Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:491 i lydelse enligt SFS 2012:751
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid utövandet av de befogenheter som avses i 1 § första stycket lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m. ska rådet i fråga om punkt 1 lämna anvisningar om verksamhetsplanering samt ange uppgifter, fördela resurser och meddela andra liknande föreskrifter för verksamheten. Förordning (2012:751).

2 § har upphävts genom förordning (1981:633).

Ändringar

Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare

Förordning (1979:1077) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

    Omfattning
    ändr. 1 §

Förordning (1981:633) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §

Förordning (2012:751) om ändring i förordningen (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2013-01-01