Upphävd författning

Förordning (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

Departement
Civildepartementet LPL
Utfärdad
1978-09-07
Ändring införd
SFS 1978:679
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller

 1. den som innehar eller uppehåller tjänst som distriktsveterinär,
 2. sådan veterinär i besiktningsveterinärorganisationen, som inte uppehåller fast tjänst,
 3. annan veterinär än tjänsteveterinär som tar del i arbete som avses i 5 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

2 §  Vid tjänsteresor med egen bil lämnas resekostnadsersättning med 170 öre per kilometer. Kilometerersättningen höjs med 5 öre för varje passagerare som tar del i eller som på annat sätt berörs av förrättningen.

[S2]Vid resor för förrättningsbesök hos djurägare jämkas ersättningsbeloppet till närmaste krontal. Om det slutar på 50 öre, jämkas det därvid till närmast högre krontal. Förordning (1989:720).

3 §  Med egen bil avses bil som ägs av veterinären eller av någon som varken föranlett förrättningen eller annars berörs av den.

Ändringar

Förordning (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

Förordning (1979:731) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1980:630) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1980:766) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:764) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:758) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:1103) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §; omtryck

Förordning (1984:711) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-08-01

Förordning (1984:1128) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-15

Förordning (1985:707) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-08-15

Förordning (1985:794) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §; omtryck
  Ikraftträder
  1985-12-01

Förordning (1986:699) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-11-01

Förordning (1987:865) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1988:962) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1989:516) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:720) om ändring i förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1991:155) om upphävande av förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

  Omfattning
  upph.