Upphävd författning

Brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1962-03-16
Ändring införd
SFS 1962:112
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 1. har upphävts genom förordning (1988:1510).
 2. c) har upphävts genom brev (1965:22).
 3. har upphävts genom brev (1965:22).
 4. Beträffande trafik för statens järnvägars räkning med verket tillhörig traktor eller truck, med eller utan tillkopplat släpfordon, skola föreskrifterna i 8 § bilregisterkungörelsen (1972:599) ävensom eljest gällande bestämmelser om fordons registrering och registreringsskyltar icke tillämpas. Om trafik som här sägs har verket att göra anmälan hos vederbörande polismyndighet, som äger meddela de villkor och bestämmelser för trafiken, myndigheten kan finna påkallade. Förordning (1977:765).

Ändringar

Brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för Statens järnvägar från gällande trafikförfattningar

Ändring, SFS 1965:22

  Omfattning
  upph. 1 c, 2 p

Ändring, SFS 1967:864

  Omfattning
  ändr. 1 a p

Ändring, SFS 1975:119

  Omfattning
  ändr. 1 a p

Ändring, SFS 1975:432

  Omfattning
  ändr. 1 a p

Förordning (1977:765) om ändring i brevet (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar

  Omfattning
  ändr. 3 p

Förordning (1978:552) om ändring i brevet (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar

  Omfattning
  ändr. 1 p

Förordning (1988:1510) om ändring i brevet (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar

  Omfattning
  upph. 1 p
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1997:97) om upphävande av vissa författningar som gäller järnvägar och postkommunikationer

  Omfattning
  upph.