Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1977-03-03
Ändring införd
SFS 1977:68 i lydelse enligt SFS 2008:1125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Har regeringen i fall som avses i 1 § första stycket lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik att fastställa taxa för viss trafik, prövar regeringen efter ansökan även fråga om fastställande av tilläggsavgift i trafiken. Har förvaltningsmyndighet att fastställa taxa för trafiken, prövas frågan av den myndigheten. Förordning (1982:311).

2 §  Fråga om föreskrift som avses i 1 § andra stycket lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik prövas av Transportstyrelsen efter ansökan. Styrelsen meddelar även de föreskrifter som behövs om tilläggsavgift. Förordning (2008:1125).

3 §  Vid fastställande av tilläggsavgift bestämmes det högsta belopp som får tagas ut av resande som saknar giltig biljett.

4 §  Den som ansöker om fastställande av tilläggsavgift skall lämna de uppgifter och ge in den utredning som behövs för bedömning enligt 3 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

5 §  Talan mot beslut av förvaltningsmyndighet enligt denna förordning förs hos regeringen genom besvär. Förordning (1982:311).

Ändringar

Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Förordning (1982:311) om ändring i förordningen (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§

Förordning (1991:1720) om ändring i förordningen (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1503) om ändring i förordningen (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (2008:1125) om ändring i förordningen (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01