Upphävd författning

Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
SFS 1966:375 i lydelse enligt SFS 1978:961
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Räta baslinjer som avses i 4 § andra stycket lagen om Sveriges sjöterritorium sträcka sig mellan de punkter på strandlinjen vid lågt vattenstånd som anges i bifogade förteckning (baslinjepunkter) eller, vid hamn på öppen kust, över hamnmynningen.

[S2]Mellan baslinjepunkt 103 och gränsen mot Finland beräknas territorial havet från en rät baslinje som sammanfaller med den räta linjen mellan punkten 103 och det sydligaste skäret vid ön Selkäsarvi (ungefärligt läge 65 o 36,2'N, 24 o 12,2'O).

2 §  Där annat ej följer av 3 § andra stycket lagen om Sveriges sjöterritorium beräknas territorialhavet så att varje punkt på territorialgränsen ligger på ett avstånd av tolv nautiska mil från närmaste punkt på strandlinje som avses i 4 § samma lag eller på rät baslinje. Förordning (1978:961).

3 §  Territorialgränsen och de räta baslinjerna mellan baslinje punkterna skola genom sjöfartsverkets försorg utmärkas på sjökort, som äro tillgängliga för allmänheten. Förordning (1978:961).

Ändringar

Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

Förordning (1978:961) om ändring i kungörelsen (1966:375) med närmare bestämmelser om beräkningen av Sveriges sjöterritorium

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 3 §§

Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

Omfattning
upph.