Upphävd författning

Kungörelse (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Ändring införd
SFS 1966:554
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här.

1 §  Det mellan Sverige och Schweiz den 7 maj 1965 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall gälla för Sveriges del.

[S2]Avtalet har tagits in i bilaga 1. Förordning (1988:178).

Ändringar

Kungörelse (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Förarbeten
Prop. 1965:177

Förordning (1988:178) om ändring i kungörelsen (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

  Förarbeten
  Prop. 1965:77
  Omfattning
  nuvarande kungörelsen delas in i 1, 2 §§; ändr. de nya 1, 2 §§, bil. 2; omtryck
  Ikraftträder
  1988-07-01

Ändring, SFS 1992:856

  Omfattning
  upph.