Upphävd författning

Brev (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1962-03-16
Ändring införd
SFS 1962:111 i lydelse enligt SFS 1988:1509
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 1. har upphävts genom förordning (1988:1509).
 2. har upphävts genom brev (1965:21).
 3. Beträffande trafik för postverkets räkning med verket tillhörig traktor eller truck, med eller utan tillkopplat släpfordon, skola föreskrifterna i 8 § bilregisterkungörelsen (1972:599) ävensom eljest gällande bestämmelser om fordons registrering och registreringsskyltar icke tillämpas. Om trafik som här sägs har verket att göra anmälan hos vederbörande polismyndighet, som äger meddela de villkor och bestämmelser för trafiken, myndigheten kan finna påkallade. Förordning (1977:764).

Ändringar

Brev (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar

Ändring, SFS 1965:21

  Omfattning
  upph. 1 c, 2 p

Ändring, SFS 1967:863

  Omfattning
  ändr. 1 a p

Ändring, SFS 1975:118

  Omfattning
  ändr. 1 a p

Ändring, SFS 1975:434

  Omfattning
  ändr. 1 a p

Förordning (1977:764) om ändring i brevet (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar

  Omfattning
  ändr. 3 p

Förordning (1978:551) om ändring i brevet (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar

  Omfattning
  ändr. 1 p

Förordning (1988:1509) om ändring i brevet (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar

Omfattning
upph. 1 p
Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1993:1711

  Omfattning
  upph.