Upphävd författning

Lag (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:484 i lydelse enligt SFS 1977:1179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen bemyndigas att i fråga om dels hissar och andra lyft- eller transportanordningar, dels portar och liknande anordningar meddela föreskrifter som gäller utförande, användande, besiktning eller tillsyn eller som i övrigt är påkallade från säkerhetssynpunkt.

[S2]Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för prov ning, kontroll eller besiktning eller annan verksamhet enligt bestämmelse som avses i första stycket. Lag (1977:1179).

2 §  Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter som avses i 1 § och åt kommun att meddela sådana föreskrifter som avses i 1 § andra stycket.

Ändringar

Lag (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.

Lag (1977:1179) om ändring i lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar

Förarbeten
Prop. 1977/78:50
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §

Ändring, SFS 1999:366

Omfattning
upph.