Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
SFS 1976:1091 i lydelse enligt SFS 2014:1125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Föreskrifter som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet har hörts. Förordning (2014:1125).

Ändringar

Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov

Förordning (2008:330) om ändring i förordningen (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2014:1125) om ändring i förordningen (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01