Upphävd författning

Lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län

Departement
Civildepartementet ST
Utfärdad
1967-12-15
Ändring införd
SFS 1967:782
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län

Förarbeten
Prop. 1967:162

Lag (1990:1500) om upphävande av lagen (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståt- hållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län