Upphävd författning

Kungörelse (1971:550) om vattendomstol

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
SFS 1971:550 i lydelse enligt SFS 1997:1108
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Luleå, Umeå, Östersunds, Stockholms, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är vattendomstolar och har i denna egenskap följande domsområden.
Luleå tingsrätt:
de delar av Norrbottens och Västerbottens län som är belägna norr och öster om vattendelaren mellan Piteälvs med flera vattendrags vattenområden, å ena, samt Skellefteälvs, Byskeälvs och Åbyälvs vattenområden, å andra sidan,
Umeå tingsrätt:
den del av Norrbottens län som ej tillhör Luleå tingsrätts område, den del av Västerbottens län som ej tillhör Luleå tingsrätts område och ej heller hör till Ångermanälvens vattenområde samt den del av Västernorrlands län som är belägen norr och öster om vattendelaren mellan Gideälvs med flera vattendrags vattenområden, å ena, samt Ångermanälvens vattenområde, å andra sidan,
Östersunds tingsrätt:
den del av Västerbottens län som ej tillhör Luleå tingsrätts eller Umeå tingsrätts område, den del av Västernorrlands län som ej tillhör Umeå tingsrätts område och ej heller hör till Ljusnans vattenområde samt de delar av Jämtlands och Gävleborgs län som är belägna norr och öster om vattendelaren mellan Ljungans med flera vattendrags vattenområden, å ena, samt Ljusnans vattenområde, å andra sidan,
Stockholms tingsrätt:
de delar av Västernorrlands och Gävleborgs län som ej tillhör Umeå tingsrätts eller Östersunds tingsrätts område, den del av Jämtlands län som ej tillhör Östersunds tingsrätts område och ej heller hör till Vänerns vattenområde, Dalarnas län med undantag av de delar som hör till Vänerns vattenområde, Örebro län med undantag av de delar som hör till Vänerns och Vätterns jämte Motalaströms vattenområden, Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län med undantag av den del som hör till Motalaströms vattenområde, den del av Östergötlands län som är belägen norr om vattendelaren mellan Nyköpingsåns med flera vattendrags vattenområden, å ena, samt Motalaströms vattenområde, å andra sidan, den del av Västra Götalands län som tillhör Hjälmarens vattenområde samt Gotlands län, Förordning (1997:1108).
Växjö tingsrätt:
de delar av Södermanlands och Östergötlands län som ej tillhör Stockholms tingsrätts område, de delar av Örebro och Västra Götalands län som hör till Vätterns jämte Motalaströms vattenområde, Jönköpings län med undantag av den del som tillhör Fylleåns, Nissans, Ätrans och Vänerns vattenområden, Kronobergs län med undantag av den del som tillhör Fylleåns vattenområde, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, samt den del av Hallands län som är belägen söder om vattendelaren mellan Lagans vattenområde, å ena, och Fylleåns med flera vattendrags vattenområden, å andra sidan, Förordning (1997:1108).
Vänersborgs tingsrätt:
de delar av Jönköpings, Kronobergs och Hallands län som ej hör till Växjö tingsrätts område, Västra Götalands län med undantag av de delar som hör till Stockholms tingsrätts och Växjö tingsrätts område, Värmlands län samt de delar av Jämtlands, Dalarnas och Örebro län som hör till Vänerns vattenområde. Förordning (1997:1108).

Ändringar

Kungörelse (1971:550) om vattendomstol

Ändring, SFS 1975:1286

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:424) om ändring i kungörelsen (1971:550) om vattendomstol

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1996:1248) om ändring i kungörelsen (1971:550) om vattendomstol

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1108) om ändring i kungörelsen (1971:550) om vattendomstol

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1998:1323

Omfattning
upph.