Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1971-04-30
Ändring införd
SFS 1971:118 i lydelse enligt SFS 2011:1302
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ersättning som lämnas på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och representanter för neurosedynskadade barn, ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1302).

Ändringar

Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Förarbeten
Prop. 1971:66

Lag (2011:1302) om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-01-01