Lag (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1933-06-14
Ändring införd
SFS 1933:359 i lydelse enligt SFS 1980:961
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Är enligt vad därom finnes stadgat för fastighet gällande särskilt uppskattningsvärde, skall vad i lag eller författning föreskrives om fastighets taxeringsvärde såsom grund för beräkning av belopp, intill vilket inteckning i fastighet må godkännas såsom säkerhet vid utlåning eller såsom täckning för fonder eller inlåning, i stället gälla om det särskilda uppskattningsvärdet. Lag (1980:961).

Ändringar

Lag (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås

Lag (1980:961) om ändring i lagen (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås