Tillkännagivande (1979:550) rörande internationella oljeskadefonden

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1979-06-07
Ändring införd
SFS 1979:550
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, vilken konvention enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden/n1/ i vissa delar gäller som svensk lag.
Fondens församling har
  1. med stöd av konventionens artikel 4, sjätte stycket, fastställt det belopp som anges i artikel 4, fjärde stycket (a) och (b), till 675 miljoner francs (Poincar efrancs) såvitt avser olyckor som inträffar efter den 20 april 1979,
  2. med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att 1972 års internationella sjövägsregler med verkan från den 1 juli 1979 skall ersätta det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (iv).

Ändringar

Tillkännagivande (1979:550) rörande internationella oljeskadefonden