Upphävd författning

Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1975-09-10
Ändring införd
SFS 1975:834
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid beräkning av pensionslön som avses i 9 § 2 mom.andra stycket statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) utgöres, såvitt gäller år 1974, pensionslönen
för tjänst i någon av lönegraderna F 18--20 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegraden,
för tjänst i lönegrad F 21 eller 22 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 21/22 och
för tjänst i lönegrad F 23 eller 24 av månadslönen för ålderstilläggsklass 3 inom lönegrad F 23/24.