Upphävd författning

Förordning (1976:1012) om löneavdrag vid disciplinbot

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976:1012
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För krigsman, som ej erhåller dagersättning enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), bestämmes löneavdrag vid disciplinbot enligt bestämmelserna i 20 § anställningsförordningen (1965:601) om löneavdrag som disciplinpåföljd. Värnpliktig som erhåller dagpenning enligt värnpliktsförmånsförordningen skall därvid anses ha lön för månad med belopp som svarar mot summan av hans dagpenning under 30 dagar.

2 §  För värnpliktig, som erhåller dagersättning enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), bestämmes det dagliga löneavdraget vid disciplinbot till belopp som svarar mot hans dagersättning utan tillägg.

3 §  Om återbetalning i vissa fall av belopp som har innehållits på grund av ålagt disciplinstraff finns bestämmelser i lagen (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän.

Ändringar

Förordning (1976:1012) om löneavdrag vid disciplinbot

Ändring, SFS 1987:187

    Omfattning
    upph.