Upphävd författning

Förordning (1979:825) om upphovsmannakonto

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-09-13
Ändring införd
SFS 1979:825 i lydelse enligt SFS 2000:925
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med upphovsmannakonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i bank som avses i 32 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2000:925).

2 §  Insättning på upphovsmannakonto får göras vid ett eller flera tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer.

3 §  Den som gör insättning på upphovsmannakonto skall till banken lämna uppgift om vilket beskattningsår som insättningen avser.

[S2]Banken skall bokföra medel på upphovsmannakonto på sådant sätt att det av bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har innestående för varje beskattningsår.

[S3]Ett kontonummer som används för ett upphovsmannakonto får inte användas för något annat konto.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:825) om upphovsmannakonto

Förordning (2000:925) om ändring i förordningen (1979:825) om upphovsmannakonto

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2001:1244

Övergångsbestämmelse

  1. Den upphävda förordningen om upphovsmannakonto skall fortfarande tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.