Upphävd författning

Kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
SFS 1969:645 i lydelse enligt SFS 1980:309
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I fråga om förmånen av allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1972:429) skall den som är statslös eller politisk flykting och ej är bosatt här i riket vara likställd med medborgare i den stat där han är bosatt. Förordning (1980:309).

Ändringar

Kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Ändring, SFS 1973:146

    Omfattning
    ändr.; omtryck

Förordning (1980:309) om ändring i kungörelsen (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Omfattning
ändr.

Ändring, SFS 1997:404

    Omfattning
    upph.