Upphävd författning

Förordning (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1978-11-02
Ändring införd
SFS 1978:738
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Beslut om avstående av arv enligt 5 § lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden får fattas av kammarkollegiet när någon har ansökt om att egendom skall avstås och värdet av egendomen enligt bouppteckningen inte överstiger 500 000 kronor.
Om det i ett ärende om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden uppkommer fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, skall kammarkollegiet med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande. Förordning (1984:539).

Ändringar

Förordning (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden

Förordning (1982:135) om ändring i förordningen (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1984:539) om ändring i förordningen (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Ändring, SFS 1988:913

  Omfattning
  upph.