhärdals församling Lits kyrkl sami Ljustorps församling

Folkmängd

den 1 jan 1995

10 962 4 794 2 355 2 175 4 691

578 7 857 1 351 4 947 8 046

1 858 3 280 1 808 1 926

847

5 846 1 813 14 849 2 784 1 270

1 746 1 321 10 673 2 166 1 975

3 774 9 936 1 428 3 052 1 179

3124 1019 1242 1965 16832

4 070 2 113 2 010 1 803

693

1 572 1 591

872 3 201 1 171

Därav kyrkotill- höriga

10 051 4 336 2 215 2 125 4 540

562 7 458 1 291 4 760 7 726

1 801 3 148 1 701 1 818

827

5 528 1 691 13 704 2 555 1 240

1 626 1 240 9 965 2 090 1 929

3 432 9 079 1 344 2 940 1 136

3 026 983

1 204 1 893 15 237

3 792 2 030 1 949 1 730

666

1 513 1 549

859 3 102 1 096

inkomstutjämningen Skatteunder- lag för kyrkotill— höriga, antal skattekronor

8 114 701 3 499 161 1 430 413 1 430 564 3 262 624

392 595 6 980 635 861 645 3 405 936 6 513 827

1 373 222 2 213 001 1 187 087 1 287 859

564 271

4 587 928 1 223 166 10 331 083 1 946 212 954 864

1 191 668

840 703 9 262 848 1 344 958 1 324 293

2 934 037 7 635 266 790 616 1 943 898 817 047

2 116 257 649 913 760 644 1 355 371 13 656 573

3 039 884 1 559 114 1 483 244 1 250 710

400 979

985 778 1 083 922 581 223 2 236 901 749 1 14

Andel av beräknad

medelskatte- kraft, %

92,9 92,8 74,3 77,4 82,7

80,3 107,7 76,8 82,3 97,0

87,7 80,9 80,3 81,5 76,5

95,5 83,2 86,7 87,6 88,6

84,3 78,0 106,9 74,0 79,0

98,3 96,7 67,7 76,1 82,7

80,4 76,0 72,7 82,4 103,1

92,2 88,3 87,5 83,2 69,3

74,9 80,5 77,8 82,9 78,6

Kostnadsut'ämnin en Andel till- höriga i % av folk- män den

91 ,69 90,45 94,06 97,70 96,78

97,23 94,92 95,56 96,22 96,02

96,93 95,98 94,08 94,39 97,64

94,56 93,27 92,29 91 ,77 97,64

93,13 93,87 93,37 96,49 97,67

90,94 91,37 94,12 96,33 96,35

96,86 96,47 96,94 96,34 90,52

93,17 96,07 96,97 95,95 96,10

96,25 97,36 98,51 96,91 93,60

Glesbygd - klimat Kommuntyp

Större tätort Mindre tätort Landsbygd Glesbygd Glesbygd

Glesbygd Större tätort Glesbygd Glesbygd Mindre läto

Glesbygd Glesbygd Landsbygd Glesbygd Glesbygd

Mindre tätort Glesbygd Mindre tätort Glesbygd Glesbygd

Glesbygd Glesbygd Större tätort Glesbygd Glesbygd

Landsbygd Större tätort Glesbygd Glesbygd Glesbygd

Glesbygd Glesbygd Glesbygd Glesbygd Större tätort

Mindre tätort Landsbygd Landsbygd Glesbygd Glesbygd

Glesbygd Glesbygd Glesbygd Glesbygd Glesbygd

Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts— Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- index index byggnad glatser ningsglats 1,000 1,00 3 3 350 4 2 741 Åmåls kyrkl sami 1,000 1,00 4 1 084 2 2 397 Ärtemarks kyrkl sami 1,000 1,00 3 738 .3 785 Örs pastorat 1,000 1,15 2 1 063 2 1 088 Östmarks pastorat 1,000 1.15 5 908 5 938 Övre Älvdals kyrkl sami Härnösands stift

1,020 1,25 1 562 2 289 Alanäs församling 1,000 1,10 2 3 729 3 2 619 Alnö församling 1,011 1,25 1 1 291 1 1 351 Alsens församling 1,010 1,15 2 2 380 2 2 474 Anundsjö församling 1,010 1,15 2 3 863 1 8 046 Arnäs församling 1,000 1,10 1 1 801 1 1 858 Attmars församling 1,013 1,25 3 1 049 4 820 Bergs kyrkl sami 1,000 1,15 1 1 701 1 1 808 Bjärtrå församling 1,010 1,15 3 606 1 1 926 Björna församling 1,020 1,25 1 827 1 847 Bodums församling 1,000 1,20 3 1 843 3 1 949 Borgsjö församling 1,010 1,20 4 423 6 302 Boteå pastorat 1,000 1,15 4 3 426 3 4 950 Brunflo pastorat 1,000 1,20 2 1 278 2 1 392 Bräcke kyrkl sami 1,020 1,25 1 1 240 3 423 Fjällsjö församling 1,000 1,20 1 1 626 2 873 Fors församling 1,020 1,25 4 310 3 440 Frostvikens församling 1,000 1,15 2 4 983 2 5 337 Frösö församling 1,011 1,25 4 523 4 542 Föllinge pastorat 1,010 1,15 2 965 2 988 Gidea pastorat 1,010 1,15 4 858 1 3 774 Grundsunda församling 1,000 1,15 2 4 540 1 9 936 Gudmundrå församling 1,012 1,25 3 448 2 714 Hallens pastorat 1,020 1,25 3 980 2 1 526 Hammerdals kyrkl sami 1,000 1,20 1 1 136 1 1 179 Haverö församling 1,014 1,25 6 504 5 625 Hede kyrkl sami 1,010 1,20 2 492 1 1 019 Helgums församling 1,000 1,15 1 1 204 1 1 242 Häggenås församling 1,000 1,20 3 631 3 655 Hällesjö kyrkl sami 1,000 1,10 2 7 619 2 8 416 Härnösands domkyrkoiörsaml 1,000 1,10 4 948 0 0 Hässjö pastorat 1,000 1,10 2 1 015 1 2 113 Högsjö församling 1,000 1,10 1 1 949 1 2 010 Indals församling 1,010 1,20 2 865 1 1 803 Junsele församling 1,012 1,25 2 333 2 347 Kalls församling 1 ,013 1,25 2 757 3 524 Rätan-Klövsjö kyrkl sami 1,000 1,10 3 516 3 530 Lidens kyrkl sami 1,014 1,25 1 859 1 872 Lillhärdals församling 1,000 1,15 2 1 551 2 1 601 Lits kyrkl sami 1,000 1,10 2 548 1 1 171 Ljustorps församling

Pastorat / Samfällighet

Långsele pastorat Mörsils pastorat Njurunda församling Nora pastorat Nordingrå församling

Nätra församling Offerdals församling Ovikens pastorat Ragunda församling Ramsele-Edsele pastorat

Resele pastorat Revsunds pastorat Rödöns pastorat Selängers församling Sidensjö församling

Själevads kyrkl sami Skorpeds församling Sköns församling Sollefteå pastorat Stigsjö pastorat

Ströms församling Stuguns kyrkl sami Stöde församling Sundsvalls kyrkl sami Sunne pastorat

Svegs kyrkl sami Säbrå kyrkl samf Sättna församling Timrå församling Torps församling

Tuna församling Tåsjö församling Tännäs kyrkl sami Ullångers pastorat Undersåkers församling

Ytterhogdals kyrkl sami Ytterlännäs kyrkl samf Ådals—Lidens församling Åre församling Örnsköldsviks församling

Östersunds församling

Folkmängd

den 1 jan 1995

3 624 1 832 13 957 1 885 1 864

5 651 2 432 2 027 3 270 2 740

1 724 3 746 8 933 12 816 1 298

20 837 737 19 205 10 478 1 772

6 210 1 813 3 439 24 347 3 501

5 063 6 850 1 645 13 694 5 291

6 090 2 246 2 080 2 360 3 162

1 402 5 443 1 502 3 000 9 472

27 570

Därav kyrkotill- hönga

3 369 1 686 12 943 1 783 1 765

5 391 2 367 1 948 3 128 2 580

1 640 3 562 8 367 11 427 1 245

19 927 686 17 470 9 728 1 691

5 765 1 748 3 334 22 004 3 382

4 787 6 450 1 585 12 594 5 049

5 828 2 155 1 983 2 282 2 894

1 360 5 133 1 445 2 835 8 489

25 768

Inkomstutjämningen Skatteunder— lag för kyrkotill- höriga, antal skattekronor

2 640 747 1 170 056 11 301 782 1 298 195 1 175 606

4 164 766 1 487 991 1 165 556 2 301 004 1 754 521

1 133143 2 516 928 6486 345 10 713 456 865326

16 956 634 401 231 17 746 485 8 663 084 1 108 664

4 394 235 1 302 949 2 490 975 21 768 105 2 222 735

3 823 058 5 543 062 1 222 667 11 210 953 3 736 747

4 882 125 1 557 647 1 374 495 1 632 236 2 170 799

964 299 4 015 756 995 364 2 114 054 8 215 818

24 247 917

Andel av beräknad

medelskatte-

kraft, %

90,2 79,8 100,4 83,7 76,6

88,9 72,3 68,8 84,6 78,2

79,5 81 ,3 89,2 107,8 79,9

97,9 67,3 116,8 102,4 75,4

87,7 85,7 85,9 113,8 75,6

91 ,9 98,8 88,7 102,4 85,1

96,4 83,1 79,7 82,3 86,3

81,6 90,0 79,2 85,8 111,3

Kostnadsut'ämnin en Andel till— höriga i % av folk-

män den

92,96 92,03 92,73 94,59 94,69

95,40 97,33 96,10 95,66 94,16

95,13 95.09 93,66 89,16 95,92

95,63 93,08 90,97 92,84 95,43

92,83 96,41 96,95 90,38 96,60

94,55 94,16 96,35 91 ,97 95,43

95,70 95,95 95,34 96,69 91 .52

97,00 94,30 96,21 94,50 89,62

Glesbygd - klimat Kommuntyp

Mindre tätort Glesbygd Större tätort Landsbygd Landsbygd

Mindre tätort Glesbygd Glesbygd Glesbygd Glesbygd

Glesbygd Glesbygd Mindre tätort Större tätort Glesbygd

Medelstor sta Glesbygd Större tätort Större tätort Glesbygd

Glesbygd Glesbygd Glesbygd Medelstor st Landsbygd

Glesbygd Landsbygd Landsbygd Större tätort Glesbygd

Mindre tätort Glesbygd Glesbygd Landsbygd Glesbygd

Glesbygd Mindre tätort Glesbygd Glesbygd Större tätort

Medelstor st

_ Stift » Kyrkobyggnader Begravning" sglatser v _ Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko— gravnings- per begrav- _ index index byggnad glatser ningsplats

1,010 1,20 2 1 685 2 1 812 Långsele pastorat 1,012 1,25 3 562 3 611 Mörsils pastorat 1,000 1,10 3 4 314 5 2 791 Njurunda församling 1,000 1,15 4 446 2 943 Nora pastorat 1,000 1,15 1 1 765 3 621 Nordingrå församling 1,010 1,15 4 1 348 3 1 884 Nätra församling 1,011 1,25 3 789 2 1 216 Offerdals församling 1,013 1,25 7 278 3 676 Ovikens pastorat 1,000 1,20 2 1 564 2 1 635 Ragunda församling 1,010 1,20 3 860 2 1 370 Ramsele-Edsele pastorat 1,010 1,20 2 820 2 862 Resele pastorat 1,000 1,20 4 891 3 1 249 Revsunds pastorat 1,011 1,25 5 1 673 4 2 233 Rödöns pastorat 1,000 1,10 3 3 809 1 12 816 Selängers församling 1,010 1,15 1 1 245 1 1 298 Sidensjö församling 1,010 1,15 4 4 982 2 10 419 Själevads kyrkl sami 1 ,010 1,15 1 686 1 737 Skorpeds församling 1,000 1,10 3 5 823 3 6 402 Sköns församling 1,010 1,20 2 4 864 2 5 239 Sollefteå pastorat 1,000 1,10 3 564 2 886 Stigsjö pastorat 1,020 1,25 3 1 922 6 1 035 Ströms församling 1,000 1,20 3 583 4 453 Stuguns kyrkl sami 1,000 1,10 1 3 334 1 3 439 Stöde församling 1,000 1.10 3 7 335 3 8 116 Sundsvalls kyrkl sami 1,013 1,25 5 676 6 584 Sunne pastorat 1,014 1,25 4 1 197 5 1 013 Svegs kyrkl sami 1,000 1,10 4 1 613 4 1 713 Säbrå kyrkl sami 1.000 1.10 1 1 585 1 1 645 Sättna församling 1,000 1,10 3 4 198 2 6 847 Timrå församling 1,000 1,20 3 1 683 2 2 646 Torps församling 1,000 1,10 1 5 828 1 6 090 Tuna församling 1,020 1.25 1 2 155 1 2 246 Tåsjö församling 1 ,014 1,25 5 397 6 347 Tännäs kyrkl sami 1,000 1,15 4 571 2 1 180 Ullångers pastorat 1,012 1,25 3 965 2 1 581 Undersåkers församling 1 ,014 1,25 3 453 3 467 Ytterhogdals kyrkl sami 1,000 1,15 4 1 283 4 1 361 Ytterlännäs kyrkl sami 1,010 1,20 1 1 445 2 751 Ådals—Lidens församling 1,012 1,25 5 567 3 1 000 Åre församling 1,010 1,15 2 4 245 2 4 736 Ömsköidsviks församling 1,000 1,15 4 6 442 2 13 785 Östersunds församling

Pastorat / Samfällighet

Luleå stift Arjeplogs församling Arvidsjaurs församling Bjurholms församling Bolidens församling Bureå församling

Burträsks kyrkl sami Bygdeå kyrkl sami Byske kyrkl sami Dorotea kyrkl sami Edefors församling

Gällivare kyrkl sami Haparanda kyrkl sami Holmsunds församling Hortlax församling Hörnefors församling

Jokkmokks kyrkl sami Junosuando församling Jörns församling Kiruna kyrkl sami Korpilombolo församling

Kågedalens församling Luleå kyrkl sami Lycksele kyrkl sami Lövångers församling Malå församling

Nederkalix församling Nederluleå församling Nordmalings församling Norrfjärdens församling Norsjö församling

Nysätra församling Pajala kyrkl sami Piteå landsförsamling Piteå stadsförsamling Råneå församling

Skellefteå landsförsamling Skellefteå S:t Olovs församl Skellefteå S:t Örjans församl Sorsele kyrkl samf Stensele församling

Sävars kyrkl sami Tärendö församling Tärna församling Töre församling Umeå kyrkl samf

den 1 jan 1 995

3 676 7 974 2 832 2 476 4 863

5 234 5 708 5 849 3 634 1 899

22333 11041 8415 6426 4011

6 573 1 094 2 374 26 173 1 427

5 036 39 679 14 1 58

2 636

4 044

16 296 26 558 8 192 6 090 5 250

2107 4666 17112 11393 4457

19 987 19 713 7 654 3 424 5 762

6 160 1 091 1 698 2 812 80 663

Därav kyrkotill- hönga

3 335 7 528 2 752 2 283 4 541

5074 5166 5525 3436 1 811

20 943 9 469 7 703 6 156 3 806

6 136 1 057 2 212 23 981 1 390

4 815 35 395 12 836

2 538

3 815

15 400 24 406 7 589 5 788 4 929

1995 4316 16231 10532 4102

18 480 17 943 6 861 3 254 5 395

5 875 1 040 1 613 2 660 70 786

Skatteunder- lag för kyrkotill- höriga, antal skattekronor

2 580 404 6 009 047 1 939 760 1 971 539 3 406 871

3 643 267 3 651 568 4 108 895 2 549 906 1 398 134

19 033 778 6 883 608 6 912 096 4 822 906 2 909 795

5 067 331 710 726

1 672 920 22 972 187 1 009 150

3 863 058 34 698 127 10 524 496

1 667 208

2 931 946

13 309 383 21 220 660 5 263 584 4 589 075 3 742 040

1 276 497 3 079 458 13 839 290 9 635 742 3 078 131

15 898 185 16 384 742 5 674 728 2 322 176 4 195 864

4 507 924 764 604

1 220 886 1 896 389 61 118 820

Andel av beräknad medelskatte-

kraft, %

89,0 91,8 81,1 99,3 86,3

82,6 81 ,3 85,5 85,4 88,8

104,5 83,6 103,2 90,1 87,9

95,0 77,3 87,0 110,2 83,5

92,3 112,8 94,3 75,6 88,4

99,4 100,0 79,8 91,2 87,3

73,6 82,1 98,1 105,2 86,3

99,0 105,0 95,1 82,1 89,5

88,3 84,6 87,1 82,0

Andel till- höriga i % av folk— män den

90,72 94,41 97,18 92,21 93,38

96,94 90,50 94,46 94,55 95,37

93,78 85,76 91 ,54 95,80 94,89

93,35 96,62 93,18 91,62 97,41

95,61 89,20 90,66 96,28 94,34

94,50 91 ,90 92,64 95,04 93,89

94,68 92,50 94,85 92,44 92,04

92,46 91 ,02 89,64 95,04 93,63

95,37 95,33 94,99 94,59

Glesbygd - klimat Kommuntyp

Glesbygd Glesbygd Glesbygd Större tätort Mindre tätort

Glesbygd Landsbygd Glesbygd Glesbygd Glesbygd

Medelstor st Mindre tätort Större täten Mindre tätort Mindre tätort

Glesbygd Glesbygd Glesbygd

Större tätort Medelstor st Landsbygd Mindre tätort Glesbygd

Glesbygd Glesbygd Större tätort Större tätort Landsbygd

Mindre tätort Större tätort Större tätort Glesbygd Glesbygd

Mindre tätort Glesbygd Glesbygd Glesbygd Större stad

Stift Kyrkobyggnader Begravningsplatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallo-rts— Energi- kyrkor per kyrko- gravnings— per begrav- index index byggnad platser ningsplats Luleå stlft

1,042 1,35 7 476 3 1 225 Arjeplogs församling 1.040 1,35 3 2 509 3 2 658 Arvidsjaurs församling 1,010 1.25 2 1 376 2 1 416 Bjurholms församling 1.020 1,20 1 2 283 1 2 476 Bolidens församling 1.020 1,20 1 4 541 1 4 863 Bureå församling 1.020 1,20 3 1 691 3 1 745 Burträsks kyrkl sami 1,011 1.20 3 1 722 5 1 142 Bygdeå kyrkl sami 1,020 1,20 3 1 842 4 1 462 Byske kyrkl sami 1,021 1,30 8 430 4 909 Dorotea kyrkl samf 1.040 1,30 1 1 811 3 633 Edefors församling 1 ,080 1,40 10 2 094 12 1 861 Gällivare kyrkl sami 1.040 1,25 8 1 184 4 2 760 Haparanda kyrkl sami 1 ,010 1,15 2 3 852 2 4 208 Holmsunds församling 1 ,040 1,25 2 3 078 1 6 426 Hortlax församling 1 .010 1,15 4 952 1 4 011 Hörnefors församling 1 ,080 1,35 13 472 9 730 Jokkmokks kyrkl sami 1.080 1,35 2 529 1 1 094 Junosuando församling 1 ,020 1,20 2 1 106 1 2 374 Jörns församling 1.080 1.45 8 2 998 12 2 181 Kiruna kyrkl sami 1 ,080 1 ,35 2 695 2 714 Korpilombolo församling 1 ,020 1,20 3 1 605 2 2 518 Kågedalens församling 1,040 1,25 9 3 933 3 13 226 Luleå kyrkl sami 1 ,020 1,30 13 987 6 2 360 Lycksele kyrkl sami 1 ,020 1.20 4 635 4 659 Lövångers församling 1.040 1,30 2 1 908 3 1 348 Malå församling 1.040 1.25 8 1 925 3 5 432 Nederkalix församling 1 ,040 1.25 7 3 487 1 26 558 Nederluleå församling 1 ,010 1,15 6 1 265 5 1 638 Nordmalings församling 1 .040 1,25 2 2 894 1 6 090 Norrfjärdens församling 1,020 1,30 3 1 643 3 1 750 Norsjö församling 1 ,011 1,20 2 998 1 2 107 Nysätra församling 1 ,080 1,35 4 1 079 3 1 555 Pajala kyrkl samt 1 .040 1,25 10 1 623 7 2 445 Piteå landsförsamling 1 ,040 1,25 2 5 266 2 5 697 Piteå stadsförsamling 1 ,040 1,25 7 586 1 4 457 Råneå församling 1 ,020 1,20 6 3 080 2 9 994 Skellefteå landsförsamling 1 ,020 1,20 4 4 486 2 9 857 Skellefteå S:t Olovs församl 1 ,020 1,20 2 3 431 1 7 654 Skellefteå S:t Örjans församl 1 ,041 1,35 7 465 6 571 Sorsele kyrkl sami 1.049 1,30 10 540 3 1 921 Stensele församling 1,010 1.15 4 1 469 4 1 540 Såvars kyrkl sami 1 ,080 1,35 1 1 040 1 1 091 Tärendö församling 1 .049 1,30 3 538 2 849 Tärna församling 1 ,040 1,25 3 887 2 1 406 Töre församling 1,010 1,15 11 6 435 5 16133 Umeå kyrkl sami

Tabell 9 forts. Stift Folkmängd Därav den 1 jan kyrkotill- Skatteunder-

Pastorat/ Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill—

höriga, antal skattekronor Vilhelmina församling 8 488 7 967 5 825 005 Vindelns kyrkl sami 6 552 6 169 4 289 231 Vännäs församling & 846 8 097 6 106 995 Åsele kyrkl sami 4 009 3 812 2 828 296 Älvsby församling 9 471 8 877 7 126 380 Överkalix församling 4 671 4 511 3 451 285 Överluleå kyrkl sami 28 577 26 421 23 457 048 Övartomeå kyrkl sami 6 159 5 676 4 002 558 Visby stlft Alva kyrkl sami 2 815 2 621 1 620 162 Bunge kyrkl sami 2 097 1 996 1 390 272 Burs kyrkl sami 1 758 1 697 886 544 Dalhems kyrkl sami 1 223 1 159 738 250 Eskelhems kyrkl sami 1 763 1 670 1 077 887 Fardhems kyrkl sami 990 934 482 658 Garde kyrkl sami 1 370 1 280 704 238 Gothems kyrkl sami 1 118 1 068 570 333 Havdhems kyrkl sami 1 643 1 588 873 963 Klinte kyrkl samf 2 560 2 382 1 460 493 Lärbro kyrkl sami 1 874 1 771 1 168 222 Othem-Boge kyrkl samf 2 410 2 174 1 641 204 Roma kyrkl sami 2 823 2 694 1 802 736 Sanda kyrkl samf 1 646 1 554 915 519 Stenkumla kyrkl samf 2 795 2 636 1 942 663 Stenkyrka kyrkl sami 1 500 1 436 920 557 Visby domkyrkoiörsamling 21 797 19 353 15 632 097 Vänge kyrkl sami 1 252 1 182 709 478 Väskinde kyrkl sami 2 531 2 411 1 557 990 Öja kyrkl samt 1 171 1 116 619 423 Östergams kyrkl sami 1 101 1 032 556 499 Stockholms stlft Adolf Fredriks församling 6 562 5 195 6 457 383 800 församling 21 075 17 546 17 410 209 Botkyrka kyrkl sami 64 383 40 456 40 977 405 Bromma församling 28 884 24 303 25 538 070 Brännkyrka församling 34 690 28 241 28 436 596 Danderyds församling 28 635 24 369 33 493 873 Djurö pastorat 3 692 3 350 2 764 558 Eds församling 5 930 4 901 5 039 517 Ekerö pastorat 13 663 11 999 12 294 940 Engelbrekts församling 17 715 13 559 16 115 693 Enskede församling 32 032 26 094 25 727 823 Essinge församling 5 427 4 544 5 016 157 Farsta församling 40 809 33 199 33 417 854 Finska församlingen 20 744 13 219 10 406 856 Fresta församling 10 159 8 967 9 781 726

lnkomstutjämningen

Andel av beräknad medelskatte- kraft, %

84,1 80,0 86,8 85.3 92.3

88.0 102.1 81.1

71.1 80.1 60,1 73,3 74,2

59,4 63,3 61 ,4 63.3 70,5

75,9 86.8 77,0 67,8 84,8

73,7 92,9 69,0 74,3 63,8

62,0

143,0 114,1 116,5 120.9 115,8

158,1

94.9 118.3 117,9 136,7

113,4 127.0 115,8

90,6

Andel till- höriga i % av folk— män den

93,86 94,15 91 .53 95.09 93.73

96.57 92,46 92,16

93,11 95,18 96,53 94,77 94.72

94.34 93.43 95,53 96.65 93.05

94.50 90.21 95,43 94,41 94,31

95,73 88,79 94,41 95,26 95.30

93.73

79,17 83,26 62,84 84,14 81 ,41

85,10 90,74 82,65 87,82 76,54

81 .46 83,73 81 .35 63.72

Glesbygd - klimat Kommunty

Glesbygd Glesbygd Mindre tåto Glesbygd Glesbygd

Glesbygd Medelstor Glesbygd

Mindre tåto Landsbygd Landsbygd Landsbygd Landsbygd

Landsbygd Landsbygd Landsbygd Landsbygd Landsbygd

Landsbygd Mindre täto Landsbygd Landsbygd Landsbygd

Landsbygd Medelstor Landsbygd Landsbygd Landsbygd

Landsbygd

Storstad Förort Förort Storstad Storstad

Förort Förort Förort Förort Storstad

Storstad Storstad Storstad Storstad Förort

Stift Kyrkobyggnader Begravningsglatser Antal Antal tillh. Antal be- Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kalliorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings- per begrav- indrex index byggnad glatser ningsglats 1.040 1.30 5 1 593 7 1 213 Vilhelmina församling 1.010 1,25 9 685 3 2 184 Vindelns kyrkl sami 1 .010 1.25 2 4 049 2 4 423 Vännäs församling 1 .o19 1.30 5 762 2 2 005 Åsele kyrkl sami 1 .040 1.30 2 4 439 2 4 736 Älvsby församling 1 .080 1,30 5 902 3 1 557 Överkalix församling 1 ,040 1,30 3 8 807 4 7 144 Överluleå kyrkl sami 1.080 1,30 4 1 419 4 1 540 Övertorneå kyrkl sami Visby stift 1 ,000 0.95 3 874 3 938 Alva kyrkl sami 1 ,000 0,95 4 499 5 419 Bunge kyrkl samt 1 ,000 0,95 4 424 4 440 Burs kyrkl sami 1 ,000 0.95 4 290 4 306 Dalhems kyrkl sami 1 ,000 0.95 6 278 5 353 Eskelhems kyrkl sami 1 .000 0,95 5 187 5 198 Fardhems kyrkl sami 1 ,000 0.95 5 256 5 274 Garde kyrkl samf 1,000 0.95 4 267 8 140 Gothems kyrkl sami 1.000 0.95 6 265 6 274 Havdhems kyrkl sami 1000 0.95 5 476 4 640 Klinte kyrkl sami 1,000 0,95 4 443 4 469 Lärbro kyrkl sami 1,000 0.95 3 725 2 1 205 Othem-Boge kyrkl sami 1.000 0.95 7 385 7 403 Roma kyrkl sami 1,000 0,95 5 311 5 329 Sanda kyrkl sami 1.000 0.95 4 659 3 932 Stenkumla kyrkl sami 1.000 0,95 4 359 4 375 Stenkyrka kyrkl sami 1,000 0.95 2 9 677 3 7 266 Visby domkyrkoiörsamling 1.000 0.95 6 197 6 209 Vänge kyrkl sami 1.000 0.95 6 402 6 422 Väskinde kyrkl sami 1,000 0.95 5 223 5 234 Öja kyrkl sami 1,000 0,95 5 206 5 220 Östergams kyrkl sami Stockholms stlft 1,000 1,00 1 5 195 1 6 562 Adolf Fredriks församling 1.000 1.00 2 8 773 2 10 538 Boo församling 1.000 1,00 5 8 091 3 21 461 Botkyrka kyrkl sami 1.000 1.00 4 6 076 0 0 Bromma församling 1,000 1,00 2 14 121 0 0 Brännkyrka församling 1.000 1,00 4 6 092 2 14 318 Danderyds församling 1.000 1.00 3 1 117 5 738 Djurö pastorat 1.000 1,00 1 4 901 1 5 930 Eds församling 1,000 1.00 5 2 400 5 2 733 Ekerö pastorat 1.000 1,00 2 6 780 0 0 Engelbrekts församling 1.000 1.00 1 26 094 0 0 Enskede församling 1,000 1.00 1 4 544 0 0 Essinge församling 1,000 1,00 1 33 199 0 0 Farsta församling 1.000 1,00 1 13 219 0 O Finska församlingen 1.000 1,00 1 8 987 1 10 159 Fresta församling

Stift Folkmängd Därav lnkomstutjåmningen Kostnadsut'ämnin - en den 1 jan kyrkotill- Skatteunder- Andel av Andel till- Glesbygd - Pastorat / Samfällighet 1995 höriga lag för kyrkotill- beräknad höriga i % klimat höriga. antal medelskatte- av folk- Kommunty - skattekronor kraft. % mån den

Färingsö församling 6 957 6 198 5 674 681 105,3 89.09 Förort Gustav Vasa församling 11 473 9 265 11 315 832 140,5 80.75 Storstad Gustavsbergs pastorat 13 551 11 265 9 940 730 101.5 83.13 Förort Hammarby församling 19 759 15 415 15 697 209 117.1 78,02 Förort Hedvig Eleonora församling 9 796 8 220 11 310 571 158.3 83.91 Storstad Huddinge kyrkl sami 76 379 58 316 59 790 608 117,9 76,35 Förort Hägerstens församling 41 952 33 765 33 863 913 115,4 80.48 Storstad Hässelby församling 29 260 24 442 27 267 643 128,3 83,53 Storstad Högalids församling 27 659 21 840 23 293 484 122.7 78,96 Storstad Johannes församling 10 183 7 828 9 319 115 136.9 76,87 Storstad Järfälla kyrkl samt 58 196 47 049 52 084 268 127,3 80,85 Förort Katarina församling 30 155 23 578 24 547 789 119,8 78,19 Storstad Kista församling 25 845 14 168 15 089 947 1225 54,82 Storstad Kungsholms församling 15 202 12 531 15 616 443 143,3 82.43 Storstad Lidingö församling 36 555 32 908 42 567 475 148,8 85,35 Förort Ljusterö kyrkl sami 2 037 1 903 1 299 629 78,6 93,42 Förort Maria Magdalena församling 17 742 13 519 14 814 866 126.0 76,20 Storstad Matteus församling 23 970 19 326 23 758 692 141.4 80,63 Storstad Nacka församling 39 439 30 226 32 300 882 122,9 76,64 Förort Oscars församling 32 142 27 176 35 096 548 148.5 84,55 Storstad S:t Görans församling 25 185 20 927 23 752 795 130.6 83,09 Storstad Saltsjöbadens församling 8 607 7 601 10 412 048 157.6 88.31 Förort Skarpnäcks församling 36 738 28 460 26 884 536 108,7 77,47 Storstad Skärholmens församling 28 095 17 952 19 100 846 122.4 63,90 Storstad Sofia församling 15 838 12 694 12 704 149 115,1 80,15 Storstad Sollentuna församling 53 897 43 120 47 520 028 126,8 80,00 Förort Solna kyrkl sami 54 146 40 627 44 436 939 1258 75,03 Förort Spånga församling 42 610 18 187 19 977 027 126,3 42.68 Storstad Stockholms domkyrkoiörsaml 3 541 2 797 3 318 116 1365 78.99 Storstad Sundbybergs församling 31 404 24 258 24 879 087 118,0 77,24 Förort Tyresö församling 35 923 29 664 29 917 881 116,0 82.58 Förort Tyska Sankta Gertruds församl 2 462 1 775 1 983 446 1285 72,10 Storstad Täby församling 58 686 49 419 58 411 079 1359 84,21 Förort Vallentuna kyrkl sami 19 736 17 125 16 576 985 111,3 86,77 Förort Vantörs församling 38 035 29 368 29 788 276 116.7 77.21 Storstad Vaxholms församling 7 999 7 107 6 417 855 103,9 88.85 Förort Vällingby församling 24 322 20 576 22 540 756 1260 84,60 Storstad Värmdö församling 8 706 7 816 7 309 166 107.6 89,78 Förort Västerhaninge kyrkl sami 15 526 13 530 13 159 164 111,9 87.14 Förort Västerleds församling 24 277 21 301 26 969 378 145.6 87,74 Storstad Össeby-Garns pastorat 3 573 3 217 2 736 621 97.8 90.04 Förort Österhaninge kyrkl sami 49 150 37 797 37 236 158 113.3 76.90 Förort Österåker-Östra R ds församl 29 967 25 850 25 186 005 112,1 86.26 Förort

Stift Kyrkobyggnader Begravningsplatser Antal Antal tillh. Antal be— Antal inv. Pastorat / Samfällighet Kallorts- Energi- kyrkor per kyrko- gravnings— per begrav- index index byggnad glatser ningsglats 1,000 1,00 4 1 550 4 1 739 Färingsö församling 1,000 1.00 2 4 633 0 0 Gustav Vasa församling 1,000 1,00 2 5 633 2 6 776 Gustavsbergs pastorat 1.000 1.00 2 7 708 1 19 759 Hammarby församling 1,000 1.00 1 8 220 0 0 Hedvig Eleonora församling 1.000 1.00 6 9 719 4 19 095 Huddinge kyrkl sami 1,000 1.00 3 11 255 0 0 Hägerstens församling 1 ,000 1.00 2 12 221 0 0 Hässelby församling 1,000 1,00 1 21 840 0 0 Högalids församling 1,000 1.00 2 3 914 1 10 183 Johannes församling 1,000 1,00 4 11 762 2 29 098 Järfälla kyrkl sami 1,000 1.00 2 11 789 1 30 155 Katarina församling 1,000 1.00 2 7 084 0 0 Kista församling 1,000 1.00 2 6 266 1 15 202 Kungsholms församling 1,000 1.00 4 8 227 1 38 555 Lidingö församling 1.000 1,00 2 952 2 1 019 Ljusterö kyrkl sami 1.000 1.00 1 13 519 1 17 742 Maria Magdalena församling 1.000 1.00 2 9 663 0 0 Matteus församling 1.000 1,00 3 10 075 3 13 146 Nacka församling 1.000 1,00 4 6 794 0 O Oscars församling 1.000 1,00 1 20 927 0 0 S:t Görans församling 1.000 1,00 1 7 601 1 8 607 Saltsjöbadens församling 1,000 1,00 1 28 460 0 0 Skarpnäcks församling 1.000 1.00 3 5 984 0 0 Skärholmens församling 1,000 1.00 1 12 694 0 0 Sofie församling 1.000 1.00 4 10 780 2 26 949 Sollentuna församling 1 ,000 1,00 5 8 125 1 54 146 Solna kyrkl sami 1.000 1,00 1 18 187 1 42 610 Spånga församling 1.000 1.00 3 932 0 0 Stockholms domkyrkoiörsaml 1.000 1,00 3 8 086 1 31 404 Sundbybergs församling 1,000 1,00 3 9 888 3 11 974 Tyresö församling 1,000 1,00 1 1 775 0 0 Tyska Sankta Gertruds församl 1,000 1.00 5 9 884 2 29 343 Täby församling 1,000 1.00 4 4 281 4 4 934 Vallentuna kyrkl sami 1.000 1.00 1 29 368 0 0 Vantörs församling 1.000 1.00 2 3 554 2 4 000 Vaxholms församling 1.000 1.00 1 20 576 0 0 Vällingby församling 1,000 1.00 1 7 816 1 8 706 Värmdö församling 1,000 1.00 5 2 706 3 5 175 Västerhaninge kyrkl sami 1.000 1.00 3 7 100 0 0 Västerleds församling 1,000 1.00 4 804 4 893 Össeby-Garns pastorat 1,000 1.00 7 5 400 6 8 192 Österhaninge kyrkl sami 1,000 1 00 3 a 617 3 9 989 Österåker-Östra Ryds församl

Kronologisk förteckning

MÄWN—

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25.

26.

27. 28.

29.

30. 31. 32.

33. 34. 35. 36.

37. 38.

39.

. Ett renodlat näringsförbud. N. . Arbetsföretag — En ny möjlighet för arbetslösa. A. . Grön diesel miljö- och hälsorisker. Fi. . Längtidsutredningen 1995. Fi. . Vårdens svåra val. Slutbetänkande av Prioriteringsutredningen. S. Muskövarvets framtid. Fö. . Obligatoriska arbetsplatskontakter för arbetslösa. A. . Pensionsrättigheter och bodelning. Ju. Fullt ekonomiskt arbetsgivaransvar. Fi. Översyn av skattebrottslagen. Fi.

Nya konsumentregler. Ju. Mervärdesskatt — Nya tidpunkter för redovisning och betalning. Fi.

Analys av Försvarsmaktens ekonomi. Fö. Ny Elmarknad + Bilagedel. N. Könshandeln. S. Socialt arbete mot prostitutionen i Sverige. S. Homosexuell prostitution. S. Konst i offentlig miljö. Ku. Ett säkrare samhälle. Fö. Utan el stannar Sverige. Fö. . Staden på vatten utan vatten. FÖ.

R_adioaktiva ämnen slår ut jordbruk i Skåne. Fö. Brist på elektronikkomponenter. Fö. Gasmoln lamslår Uppsala. Fö. Samordnad och integrerad tågtrafik på Arlandabanan och i Mälardalsregionen. K. Underhållsbidrag och bidragsförskott. Del A och Del B. 5. Regional framtid + bilagor. C. Lagen om vissa internationella sanktioner

en översyn. UD. Civilt bruk av försvarets resurser -

regelverken, erfarenheter. helikoptrar. Fö. Alkylat och Miljöklassning av bensin. M. Ett vidareutvecklat miljöklassystem i EU. M. IT och verksamhetsfömyelse inom rättsväsendet. Förslag till nya samverkansformer. Ju. Ersättning för ideell skada vid personskada. Ju. Kompetens för strukturomvandling. A. Avgifter inom handikappområdet. S.

Förmåner och sanktioner - en samlad redovisning. Fi. Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress. Ku. Yrkeshögskolan — Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. U. Some reilections on Swedish Labour Market Policy. A. Några utländska forskares syn på svensk arbetsmarknadspolitik. A.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

47. 48. 49. 50. 51

55. 56.

57.

58.

59.

60. 61

64. 65. 66.

67. 68. 69. 70. 71.

72.

73.

Älvsåkerhet. K. Allmän behörighet för högskolestudier. U. Framtidsanpassad Gotlandstraf'lk. K. Sambandet Redovisning — Beskattning. Ju. Aktiebolagets organisation. Ju. Gmndvattenskydd. M. Effektivare styrning och rättssäkerhet iasylprocessen. A. Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen. Ju. EG—anpassade körkortsregler. K. Prognoser över statens inkomster och utgifter. Fi. Kunskapsläget på kämavfallsområdet 1995. M.

. Elförsörjning i ofred. N. 52. 53. 54. Godtrosförvärv av stöldgods? Ju. Samverkan för fred. Den rättsliga regleringen. Fö. Fastighetsbildning en gemensam uppgift för stat och kommun. M. Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden. A. Förmåner och sanktioner utgifter för administration. Fi. Förslag om ett internationellt flygsäkerhets- universitet i Norrköping—Linköping. U. Kompetens och kunskapsutveckling om yrkes- roller och arbetsfält inom socialtjänsten. S. Ohälsoförsäkring och samhällsekonomi olika aspekter på modeller. finansiering och incitament. S. Kvinnofrid. Del A+B. S.

.Myndighetsutövning vid medborgarkontor. C. 62. 63.

Ett renat Skåne. M. Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar. Fi. Klimatförändringar i trat'tkpolitiken. K. Näringslivets tvistlösning. Ju. Polisens användning av övervakningskameror vid förundersökning. Ju. Naturgrusskatt. m.m. Fi. 1T-kommissionens arbetsprogram 1995-96. SB. Betaltjänster. Fi. Allmänna kommunikationer för alla? K. Behörighet och Urval. Förslag till nya regler för antagning till Universitet och högskolor. U. Svenska insatser för internationell katastrof— och flyktinghjälp. Kartläggning, analys och förslag. Fö. Ett aktiebolag för service till universitet och högskolor m.m. U.

74. Lägenhetsdata. Fi. 75 .Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. A. 76. Arbete till invandrare. A.

Kronologisk förteckning

77. Röster om EU:s regeringskonferens hearing med organisationsföreträdare, debattörer och forskare. UD. 78. Den svenska rymdverksamheten. N. 79. Vårdnad, boende och umgänge. JU. 80. EU om regeringskonferensen 1996 institutionernas rapponer — synpunkter i övriga medlemsländer. UD. 81. Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt bistånd. Ju. 82. Finansieringslösningar för Göteborgs- och Dennisöverenskommelserna. K. 83. EU-kandidater 12 länder som kan bli EU:s nya medlemmar. UD. 84. Kulturpolitikens inriktning. Ku. 84. Kulturpolitikens inriktning i korthet. Ku. 85. Tjugo års kulturpolitik 1974—1994. Ku. 86. Dokumentation och socialtjänstregister. S. 87. Försäkringsrörelse i förändring 3. Fi. 88. Den brukade mångfalden. Del l+2. Jo. 89. Svenskar i EU-tjänst. Fi. 90. Kärnavfall och Miljö. M. 91. Ett reformerat straffsystem. Del l-Ill. Ju. 92. EG:s arbetstidsdirektiv och dess konsekvenser för det svenska regelsystemet. A. 93. Omprövning av statliga åtaganden. Fi. 94. Personalaweckling, utbildning och beskattning. Fi.

95. Hälsodataregister — Vårdregister. S. 96. Jordens klimat förändras. En analys av hotbild och globala åtgärdsstrategier. M.

97. Miljöklassning av snöskotrar. M. 98. 1990-talets bostadsmarknad — en första utvärdering. N. 99. SMHI:s verksamhetsform? K. 100. Hållbar utveckling i landets fjällområden. M. 101. Ett utvidgat EU möjligheter och problem. Sammanfattning av en hearing i augusti 1995. UD.

102. Medborgarnas EU frihet och säkerhet? Frågor om unionens tredje pelare inför regerings— konferensen 1996. UD. 103. Föräldrar i självförvaltande skolor. U.

104.Skattereformen 1990—1991. En utvärdering. Fi. 105. Konkurrens i balans. Åtgärder för ökad konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m.m. N. 106. Rapporteringsskyldighet för revisorer i finansiella företag. Fi. 107. Avbytarverksamhetens organisation och finansiering. Jo.

108. Ny ellag. N. 109. Likvärdig utbildning på lika villkor. U.

110. Viljan att veta och viljan att förstå

Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning. U.

1 ] 1.0mvärld, säkerhet, försvar.

Frågor om EU:s andra pelare inför regerings— konferensen 1996. UD.

112. Svensk sjöfart näring för framtiden. + Bilagor. K. 113. Fristående gymnasieskolor. U. 114. Indirekt tobaksreklam. S. 115. Ny lag om europeiska företagsråd. A. 116.1ämställdhet ett mål i utvecklingssamarbetet. UD. 117.10rdbruk och konkurrens - jordbrukets ställning i svensk och europeisk konkurrensrätt. Jo. 118. Totalförsvarspliktiga m 95. En utvärdering av de totalförsvarspliktigas medinflytande och av deras sociala och ekonomiska situation under grundutbildningen. Fö. 1 19. Ändringar i hyresförhandlingslagen. Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. Ju. 120.TV och utbildning. U. 121. Riksdagen, regeringen och forskningen. U. 122. Reform på recept. 5. 123. Subsidiaritetsprincipen i EU. UD. 124. Ett reformerat hovrättsförfarande. Ju. 125. Finansiell verksamhet i kris och krig. Fi. 126. Kostnader för den statliga assistansersättningen. S. 127.Framtida central Europainformation. UD. 128. Kulturegendomar och kulturföremål. KU. 129. En styrande krigsorganisation. Om avsikterna med LEMO-reformen. FÖ.

130. Sverige i EU — makt, öppenhet, kontroll. Sammanfattning av ett seminarium i september 1995. UD. 131 . Enklare och effektivare. Om EU:s komplexitet och maktbalanser. UD.

132. Utvidgning och samspel. EU:s östintegration ur historiskt och ekonomiskt perspektiv. Förhållandet småstat — stormakt : svenskt identitetsbyte. UD. 133. Bostadsbidragen effektivare inkomstprövning — besparingar. S. 134. Verklig ledning obegränsad skattskyldighet för juridiska personer? Fi. 135.Ubåtsfrågan 1981-1994. Fö.

136. Rättsväsendets resultat - så kan det redovisas. Ett förslag till modell för en samlad resultatredovisning. Ju.

Kronologisk förteckning

137. Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen. Fi.

138. Departementskontoret statsrådsarbete utanför regeringskansliet. SB. 139. Omställning av energisystemet. N. 140. Omställning av energisystemet. Underlagsbilagor, del 14. N. 141. Folkbildning och vuxenstudier. Rekrytering, Omfattning. Erfarenheter. U. 142. Att röja hinder för Samverkan . Egenmakt . Arbetslinjen. S. 143. Vissa valfrågor. Den fria nomineringsrätten Partisymboler på valsedlar - Valkretsindelning vid riksdagsval. Ju. 144. Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan + Tabeller. C.

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen

lT-kommissionens arbetsprogram 1995—96. [68] Departementskontoret — statsrådsarbete utanför regeringskansliet. [138]

J ustitiedepartementet

Pensionsrättigheter och bodelning. [8] Nya konsumentregler. [11] lT och verksamhetsförnyelse inom rättsväsendet. Förslag till nya samverkansformer. [32] Ersättning för ideell skada vid personskada. [33] Sambandet Redovisning - Beskattning. [43] Aktiebolagets organisation. [44] Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen. [47] Godtrosförvärv av stöldgods? [52] Näringslivets tvistlösning. [65] Polisens användning av övervakningskameror vid förundersökning. [66] Vårdnad, boende och umgänge.]79] Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt bistånd. [81] Ett reformerat straffsystem. Del 1—111. [91] Ändringar i hyresförhandlingslagen. Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. [119] Ett reformerat hovrättsförfarande. [124] Rättsväsendets resultat så kan det redovisas. Ett förslag till modell för en samlad resultatredovisning. [136]

Vissa valfrågor. Den fria nomineringsrätten Partisymboler på valsedlar Valkretsindelning vid riksdagsval. [143]

Utrikesdepartementet

Lagen om vissa internationella sanktioner

— en översyn. [28]

Röster om EU:s regeringskonferens hearing med organisationsföreträdare, debattörer och forskare. [77] EU om regeringskonferensen 1996

— institutionernas rapporter

synpunkter i övriga medlemsländer. [80] EU-kandidater - 12 länder som kan bli EU:s nya medlemmar. [83] Ett utvidgat EU — möjligheter och problem. Sammanfattning av en hearing i augusti 1995. [101] Medborgarnas EU frihet och säkerhet? Frågor om unionens tredje pelare inför regerings- konferensen 1996. [102]

Omvärld, säkerhet, försvar. Frågor om EU:s andra pelare inför regerings- konferensen 1996. [111] Jämställdhet ett mål i utvecklingssamarbetet. [116] Subsidiaritetsprincipen i EU. [123] Framtida central Europainformation. [127] Sverige i EU makt, öppenhet, kontroll. Sammanfattning av ett seminarium i september 1995. [130] Enklare och effektivare. Om EU:s komplexitet och maktbalanser. [131] Utvidgning och samspel. EU:s östintegration ur historiskt och ekonomiskt perspektiv. Förhållandet småstat — stormakt : svenskt identitetsbyte. [132]

Försvarsdepartementet

Muskövarvets framtid. [6] Analys av Försvarsmaktens ekonomi. [13] Ett säkrare samhälle. [19] Utan el stannar Sverige. [20] Staden på vatten utan vatten. [21] Radioaktiva ämnen slår ut jordbruk i Skåne. [22] Brist på elektronikkomponenter. [23] Gasmoln lamslår Uppsala. [24]

Civilt bruk av försvarets resurser —

regelverken. erfarenheter, helikoptrar. [29] Samverkan för fred. Den rättsliga regleringen. [53] Svenska insatser för internationell katastrof— och flyktinghjälp. Kartläggning, analys och förslag. [72] Totalförsvarspliktiga m 95. En utvärdering av de totalförsvarspliktigas medinflytande och av deras sociala och ekonomiska situation under grundutbildningen. [1 18] En styrande krigsorganisation. Om avsikterna med LEMO-reformen. [129] Ubåtsfrågan 1981-1994. [135]

Socialdepartementet

Vårdens svåra val. Slutbetänkande av Prioriteringsutredningen. [5] Könshandeln. [15] Socialt arbete mot prostitutionen i Sverige. [16] Homosexuell prostitution. [17] Underhållsbidrag och bidragsförskott. Del A och Del B. [26] Avgifter inom handikappomrädet. [35] Kompetens och kunskapsutveckling — om yrkes- roller och arbetsfält inom socialtjänsten. [58] Ohälsoförsäkring och samhällsekonomi - olika aspekter på modeller. finansiering och incitament. [59]

Systematisk förteckning

Kvinnofrid. Del A+B. [60] Dokumentation och socialtjänstregister. [86] Hälsodataregister Vårdregister. [95] lndirekt tobaksreklam. [1 14] Reform på recept. [122] Kostnader för den statliga assistansersättningen. [126] Bostadsbidragen — effektivare inkomstprövning - besparingar. [133] Att tröja hinder för Samverkan - Egenmakt - Arbetslinjen. [142]

Koimmunikationsdepartementet

Samordnad och integrerad tågtrafik på Arla.-ndabanan och i Mälardalsregionen. [25] Älvsåkerhet. [40] Framtidsanpassad Gotlandstrafik. [42] EG—anpassade körkortsregler. [48] Klimatförändringar i trafikpolitiken. [64] Allmänna kommunikationer för alla? [70] Finansieringslösningar för Göteborgs- och Denmisöverenskommelsema. [82] SMHI:s verksamhetsform? [99]

Svensk sjöfart — näring för framtiden.

+ Bilagor. [112]

Fimansdepartementet

Grörn diesel — miljö- och hälsorisker. [3] Långtidsutredningen 1995. [4]

Fulltt ekonomiskt arbetsgivaransvar. [9] Översyn av skattebrottslagen. [10]

Mervärdesskatt Nya tidpunkter för

redovisning och betalning. [12]

Förmåner och sanktioner - en samlad redovisning. [36] Prognoser över statens inkomster och utgifter. [49] Förmåner och sanktioner utgifter för administration. [56] Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar. [63] Naturgrusskatt, m.m. [67]

Betailtjänster. [69] Lägenhetsdata. [74] Försäkringsrörelse i förändring 3. [87] Svenskar i EU-tjänst. [89] Omprövning av statliga åtaganden. [93] Personalavveckling, utbildning och beskattning. [94] Skattereformen 1990-1991. En utvärdering. [104] Rapporteringsskyldighet för revisorer i finansiella företag. [106]

Finansiell verksamhet i kris och krig. [125]

Verklig ledning - obegränsad skattskyldighet för juridiska personer? [134] Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen. [137]

Utbildningsdepartementet

Yrkeshögskolan - Kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. [38] Allmän behörighet för högskolestudier. [41] Förslag om ett internationellt flygsäkerhets- universitet i Norrköping-Linköping. [57] Behörighet och Urval. Förslag till nya regler för antagning till Universitet och högskolor. [71] Ett aktiebolag för service till universitet och högskolor m.m. [73] Föräldrar i självförvaltande skolor. [103] Likvärdig utbildning på lika villkor. [109] Viljan att veta och viljan att förstå — Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning. [110] Fristående gymnasieskolor. [113] TV och utbildning. [120] Riksdagen, regeringen och forskningen. [121] Folkbildning och vuxenstudier. Rekrytering, Omfattning, Erfarenheter. [141]

J ordbruksdepartementet

Den brukade mångfalden. Del l+2. [88] Avbytarverksamhetens organisation och finansiering. [107]

Jordbruk och konkurrens jordbrukets ställning i svensk och europeisk konkurrensrätt. [1 17]

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsföretag En ny möjlighet för arbetslösa. [2] Obligatoriska arbetsplatskontakter för arbetslösa. [7] Kompetens för strukturomvandling. [34] Some reflections on Swedish Labour Market Policy. [39]

Några utländska forskares syn på svensk arbetsmarknadspolitik. [39] Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen. [46] Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden. [55] Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. [75] Arbete till invandrare.[76] EG:s arbetstidsdirektiv och dess konsekvenser för det svenska regelsystemet. [92] Ny lag om europeiska företagsråd. [115]

Systematisk förteckning

Kulturdepartementet

Konst i offentlig miljö. [18]

Vårt dagliga blad - Pstöd till svensk dagspress.]37]

Kulturpolitikens inriktning. [84] Kulturpolitikens inriktning - i korthet. [84]

] Tjugo års kulturpolitik 1974—1994. [85] Kulturegendomar och kulturföremål. [128]

Näringsdepartementet

Ett renodlat näringsförbud. [1] Ny Elmarknad + Bilagedel. [14] Elförsörjning i ofred. [51] Den svenska Rymdverksamheten. [78] l990-talets bostadsmarknad

— en första utvärdering. [98] Konkurrens i balans. Åtgärder för ökad konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m. m. [105]

Ny ellag. [108] Omställning av energisystemet. [139] Omställning av energisystemet. Underlagsbilagor, del 14. [140]

Civildepartementet Regional framtid + bilagor. [27] Myndighetsutövning vid medborgarkontor. [61]

Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan + Tabeller. [144]

Miljödepartementet

Alkylat och Miljöklassning av bensin. [30] Ett vidareutvecklat miljöklassystem i EU. [31] Grundvattenskydd. [45] Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995. [50] ! Fastighetsbildning en gemensam uppgift för stat i och kommun. [54]

Ett renat Skåne. [62] Kärnavfall och Miljö. [90] Jordens klimat förändras. En analys av hotbild

[ och globala åtgärdsstrategier. [96]

] Miljöklassning av snöskotrar. [97] ' Hållbar utveckling i landets fjällområden. [100]