Upphävd författning

Förordning (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1978-12-14
Ändring införd
SFS 1978:910
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Statliga myndigheter som framställer eller låter framställa tryckta skrifter eller andra skrifter som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen skall snarast lämna ett exemplar av varje skrift till riksdagsbiblioteket. Från leveransskyldigheten är dock undantagna sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar samt skrifter som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten.

Ändringar

Förordning (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter

Ändring, SFS 1988:377

    Omfattning
    upph.