Inaktuell version

Förordning (1979:291) om tolktaxa

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1979-05-17
Ändring införd
SFS 1979:291 i lydelse enligt SFS 2015:688
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning till tolk vid allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten ska betalas enligt taxa som fastställs av Domstolsverket. Taxan fastställs efter samråd med Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten.

[S2]Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning. Förordning (2015:688).

Ändringar

Förordning (1979:291) om tolktaxa

Förordning (1984:139) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1994:912) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2003:927) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1277) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:762) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2014:1128) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:688) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:232) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-09-01