SRVFS 2004:9

Statens räddningsverks föreskrifter om behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2004:9

Statens räddningsverks föreskrifter om

behörighet att vara räddningsledare i

kommunal räddningstjänst

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder

enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2004:9

Utkom från trycket

den

Statens räddningsverks föreskrifter om

behörighet att vara räddningsledare i

kommunal räddningstjänst;

beslutade den 9 juni 2004.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 3 kap. 9 §

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor är

den som genomgått särskild utbildning hos Statens räddningsverk behörig

att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst.

I denna författning anges vilken utbildning hos Räddningsverket som krävs

för sådan behörighet.

2 § I femte punkten övergångsbestämmelserna till förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor anges vilka utbildningar enligt äldre

bestämmelser som ger behörighet att vara räddningsledare.

Behörighet att vara räddningsledare i kommunal

räddningstjänst

3 § Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den

som

1. har genomgått Statens räddningsverks vidareutbildning i

räddningstjänst kurs A med godkänt resultat, eller

2. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen

(1993:100) och har genomgått Statens räddningsverks

påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med

godkänt resultat.

SRVFS

2004:9

2

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2004.

Statens räddningsverk

CHRISTINA SALOMONSON

Linda

Siljedahl

(Rättssekretariatet)