Upphävd författning

Lag (1964:651) om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
SFS 1964:651
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad i lag eller författning stadgas om magistrat, ledamot av magistrat, stadsstyrelse, ordförande i stadsstyrelse eller kommunalborgmästare skall, såframt ej Konungen föreskriver annat, i stället gälla länsstyrelse. Lag (1969:808).

Ändringar

Lag (1964:651) om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter

Förarbeten
Prop. 1964:163

Ändring, SFS 1969:808

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1991:1733

    Omfattning
    upph.