Upphävd författning

Förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1975-12-04
Ändring införd
SFS 1975:1369
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den som på grund av anställning vid försvarsmakten är krigsman skall icke vara underkastad ansvar enligt 21 kap.brottsbalken, när han tjänstgör vid
 1. statlig myndighet som enligt försvarsmaktens indelning i fred ej tillhör försvarsmakten,
 2. följande myndigheter som ingår i försvarsmakten, nämligen försvarshögskolan, försvarets förvaltningsskola, försvarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse, fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk, försvarets forskningsanstalt, försvarets radioanstalt, värnpliktsverket, försvarets datacentral, försvarets läromedelscentral, krigsarkivet och
 3. kommunal myndighet. Förordning (1981:1044).

Ändringar

Förordning (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken

Förordning (1977:589) om ändring i förordningen (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:1044) om ändring i förordningen (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1987:187

  Omfattning
  upph.