Förordning (1979:291) om tolktaxa

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1979-05-17
Ändring införd
SFS 1979:291 i lydelse enligt SFS 2016:232
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
 • DVFS 2019:11: Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa
 • DVFS 2018:9: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare om tolktaxa
 • DVFS 2017:17: Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa
 • DVFS 2016:15: Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa

1 §  Ersättning till en tolk vid allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten ska betalas enligt taxa. Taxan fastställs av Domstolsverket efter att Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten har getts tillfälle att yttra sig.

[S2]Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning. Förordning (2016:232).

Ändringar

Förordning (1979:291) om tolktaxa

Förordning (1984:139) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1994:912) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2003:927) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1277) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:762) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2014:1128) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:688) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:232) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-09-01