Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-05-29
Ändring införd
SFS 1964:323
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Från och med den 1 januari 1965 skall vad som finnes stadgat

[S2]om */k/ landsfogde */-k/ gälla länspolischef eller länsåklagare,

[S3]om */k/ poliskammare i stad */-k/ gälla polismyndigheten i stad, i vilken poliskammare fanns före den 1 januari 1965,

[S4]om */k/ stadsfiskal */-k/ gälla polismyndighet eller distriktsåklagare,

[S5]om */k/ landsfiskal */-k/ gälla polismyndighet, distriktsåklagare eller utmätningsman samt

[S6]om */k/ stadsfogde */-k/ gälla utmätningsman.

2 §  Vid tillämpningen av 1 § iakttages, att åklagare ombesörjer angelägenhet, som äger samband med åklagarverksamhet, och utmätningsman angelägenhet, som äger samband med exekutionsverksamhet, samt att övriga angelägenheter ombesörjas av polismyndighet.

[S2]Beträffande angelägenheter, som äga samband med mer än en verksamhetsgren, må Konungen förordna, hur de skola handläggas.

Ändringar

Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.