Upphävd författning

Strålskyddsförordning (1958:652)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1958-12-19
Ändring införd
SFS 1958:652
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enl. SFS 1982:930.

7 §  Närmare föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av strålskyddslagen meddelas av statens strålskyddsinstitut.

[S2]I fråga om transporter av radioaktivt ämne i vissa fall finns särskilda bestämmelser. Förordning (1982:930).

Ändringar

Ändring, SFS 1965:237

  Omfattning
  ändr. 1, 3-5 §§

Ändring, SFS 1974:38

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1976:246) om ändring i kungörelsen (1958:652) med tillämpningsföreskrifter till strålskyddslagen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., nuvarande 4, 5 §§ betecknas 6, 7 §§; nya 4, 5 §§

Förordning (1978:254) om ändring i strålskyddsförordningen (1958:652)

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1982:930) om ändring i strålskyddsförordningen (1958:652)

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1988:293

  Omfattning
  upph.