Upphävd författning

Förordning (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976:267 i lydelse enligt SFS 1986:1024
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller anmälan som avses i lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen. Tillsyn över efterlevnaden av lagen utövas av AMS med biträde av länsarbetsnämnderna. Förordning (1986:1024).

2 §  Anmälan om ledig plats kan göras muntligen. Länsarbetsnämnden får dock i det enskilda fallet föreskriva att anmälan skall vara skriftlig. Förordning (1986:1024).

3 §  Anmälan om ledig plats skall innehålla uppgift om

  1. arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer,
  2. var arbetsplatsen ligger,
  3. arbetsuppgifter och kompetenskrav,
  4. avlöningsförmåner,
  5. arbetets varaktighet,
  6. arbetstider,
  7. tillträdesdag och
  8. ansökningstid.

4 §  AMS får i fall som avses i 3 § sista stycket lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen för visst yrkesområde medgiva ytterligare undantag från anmälningsskyldigheten. Förordning (1986:1024).

5 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen meddelas av AMS. Förordning (1986:1024).

Ändringar

Förordning (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Förordning (1986:1024) om ändring i förordningen (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (2007:423) om upphävande av förordningen (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Omfattning
upph.