Upphävd författning

Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1917-05-12
Ändring införd
SFS 1917:283
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vi GUSTAF med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att, enär Konungens befallningshavandes beslut
jämlikt 5 § i lagen den 25 maj 1905 rörande avgäld från avsöndrad lägenhet om avgäld, som fortfarande skall utgå,
jämlikt 6 § i samma lag om det inbördes förhållande, efter vilket stamfastighet och lägenhet skola deltaga i utgörande av utskylder, samt
jämlikt 3 § i lagen den 19 april 1907 angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet därom att avgäldsskyldighet upphört
skola på grund av föreskrift i de särskilda lagarna antecknas i fastighetsregistret, Vi funnit gott förordna, att beslut i ärende, som ovan avses, skall tillhandahållas förste lantmätaren eller, där fastighetsregistret föres av annan person, i transumt överlämnas till denne för anteckning i fastighetsregistret.

Ändringar

Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.

Förordning (1990:127) om upphävande av vissa författningar rörande fastighetsregister m.m.

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-05-01