Upphävd författning

Förordning (1979:1194) om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m.m.

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1979-12-20
Ändring införd
SFS 1979:1194
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med avvikelse från vad i 3 kap. 7 § fastighetstaxerings- förordningen (1979:1193) är stadgat skall allmänna fastighetsdeklarationer och andra uppgifter som avlämnats till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering bevaras för framtiden. Detsamma skall gälla angående sådan fastighets- taxeringsavi som avses i 4 kap. 12 § fastighetstaxerings- förordningen och som enligt 6 kap. 4 § nämnda förordning skall förvaras tillsammans med deklarationen.

Ändringar

Förordning (1979:1194) om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m.m.

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.