Förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:313 i lydelse enligt SFS 2003:457
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Sådan ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål som enligt 12 kap. 65 a § jordabalken får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling får uppgå till, inklusive mervärdesskatt, högst 3 000 kronor för en omöblerad eller möblerad lägenhet i ett en- eller flerfamiljshus och 1 000 kronor för ett möblerat eller omöblerat rum.

[S2]Ersättning får tas ut endast om förmedlingen leder till att det träffas ett hyresavtal. Förordning (2003:457).

2 § Har upphävts genom förordning (2003:457).

Ändringar

Förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling

Förordning (1985:184) om ändring i förordningen (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-05-01

Förordning (1994:409) om ändring i förordningen (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2003:457) om ändring i förordningen (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-10-01