Kungörelse (1973:105) om länsbeteckningar

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1973-03-23
Ändring införd
SFS 1973:105 i lydelse enligt SFS 1997:810
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vid tillämpningen av vägtrafiklagstiftningen länen skall betecknas enligt följande.
A eller AB utmärker Stockholms län C " Uppsala län D " Södermanlands län E " Östergötlands län F " Jönköpings län G " Kronobergs län H " Kalmar län I " Gotlands län K " Blekinge län M " Skåne län N " Hallands län O " Västra Götalands län S " Värmlands län T " Örebro län U " Västmanlands län W " Dalarnas län X " Gävleborgs län Y " Västernorrlands län Z " Jämtlands län AC " Västerbottens län BD " Norrbottens län Förordning (1997:810).

Ändringar

Kungörelse (1973:105) om länsbeteckningar

Förordning (1996:1250) om ändring i kungörelsen (1973:105) om länsbeteckningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:810) om ändring i kungörelsen (1973:105) om länsbeteckningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1998-01-01