lagen.nu

Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1973-11-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:293
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-15

1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fastställer formulär till protokoll som socialnämnden ska föra vid utredning av faderskap. Förordning (2017:293).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1976:812, 1981:758, 2017:293

2 § Innan en påbörjad utredning om faderskap läggs ned skall socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan. Förordning (1981:758).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1976:812

3 § Innan socialnämnden väcker talan om fastställande av faderskap, bör nämnden rådgöra med en person som är behörig att vara rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (2017:293).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:293

4 § Har faderskap fastställts genom bekräftelse skall socialnämnden anmäla detta hos Skatteverket. Förordning (2003:915).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Det som sägs i 1-4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Förordning (2006:299).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:299

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:810

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1973:810

Förordning (1976:812) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§;omtryck
SFS-nummer
1976:812
Rubrik
Förordning (1976:812) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Förordning (1981:758) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-4 §§
SFS-nummer
1981:758
Rubrik
Förordning (1981:758) om ändring i kungörelsen (1973:810) om barnavårdsnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Förordning (1985:371) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:371
Rubrik
Förordning (1985:371) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Förordning (1991:775) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:775
Rubrik
Förordning (1991:775) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Förordning (2003:915) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:915
Rubrik
Förordning (2003:915) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Förordning (2006:299) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 5 §
Ikraft
2006-06-01
SFS-nummer
2006:299
Rubrik
Förordning (2006:299) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Förordning (2017:293) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:293
Rubrik
Förordning (2017:293) om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation