SRVFS 1995:4

Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

Statens räddningsverks föreskrifter om

fortsatt giltighet för vissa föreskrifter;

SRVFS

1995:4

Utkom från trycket

den

beslutade den 24 november 1995.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av p. 3

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (1995:128) om civilt försvar.

Följande föreskrifter skall fortsätta att gälla efter utgången av

1995:

1. Civilförsvarsstyrelsens produktionsbestämmelser

(CFS 1981:1) om skyddsrum1,

2. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1992:1) om

utförande och utrustning av skyddsrum samt

3. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1993:6) om

provning, certifiering och kontroll av komponenter till

skyddsrum.

1 Ändrade genom CFS 1984:3

SRVFS

1995:4

2

Vad Civilförsvarsstyrelsen i produktionsbestämmelserna

(CFS 1981:1) om skyddsrum föreskrivit om styrelsen skall i

stället avse Statens Räddningsverk.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Rolf Nordengren

(Tekniska avdelningen)