Upphävd författning

Förordning (1979:239) om länsrätternas kansliorter

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1979-04-05
Ändring införd
SFS 1979:239
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Länsrätterna är de som anges i nedanstående uppställning. De skall ha kanslier i de orter som anges i uppställningen.
 • ------------------------------------------------------------------- Länsrätt Kansliort --------------------------------------------------------------------- Länsrätten i Stockholms län Stockholm Länsrätten i Uppsala län Uppsala Länsrätten i Södermanlands län Nyköping Länsrätten i Östergötlands län Linköping Länsrätten i Jönköpings län Jönköping Länsrätten i Kronobergs län Växjö Länsrätten i Kalmar län Kalmar Länsrätten i Gotlands län Visby Länsrätten i Blekinge län Karlskrona Länsrätten i Skåne län Malmö Länsrätten i Hallands län Halmstad Länsrätten i Göteborgs och Bohus län Göteborg Länsrätten i Älvsborgs län Vänersborg Länsrätten i Skaraborgs län Mariestad Länsrätten i Värmlands län Karlstad Länsrätten i Örebro län Örebro Länsrätten i Västmanlands län Västerås Länsrätten i Dalarnas län Falun Länsrätten i Gävleborgs län Gävle Länsrätten i Västernorrlands län Härnösand Länsrätten i Jämtlands län Östersund Länsrätten i Västerbottens län Umeå Länsrätten i Norrbottens län Luleå --------------------------------------------------------------------- Förordning (1996:1255).

Ändringar

Förordning (1979:239) om länsrätternas kansliorter

Förordning (1996:1255) om ändring i förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1997:1110

  Omfattning
  upph.