Inaktuell version

Förordning (1979:291) om tolktaxa

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1979-05-17
Ändring införd
SFS 1979 i lydelse enligt SFS 2004:1277
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Ersättning till tolk vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, Statens va-nämnd, åklagarmyndighet, polismyndighet och kronofogdemyndighet skall betalas enligt taxa som fastställs av Domstolsverket. Taxan fastställs efter samråd med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Skatteverket.
Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning. Förordning (2004:1277).

Ändringar

Förordning (1979:291) om tolktaxa

Förordning (1984:139) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1994:912) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2003:927) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1277) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:762) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2014:1128) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:688) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:232) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-09-01