Upphävd författning

Kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:886
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t förordnar att 1 § tullkungörelsen (1973:1014) skall äga motsvarande tillämpning, såvitt gäller förtullning, på ikraftträdandet av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

Ändringar

Kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt

Ikraftträder
1985-01-01

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.