Kungörelse (1949:34) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1949-02-04
Ändring införd
SFS 1949:34
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Med stöd av 12 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t, på framställning av skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län, funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom följande skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen Rödingträsk, Tannsele, Brännfors, Tuggensele och Tuvträsk i Lycksele socken, Lögda, Viska och Baksjöberg i Fredrika socken, Stornäs i Stensele socken, Råsele, Storsele och Lövliden i Vilhelmina socken, Skarda i Örträsks socken samt Borgsjö i Åsele socken.

Ändringar

Kungörelse (1949:34) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Fredrika, Stensele, Vilhelmina, Örträsks och Åsele socknar i Västerbottens län