Upphävd författning

Förordning (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag

Departement
Civildepartementet PE
Utfärdad
1978-03-02
Ändring införd
SFS 1978:107
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Föreskrifterna i 7 § 1 mom.fjärde stycket statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - om samordning av tjänstepensionsrätt enligt reglementet med pensionsrätt som har förvärvats på grund av icke-statlig tjänstepensionering skall gälla även i fråga om pensionsrätt som har förvärvats på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag. Samordning skall dock inte ske beträffande rätt till egeneller familjelivränta enligt SPR.

Ändringar

Förordning (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag

Ändring, SFS 1989:380

    Omfattning
    upph.