Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1973-11-16
Ändring införd
SFS 1973:810 i lydelse enligt SFS 2017:293
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fastställer formulär till protokoll som socialnämnden ska föra vid utredning av faderskap. Förordning (2017:293).

 • HSLF-FS 2017:44: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:2) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap
 • HSLF-FS 2017:45: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:3) om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

2 §  Innan en påbörjad utredning om faderskap läggs ned skall socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan. Förordning (1981:758).

3 §  Innan socialnämnden väcker talan om fastställande av faderskap, bör nämnden rådgöra med en person som är behörig att vara rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (2017:293).

4 §  Har faderskap fastställts genom bekräftelse skall socialnämnden anmäla detta hos Skatteverket. Förordning (2003:915).

5 §  Det som sägs i 1-4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Förordning (2006:299).

 • HSLF-FS 2017:45: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:3) om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

Ändringar

Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Förordning (1976:812) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§; omtryck

Förordning (1981:758) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-4 §§

Förordning (1985:371) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1991:775) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (2003:915) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:299) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Omfattning
ny 5 §
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2017:293) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2017-06-01