Upphävd författning

Lag (1977:216) om egendom som förvaltas av kommunalstämma

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1977-04-21
Ändring införd
SFS 1977:216
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om sockenmagasin, tillgångar som hör till magasinskassa eller rotelhållarkassa eller annan egendom vid utgången av juni 1978 förvaltas av kommunalstämma som avses i 13 § lagen (1930:251) om kommunalstyrelse på landet, skall egendomen vid nämnda tidpunkt tillfalla kommunen. Sådan förvaltning får dessförinnan avvecklas i den ordning och under de förutsättningar som ifråga om vissa kassor föreskrevs i 1-3 §§ i den numera upphävda kungörelsen (1963:43) med föreskrifter rörande vissa av kommunalstämma förvaltade kassor.

Ändringar

Lag (1977:216) om egendom som förvaltas av kommunalstämma

Förarbeten
Prop. 1976/77:1

Ändring, SFS 1987:445

    Omfattning
    upph.