Upphävd författning

Förordning (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-11-29
Ändring införd
SFS 1979:1132 i lydelse enligt SFS 1990:554
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den nedsättning av priset på vissa livsmedel för barn under sexton år som föreskrivs i 5 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. gäller när barnet lider av någon av följande sjukdomar.

[S2]Chron's sjukdom Fenylketonuri Galaktosemi Komjölksproteinintolerans Kort tunntarm Laktosintolerans (medfödd och sekundär) Kronisk njurinsufficiens Socjaproteinintolerans Ulcerös colit Förordning (1981:278).

2 §  Läkemedelsverket skall upprätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. Verket skall också ange vilka läkare som är behöriga att förskriva sådana livsmedel. Förordning (1990:554).

3 §  Bestämmelserna i 9-12 §§ förordningen (1954:735) om kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m.m. skal ha motsvarande tillämpning beträffande livsmedel som avses i denna förordning.

Ändringar

Förordning (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar

Förordning (1981:278) om ändring i förordningen (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:609) om ändring i förordningen (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2 §

Förordning (1990:554) om ändring i förordningen (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1990-07-01

Ändring, SFS 1996:1294

  Omfattning
  upph.