Förordning (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
SFS 1979:1036 i lydelse enligt SFS 2000:1378
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Sjöfartsverket får föreskriva ett högsta pris för inrikes fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland enligt lagen (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter.

[S2]Verket får härvid också föreskriva ett sådant högsta pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken som anges i lagen. Förordning (2000:1378).

2 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning beslutas av Sjöfartsverket. Förordning (1992:914).

3 §  Den som bryter mot någon föreskrift som har beslutats med stöd av denna förordning döms till böter.

Ändringar

Förordning (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter

Förordning (1988:1407) om ändring i förordningen (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:914) om ändring i förordningen (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (2000:1378) om ändring i förordningen (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01