Upphävd författning

Lag (1971:851) om rätt för Konungen att meddela viss föreskrift rörande fisket inom Torne älvs fiskeområde

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-03
Ändring införd
SFS 1971:851 i lydelse enligt SFS 2010:1093
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Konungen får i samband med utfärdande av bestämmelser motsvarande den i bilaga B till gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland intagna stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeområde meddela föreskrift, som överenstämmelser med 33 § i stadgan.

Ändringar

Lag (1971:851) om rätt för Konungen att meddela viss föreskrift rörande fisket inom Torne älvs fiskeområde

Ändring, SFS 2010:897

Omfattning
upph.

Ändring, SFS 2010:1093

Omfattning
ikrafttr. av 2010:1093